0

Đề thi KSCL môn Toán 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Chu Mạnh Trinh

6 14 0
  • Đề thi KSCL môn Toán 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Chu Mạnh Trinh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 10:58

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu ôn tập thật tốt trong kì thi KSCL sắp tới. TaiLieu.VN xin gửi đến các em Đề thi KSCL môn Toán 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Chu Mạnh Trinh. Vận dụng kiến thức và kỹ năng của bản thân để thử sức mình với đề thi nhé! Chúc các em đạt kết quả cao trong kì thi. PHÒNG GD & ĐT VĂN GIANG TRƯỜNG THCS CHU MẠNH TRINH ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN THỨ I NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN TOAN (Đề có trang) Ngày thi: 08/12/2020 Thời gian làm bài: 90 Phút Họ tên : Số báo danh : Mã đề 141 I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Câu 1: Kết phép tính ( a + b + c ) ( a + b + c2 − ab − bc − ca ) là: A a + b3 + c3 − 3abc B a + b3 + c3 + abc C a + b3 + c3 + 3abc D a + b3 + c3 − abc Câu 2: Gấp tờ giấy hình chữ nhật ABCD (hình vẽ) cho điểm D trùng với điểm E (E ∈ BC) Biết AD = 10cm; AB = 8cm, độ dài CE là: A 3,6cm B 4,2cm C 4cm D 5cm Câu 3: Lấy tờ giấy A4 gấp làm tư (gấp đôi theo chiều dài tờ giấy gấp đơi lần nữa), sau cắt chéo theo nhát cắt BA (O tâm tờ giấy) Nếu OA = OB sau mở tờ giấy ta được: A Hình thoi B Hình vng C Hình bình hành D Hình chữ nhật Câu 4: Cho tứ giác ABCD Gọi M, N, P, Q trung điểm cạnh AB, BC, CD, DA Tứ giác ABCD có thêm điều kiện để MNPQ hình vng ? A AC ⊥ BD AC = BD B AB ⊥ BC AB = BC C AB ⊥ BC AC = BD D AC ⊥ BD AB = BC Câu 5: Giá trị nhỏ A = x − 4x + là: A B C D -5 Câu 6: Cho ∆ABC có BC = 8cm; D, E, M, N trung điểm AB, AC, BD, EC (hình vẽ) Khi MN = ? A 5cm B 6cm C 7cm D 4cm Trang 1/3 - Mã đề 141 Câu 7: Kết phép chia (2x4 + x3 – 3x2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1) là: A 2x2 + 3x – B 2x2 – 3x – C 2x2 + x – D 2x2 + 3x + Câu 8: Giá trị x thỏa mãn: 2x ( − 3x ) + 2x ( 3x − ) − ( x − ) = là: A B -4 C -6 D ˆ = 50O , điểm A nằm góc Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox; vẽ điểm C Câu 9: Cho xOy đối xứng với A qua Oy Số đo BOC là: A 50O B 100O C 25O D 110O Câu 10: Biết đa thức x − 3x + bx +ax+b chia hết cho đa thức x − Khi a + b : A B − C D 2 Câu 11: Giá trị nhỏ A = (x − 1)(x + 2)(x + 3)(x + 6) là: A -36 B C -5 D Câu 12: Số giá trị x để 3x − 7x + 17x = : A B C D O ˆ =D ˆ = 90 ) Người ta muốn thiết kế vườn Câu 13: Một mảnh đất hình thang vng ABCD ( A cảnh ABHD (hình vẽ) Biết AB = 10m; CD = 15m; BC = 13m Chiều cao hình thang là: A 8m B 12m C 194 m Câu 14: Giá trị đa thức x2 - y2 - 2y - x = 93 y = là: A 8649 B 8698 C 6800 Câu 15: Đơn thức 12x y z chia hết cho đơn thức sau ? A −5xy B 3x yz C 4xy z Câu 16: Số trục đối xứng hình vng là: A B C D 18m D 8600 D 3xyz D Câu 17: An Bình rủ cơng viên chơi cầu bập bênh Biết chiều cao trụ bập bênh 50cm Khi An cách mặt đất 30cm Bình cách mặt đất: A 50cm B 80cm C 60cm ˆ ˆ ˆ là: ˆ ˆ Câu 18: Cho tứ giác ABCD, biết A:B:C:D = 1:2:3:4 Số đo C A 85O B 36O C 75O D 70cm D 108O Câu 19: Số dư phép chia đa thức x 2019 + x 2020 + x 2021 + 101 cho x + là: A 100 B 101 C 102 D 103 Trang 2/3 - Mã đề 141 Câu 20: Hình chữ nhật có độ dài cạnh 5cm 12cm khoảng