0

Đề thi KSCL môn Toán 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Chu Mạnh Trinh

7 23 0
  • Đề thi KSCL môn Toán 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Chu Mạnh Trinh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 10:58

Nhằm phục vụ quá trình học tập cũng như chuẩn bị cho kì thi KSCL sắp đến. TaiLieu.VN gửi đến các bạn tài liệu Đề thi KSCL môn Toán 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Chu Mạnh Trinh. Đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề. Mời các bạn cùng tham khảo. PHÒNG GD & ĐT VĂN GIANG TRƯỜNG THCS CHU MẠNH TRINH ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN THỨ I NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN TỐN (Đề có trang) Ngày thi: 08/12/2020 Thời gian làm : 90 Phút Mã đề 184 Họ tên : Số báo danh : I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) x −4 : = 15 −4 B x = Câu 1: Giá trị x tỉ lệ thức A x = -10 C x = D x = -12 Câu 2: Cho hình vẽ, biết: ME // ND Số đo góc MON bằng: A 600 B 900 C 300 Câu 3: Tìm hai số tự nhiên x y, biết D 700 x y = x.y = 120 A x = 10, y = 12 B x = 5, y = 10 C x = 12, y = 10 D x = ±10, y = ±12 Câu 4: Tìm hai số hữu tỉ x y, biết 3x = 7y x + y = 26 Hiệu x – y có giá trị bằng: 39 91 A -10,4 B C D 10,4 5 Câu 5: Giá trị x đẳng thức x − 0, = 3,8 là: A x = x = -3,6 B x = x= -4 C x = - D x = Câu 6: Số 0,(4) viết dạng phân số là: A B C Câu 7: Nếu c ⊥ b, b // a thì: A c ≡ a B c khơng cắt a Câu 8: Khẳng định sau đúng: −2 −6 A   =   B ( −2 ) = −2 D C c ⊥ a D c // a C ( −2 )  = 25 −1 D   =   16 Câu 9: Khẳng định sau đúng? A −4 ∈ ℕ B − ∈ ℚ C −2,5 ∈ ℤ D ∈ I O O Câu 10: Cho tam giác ABC có B = 60 ; C = 40 Tia phân giác B cắt AC E Số đo AEB là: Trang 1/3 - Mã đề 184 A 600 B 1000 C 1200 a Nếu a, b dấu thì: b A x ≥ B x = C x > Câu 12: ∆ABC có C = 70O , góc ngồi đỉnh A 130O Số đo góc B là: A 60O B 50O C 80O Câu 13: Cho hình vẽ, biết AB//CD thì: D 700 Câu 11: Cho a, b ∈ Z; a, b ≠ 0; x = A y = 180O + x B x = 180O + y C x + y = 180O D x < D 70O D x = y Câu 14: Giá trị biểu thức 57 – 56 +55 không chia hết cho số sau đây? A B C D −3 −2 là: + 20 15 −5 B 35 Câu 15: Kết phép tính: −1 −17 D 60 60 x y z Câu 16: Tìm x, y, z số hữu tỉ thoản mãn = = x + y = 36 Kết z A 60 A z = 26 B z = 12 Câu 17: Cách viết sau đúng: A − −0, 25 = −(−0,25) B − 0,25 = −0,25 C C z = 16 D z = 10 C − 0,25 = 0,25 D 0, 25 = − (−0,25)   n   12 Câu 18: Biết     =   Giá trị n là:      B C D A 26 Câu 19: Cho hai số x = 227 y = 318 Kết so sánh hai số là: A x ≤ y B x = y C x < y D x > y 2019 2020 Câu 20: Cho biết A = + + + + Tính giá trị B = 2A − A B = B B = −3 C B = 32020 D B = 32019 Câu 21: Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a b góc tạo thành có cặp góc so le thì: A a trùng với b B a ⊥ b C a // b D a cắt b Câu 22: Cho đẳng thức 8a = 4b Tỉ lệ thức sau đúng? A a b = B b a = C b = a D = b a Câu 23: ∆ABC ∆MNP có AB = MN, A = M Cần có thêm điều kiện để ∆ABC = ∆MNP theo trường hợp cạnh –góc – cạnh A B = N B A = M C BC = NP D AC = MP 3 1 Câu 24: Kết phép tính 16 − 12 +   : 5 2 −9 A B C 16 D Trang 2/3 - Mã đề 184 Câu 25: Số hữu tỉ không A −14 16 B 14 ? 16 C −14 −16 D 0,875 II PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 26: (1,0 điểm) Thực phép tính (hợp lý có thể): 2  1  3 a) A =  −  + − − b) B = 3:  −  + 36  2  3 3  1 63 + 3.62 + 33  2  − ( −27 ) d) 1 + −  −  − −  +  − −  c) C = 5  5  5  ( −1) + −12 Câu 27: (1,0 điểm) Tìm x biết:  1 a) x :  −  = −  3 c) 3x − − 3x = 24 1 = x z = y = x − 2y + z = 21 d) b) x − Câu 28: (0,5 điểm) Có 16 tờ giấy bạc loại 2.000 đồng, 5.000 đồng 10.000 đồng, trị giá loại tiền Hỏi loại có tờ Câu 29: (2,0 điểm) Cho ∆ABC có A = 80O ; B = 50O Gọi Ax tia đối tia AB; Ay phân giác xAC a) Tính ACB b) Chứng minh Ay // BC c) Từ C kẻ Ct // AB, tia Ct cắt Ay E Tính AEC d) Qua B kẻ đường thẳng a ⊥ BC, từ A kẻ AD ⊥ a D Chứng minh E, A, D thẳng hàng x + y2 y2 − x Câu 30: (0,5 điểm) Tìm x, y biết = x10 y10 = 1024 HẾT Trang 3/3 - Mã đề 184 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KSCL LẦN NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN TỐN – PHỊNG GD & ĐT VĂN GIANG TRƯỜNG THCS CHU MẠNH TRINH -I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Mỗi câu cho 0,2 điểm 184 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 D A A D A B C D B D C A C A D B C D C B C C D C A 283 382 481 580 C B D A C A D C A A C D C B B D C D A D C A A A A C C D C B D C D B C D B C D B B A B D A D C B D A C B C B B C D B B D C D B A D C A C A C D B A A A A B A D D D C C D D A C C D C D C D D A B D C D B II PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 26: (1,0 điểm) Thực phép tính (hợp lý có thể): 2  1  3 a) A =  −  + − − b) B = 3:  −  + 36  2  3 3 3  1 + 3.6 +  2  − ( −27 ) d) 1 + −  −  − −  +  − −  c) C = 5  5  5  ( −1) + −12 Trang 4/3 - Mã đề 184 4  1 a) A =  −  + − − = 5  3 b) B = : + = 3 (23 + 22 + 1) c) C = − 27 = + 12 2 1 d) D = + − − + + + − − = − 5 Câu 27: (1,0 điểm) Tìm x biết:  1 a) x :  −  = −  3 c) 3x − − 3x = 24 0,25 0,25 0,25 0,25 1 = x z = y = x − 2y + z = 21 d) b) x − 1 = −  x = -3 1 b) x − = 1 * N ếu x − =  x = 1 −1 * N ếu x − = −  x = x −2 c) (1 − 9) = 24 a) x : 3x − = −3 Do 3x − >  x ∈ ∅ x y z x − 2y + z 21 = = = = =7 2−2+3 0,25 0,25 0,25 0,25 Vậy x = 14 Câu 28: (0,5 điểm) Có 16 tờ giấy bạc loại 2.000 đồng, 5.000 đồng 10.000 đồng, trị giá loại tiền Hỏi loại có tờ Gọi số tờ giấy bạc loại 2.000 đồng; 5.000 đồng; 10.000 đồng a, b, c (a, b,c ∈ N* ) Có tất 16 tờ nên a + b + c = 16 0,25 Do trị giá loại tiền nên 2000a = 5000b = 10000c a b c a+b+c  2a = 5b = 10c  = = = =1 10 16  a = 10; b = 4; c = 0,25 Vậy có 10 tờ tiền loại 2000 đồng; tờ tiền loại 2000 đồng; tờ tiền loại 2000 đồng Câu 29: (2,0 điểm) Cho ∆ABC có A = 80O ; B = 50O Gọi Ax tia đối tia AB; Ay phân giác xAC Trang 5/3 - Mã đề 184 a) Tính ACB b) Chứng minh Ay // BC c) Từ C kẻ Ct // AB, tia Ct cắt Ay E Tính AEC d) Qua B kẻ đường thẳng a ⊥ BC, từ A kẻ AD ⊥ a D Chứng minh E, A, D thẳng hàng Vẽ hình, ghi GT-KL x a t A D E B y 0,25 C a) ACB = 50O 0,25 O b) Ta có CAx = 100 Mà Ay phân giác xAC  CAy = 50O Do ACB = CAy = 50O  Ay // BC 0,5 c) AEC = 50O 0,5 d) Chứng minh DAE = 180  E, A, D thẳng hàng x + y2 y2 − x Câu 30: (0,5 điểm) Tìm x, y biết = x10 y10 = 1024 2 2 2 x +y y −x y x Ta có = = = O 10  x2   x2   x y  x10 y10 1024 x y   =    = =1  = 10 = 4.1 1024      4.1  0,5 0,25  x 20 =  x = ±1 N ếu x =  y =  y = ± Nếu x = -1  y =  y = ±2 Vậy (x; y) ∈ {(1; 2), (1; − 2), (−1; 2), (−1; − 2)} 0,25 -Hết - Trang 6/3 - Mã đề 184 Trang 7/3 - Mã đề 184 ... 1024 HẾT Trang 3/3 - Mã đề 184 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KSCL LẦN NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN TỐN – PHỊNG GD & ĐT VĂN GIANG TRƯỜNG THCS CHU MẠNH TRINH -I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)... ±2 Vậy (x; y) ∈ {(1; 2), (1; − 2), (−1; 2), (−1; − 2)} 0,25 -Hết - Trang 6/3 - Mã đề 184 Trang 7/ 3 - Mã đề 184 ... Vậy có 10 tờ tiền loại 2000 đồng; tờ tiền loại 2000 đồng; tờ tiền loại 2000 đồng Câu 29: (2,0 điểm) Cho ∆ABC có A = 80O ; B = 50O Gọi Ax tia đối tia AB; Ay phân giác xAC Trang 5/3 - Mã đề 184
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL môn Toán 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Chu Mạnh Trinh, Đề thi KSCL môn Toán 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Chu Mạnh Trinh

Hình ảnh liên quan

Câu 2: Cho hình vẽ, biết: ME // ND. Số đo góc MON bằng: - Đề thi KSCL môn Toán 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Chu Mạnh Trinh

u.

2: Cho hình vẽ, biết: ME // ND. Số đo góc MON bằng: Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 13: Cho hình vẽ, biết AB//CD thì: - Đề thi KSCL môn Toán 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Chu Mạnh Trinh

u.

13: Cho hình vẽ, biết AB//CD thì: Xem tại trang 2 của tài liệu.