0

Bài 18. Bài tập có đáp án chi tiết về hai mặt phẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

3 15 0
  • Bài 18. Bài tập có đáp án chi tiết về hai mặt phẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 10:58

Côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng và bằng:.. A.[r] (1)Câu 32: [HH11.C3.4.BT.c] (THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội - Lần I - 2017 - 2018) Cho hình chóp có đáy tam giác vng , cạnh bên vng góc với mặt phẳng đáy, , Góc đường thẳng mặt phẳng A B C D Lời giải Chọn B Trong mặt phẳng kẻ Mà Góc đường thẳng mặt phẳng Xét tam giác vuông , Xét tam giác vuông , Xét tam giác vng có suy tam giác vuông Vậy (2)nằm mặt phẳng vng góc với đáy Gọi điểm đoạn cho (tham khảo hình bên) Cơsin góc tạo hai mặt phẳng bằng: A B C . D . Lời giải Chọn A Gọi trung điểm Ta có Mà , vng góc với theo giao tuyến Hạ Mà Tam giác vng có (3)Mà nên tam giác vuông ; Gọi trung điểm ; Lại có vng góc với theo giao tuyến Trong mặt phẳng , kẻ Từ ta có Dễ thấy nên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 18. Bài tập có đáp án chi tiết về hai mặt phẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện, Bài 18. Bài tập có đáp án chi tiết về hai mặt phẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 32: [HH11.C3.4.BT.c] (THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội - Lần I- 2017 - 2018) Cho hình chóp - Bài 18. Bài tập có đáp án chi tiết về hai mặt phẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

32: [HH11.C3.4.BT.c] (THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội - Lần I- 2017 - 2018) Cho hình chóp Xem tại trang 1 của tài liệu.