0

Nội dung ôn tập môn Toán 7

2 22 0
  • Nội dung ôn tập môn Toán  7

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 16:59

 Lưu ý: các em làm vào vở bài tập, sau đó chụp hình bài làm và gửi cho giáo viên bộ môn hoặc gửi cho cô Phương cô sẽ chuyển dùm, gửi qua zalo hoặc email.. Tính số đo góc C.[r] (1)ƠN TẬP TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHỊNG TRÁNH DỊCH CORONA MƠN: TỐN Lưu ý: em làm vào tập, sau chụp hình làm gửi cho giáo viên môn gửi cho cô Phương cô chuyển dùm, gửi qua zalo email Có thắc mắc khó khăn em liên hệ giáo viên môn nhờ giúp đỡ liên hệ với cô Phương qua : + zalo: 0964158215 email: thevinh143@gmail.com Thầy cô chấm cho điểm vào cột điểm miệng HKII 10 bạn nộp nhanh (mỗi lớp) cộng thêm điểm CHÚC CÁC EM ÔN TẬP ĐẠT HIỆU QUẢ CAO I) PHẦN LÝ THUYẾT 1) Phát biểu định lý tổng ba góc tam giác? Phát biểu định lý góc ngồi tam giác? 2) Nêu trường hợp tam giác? Phát biểu trường hợp? 3) Nêu trường hợp tam giác vuông? Phát biểu trường hợp? 4) Phát biểu định nghĩa tính chất tam giác cân 5) Phái biểu định lý pytago thuận đảo? II) Bài tập Bài : Cho tam giác ABC có A= 40 , B = 80 Tính số đo góc C Bài : Cho tam giác DEF có D= 55 , E = 110 Tính số đo góc F Bài : Cho tam giác ABC vuông A Biết AB = 3cm, AC = cm Tính BC Bài : Cho tam giác ABC vuông B Biết AB = 8cm, AC = 10 cm Tính độ dài BC Bài : Cho hình vẽ, tam giác OAD có tam giác OBD khơng? Giải thích? O A B (2)Bài : Cho tam giác ABC cân A Gọi M trung điểm BC Chứng minh: ABM  ACM Bài 7: Cho tam giác ABC có 90o A Trên cạnh BC lấy điểm E cho BE = BA.Tia phân giác góc B cắt AC D a) Chứng minh ABD = EBD b) Chứng minh: BC  DE c) Trên tia đối tia ED lấy điểm F cho EF = ED Chứng minh BFEDBCDCB Bài 8: Cho tam giác ABC cân A Lấy điểm D cạnh AB, điểm E cạnh AC cho AD = AE Chứng minh: BE = CD ài 9:(0,75đ) Cho tam giác ABC cân A Lấy M trung điểm BC Chứng minh :AMB AMC Bài 10: Cho tam giác ABC có 60 , BACBACABC Trong góc ABC vẽ tia Bx cho 0 60 CBx Trên tia Bx lấy điểm D cho BD = BC Trên cạnh AC lấy điểm E cho AB = AE Chứng minh BAD BEC Bài 11: Cho tam giác ABC có A 120 Trên tia phân giác góc A, lấy hai điểm D E (D nằm A E) cho AD = AB, DE = AC Chứng minh tam giác BCE tam giác ài 2:(0,75đ) Cho tam giác ABC vuông A Lấy điểm D cạnh BC cho BADBCA Trên tia đối tia AD lấy điểm E cho AE = BC Trên tia đối tia CA lấy điểm F cho CF = AB Chứng minh : BE vng góc với BF
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội dung ôn tập môn Toán 7,

Hình ảnh liên quan

 Lưu ý: các em làm vào vở bài tập, sau đó chụp hình bài làm và gửi cho giáo viên bộ môn hoặc gửi cho cô Phương cô sẽ chuyển dùm, gửi qua zalo hoặc  email - Nội dung ôn tập môn Toán  7

u.

ý: các em làm vào vở bài tập, sau đó chụp hình bài làm và gửi cho giáo viên bộ môn hoặc gửi cho cô Phương cô sẽ chuyển dùm, gửi qua zalo hoặc email Xem tại trang 1 của tài liệu.