0

Bài 1. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa mặt phẳng và đường thẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

3 16 2
  • Bài 1. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa mặt phẳng và đường thẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 10:49

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng đáy là góc giữa hai đường thẳng nào dưới đây?. Do đó, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng đáy là góc giữa hai đường thẳng vàA[r] (1)Câu 7. [HH11.C3.3.D03.a] Cho hình chóp có cạnh vng góc với đáy Góc đường thẳng mặt phẳng đáy góc hai đường thẳng đây? A B C D Lời giải Chọn A Ta có , suy hình chiếu vng góc mặt phẳng đáy Do đó, góc đường thẳng mặt phẳng đáy góc hai đường thẳng Câu 39 [HH11.C3.3.D03.a] (THPT NGUYỄN TRÃI-THANH HOÁ - Lần 1.Năm 2018&2019) Cho hình chóp có đáy cạnh , SA vng góc với đáy Góc đường thẳng mặt phẳng bằng: A B C D Lời giải Chọn C Vì nên góc đường thẳng mặt phẳng là góc . Trong tam giác vng ta có: . Câu 19. [HH11.C3.3.D03.a] Cho tứ diện có cạnh vng góc với đơi Góc đường thẳng mặt phẳng góc A B C D (2)Ta có: Do hình chiếu Suy góc Câu 19. [HH11.C3.3.D03.a] Cho tứ diện có cạnh vng góc với đơi Góc đường thẳng mặt phẳng góc: A B C D Lời giải Chọn D Từ giả thiết, ta có: hình chiếu vng góc nên góc đường thẳng mặt phẳng góc Câu 1. [HH11.C3.3.D03.a] Cho hình lập phương góc mặt phẳng A B C . D . (3)Dễ dàng thấy góc mặt phẳng góc Câu 6. [HH11.C3.3.D03.a] Cho hình chóp có đáy hình vng cạnh , vng góc với Góc A B C D Lời giải Chọn A Vì SA vng góc với đáy nên góc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa mặt phẳng và đường thẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện,

Hình ảnh liên quan

Câu 7. [HH11.C3.3.D03.a] Cho hình chóp có cạnh vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng đáy là góc giữa hai đường thẳng nào dưới đây? - Bài 1. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa mặt phẳng và đường thẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

7. [HH11.C3.3.D03.a] Cho hình chóp có cạnh vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng đáy là góc giữa hai đường thẳng nào dưới đây? Xem tại trang 1 của tài liệu.
Ta có: . Do đó là hình chiếu của trên . Suy ra góc giữa  và  bằng . - Bài 1. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa mặt phẳng và đường thẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

a.

có: . Do đó là hình chiếu của trên . Suy ra góc giữa và bằng Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 6. [HH11.C3.3.D03.a] Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , và vuông góc với . Góc giữa  và  bằng - Bài 1. Bài tập có đáp án chi tiết về xác định góc giữa mặt phẳng và đường thẳng | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

6. [HH11.C3.3.D03.a] Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , và vuông góc với . Góc giữa và bằng Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan