0

caacutec em học sinh xem chi tiết ở file điacutenh kegravem

3 6 0
  • caacutec em học sinh xem chi tiết ở file điacutenh kegravem

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 17:42

Tính khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để ta có thể nghe được tiếng vangA. Biết rằng vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s.[r] (1)TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC 2020-2021 A TRẮC NGHIỆM Chọn đáp án Câu 1: Âm tạo nhờ: A nhiệt B điện C ánh sáng D dao động Câu 2: Tai ta nghe tiếng vang: A âm phát đến tai sau âm phản xạ B âm phát đến tai gần lúc với âm phản xạ C âm phát đến tai trước âm phản xạ D Cả trường hợp nghe thấy tiếng vang Câu 3: Khi ta nghe đài thì: A màng loa đài bị nén B màng loa đài bị bẹp C màng loa đài bị dao động D màng loa đài bị căng Câu 4: Số dao động giây gọi là: A vận tốc âm B tần số âm C biên độ âm D độ cao âm Câu 5: Đơn vị độ to là: A m/s B Hz (héc) C dB (đê xi ben) D s (giây) Câu 6: Vật phản xạ tốt vật có bề mặt: A phẳng sáng B nhẵn cứng C gồ ghề mềm D mấp mô cứng Câu 7: Em xa dần khán đài có dàn nhạc biểu diễn tiếng nhạc mà em nghe được: A kéo dài B có vận tốc giảm C nhỏ D có tần số giảm Câu 8: Hãy chọn câu đúng: A Âm truyền qua nước B Âm phản xạ C Âm truyền nhanh ánh sáng D Âm truyền chân không Câu Âm phát to khi: A nguồn âm có kích thước lớn B nguồn âm dao động mạnh C nguồn âm dao động nhanh D nguồn âm có khối lương lớn Câu 10 Vật không gọi nguồn âm? A Dây đàn dao động B Mặt trống dao động C Chiếc sáo để bàn D Âm thoa dao động Câu 11: Nhờ có gương cầu lõm mà đèn pin lại chiếu ánh sáng xa A gương hắt ánh sáng trở lại B gương cho ảnh ảo rõ C gương cầu lõm biến đổi chùm sáng phân kỳ thích hợp thành chùm phản xạ song song D nhờ có gương ta nhìn thấy vật xa Câu 12 Nếu nhìn vào gương, thấy ảnh ảo nhỏ vật kết luận là: (2)TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG Câu 13 Em tìm nguồn sáng vật sau: A Bóng đèn sáng B Bàn ghế C Mặt Trời D Cả A C Câu 14 Ta nhìn thấy trời ngồi cánh đồng nắng A mặt Trời chiếu ánh sáng thẳng vào cánh đồng B mắt hướng phía cánh đồng C cánh đồng nằm vùng có ánh sáng D cánh đồng hắt ánh sáng Mặt Trời vào mắt ta Câu 15 Trong hình vẽ biết IR tia phản xạ, hình vẽ biểu diễn tia phản xạ ánh sáng Câu 16 Tai người nghe âm phạm vi sau đây: A Nhỏ 20dB C Lớn 120dB B Từ 20dB đến 120dB D Nghe tất âm B TỰ LUẬN Bài Dựng ảnh vật tạo gương phẳng hình vẽ sau: E C H Hình S I R D N S I R C N S I R B N S I R A N A B D F G I (3)TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG Bài Một tàu ngầm phát siêu âm truyền nước thu âm phản xạ sau giây Biết vận tốc truyền âm nước 1500m/s Xác định độ sâu đáy biển? Bài Tính khoảng cách ngắn từ người nói đến tường để ta nghe tiếng vang Biết vận tốc truyền âm khơng khí 340 m/s Bài Vật thứ 10 giây dao động 700 lần Vật thứ hai giây dao động 300 lần Tìm tần số dao động hai vật Vật phát âm cao hơn? Vì sao? Bài Một vật phát âm 165dB, vật lại phát âm 200dB Hỏi âm vật phát to hơn? Vì sao? Bài Trong phịng mổ bệnh viện, người ta thường dùng hệ thống gồm nhiều đèn Theo em mục đích việc gì? Bài Tại áp tai vào tường, ta nghe tiếng cười nói phịng bên cạnh, cịn không áp tai vào tường ta lại không nghe được?
- Xem thêm -

Xem thêm: caacutec em học sinh xem chi tiết ở file điacutenh kegravem, caacutec em học sinh xem chi tiết ở file điacutenh kegravem

Hình ảnh liên quan

Bài 1. Dựng ảnh của các vật tạo bởi gương phẳng trong các hình vẽ sau: - caacutec em học sinh xem chi tiết ở file điacutenh kegravem

i.

1. Dựng ảnh của các vật tạo bởi gương phẳng trong các hình vẽ sau: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 15. Trong các hình vẽ dưới đây biết IR là tia phản xạ, hình vẽ nào biểu diễn đúng tia phản - caacutec em học sinh xem chi tiết ở file điacutenh kegravem

u.

15. Trong các hình vẽ dưới đây biết IR là tia phản xạ, hình vẽ nào biểu diễn đúng tia phản Xem tại trang 2 của tài liệu.