cách từ giao điểm hai đường chéo đến đỉnh là: A 17cm B 8,5cm C 13cm D 6,5cm Câu 21: Khoảng cách hai đường thẳng song song là: A Khoảng cách từ điểm đường thẳng đến điểm tùy ý đường thẳng B Khoảng cách từ điểm tùy ý đường thẳng đến điểm tùy ý đường thẳng C Khoảng cách từ điểm tùy ý đường thẳng đến đường thẳng D Khoảng cách từ điểm tùy ý đường thẳng đến điểm đường thẳng 1  Câu 22: Điền vào chỗ trống: A =  x − y  = x − + y 2  A 2xy B xy C -xy D xy 13 12 11 10 Câu 23: Tính giá trị biểu thức x − 8x + 8x − 8x + + 8x − 8x + 8x + x = A -1 B 15 C -15 D ˆ = 60O Khi hệ thức sau khơng ? Câu 24: Cho hình bình hành ABCD có A ˆ ˆ =B ˆ ˆ = 60O ˆ = 2C ˆ = 60O A B B D C A D C Câu 25: Khẳng định sau ? A Hình bình hành có hai đường chéo hình chữ nhật B Tứ giác có hai đường chéo hình chữ nhật C Hình thang cân có hai đường chéo hình chữ nhật D Hình thang có góc vng hình chữ nhật II PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 26: (0,5 điểm) Tính, rút gọn biểu thức cách hợp lý: a) A = 20042 − 16 b) B = ( x + 3) − ( x − 3)( x + 3) Câu 27: (0,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: A = (a − b)(5x + 3) + 2(a − b) B = xy − 6x − 3x + 2y Câu 28: (0,75 điểm) a) Tìm x ∈ ℤ để giá trị đa thức 2x + x − chia hết cho giá trị đa thức x - b) Tìm a, b để đa thức x + ax + b chia hết cho đa thức x − x − Câu 29: (0,75 điểm) Tìm x: a) x − 16x = b) x − 7x + = Câu 30: (2,0 điểm) Cho hình bình hành ABCD có A > 90O AB >AD Gọi E, F theo thứ tự chân đường vng góc hạ từ A, C xuống đường chéo BD a) Xác định dạng tứ giác AECF b) Gọi AD cắt CE M; BC cắt AF N Chứng minh AMCN hình bình hành c) Chứng minh AC, BD, MN đồng quy điểm d) Gọi I điểm đối xứng với C qua F Chứng minh tứ giác AIBD hình thang cân Câu 31: (0,5 điểm) Tìm n ∈ ℕ để đa thức x 2n + x n + chia hết cho đa thức x + x + HẾT -Trang 3/3 - Mã đề 141 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KSCL LẦN NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN TỐN – PHỊNG GD & ĐT VĂN GIANG TRƯỜNG THCS CHU MẠNH TRINH -I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Mỗi câu cho 0,2 điểm 141 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A C B A A B A D B D A C B D A A D D A D C D B B A 242 340 443 544 C B B A A A C A C B D C C D B C B D B B A D A C B B B C B C D D D D A D A A A C D C A D C B B D C D D B C D B D B A B C A A D A D A A A B D A B D A A C D A D B C B B C C A B A B A A A B D C D A C A C II PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 26: (0,5 điểm) a) A = 20042 − 16 = (2004 − 4)(2004 + 4) = 2000.2008 = 4016000 2 0,25đ b) B = ( x + 3) − ( x − 3)( x + 3) = 4x + 12x + − 4x + 36 = 12x + 45 0,25đ Câu 27: (0,5 điểm) A = (a − b)(5x + 3) + 2(a − b) = (a − b)(5x + 5) = 5(a − b)(x + 1) 0,25đ B = xy − 6x − 3x + 2y = (xy − 3x ) + (2y − 6x) = (y − 3x)(x + 2) 0,25đ Trang 4/3 - Mã đề 141 Câu 28: (0,75 điểm) a) Ta có 2x + x − = (x − 1)(2x + 3) − Để giá trị đa thức 2x + x − chia hết cho giá trị đa thức x – ⇔ x − ∈ U(4)  x ∈ {0; 2; 3; − 1; 5; − 3} b) Gọi thương phép chia x + ax + b cho x − x − g(x) Để x + ax + b chia hết cho đa thức x − x − 0,25đ 0,25đ ⇔ x + ax + b = ( x − x − ) g(x) (*) - Với x = -1, từ (*) ta có: -a + b = (1) - Với x = 2, từ (*) ta có: 2a + b = -8 (2) 0,25đ Từ (1) (2)  a = -3 ; b = -2 Câu 29: (0,75 điểm) Tìm x: a) x − 16x = ⇔ x(x + 4)(x − 4) = ⇔ x ∈ {0; ± 4} 0,25đ b) x − 7x + = ⇔ (x − 1) − (7x − 7) = 0,25đ ⇔ (x − 1)(x + x − 6) = ⇔ (x − 1)(x − 2)(x + 3) = ⇔ x ∈ {1; 2; − 3} 0,25đ Câu 30: (2,0 điểm) I A B F M N O E D C a) ∆AEB = ∆CFD (cạnh huyền – góc nhọn)  AE = CF 0,25đ Tứ giác AECF có AE = CF; AE // CF  tứ giác AECF hình bình hành 0,25đ b) Tứ giác AMCN có AM // CN; AN // CM  AMCN hình bình hành 0,5đ c) Gọi AC cắt BD O Do ABCD hình bình hành  O trung điểm AC, BD Do AMCN hình bình hành, O trung điểm AC  O trung điểm MN hay AC, BD, MN đồng quy O d) Do OF đường trung bình ∆CAI  OF // AI 0,25đ 0,25đ 0,25đ Trang 5/3 - Mã đề 141 Ta có ∆BIC cân B, đường cao BF  IBF = CBF Mà ADB = CBF  ADB = IBF 0,25đ Tứ giác AIBD có AI // BD; ADB = IBF  tứ giác AIBD hình thang cân Câu 31: (0,5 điểm) - Nếu n = 3k (k ∈ N)  x 2n + x n + = x 6k + x 3k + = (x 6k − 1) + (x 3k − 1) + 0,25đ 2n n 6k 3k Do (x − 1); (x − 1) chia hết cho x −  x + x + chia x + x + dư - Nếu n = 3k + (k ∈ N)  x 2n + x n + = x 6k + + x 3k +1 + = (x 6k + − x ) + (x 3k +1 − x) + (x + x + 1) = x (x 6k − 1) + x(x 3k − 1) + (x + x + 1) 2n n 6k 3k Do (x − 1); (x − 1) chia hết cho x −  x + x + chia hết cho x + x + - Nếu n = 3k + (k ∈ N)  x 2n + x n + = x 6k + + x 3k + + = (x k + − x) + (x 3k + − x ) + (x + x + 1) 0,25đ = x(x 6k +3 − 1) + x (x 3k − 1) + (x + x + 1) 6k + − 1); (x 3k − 1) chia hết cho x −  x 2n + x n + chia hết cho x + x + Do (x 2n n Vậy x không chia hết cho đa thức x + x + chia hết cho đa thức x2 + x +1 -Hết - Trang 6/3 - Mã đề 141 ... x + x + HẾT -Trang 3/3 - Mã đề 141 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KSCL LẦN NĂM HỌC 2020 - 2021 MÔN TỐN – PHỊNG GD & ĐT VĂN GIANG TRƯỜNG THCS CHU MẠNH TRINH -I PHẦN TRẮC NGHIỆM... B xy C -xy D xy 13 12 11 10 Câu 23: Tính giá trị biểu thức x − 8x + 8x − 8x + + 8x − 8x + 8x + x = A -1 B 15 C -1 5 D ˆ = 60O Khi hệ thức sau không ? Câu 24: Cho hình bình hành ABCD có A ˆ ˆ... 0,25đ ⇔ x + ax + b = ( x − x − ) g(x) (*) - Với x = -1 , từ (*) ta có: -a + b = (1) - Với x = 2, từ (*) ta có: 2a + b = -8 (2) 0,25đ Từ (1) (2)  a = -3 ; b = -2 Câu 29: (0,75 điểm) Tìm x: a) x − 16x
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL môn Toán 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Chu Mạnh Trinh, Đề thi KSCL môn Toán 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Chu Mạnh Trinh

Hình ảnh liên quan

Câu 13: Một mảnh đất hình thang vuông ABCD (A ˆ =D ˆ= 90O ). Người ta muốn thiết kế một vườn cây cảnh ABHD (hình vẽ) - Đề thi KSCL môn Toán 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Chu Mạnh Trinh

u.

13: Một mảnh đất hình thang vuông ABCD (A ˆ =D ˆ= 90O ). Người ta muốn thiết kế một vườn cây cảnh ABHD (hình vẽ) Xem tại trang 2 của tài liệu.
Tứ giác AECF có AE = CF; AE // CF  tứ giác AECF là hình bình hành. 0,25đ - Đề thi KSCL môn Toán 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Chu Mạnh Trinh

gi.

ác AECF có AE = CF; AE // CF  tứ giác AECF là hình bình hành. 0,25đ Xem tại trang 5 của tài liệu.
Tứ giác AIBD có AI // BD; ADB = IBF  tứ giác AIBD là hình thang cân. - Đề thi KSCL môn Toán 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Chu Mạnh Trinh

gi.

ác AIBD có AI // BD; ADB = IBF  tứ giác AIBD là hình thang cân Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan