0

AutoCAD Nâng Cao Và Lập Trình Trong AutoCAD

106 14 0
  • AutoCAD Nâng Cao Và Lập Trình Trong AutoCAD

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2021, 23:06

Là số nguyên có giá trị từ 1 đến 255 (đôi khi tới 32768 đối với các shape file dùng để tạo font unicode), số nguyên này phải là duy nhất, số định danh của 2 shape bất kỳ trong cùng một[r] (1)BÀI GIẢNG : AUTOCAD NÂNG CAO VÀ LẬP TRÌNH TRONG AUTOCAD Người lập : Trần anh Bình Sách tham khảo : • AutoCAD 2004 Bible – Wileys & Sons • Mastering in AutoCAD 2000 – George Omura • AutoCAD 2004 For Dummies – John Wiley & Sons • AutoCAD 2000 (1,2) – KTS.Lưu Triều Nguyên • AutoCAD 2004 (1,2) nâng cao – TS.Nguyễn Hữu Lộc • Các tiện ích thiết kế AutoCAD – TS.Nguyễn Hữu Lộc – Nguyễn Thanh Trung • AutoCAD 2004 (1,2) nâng cao – TS.Nguyễn Hữu Lộc • AutoCAD 2004 Activex and VBA – KS.Hoàng Thành An Số tiết giảng : 45 Tiết • AutoCAD nâng cao : 45 tiết Lý thuyết : 30 tiết (2)PHẦN I : AUTOCAD NÂNG CAO (24 tiết) Chương : THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG BẢN VẼ (9 tiết) I.Quy định vẽ. 1.Các thơng tin có từ vẽ 2.Các không gian CAD 3.Ý nghĩa việc thiết lập môi trường vẽ 4.Một số quy định chung 4.1.Khung tỷ lệ vẽ 4.2.Quy định đường nét cỡ chữ II.Thiết lập môi trường vẽ. 1.Text style 2.Layer 3.Dimesion Style 4.Hatch 5.Lệnh LineType 6.Block Thuộc tính Block 6.1.Block 6.2.Thuộc tính Block 6.3.Quản lý các block 7.Ghi thiết lập môi trường vẽ thành TemPlate 8.Các tùy chọn menu Option III.Giới thiệu Express Tools. Chương : LAYOUT VÀ IN ẤN (6 tiết) I.Làm việc với Layout 1.Paper Space 2.Các thao tác Viewport của Paper Space 2.1.Tạo các Viewport 2.2.Cắt xén đường bao Viewport 2.3.Tỷ lệ từng Viewport 2.4.Layer từng Viewport 2.5.Ẩn hiện viewport 2.6.Ẩn hiện đường bao viewport 2.7.Scale LineType 2.8.Các hiệu chỉnh khác Viewport 3.Các chú ý in nhiều tỉ lệ một bản vẽ II.Điều khiển in ấn. 1.Khai báo thiết bị in 2.In file *.PLT Chương : LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU (6 tiết) I.Tham khảo (3)3.Mở một xref từ bản vẽ chính Hiệu chỉnh xref từ bản vẽ chính 4.1.Lệnh Refedit (Reference Edit) 4.2.Thêm, bỏ bớt các đối tượng khỏi working set (Lệnh refset) 4.3.Lệnh refclose 4.4.Một số biến hệ thống liên quan đến xref 5.Điều khiển hiển thị xref 5.1.Xref và các thành phần hiển phụ thuộc 5.2.Xref và lớp 5.3.Lệnh Xbin 5.4.Tham chiểu vòng 5.5.Xén các xref 5.6.Tăng tốc độ hiển thị của các xref lớn 6.Quản lý xref 6.1.Đường dẫn của các xref 6.2.Xref notification 6.3.AutoCAD DesignCenter 6.4.File biên bản (log) của xref II.Làm việc với liệu (Working with External Database) 1.Sơ lược liệu AutoCAD 2.Các chuẩn bị cho việc kết nối sở liệu 3.Định cấu hình liệu cho ODBC 4.Định cấu hình liệu AutoCAD 5.Chình sửa liệu AutoCAD 6.Tạo mẫu kết nối 7.Tạo, hiệu chỉnh xóa kết nối 8.Quan sát kết nối 9.Tạo mẫu nhãn 10.Tạo nhãn 11.Sử dụng query để truy tìm liệu 11.1.Sử dụng Quick Query 11.2.Sử dụng Range Query 11.3.Sử dụng Range Query 11.4.Sử dụng Link Select III.Làm việc với Raster Image 1.Tổng quan 2.Chèn ảnh (inserting images 3.Quản lý hình ảnh (Managing images) 4.Cắt xén ảnh (Clipping images) 5.Điều khiển hiển thị (Controlling image display) 5.1.Điều khiển hiển thị 5.2.Chất lượng ảnh (Image quality) 5.3.Image transparency (4)Chương : TÙY BIẾN TRONG AUTOCAD (9 tiết) I.Các đối tượng shape (1 tiết) 1.Khái niệm Shape 2.Cách mô tả shape file SHP 2.1.Vector Length and Direction Code (mã vector) 2.2.Special Codes (mã đặc biệt) II.Tạo font chữ 1.Tạo font chữ SHX 2.Tạo big font 3.Tạo big font từ file mở rộng III.Tạo dạng đường (file linetype) 1.Khái niệm phân loại dạng đường 2.Tạo dạng đường đơn giản 2.1.Dùng creat lệnh -linetype 2.2.Tạo linetype cách soạn thảo trực tiếp LIN IV.Dạng đường phức chứa đối tượng shape 1.Dạng đường phức có chứa đối tượng chữ V.Tạo mẫu mặt cắt. 1.File mẫu mặt cắt 2.Tạo mẫu mặt cắt đơn giản 3.Tạo mẫu mặt cắt phức tạp VI.Menu. 1.Menu file menu 1.1.Các loại menu 1.2.Các loại file menu 1.3.Tải, gỡ bỏ menu 2.Tùy biến menu 2.1.Cấu trúc file menu 2.2.Menu Macro 2.3.Pull-down Menu 2.3.1.Section Pull-down menu 2.3.2.Tiêu đề pull-down menu 2.3.3.Tham chiếu đến pulldown menu 2.3.4.Chèn loại bỏ Pull-down menu menubar 2.4.Shortcut menu 2.5.Buttons menu auxiliary menu 2.5.1.Section Buttons menu auxiliary menu 2.5.2.Tạo AUX menu 2.5.3.Menu swaping 2.6.Image Tile menus 2.6.1.Section Image menu 2.6.2.Mô tả mục chọn của menu hình ảnh 2.6.3.Gọi hiển thị các menu hình ảnh 2.6.4.Slide và thư viện slide 2.7.Menu hình (5)2.8.1.Section đoạn mơ tả chuỗi thích 2.8.2.Mơ tả chuỗi thích 2.9.Tạo phím tắt 2.9.1.Section đoạn mơ tả phím tắt 2.9.2.Tạo phím tắt VII.Toolbar 1.cách tạo toolbars cách dùng lệnh Toolbar 1.1.Tạo Toolbar 1.2.Tạo nút lệnh 1.3.Sửa nút lệnh 1.4.Tạo Flyout 2.Cách tạo toolbars cách soạn thảo file *.mnu 2.1.Dịng mơ tả tổng qt cơng cụ (6)PHẦN I : AUTOCAD NÂNG CAO (24 tiết) MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CỦA PHẦN AUTOCAD NÂNG CAO. Sinh viên làm quen với AutoCAD qua mơn học hình họa, đồ án mơn học Nhưng phần lớn SV làm quen với AutoCAD biết số lệnh Phần AutoCAD nâng cao tạo cho sinh viên biết cách bố cục, trình bày vẽ cách chuyên nghiệp, biết cách làm chủ mơi trường vẽ Chương : THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG BẢN VẼ (9 tiết) I Quy định vẽ. 1 Các thông tin có từ vẽ a Hình dạng b Vật liệu (bê tơng, gỗ đá,…) c Kích thước (thơng qua Dim, thơng qua tỷ lệ + kích thước vẽ) d Tỷ lệ e Đường nét (thấy khuất) 2 Các không gian CAD CAD cung cấp không gian Model Space Paper Space Model Space − Là không gian giấy vẽ − Các thao tác vẽ thường thực mơ hình Paper Space − Cũng không gian vẽ − Trong paper space (PS), bạn chèn title block, tạo layout viewport, dimension thêm notes trước in vẽ − Trong PS bạn tham chiếu đến nhiều vùng MS với tỉ lệ khác thông qua cửa sổ (viewport) (đặc biệt quan trọng vẽ phối cảnh kiến trúc) 3 Ý nghĩa việc thiết lập môi trường vẽ k Giúp người dùng thực trình vẽ cách nhanh l Bản vẽ, quy cách vẽ thống thành tiêu chuẩn vẽ, mẫu hóa nhiều khâu m Bản vẽ tổ chức thể rõ ràng, mạch lạc n Thành lao động tái sử dụng lại cách chuyên nghiệp 4 Một số quy định chung 4.1 Khung tỷ lệ vẽ Có cách vẽ : − Vẽ tự : ko định giới hạn vẽ − Vẽ theo khung : Bản vẽ giới hạn theo khổ giấy (lệnh Limits) Các loại khung : khung A1,A2,A3,A4 Tỷ lệ vẽ tỷ lệ kích thước vẽ in kích thước thực Có cách vẽ để thể tỷ lệ vẽ sau : − Vẽ theo tỷ lệ 1:1, scale khung in (chủ yếu dùng vẽ Model Space) (7)− Vẽ theo tỷ lệ bất kỳ, khống chế tỷ lệ khung in/ tỷ lệ vẽ (ít dùng) Lệnh MVSetup. 4.2 Quy định đường nét cỡ chữ Quy định đường nét in : − Nét liền mảnh (Đường bao dầm, đường bao cột, nét thông thường) : − Nét liền đậm (Các nét thép, nét cắt qua,…) : − Nét hach − Nét chữ (chỉ dùng font sử dụng SHX) : − Nét đường ghi kích thước : Quy định chiều cao chữ : Bản vẽ thơng thường gồm có hai cỡ chữ, tùy theo tỷ lệ mà ta đặt chiều cao chữ khác Tuy nhiên in phải đảm bảo chiều co chữ ghi chú, chiều cao chữ dim 2,5mm Chiều cao chữ tiêu đề 5mm (nêu ví dụ chiều cao chữ tỷ lệ vẽ) Quy định khoảng cách Dim − Khoảng cách từ chân dim đến dim 10mm − Khoảng cách Dim song song 8mm II Thiết lập môi trường vẽ. 1 Text style. Command : STyle Style name : Tên style New, rename, delete : Tạo mới, thay đổi tên xóa kiểu chữ (Text style) FontFont name : Tên phôngfont style : Chọn font chữ mở rộng font shx chọn Use Big font (8)− Backwards : Quay ngược chữ theo trục thẳng đứngVertical : Chữ theo phương thẳng đứngWidth factor : Phóng chữ theo chiều ngang.Oblique Angle : Góc nghiêng chữ. Preview : xem trước định dạng chọn. 2 Layer. Command : Layer ↵ Bảng Layer Properties Manager lên : , Filter : Tạo filter (ấn vào nút new filter) Filter name : Tên nhóm lọc. Filter definition (9)− Name : Lọc theo tên, sử dụng dấu * để thay thê cho nhóm ký tự, dấu ? để thay thế cho ký tự.On, freeze, lock, color, lineweight, Plot Style, Plot : Lọc theo thuộc tính layer. Filter preview : Xem trước đối layer lọc. Nếu dòng lệnh nhiều dòng coi điều kiện Group Layer : Tạo nhóm lọc Layer nhóm tạo khơng bao gồm layer vẽ Ta nhập layer Trong nhóm ta tạo lọc layer khác Khi ta chèn block hay chèn xref vào AutoCAD tự động chèn thêm group layer Layer States Manager (10)Khi thuộc tính layer bị thay đổi, ta khơi phục lại cách import lại thuộc tính lưu lại file *.LAS Chú ý layer bị xóa khơng khơi phục lại Các thuộc tính khơi phục lại quy định Layer setting to restore (Frezen : khứ freeze – đóng băng, Thaw : tan băng ) Turn off layers not found in layer state : Tắt tất layer khơng tìm thấy file *.LAS khơi phục lại thuộc tính 3 Dimesion Style. Command : DIMSTYLE ↵ Set current : Chuyển dimstyle chọn sang chế độ đo hành. New : Tạo Dimstyle. (11)Override : Dùng muốn gán chồng tạm thời biến kích thước kiểu kích thước chọn Compare : So sánh thông số loại Dimstyle khác vẽ. Hộp thoại tao new : Hộp thoại Use for : Loại kích Được áp dụng đo All dimension : Tất loại kích thước.Linear : Kích thước thẳng.Angular : Đo gócRadius : Đo bán kínhDiameter : Đo đường kính.Ordinate : Tọa độ điểm (12)− Baseline spacing : Khoảng cách đường kích thước chuỗi kích thước song song.Suppress : Bỏ qua đường kích thước thứ nhất, thứ hai, thứ lẫn thứ hai. Mô tả hình vẽ : Frame Dimension Line:Extend beyond dim lines : khoảng đường gióng nhơ khỏi đường kích thước.Offset from origin : Khoảng cách từ gốc đường gióng đến đầu đường gióng.Suppress :Bỏ qua đường gióng thứ nhất, thứ hai, hai đường gióng.Mơ tả hình vẽ đây.Arrowheads : (Mũi tên)1st : Dạng mũi tên cho đầu kích thước thứ nhất.2nd : Dạng mũi tên cho đầu kích thước thứ hai.Leader : Dạng mũi tên cho đầu đường thích.Arrow size : Độ lớn đầu mũi tên Chọn User arrow, hộp thoại ra, ta nhập tên block dùng làm mũi tên vào hộp thoại.Center Marks for Circles : (Dấu tâm đường tâm) Type : Dạng dấu tâm (mark), đường tâm (line) hay khơng (none) Size : kích thước dấu tâm Text Appearance: Text style : Chọn tên kiểu chữ lên kích thước Ta làm bảng text style ô […] bên cạnh text style.Text color : Màu chữFill color : màu chữ (13)− Fraction height scale : Gán tỷ lệ chiều cao số dung sai chữ số kích thước.Draw frame around text : Vẽ khung chữ nhật bao quanh chữ số kích thước. Text Placement :Vertical : Điêu chỉnh vị trí chữ theo phương thẳng đứng. Center : Chữ số nằm đường kích thước Above : Chữ số nằm đường kích thước Outside : vị trí nằm ngồi đường kích thước xa điểm gốc đo JIS (Japanese industrial Standards) : vị trí chữ đường kích thước theo tiêu chuẩn Nhật − Horizontal : Vị trí chữ so với phương nằm ngang. Centered : nằm hai đường gióng 1 st Extension Line : Chữ số nằm phía đường gióng thứ Khoảng cách từ chữ đến đường gióng tổng chiều dài mũi tên biến Offset from dim line − Offset from dim line : khoảng cách từ chữ đến đường kích thước TC khoảng 1-2 mm.Nếu chữ nằm đường kích thước khoảng cách chữ nhánh đường kích thước.Nếu biến âm AutoCAD tự động chuyển số thành dương Text Alignment : Điều chỉnh hướng chữ.Horizontal : chữ luôn nằm ngang.Aligned with dimension line : chữ gióng song song với đường kích thước.ISO Standard : chữ song song với đường kích thước nằm hai đường gióng, nằm ngang trường hợp nằm ngược lại. (14)Khi đủ chỗ cho text mũi tên vẽ ngồi Khi đủ chỗ cho mũi tên text vẽ − Arrows : Khi đủ chỗ cho chữ mũi tên hai nằm hai đường gióng Khi đủ chỗ cho mũi tên mũi tên vẽ đường gióng cịn chữ vẽ ngồi Khi khơng đủ chỗ cho mũi tên text mũi tên vẽ − Text : Khi đủ chỗ cho chữ mũi tên hai nằm hai đường gióng Khi đủ chỗ cho Text Text vẽ đường gióng cịn mũi tên vẽ ngồi Khi khơng đủ chỗ cho Text text mũi tên vẽ − Both text and arrouws : Khi khơng đủ choc ho chữ số mũi tên hai được vẽ ngoài.Always keep text between ext lines : chữ số kích thước ln ln nằm hai đường gióng.Suppress arrows if they don’t fit inside the extension lines : không xuất mũi tên hai đường gióng khơng đủ chỗ trống để vẽ. Text Placement : quy định vị trí chữ số kích thước di chuyển chúng khỏi vị trí mặc định − Beside the dimension line : Sắp xếp bên cạnh đường gióng.Over the dimension line, with a leader : xếp ngồi đường kích thước kèm theo đường dẫn.Over the dimension line, without a leader : xếp ngồi đường kích thước mà kèm theo đường dẫn nào. Scale for Dimension Features :Use overall scale of : Phóng toàn bợ biến kích thước theo tỷ lệ Riêng giá trị chữ số đo không bị thay đổi.Scale dimensions to layout (paper space) : Dùng paper space Nghiên cứu sau. Fine Tuning : gán số lựa chọn bổ xung.Place text manually when dimensioning : Đặt vị trí text cách tự chọn vị trí sau lần đo. (15)Linear Dimensions : gán dạng đơn vị cho kích thước dàiUnit format : Gán dạng đơn vị cho tất loại kích thước, ngoại trừ kích thước góc Theo TCVN ta chọn Decimal Precision : Quy định số số thập phân xuất giá trị đo được.Fraction format : Gán dạng cho phân số, lựa chọn bao gồm : Digonal, Horizontal not stacked.Dicimal separator : Quy định dấu ngăn cách phần thập phân phần nguyên.Round off : Quy định cách làm trịn VD nhập vào 0.15 tất cả số đo làm tròn đến 0.15Prefix/ Suffix : Tiền tố hậu tố text đo được. Measurement Scale :Scale factor : chiều dài đo nhân với biến để chiều dài hiển thị trong dim Apply to layout dimensions only : Dùng paper space, chưa nhgiên cứu đây Zero suppression :Leading : Bỏ số đằng trước khơng có nghĩa VD 0.25  25 Trailing : Bỏ qua số khơng có nghĩa phần thập phân VD 2.50  2.5 Angular Dimensions :Unit format : Gán dạng đơn vị cho kích thước góc Theo TCVN ta chọn Degreesl.Precision : Quy định số số thập phân xuất giá trị đo được. Zero suppression :Leading : Bỏ số đằng trước khơng có nghĩa VD 0.25  25 (16)Alternate units : gán đơn vị liên kết Gán dạng độ xác đơn vị chiều dài, góc, kích thước tỷ lệ đơn vị đo liên kết (giữa inch minimeter) Display alternate units : Hiển thị kích thước liên kết( dạng kích thước đính kèm với kích thước liên kết chính, ví dụ kích thước liên kết minimeter, cịn kích thước liên kết inch Kích thước liên kết phụ kích thước kèm để giải thích cho kích thước chính) Alternate units Unit format : Gán đơn vị liên kết.Precision :Gán số số thập phân có nghĩa dựa dạng đơn vị dài góc mà bạn chọn.Multiplier for alt units : Chình sử tỷ lệ đơn vị kích thước đơn vị kích thước liên kết.Round distance to : Quy định quy tắc làm trịn số cho kích thước liên kếtPrefix : Tiền tố cho kích thước liên kết.Suffix : Hậu tố cho kích thước liên kết. Zero suppression :Leading :Bỏ số đằng trước khơng có nghĩa VD 0.25  25 Trailing :Bỏ qua số khơng có nghĩa phần thập phân VD 2.50  2.5 Placement : Định vị vị trí đặt kích thước liên kếtAfter primary value : đặt vị trí kích thước liên kết sau vị trí kích thước liên kết chính. (17)Tolerance : điều khiển hiển thị hình dạng chữ số dung sai. Tolerance Fomat Methode : Gán phương pháp tính dung sai kích thước. − − None : không thêm vào sau kích thước sai lệch giớ hạn giá trị dung sai.Symmetrical : Dấu ± xuất trước giá trị dung sai Khi đó sai lệch giới hạn sai lêch giới hạn có giá trị tuyệt đối Ta cần nhập giá trị vào ô upper value − Deviation : Sai lệch giới hạn âm dương khác nhau, ta điền sai lệch giới hạn âm vào ô Lower value sai lệch giới hạn dương vào ô Upper value.Limits : Tạo nên kích thước giới hạn Kích thước giới hạn kích thước danh nghĩa cộng vơi giá trị sai lệch giới hạn (Upper value), kích thước giới hạn kích thước danh nghĩa trừ giới hạn (Lower value) Basic : Tạo khung chữ nhật bao quanh chữ số kích thước Khoảng cách từ chữ số kích thứơc đến khung chữ nhật khoảng cách từ chữ số kích thước đến (18)− Lower value : Hiển thị gán sai lệch giới hạn dưới. Scaling for height : Tỉ số chiều cao chữ số kích thước chữ số dung sai kích thước Vertical position : Quy định điểm canh lề giá trị dung sai dạng symmetrical Bao gồm kiểu (Bottom, middle, top) Alternate Unit Tolerance: quy định cách thức gán độ xác cho kích thước liên kết − Precision : Hiển thị gán độ xác cho dung sai kích thước liên kết. Zero suppression :Leading : Bỏ số đằng trước khơng có nghĩa VD 0.25  25 Trailing : Bỏ qua số nghĩa phần thập phân VD 2.50  2.5 4 Hatch. Command : BHATCH ↵ Thẻ Hatch Type : Có mẫu mặt cắt :Predefinied : Cho phép ta chọn mẫu mặt cắt file ACAD.PAT Có loại mặt cắt ANSI (American National Standards Institute), ISO (International Standards Organisation) Other PredefinedCustom : Chọn mẫu mặt cắt tạo từ file PAT (19)Swatch (mẫu mặt cắt) : Hiển hị mẫu mặt cắt chọn Nếu chọn mẫu mặt cắt Solid swatch hiển thị thuộc tính màu hatch Custom pattern : Chọn mẫu lựa chọn chứa file PAT Pattern : Chọn mẫu có săn file ACAD.PAT Angle : Góc nghiêng hatch Scale : Tỷ lệ phóng Iso pen with : Nếu chọn mẫu theo ISO cho phép chọn chiều rộng bút xuất vẽ giấy Double : Chỉ có tác dụng ta chọn User – Defined Pattern Double Hatch cho phép ta tạo thêm đường mặt cắt vng góc Hình thành lưới vng liên tiếp Pick points, Select objects : Chọn vùng khép kín Remove Island : Bỏ vùng nhỏ vùng chọn Inherit Properties : Lấy mẫu mặt cắt từ hatch tô vẽ (20)Object type (mẫu mặt cắt) : Nếu chọn Retain boundaries đường biên sau hatch trở thành dạng polyline Region Buondary set : Chọn xác định đường biên pick point. Current viewport : Chỉ giới hạn sổ nhìn hiện hành Chọn new để chọn giới hạn cho lệnh pick point Khi buondary set thành Existing set − Island detection method : mô tả cách xác định các island.Food : Các island xem đối tượng biên.Ray casting : Dị tìm đường biên theo điểm ta định theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.One color : Phối màu chọn màu trắng.Tint : Màu nhẹ.Shade : Màu đậm.Two color : Phối hai màu chọn.Center : tâm.Angle : góc quay màu. (21)Hợp thoại LineType Manager.Global scale factor (lệnh ltscale) : quy định tỉ lệ phóng to hay thu nhỏ đường thẳng ( Dùng đường thẳng nét liền)Current object scale (lệnh celtscale) Quy định tỉ lệ dạng đường cho đối tượng vẽ Ví dụ : Khi biến ltscale 2, biến celtscale 0.5 đối tượng vẽ sẽ có tỉ lệ dạng đường 1.Linetype filters : Lọc đường hiển thị linetype manager Nút invert filter phủ định hộp filter đó. 6 Block Thuộc tính Block. 6.1 Block (22)Name : Tối đa 255 ký tự. Object.Retain : Giữ lại đối tượng chọn đối tượng riêng biệtConvert to block : Chuyển tất đối tượng thành group luôn.Delete : Xóa tất đối tượng chọn sau tạo block. Preview icon : Cho phép xem trước block Icon. Drag – and – drop units : Chỉ định đơn vị block trường hợp có thay đổi tỉ lệ kéo từ AutoCAD DesignCenter vào vẽ Description : Hyperlink : 6.2 Thuộc tính Block Định nghĩa thuộc tính Thuộc tính thành phần block dịng chữ đính kèm theo khối (block) Nó định tính chất thuộc tính dịng nhắc hiển thị chèn block với thuộc tính Tạo thuộc tính cho khối. (23)Các lựa chọn hộp thoại Attribute Definition sau : Mode : Attribute modes : Phương thức thuộc tính Gồm lựa chọn xác định cự xuất giá trị thuộc tính : Invisible Constant, Verify present − Invisible : sau ki chèn block với thuộc tính thuộc tính khơng lên màn hình Lựa chọn giúp cho việc tái tạo vẽ nhanh Các điều khiển lại hiển thị thuộc tính việc thay đổi lại lựa chọn lệnh Attdisp.Constant : các giá trị thuộc tính sẽ không thay đổi Khi đó ô soạn thảo Prompt vùng attribute che − Verify : chèn block thuộc tính dịng nhắc thẩm tra lại xác của thuộc tính vừa nhập lên − Preset : AutoCAD khơng cho phép nhập giá trị thuộc tính sử dụng lệnh insert để chèn, nhiên thuộc tính thay đổi lệnh Attedit Attribute : gán liệu cho thuộc tính (attribute data) Bạn nhập tối đa 256ký tự, Dấu gạch ché (\) thay cho ký tự trống Nếu bạn muốn nhập ký tự \ phải nhập hai ký tự gạch chéo cạnh − Tag : Xác định tên tag Có thể chứa ký tự ngoại trừ dấu cách dấu chấm than AutoCAD tự động thay chữ thường thành chữ hoa − Prompt : Định dịng nhắc thuộc tính, hiển thị bạn muốn chèn block chứa thuộc tính Nếu bạn chọn constant vùng mode khơng lên (24)− Justification : định điểm canh lề cho dịng chữ thuộc tính (Như lệnh DText)Text Style : định kiểu chữ cho dòng chữ thuộc tính.Height : định chiều cao dịng chữ thuộc tính Nhập giá trị vào chọn height< để nhập chiều cao cách nhập hai điểm vẽ Nếu bạn nhập chiều cao Text style lệnh Style height bị mờ − Rotation : Chỉ định góc nghiêng cho dịng chữ thuộc tính Nhập góc quay vào rotaion Nếu bạn chọn Align fit danh sách justufication lựa chọn che mờ − Align below previous attribute definition : xếp attribute tag bên thuộc tính định nghỉa trước ( cho trường hợp block có nhiều thuộc tính) Nếu trước bạn chưa tạo thuộc tính lựa chọn mờ Hiệu chỉnh định nghĩa thuộc tính. Lệnh Ddedit (viết tắt ED) Bảng Edit Attribute Definition hiển sau : Bạn chỉnh lại thơng số thuộc tính ấn nút OK Ngồi ta sử dụng lệnh change để thay đổi định nghĩa thuộc tính có. Gán thuộc tính cho block. Để gán thuộc tính cho block ta gán thuộc tính cho block định nghĩa block nghĩa tạo block ta chọn thêm định nghĩa Trình tự chọn thuộc tính quy định trình tự hiển thị dịng nhắc bạn chèn block với thuộc tính lệnh insert Chèn block với thuộc tính vào vẽ (25)Ximang ViNaComex 14 Điều khiển hiển thị thuộc tính. Lệnh Attdisp điều khiển hiển thị thuộc tính block vẽ hành Biến này ON hiển thuộc tính block Biến OFF thuộc tính khơng hiển thị lên Việc tắt hiển thị thuộc tính block khơng cần hiết làm cho vẽ tái tao nhanh Command: attdisp Enter attribute visibility setting [Normal/ON/OFF] <Normal>: of Regenerating model Cập nhật thay đổi. Lệnh Attsync cho phép cập nhật thay đổi block định với thuộc tính hành xác định cho block (26)Attributed blocks: 123 Enter an option [?/Name/Select] <Select>: N Enter name of block to sync or [?]: 123 Chọn block cần cập nhật chọn select Nhập ? để liệt kê danh sách block có Chỉ định tên block cần cập nhật chọn Name Hiệu chỉnh thuộc tính block. Hiệu chỉnh thuộc tính lệnh Attedit Lệnh Attedit cho phép bạn hiệu chỉnh thuộc tính block chèn vào vẽ Khi đánh lệnh hộp thoại Edit Attribute lên Tuy nhiên lệnh cho phép hiệu chỉnh block với thuộc tính cách riêng lẻ Lệnh -Attedit Edit attributes one at a time? [Yes/No] <Y>: N Sửa nhiều thuộc tính lúc Performing global editing of attribute values Edit only attributes visible on screen? [Yes/No] <Y>: Enter block name specification <*>: Chọn tất block Enter attribute tag specification <*>: Enter attribute value specification <*>: Select Attributes: found chọn Ximang block thứ nhất. Select Attributes: found chọn Thep block thứ hai. Select Attributes: found Chọn Ximang block thứ ba Select Attributes:↵ 3 attributes selected Enter string to change: Ximang Thay chuỗi Ximang thành chuỗi Cat (27)Trước hiệu chỉnh Ximang ViNaComex 12 Ximang ViNaComex 21 Thep Viet Uc 25 Sau hiệu chỉnh Cat ViNaComex 12 Cat ViNaComex 21 Thep Viet Uc 25 Hiệu chỉnh thuộc tính lệnh Eattedit. Lệnh Eattedit (hoặc nháy kép chuột) hộp thoại Enhanced Attribute Editor hiển thị : Command: Ettedit Select block reference: (28)Select Block : chọn block vẽ Apply : Cập nhật thay đổi cuả thuộc tính Attribute : − Hiển thị Tag, Prompt Value gán cho thuộc tínhValue : Gán giá trị cho thuộc tính chọn. Text Options : gán thuộc tính cho text Các lựa chọn hộp thoại tạo thuộc tính cho block − TextStyle :Kiểu text thuộc tính lên hình.Justification : Chỉ định điểm canh lề cho text thuộc tính.Height : Chỉ định chiều cao dịng chữ thuộc tính.Rotation : Chỉ định góc quay thuộc tính dịng chữ thuộc tính.Backwards : Chỉ định dịng chữ thuộc tính đối xứng theo phương thẳng đứng.Upside down : Chỉ định dịng chữ thuộc tính đối xứng phương ngang. (29)Propertie : xác định lớp chứa thuộc tính chiều rộng nét in, dạng đường, màu,….Layer : Chỉ rõ lớp chứa thuộc tínhLineType : định dạng đường.Color : định màu text thuộc tính.Plot Style : Chỉ rõ kiểu in thuộc tính Nếu vẽ sử dụng kiểu in hành kiểu in theo màu bảng làm mờ đi.LineWeight : Chỉ rõ chiều rộng net thuộc tính Hiệu chỉnh tính chất thuộc tính Sử dụng lệnh Battman để hiệu chỉnh tính chất thuộc tính định nghĩa block Khi đánh lệnh Battman hộp thoại Block Attribute Manager lên sau : (30)Thẻ Attribute : trình bày mục tạo thuộc tính. Data : Bạn sửa giá trị Tag, Prompt, Default. Thẻ Text Options : chọn định dạng chữ.Backwards : đối xứng theo phương thẳng đứngUpside down: đối xứng theo phương ngang. (31)Thẻ Properties : bao gồm lựa chọn layer, color, linetype,… Nếu chọn setting hộp thoại setting lên sau Trích thơng tin thuộc tính. Sau tạo và chèn block với thuộc tính vào bản vẽ, ta có thể trích thông tin block file định dạng ACII (.TXT) Các thơng sử dụng số phần mềm khác (32)− Format file : chọn định dạng format file để AutoCAD duyệt qua trình bày − Select Object : chọn block cần trích thơng tin Số lượng block chọn thể trong Number found.Output File : chọn file xuất thông tin ra. File thơng tin thuộc tính (Format file). Thơng tin thuộc tính trích tên Tag phù hợp với tên trường định nghĩa trong file mẫu Lệnh Attext trình bày cho ta định dạng file mẫu (format file) • Comma – delimited file (CDF) • Space – delimited file (SDF) • DXF Format Extract File (DXX) CDF định dạng thuộc tính block chọn record Dấu (,) tách trường cảu record, dấu (‘) bao quanh trường ký tự SDF định dạng tạo file chứa đựng record cho tham khảo block Mỗi trường record có chiều dài cố định không dung dấu phân cách trường chuỗi ký tự DXX định dạng tạo nên tập hợp định dạng file trao đổi vẽ AutoCAD DXX phần nhỏ DXF File DXX khơng địi hỏi file định dạng theo định dạng DXF file Cấu trúc file mẫu thơng tin thuộc tính. File mẫu trính chứa tất thơng tin liên quan đến attribute, name, location,… block Sau định nghĩa file mẫu, AutoCAD sử dụng để tạo file thơng tin block Ví dụ file mẫu chứa tất thơng tin trích từ block Field Format Explanation BL: LEVEL NWWW000 Mức độ block lồng BL: NAME CWWW000 Tên block (33)BL: Y NWWWPPP Tung độ Y điểm chèn BL: Z NWWWPPP Cao độ Z điểm chèn BL: NUMBER NWWW000 Block counter BL: HANDLE CWWW000 Block handle BL: LAYER CWWW000 Tên layer chèn block BL: ORIENT NWWWPPP Góc quay block BL: XSCALE NWWWPPP Tỷ lệ phóng theo trục X BL: YSCALE NWWWPPP Tỷ lệ phóng theo trục Y BL: ZSCALE NWWWPPP Tỷ lệ phóng theo trục Z BL: XEXTRUDE NWWWPPP Thành phần X hướng dãn block BL: YEXTRUDE NWWWPPP Thành phần Y dùng vẽ 3D BL: ZEXTRUDE NWWWPPP Thành Phần Z BL: SPACE CWWWPPP Chèn khoảng trống vào vị trí Ngồi thơng tin ta cịn trích thơng tin thuộc tính kèm block (Attributes tag) ví dụ sau : Attribute tag Format Hang CWWWPPP Soluong NWWW000 Giải thích định dạng mơ tả (Fomat) : TWWWPPP − T : ký tự quy định giá trị thuộc tính chữ hay số (C :character, N : number) − WWW : quy định độ dài giá trị thuộc tính (bao gồm dấu phẩy dấu chấm phân cách phần thập phân phần nguyên) − PPP : Độ xác số tất ký tự ta dùng 000 Ví dụ N006002 : quy định giá trị số (N), giá trị có thể lên tới 999.99 (vì 006 bao gồm dấu chấm 002 cho phép lấy xác tới chữ số thập phân). Ví dụ file mẫu Sử dụng trình soạn thảo NotePad để tạo file vl.txt có nội dung sau : BL : NAME C004000 BL : X N008002 BL : Y N008002 BL : SPACE C002000 TENVL C012000 HANG C006000 (34)Xuất thông tin thuộc tính block bằng lệnh Eattext Đánh lệnh Eattext, hộp thoại Attribute Extraction wizard hiện lên : DrawingsSelect object : chọn một hoặc nhiều block.Current drawing : chọn tất cả các thuộc tính của tất cả các block có bản vẽ.Select drawing : chọn bản vẽ khác. (35)Include xrefs : bao gồm các thông tin thuộc tính của các tham khảo ngoài Include nested blocks : bao gồm các thông tin của các block lồng (36)Chọn các thông tin cần trích hộp attributes for block. Chọn các block sẽ trích thông tin hộp blocks. Chọn anternate view để chuyển đổi giữa các kiểu nhìn (37)Ta có thể ghi lại các thông tin trích dưới dạng các file khác Ví dụ Excel : 6.3 Quản lý các block. Sử dụng Acad Design Center Ta có thể sử dụng sổ acad Design center để quản lý block Có thể lấy block từ vẽ khác, preview trước, kéo thả vào vẽ Sử dụng chức kéo thả của Window Khi ta làm việc với Internet Explore ta sử dụng chức kéo thả icon (các file AutoCAD) để chèn vào vẽ Các vẽ chèn vào đối tượng block 7 Ghi thiết lập môi trường vẽ thành TemPlate. (38)(39)Chương : LAYOUT VÀ IN ẤN (6 tiết) I Làm việc với Layout 1 Paper Space Khái niệm vùng nhìn tĩnh động Vùng nhìn tính (Tiled Viewport) AutoCad cho phép bạn chia hình thành nhiều hình chữ nhật Bạn hiển thị vùng nhìn khác vẽ hình chữ nhật Mục đích phục vụ cho việc quan sát vẽ cách dễ dàng Vùng nhìn tĩnh có Model Space (MS) Một số đặc tính Tiled Viewport : − Khơng quant trọng bạn có khung nhìn, chúng ln ln sếp cạnh phủ kín tồn hình − Tại thời điểm có khung nhìn Active Khung nhìn Active ln có viền đậm − Crosshair xuất Active viewport − UCS (User Coordinate System) Icon ln xuất tất khung nhìn − Sự thay đổi đối tượng vẽ khung nhìn sẽ thể khung nhìn cịn lại − AutoCAD cho phép bạn tạo tối đa 96 khung nhìn − Bạn bắt đầu lệnh từ khung nhìn kết thúc lệnh khung nhìn khác − Ngồi bạn cịn ghi lại cấu hình khung nhìn, phục vụ cho mục đích khơi phục lại khung nhìn muốn Vùng nhìn động (Floating Viewport) Vùng nhìn động có Paper Sapce (PS), bạn sử dụng muốn thể vùng vẽ MS PS Theo mặc đinh, có Floating view (FV) PS Tuy nhiên bạn tạo nhiều bạn muốn FV có số đặc tính sau − Không giống Tiled Viewport (TV), FV Object thật, bạn xố, move stretch Bạn hiển thị layer riêng biệt, cịn bật tắt chế độ hiển thị đường bao Chúng khơng điền đầy TV mà bạn tự thiết kế kích thước vị trí chúng − Trong PS, Crosshairs khơng bị gới hạn vùng nhìn động − Bạn thiết lập hiển thị UCS Icon FV − Bạn tạo nhiều FV PS chúng lưu lại với vẽ − Tất bạn vẽ MS có PS Trái lại, bạn vẽ PS tồn PS, không tồn vẽ bạn trở MS − Sau bạn vẽ xong MS, bạn chuyển sang PS để vẽ Trên khơng gian PS bạn vẽ thêm or chỉnh sửa Object MS cách Double click vào FV Khi FV làm việc giống hệt TV Khái niệm : Tab Layout cho phép truy suất đến vùng đưọc gọi Paper space Trong paper space (PS), bạn chèn title block, tạo layout viewport, dimension thêm notes trước in vẽ (40)− Muốn in hình vẽ với góc nhìn khác vẽ (vẽ kiến trúc) − Muốn in hình vẽ với góc xoay khác (in tuyến đường cầu đường) Các bước − Đầu tiên ta vẽ hình vẽ MS − Sau chuyển sang PS để chèn Note, dimension leader Các thao tác với PS Trong PS bạn view, edit PS Object layout viewport tile block Mặc định CAD, vẽ có layout tab, có tên Layout1 layout2 Tuy nhiên có tên khác bạn sử dụng template khác Bạn tạo layout cách sau : • Add new layout without setting sau thiết lập thơng số cho sau • Sử dụng chức Creat layout wizard thiết lập thơng số cho • Import layout từ vẽ có sẵn (DWG or DWT) Add a new Layout • Click insert menuLayout New Layout • Enter the name of the new layout on the command line • A new layout tab is created To switch to the new layout, choose the layout tab To import a layout from a template • Click Insert menuLayoutLayout from Template • In the Select File dialog box, select a DWT or DWG file to import a layout from  Click Open • In the Insert Layout(s) dialog box, select a layout to import • A new layout tab is created To switch to the new layout, click the layout tab To create a layout using a wizard • Click Insert menu  Layout  Layout Wizard • On each page of the Create Layout wizard, select the appropriate settings for the new layout Trong PS, Bạn cũng có thể : • Duplicate a layout • Rename a layout • Delete a layout • Rearrange layout tabs • Make a layout current • Sctivate the previous layout • Click Select All Layouts • Plot a layout 2 Các thao tác Viewport của Paper Space 2.1 Tạo các Viewport Đầu tiên bạn chuyển sang Paper Space, sau dùng lệnh MVIEW Trong Layout, bạn tạo nhiều cửa sổ Viewport khác nhau, bạn bố trí, xếp viewport theo mục đích bạn Theo mặc định, Autocad cho phép bạn tạo tối đa 64 viewports , ta thay đổi số lượng viewport cách thay đổi biến hệ thống MAXACTVP (41)Sử dụng chức zoom để đặt vẽ Model Space vào Paper Space với tỉ lệ mong muốn Tại ta chỉnh sửa, thêm bớt đối tượng mô trường Model Space Các thay đổi ghi lại Model Space Để quay môi trường Paper Space ta đánh lệnh PSpace. 2.2 Cắt xén đường bao Viewport Autocad cho phép bạn cắt xén đường biên viewport để phục vụ cho mục đích riêng bạn Lệnh Vclip cho phép bạn cắt xén thep hình chữ nhật hay polygon bất kỳ Cú pháp sau : Tại dòng lệnh đánh vpclip • Select the viewport to clip : chọn viewport cần cắt xén • Enter d (Delete) to delete the clipping boundary : nhấn D để xóa đường biến cắt xén trước • Enter p (Polygonal) : nhấn P để tạo đường biên đa giác cắt xén • Specify points, or select the object, to define the new viewport boundary • Shortcut menu Select the viewport to clip, right-click in the drawing area, and then choose Viewport Clip 2.3 Tỷ lệ từng Viewport Bạn đặt tỉ lệ viewport lệnh zoom nói trên, nhiên đặt với tỉ lệ xác cách thay đổi tỷ lệ viewport cửa sổ Propertie (Ctrl_1) Ví dụ : giả sử tỷ lệ vẽ vẽ : 25, ta đặt MiscCustom : 0.04 Nếu muốn cố định tỷ lệ khung nhìn, bạn chuyển lựa chọn Display locked 2.4 Layer từng Viewport (42)2.5 Ẩn hiện viewport Ẩn viewport phụ thuộc vào trạng thái thông số On thẻ Misc cửa sổ Properties ta chọn đường bao cửa sổ viewport 2.6 Ẩn hiện đường bao viewport Để ẩn đường bao viewport, bạn tạo layer chứa đường bao viewport mà bạn muốn ẩn Sau đó, việc ẩn đường bao phụ thuộc vào trạng thái bật tắt layer chứa đường bao 2.7 Scale LineType Quản lý tỷ lệ Line Type Paper Space thơng qua biến hệ thống Psltscale • PsLtScale = : tỷ lệ dạng đường nhân với tỉ lệ phóng viewport • PsLtScale = : tỷ lệ dạng đường giữ nguyên Model Space cho dù bạn có phóng in tỉ lệ 2.8 Các hiệu chỉnh khác Viewport Quay hiển thi Layout, dóng thẳng hang khung nhìn, tạo khung nhìn mới, chình tỉ lệ khung nhìn Tham khảo lệnh MvSetup 3 Các chú ý in nhiều tỉ lệ mợt bản vẽ • Đầu tiên tạo các Dim bản Các dimstyle khác sẽ được tạo dựa dimstyle bản ban đầu, bằng cách thay đởi • Cần chú ý đo kích thước, khoảng cách từ dim đến đối tượng dim phải phù hợp với tỷ lệ in của đới tượng đó • Các thiết lập Page setup giống Plot (xem phần sau) Kết luận : Nhìn chung, đối với bản vẽ cần in ấn với tỷ lệ tuyệt đối chính xác, các bản vẽ kiến trúc cần cắt xén khung nhìn thì nên dùng Paper space Còn đối với bản vẽ bình thường thì không cần vẽ Paper Space II Điều khiển in ấn. Trong công ty nhỏ, sau hoàn thành vẽ, người ta để nguyên vẽ mang quán in thống với quán in nét in (43)Đối với cơng ty có quy mơ lớn, nhiều môn chung xưởng in Người ta in vẽ dạng file có *.PLT File in mày in mà khơng cần đến phần mềm AutoCad Nó tương tự ta chuyển file văn sang *.PDF để in ấn Đối với loại file này, ta khơng cần quan tâm đến font, đường nét Vì đuờng nét đặt in file 1 Khai báo thiết bị in. (44)(45)Trong mục Page setupname tên Page setup Bạn import Page setup từ vẽ khác Page setup lưu với file dwg Sau bạn khai báo xong tất thông số bên dưới, bạn ấn vào Command box “Add” để thêm Page setup vào vẽ bạn Chọn máy in mục Printer/plot Chọn kích khổ giấy Paper size Chọn vùn in Plot area , có lựa chọn hình bên, tùy theo mục đích sử dụng người in • Display : vùng in cửa sổ hành vẽ • Extents : vùng in vẽ • Limits : vùng in vùng limits vẽ • Window : vùng in cửa sổ mà bạn định nghĩa sau Điều chỉnh lề giấy in Plot offset (origin set to ptintable area) Xem trước in mục Preview Điều chỉnh tỉ lệ in Plot Scale Điều chỉnh hướng in (giấy nằm ngang hay thẳng đứng) mục Drawing orientation Điều chỉnh in ấn mơ hình 3D • As displayed : hiển thị hình • Wireframe : theo mơ hình khung dây (hiển thị đường bao đối tượng) • Hiden : bỏ qua đối tượng, đường bao bị che khuất đối tượng khác • Rendered : Render tất object trước xuất Plotstyle Table : Điều khiển nét in Đây phần quan trọng Vị dụ chọn kiểu nét in : A4.INKIEM.CTB file lưu thư mục C:\Documents and Settings\User\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Plot Styles (46)Để tạo mới, bạn chọn new Hộp thoại new lên sau : Chọn Start from scratch (47)Bấn vào nút Plot style table editor để hiệu chỉnh nét in (48)2 In file *.PLT (49)Chương : LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU (6 tiết) I Tham khảo 1 Giới thiệu tham khảo ngoài. Tham khảo ngoài là sự liên kết một bản vẽ bất kỳ (được gọi là bản vẽ chính) với một hay nhiều bản vẽ khác (gọi là bant vẽ xref – External references) Nếu ta chèn một bản vẽ vào một bản vẽ thì bản vẽ được chèn sẽ được định dạng là một Block và sẽ được lưu cùng với bản vẽ chính Nếu ta chỉnh bản vẽ được chèn thì block sẽ không đựơc cập nhật lại Nếu ta chèn một bản vẽ vào nhiều bản vẽ khác dưới dạng block thì việc cập nhật block block đó có vài sự thay đổi sẽ rất mất thời gian vì ta phải thay đổi lại các block tất cả các file đã chèn Những nhược điểm sẽ được khắc phục thì ta dùng chức tham khảo ngoài của AutoCAD Khi đó bản vẽ tham khảo sẽ được lưu riêng, bản vẽ tham khảo thay đổi thì tất cả các bản vẽ tham khảo đến nó sẽ tự động thay đổi theo Việc dùng tham khảo ngoài rất hữu ích làm việc với những dự án lớn Đặc biệt là ta chia sẻ tài nguyên bản vẽ mạng 2 Chèn một xref vào bản vẽ Lệnh Xattach Lệnh Xattach cho phép ta chèn một bản vẽ vào bản vẽ chính dưới dạng tham khảo ngoài Command : Xattach (50)Browse : Thay đổi bản vẽ chèn vào. Found in : đường dẫn của bản vẽ xref. Path type : quy định kiểu đường dẫn là tuyệt đối hay tương đối, hay không kèm theo đường dẫn Các lựa chọn này quy định Save path Bạn đọc có thể kiểm tra kết quả của từng lựa chọn của mình Save path. Reference Type : kiểu chèn − Attachement : cho phép hiển thị các xref lồng nhau.Overlay : không cho phép hiển thị các xref lồng nhau. Các lựa chọn về Intertion Point, Scale và Rotation tương tự lệnh insert Lệnh Xref. (51)Nút Tree View cho phép ta nhìn cấu trúc của xref Danh sách được liệt kê theo bảng chữ cái Các xref lồng được sắp xếp theo mức độ lồng (hình cây) − Attach : để chèn một xref vào bản vẽ chính Khi ấn vào nút lệnh này thì hộp thoại External Reference hiện lên (như đã trình bày ở trên) − Deattach : hủy bỏ xref được chọn Bản vẽ sẽ nhẹ rất nhiềuReload : đọc lại file xref Thường sử dụng file xref vừa có sự thay đổiUnload : Gỡ bỏ xref được chọn khỏi bản vẽ Khác với Deattach, Unload vẫn lưu lại đường dẫn của file xref Nếu ta muốn đọc lại file này chỉ việc ấn vào nút Reload − Bind : Quy định sự ràng buộc của xref với bản vẽ chính Bấm vào hộp thoại lên (trình bày sau) − Open : mở file xref cửa sổ mới, tương đương với lệnh Xopen Ta thay đổi file xref, sau quay lại vẽ để cập nhật lai (reload hộp thoại Xref Manager) thay đổi vẽ xref − Thay đổi file nút Browse Sau nhấn Save path đề ghi lại đường dẫn Khi bấm vào nút Xbind hộp thoại Xref Manager hộp thoại Bind Xrefs lên sau (phần này cũng tương đương với việc dùng lệnh Xbind): − Bind : đối tượng vẽ xref nối tiếp vào vẽ − Insert : các đối tượng của bản vẽ tham khảo sẽ không là thành phần của bản vẽ chính 3 Mở một xref từ bản vẽ chính Xopen Xopen cho phép ta mở xref cửa sổ riêng Command: Xopen Select Xref: Chọn xref để mở sổ riêng External Reference  Open Chọn file xref hộp External Reference sau kich nút open 4 Hiệu chỉnh xref từ bản vẽ chính. Từ phiên AutoCAD 2002 cho phép ta sửa file xref vẽ sau lưu trở lại (Save back) (52)Identify reference Reference name : Chọn tên xref cần sửa, sơ đồ thể reference lồng nhau Lưu ý lần ta sửa xref, ta chọn xref (VD drawing hình vẽ) chứa xref lồng (drawing 2) để sửa ta sửa xref chứa xref lồng (drawing 1) không sửa xref lồng (drawing 2) Do muốn sửa xref ta chọn xref để sửa Path : Hiển thị đường dẫn xref mà ta chọn. Automaticlly select all nested objects : tất objects file xref chọn. Prompt to select nested objects : kích hoạt chế độ chọn object file tham khảo (53)Setting Create unique layer, syle, and block names : − Nút chọn lớp ký hiệu thay đổi (tên có tiền tố $#$), tất object file tham khảo nằm layer − Nếu nút khơng chọn tên layer, block style lên bình thường Display attribute definitions for editing : Nếu chọn thuộc tính hiển thị ta sửa chúng, sau ta ghi lại thuộc tính vẽ gốc thay đổi theo, thay đổi thể thiện kha ta chèn thuộc tính sửa vẽ Lock objects not in working set : Nếu chọn chế độ tất object vẽ chính bị khóa lại, hiệu chỉnh chúng Khi tao sửa file tham khảo ngồi đối tượng khác mà ta không chọn để sửa mờ Tuy nhiên mờ biến shademode đặt 2D wireframe. Command: shademode Current mode: 2D wireframe Enter option [2D wireframe/3D wireframe/Hidden/Flat/Gouraud/fLat+edges/gOuraud+edges] <2D wireframe>: 2D 4.2 Thêm, bỏ bớt các đối tượng khỏi working set (Lệnh refset). Command: refset Transfer objects between the RefEdit working set and host drawing Enter an option [Add/Remove] <Add>: a (chọn them hay bỏ bớt bản đối tượng) Select objects: Specify opposite corner: found (54)The following symbols will be added to Xref file: Blocks: Ghe Enter option [Save/Discard reference changes] <Save>: s Regenerating model. 2 objects added to test 1 xref instance updated test redefined and reloaded Enter option : Save : ghi lại thay đổi bản vẽ Xref.Discard reference changes : không ghi lại sự thay đổi. Nếu bạn chọn chế độ ghi lại, xref sẽ tự động reload lại Đây là sự khác biệt giữa lệnh Xopen và lệnh Refedit. 4.4 Một số biến hệ thống liên quan đến xref. Biến RefEditName : chứa tên vẽ tham khảo sửa. Biến Xedit : điều khiển vẽ hành phép sửa đổi vẽ tham khảo hay không − 0 : sử dụng sửa đổi file tham khảo vẽ chính.1 : sử dụng sửa đổi tham khảo chỗ. Biến BindType : Biến điều khiển tên tham khảo quản lý kho ràng buộc sửa đổi vẽ − 0 : theo phương pháp ràng buộc truyền thống (tên “Xref|Symbol” trở thành “Xref$0$Symbol”) − 1 : theo phương pháp giống chèn (tên “Xref|Symbol” trở thành “Symbol”) Biến Xfadectl : Biến điều khiển độ mờ nhạt đối tượng không nằm sổ chỉnh sửa xref (Working set) Giá trị Xfadectl (Controls the fading intensity percentage) thay đổi từ đến 90 (tương ứng với 0% mờ nhạt 90% mờ nhạt) 5 Điều khiển hiển thị xref. Bạn có thẻ điều khiển sự hiển thị của các lớp có xref để bạn có thể chỉ nhìn thấy các lớp cần thiết mà Có một số tính cho phép bạn điểu chỉnh quá trình hiển thị của xref, điều khiển khung nhìn xref, làm tăng tốc độ hiển thị của các xref quá lớn 5.1 Xref và các thành phần hiển phụ thuộc. Các thành phần phụ thuộc (Dependent Symbol) mục đặt tên có vẽ, chẳng hạn lớp, kiểu văn bản, kiểu ghi kích thước,… Khi bạn gắn (Attach) vẽ thành phần phụ thuộc liệt kê vẽ Ví dụ layer control hiển thị lớp xref Các thành phần phụ thuộc có tên theo định dạng Xref_Name|Symbole_Name Hệ thống tên có giúp ta phân biệt thành phần xref với thành phần vẽ 5.2 Xref và lớp. (55)5.3 Lệnh Xbin. Bạn sử dụng lệnh Xbind để nhập thành phần cần thiết từ vẽ tham khảo vào vẽ Điều giúp bạn làm việc trực tiếp với tập hợp thống thành phần vẽ hành xref Chọn đối tượng cần chuyển ấn phím Add-> để chuyển sang vẽ hành Tương tự ta loại bỏ đối tượng chuyển nút <-Remove. 5.4 Tham chiểu vòng. Nếu vẽ a có chứa vẽ b tham chiếu ngồi Bản vẽ b lại chứa vẽ a tham chiếu ngồi, ta có tham chiếu vịng Tham chiếu vịng tồn cho ba nhiều xref kho bạn có xref lồng AutoCAD dị tìm tham chiếu vịng cố tải lên Nếu bạn cố tải lên AutoCAD có thơng báo hình vẽ bên : Click nút Yes để tiếp tục tải xref. Breaking circular reference from "tên vẽ xref" to "current drawing". Nếu click nút No vẽ khơng tải AutoCAD thông báo sau : Warning: Circular reference from "tên vẽ xref" to "current drawing". Regenerating model 5.5 Xén các xref. Lệnh Xclip : điều khiển hiển thị Xref hay bolck File tham khảo ngồi được hiển thị phần hay tồn bơ Sử dụng lệnh Xclip để xác định đường bao xén (clipping boundary) Các đối tượng nằm đường bao xén hiển thị vùng nằm ngồi khơng hiển thị Các đối tượng hình học Xref không thay đổi, ta điều chỉnh hiển thị xref mà Lệnh Xclip tạo mới, hiệu chỉnh, xóa các đường bao xén. Command: xclip (56)New boundary : dòng nhắc sau sẽ được hiện lên [Select polyline/Polygonal/Rectangular] <Rectangular>:Select polyline : chọn một đường Polyline sắn có làm đường bao, đa tuyến có thể kín hoặc cũng có thể là một đa tuyến hở − Polygonal : chọn các đỉnh của một hình đa giác làm đường bao.Rectangular : chọn các đỉnh của một hình chữ nhật. ON/OFF : điều chỉnh sự hiển thị của xref.ON : sẽ hiện lên phần của xref nằm đường baoOFF : sẽ hiện lên toàn bộ xref. Clipdepth : cho phép chọn mặt phẳng xén (cliping plane) nằm trước hoặc sau xref (chức này của block cũng có lệnh Dview) Clipd depth chỉ dùng cho vẽ 3D Dòng nhắc sau sẽ xuất hiện : Delete : lựa chọn này dùng để xóa đường bao hiện có, nào đó ta quan sát toàn bộ xref hoặc block Lưu ý là lệnh Erase không thể xóa đường bao xén Generate Polyline : AutoCAD sẽ tạo một đường đa tuyến dọc theo đường bao xén Đa tuyến mới sẽ có nhiều màu, dạng đường, chiều rộng nét in và các trạng thái của lớp hiện hành Ta có thể hiệu chỉnh lai đường bao bằng cách hiệu chỉnh lại đa tuyến này sau đó chỉnh lại đường bao xén bằng lựa chọn Seclect polyline của lệnh Xclip. Biến Xclipframe : Biến này dùng để kiểm tra sự hiển thị của đường bao xén được tạo bởi lệnh xclip − Xclipframe = : sẽ hiện lên đường bao xén.Xclipframe = : đường bao xén sẽ không được hiện lên. 5.6 Tăng tốc độ hiển thị của các xref lớn. Để giảm bớt thời gian AutoCAD tái tạo lại vẽ, bạn sử dụng số tính sau để tăng tốc độ hiển thị vẽ − Tính tải vẽ theo yêu cầu (Demand loading) Tính cho phép AutoCAD tải đối tượng cần hiển thị xref − Chỉ mục không gian (spatial index) tạo bạn lưu vẽ Chỉ mục tạo ta sử dụng tính (demand loading) Khi lưu vẽ AutoCAD lưu với mục cách thức tải xref AutoCAD dựa mục để quy định phần xref đọc lên để hiển thị − Chỉ mục lớp (layer index) tạo ta lưu vẽ AutoCAD sử dụng mục để lưu lại layer bị đóng bị đóng băng Tính quy định mức độ xref cần đọc để vẽ hiển thị nhanh Tính thực có hiệu lực : − Tính Demand loading phải kích họat vẽ hành − Xref phải lưu với số không gian số lớp − Xref phải xén (với mục khơng gian) có lớp đóng băng đóng (với mục lớp) Tính Demand Loading : Kích họat tính lựa chọn : Tools|Options|Open and Save Trong danh sách thả xuống Demand load xrefs chọn (57)− Enabled with copy : AutoCAD tạo file nháp (makes a temporary copy of the externally referenced file and demand loads the temporary file) Xref tải vào vẽ copy Khi người khác mạng hệ thống hiệu chỉnh vẽ gốc − Disabled : toàn vẽ xref đọc, toàn layer đọc vào vẽ (58)Chỉ mục lớp. 6 Quản lý xref 6.1 Đường dẫn của các xref. 6.2 Xref notification Khi một file xref bị thay đổi nội dung Cad sẽ thông báo cho ta biết sau : A reference file has changed and may need reloading Khi bạn cập nhật lại bản vẽ thì thông báo sẽ biến mất 6.3 AutoCAD DesignCenter. Bạn cũng có thể sử dụng AutoCAD Design Center để quản lý xref 6.4 File biên bản (log) của xref. Nếu bạn xác lập biến hệ thống XrefCTL là (theo mặc định biến này là 0) AutoCAD sẽ ghi lại tất cả các thao tác xref của bạn vào một file mã ACII Bạn có thể đọc file biên bản này để khác phục các vấn đề trục trặc có thể xảy Dưới xin trình bày một file biên bản của xref Theo mặc định Autocad sẽ đặt file biên bản vào cùng thư mục với file xref và tên nó có dạng xrefname.xlg. II Làm việc với liệu (Working with External Database) 1 Sơ lược liệu AutoCAD. Chức cho phép ta liên kết đối tượng vẽ với liệu ngồi Ta tạo nhãn đính kèm với đối tượng Các nhãn thơng tin đối tượng, thuộc tính kèm với đối tượng chứa file liệu Ta làm việc với loại liệu sau : − Microsoft Access.Vusual Dbase.Dbase.Microsoft Excel.Oracle.ParadoxMicrosoft Visual FoxPro.SQL Server. Các khái niệm − Emvironment (môi trường) : Là cái nền để tất cả các thao tác sở dữ liệu chạy nó Nó bao gồm tất cả các sở dữ liệu mà người dùng có thể thao tác trên nó.Catalog (mục lục) : là tập hợp các đối tượng có chung một thuộc tính nào đó Schema (biểu đồ) : là một hay nhiều các mối quan hệ giữa một nhóm các đối tượng có liên quan đến nhau. 2 Các chuẩn bị cho việc kết nối sở liệu. (59)Dưới xin trình bày cách kết nối liệu qua Data Source Microsoft : ODBC (Open DataBase Connectivity) Các bước chuẩn bị kết nối sở liệu sau :Bảo đảm bạn cài đặt tính Database chương trình AutoCAD.Bảo đảm bạn có chương trình ODBC- Data source của Microsoft.Định cấu hình driver sở dữ liệu thích hợp, sử dụng ODBC và các chương trình OLE BD.Định cấu hình nguồn dữ liệu từ AutoCAD.Thực hiện lệnh dbCONNECT.Thiết lập truy cập người dùng và mật khẩu Nếu hệ thống yêu cầu.Kết nối đến nguồn dữ liệu.Làm việc với Data view có chứa bảng dữ liệu của bạn.Liên kết hàng sở dữ liệu với đối tượng bản vẽ CAD.Tạo nhãn dựa dữ liệu bảng vẽ nếu muốn. Cài đặt tính Database của chương trình AutoCAD. Để biết rõ bạn đã cài tính này hay chưa, bạn vào menu tools dbConnect Nếu có nghĩa là bạn đã cài đặt nó Nếu chưa, bạn chạy setup lại, rồi chọn nút Add, màn hình kế tiếp bạn chọn DataBase Cài đặt ODBC. Để biết rõ bạn đã cài tính này hay chưa, bạn vào menu StartSettingsControl panelAdministrative Tools Nếu có nghĩa là bạn đã cài đặt nó Nếu chưa, bạn có thể download free nó từ địa chỉ www.microsoft.com, mục Microsoft ODBC Driver Pack Định cấu hình một dữ liệu nguồn. Trình bày các các bước để tạo một bộ dữ liệu nguồn OBDC Giới thiệu hai sở dữ liệu là Access và Excel Định cấu hình nguồn dữ liệu từ AutoCAD. Trình bày các bước để tạo một kết nối AutoCAD Slide Thực hiện lệnh dbCONNECT. Thực hiện connect AutoCAD, quan sát các dữ liệu sở dữ liệu Thiết lập truy cập người dùng và mật khẩu Nếu hệ thống yêu cầu Thực hiện các truy cập user và password nếu data base yêu cầu Làm việc với Data view có chứa bảng dữ liệu của bạn. Trình bày các tính thêm bớt, sửa đổi và cập nhật dữ liêu kết nối Trình bày các tính view dataconnect Liên kết hàng sở dữ liệu với đối tượng bản vẽ CAD Tạo nhãn dựa dữ liệu bảng vẽ nếu muốn. 3 Định cấu hình liệu cho ODBC. Nhấp đúp chuột vào Data sources (ODBC) Control Panel, hộp thọai ODBC Data Source Aministrator lên Ta tạo mới, chỉnh sửa cấu hình kết nối (60)(61)Data Source Name : đánh tên sở liệu bạn muốn tạo Description : mô tả sở liệu Database : Thao tác với sở liệu bạn − Select : chọn sở liệu có.Create : tạo sở liệu.Repair : sửa sở liệu có sẵn.Compact : nén sở liệu. (62)− Default Authorization : chứa thông tin user password để có quyền truy cập vào sở liệu − Options : bao gồm thuộc tính sở liệu Bạn xem chỉnh sửa lại chúng 4 Định cấu hình liệu AutoCAD. Vào Tools  Dbconnect (lệnh dbconnect, ấn ctrl_F6) để bật sổ DBCONNECT MANAGER Theo mặc định AutoCAD mục Data Sources có sẵn data Jet_dbsamples Để thêm sở liệu vào AutoCAD ta nhân phải chuột vào Data Sources chọn Configure Data Source Cửa sổ Configure a Data Source lên Trong ô Data Source Name ta điền tên sở liệu kết nối Nhấn OK sổ Data Link Properties lên Provider : Chọn kiểu kết nối trung gian Ở ta chọn ODBC drivers Sau ấn Next. Connection : Chọn kết nối có sẵn mà ta tạo mục “Định cấu hình liệu cho ODBC” − Use data source of data : Chọn tên kết nối ODBC thiết lập bước trước.Enter information to log on to server : điền đầy đủ user name password để truy nhập vào server có.Sau test connection Nếu connect thành cơng bạn có thơng báo “Test connection succeeded” hình dưới Advanced : Chọn tùy chọn kết nối thời goan kết nối, tùy chọn về quyền truy cập liệu All : Hiển thị chỉnh sửa tồn thuộc tính kết nối sở liệu Sau ấn OK, sở liệu kết nối lên mục Data Sources DBCONNECT MANAGER (63)Bạn chỉnh sửa liệu sở liệu AutoCAD (đương nhiên trình kết nối liệu cho phép) Bạn bật sổ DataView lên cách nhấp đúp chuột trái vào bảng liệu cần xem Từ bảng bạn chỉnh sửa, thêm bớt ghi, trường ghi Nhưng lưu ý bạn chỉnh sửa, liệu chỉnh sửa không cập nhật Bạn muốn cập nhật liệu chỉnh sửa, bạn nhấn phải chuột vào hình mũi tên bên góc trái hình vẽ − Commit : cập nhật lại liệuRestore : Phục hồi lại liệu gốc (không ghi lại chỉnh sửa) Các thao tác định dạng liệu giống hệt Excel Các chức định dạng find, replace, format… tham khảo menu Data View. 6 Tạo mẫu kết nối. Ta tạo kết nối từ đối tượng vẽ đến trường sở liệu Thông thường kết nối dùng để thống kế số lượng đối tượng vẽ liên kết với trường đó, từ ta biết thơng tin đối tượng Để có kết nối trước tiên ta phải tạo mẫu kết nối Sau trình bày bước để tạo mẫu kết nối Bạn liên kết đối tượng vẽ với nhiều ghi (record) sở liệu muốn bạn liên kết ghi với nhiều đối tượng vẽ Ví dụ bạn có n gian phịng, gian phịng có từ đến điện thoại, bạn có bảng số điện thoại Bạn gán điện thoại (trong vẽ) với trường liệu số điện thoại vủa Nếu phịng có điện thoại chung dây bạn gán hai cho số Mẫu liên kết – link template – giúp AutoCAD nhận biết trường sở liệu lấy để liên kết với đối tượng vẽ Các bước để tạo mẫu liên kết sau : (64)− Trong hộp văn New Template Name hộp thoại New Link Template, bạn đánh tên mẫu liên kết vào Nếu bạn có mẫu liên kết trước đó, bạn muốn sử dụng làm sở cho mẫu mới, bạn chọn từ danh sách thả xuống Start With Template Click Continue.Trong hộp thoại Link Template, chọn hộp kiểm trường khóa (key Field) Nếu trường khóa bạn chọn có hàng trùng bất kỳ, bọn phải chọn thêm trường khóa thứ hai.Click OK AutoCAD tạo cho bạn mẫu liên kết Bạn quan sát thấy mẫu liên kết bạn cửa sổ DBconnect bên vẽ hành. Lưu ý : chọn trường khóa, bạn nên chọn trường khóa khơng có hàng trùng Nếu có hàng trùng nhau, AutoCAD lấy giá trị hàng tìm thấy trước, cịn tất hàng sau bỏ qua Như việc chọn trường khóa quan Nếu chọn trường khóa khơng nhất, bạn bị sót liệu Sửa lại mẫu liên kết : chọn menu DBConnectTemplatesEdit link Template Trong hộp thoại Select a Database Object, chọn mẫu liên kết mà bạn muốn sửa Các bước lại để tạo mẫu liên kết Xóa mẫu liên kết : DBConnectTemplatesDelete link Template Sau hộp thoại Select a Database Object, chọn mẫu liên kết mà bạn muốn xóa (65)Các bước để tạo kết nối sau : − Mở cửa sổ Data View có mẫu liên kết định nghĩa chọn mẫu liên kết tạo danh sách thả xuống Select a Link Template phía cửa sổ.Chọn nhiều ghi mà bạn muốn để liên kết với vẽ.Chọn menu Data ViewLink and Label SettingCreate Links.Chọn menu Data ViewLink!Chọn nhiều đối tượng mà bạn muốn kiên kết với ghi vừa chọn cơ sở liệu.Kết thúc chọn đối tượng AutoCAD đưa thống kê dòng lệnh command ví dụ : record(s) linked with object (s) Bây bạn có liên kết dữ liệu vẽ. Các bước để hiệu chỉnh kết nối sau : − Chọn từ menu DbconnectLinksLink Manager để mở Link Manager Sau bạn chọn đối tượng mà bạn muốn hiệu chỉnh (hoặc bạn chọn đối tượng từ vẽ, bấm phải chuột, chọn LinkLink Manager) Trong cột Value, nhập giá trị mà bạn muốn hiệu chỉnh. Các bước để xóa kết nối sau : − Chọn từ menu DbconnectLinksLink Manager để mở Link Manager Sau bạn chọn đối tượng mà bạn muốn xóa liên kết (hoặc bạn chọn đối tượng từ trong vẽ, bấm phải chuột, chọn LinkLink Manager).Sau bạn chọn đối ghi mà bạn muốn xóa, ấn nút delete. Ngồi bạn xuất thông tin kết nối, tạo thành dánh sách ghi liên kết với đối tượng cần xuất − Chọn dbConnectLinksExport Links.Select objects : chọn đối tượng mà bạn muốn xuất thông tin liên kết.Trong mục Include Fields bạn chọn trường bạn muốn xuất. − Trong danh sách save as type (AutoCAD cho bạn kiểu file phần xuất thơng tin thuộc tính khối nói mục trước) − Đặt tên file ấn nút save 8 Quan sát kết nối. Bạn quan sát lại kết nối tạo Có kiểu quan sát kết nối : − Quan sát đối tượng kết nối (View Linked Objects).Quan sát ghi kết nối (View Linked Records). (66)− AutoPan Autozoom để hiển thị đối tượng chọn cách tự động Ta cũng hiệu chỉnh tỷ lệ zoom factor (tính theo đơn vị %) Tỷ lệ mặc định 50% có nghĩa vùng chứa đối tượng = 50% vùng ta quan sát v.Record Indication Record (show all records select indicated records) hiệu chỉnh hiển thị ghi liên kết hay tất ghi bảng bản ghi liên kết đánh dấu theo màu chọn mục Mark Indicated Records. 9 Tạo mẫu nhãn. Ta tạo thơng tin đính kèm với đối tượng vẽ Các thông tin bán dính lấy đối tượng vẽ (hoặc khơng bám dính lấy đối tượng vẽ tùy theo tính mà ta chọn) Nếu gắn dính ta dịch chuyển đối tượng liên kết thông tin di chuyển theo Người ta gọi thông tin nhãn (Label) Để tạo nhãn (label), ta phải tạo mẫu nhãn (Label Template) Sau trình bày bước để tạo mẫu nhãn − Chọn từ menu dbConnect >Templates >New Label Template.Hộp thoại Select a Database Object, chọn mẫu liên kết để sử dụng làm mẫu nhãn Click continue. (67)− Cad mở hộp thoại Label Template hộp thoại Multiline Text Editor Bạn có thể định dạng văn Multiline Text Editor.Trên Tab Label Fields, chọn trường mà bạn muốn xuất trên nhãn từ danh sách thả xuống Field List, sau kích nút Add Nếu muốn add thêm trường vào nhãn bạn lặp lại bước trên.Trên Tab Label Offset, chọn kiểu canh lề hộp start Nhập độ dời X Y hộp Leader offset để quy định khoảng cách điểm đầu mũi tên định dạng điểm chèn văn (mếu khoảng cách bé để gắn mũi tên mũi tên bị biến mất) Nhập độ dời X và Y hộp Tip offset để quy định khoảng cách từ điểm đầu mũi tên đến điểm chèn cuối mũi tên đối tượng gắn dính. Hiệu chỉnh mẫu nhãn : − Chọn từ menu dbConnectTemplateEdit Label Template.Chọn mẫu nhãn mà bạn muốn hiệu chỉnh hộp thoại Select a Database Object. (68)Phân loại nhãn : − Nhãn tự (attached Label): nhãn không kèm với đối tượng AutoCAD Nhãn gắn dính (Freestanding Label): nhãn đính kèm với đối tượng Khi ta dịch chuyển đối tượng liên kết, nhãn gắn dính di chuyển theo. Các bước tạo nhãn đính kèm : − Mở cửa sổ Data View có mẫu liên kết mhãn liên kết định nghĩa chọn mẫu nhãn tạo danh sách thả xuống Select a Label Template phía cửa sổ.Chọn nhiều ghi mà bạn muốn làm nhãn gắn với đối tượng bản vẽ.Chọn menu Data ViewLink and Label SettingCreate Attached Label.Chọn menu Data ViewLink!Chọn nhiều đối tượng mà bạn muốn gắn nhãn bạn vào. Các bước tạo nhãn tự : − Mở cửa sổ Data View có mẫu liên kết mhãn liên kết định nghĩa chọn mẫu nhãn tạo danh sách thả xuống Select a Label Template phía cửa sổ.Chọn nhiều ghi mà bạn muốn làm nhãn gắn với đối tượng bản vẽ.Chọn menu Data ViewLink and Label SettingCreate Freestanding Label.Chọn menu Data ViewLink!Chọn nhiều đối tượng mà bạn muốn gắn nhãn bạn vào. Muốn xóa nhãn ta chọn nhãn cần xóa từ vẽ, nhấn nút delete bàn phím 11 Sử dụng query để truy tìm liệu Bạn truy tìm liệu sử dụng ngơn ngữ SQL SQL ngôn ngữ sử dụng hầu hết tất sở liệu để tinh chỉnh lấy thông tin từ sở liệu Bạn sử dụng query để làm việc sau : − Xem tập sở liệu.Lấy liệu từ bảng khác sở liệu.Tạo tập chọn từ hộp thoại Link Select. Mở hộp thoại Query Editor, bạn thực qua bước sau : − Menu dbConnectQueriesNew Query on a link Template.Chọn mẫu nhãn bạn muốn sử dụng hộp thoại Select a DataBase Object Click continue.Đánh tên Query bạn muốn tạo hộp New Query Name (bạn chọn query có sẵn có làm sở danh sách thả xuống Existing query names). (69)Giải thích : − Look up values : bạn không nhớ rõ giá trị trường bạn nhấn vào nút này để xem trước giá trị trường.Indicate records in data view : chọn tất ghi chọn thi hành query hiển thị data view.Indicate Objects in drawing : chọn tất objects liên kết với bản ghi chọn thi hành chọn theo vẽ.Store : lưu lại query.Execute : thi hành query. (70)a Sử dụng Range Query Nhóm ngoặc đơn giúp bạn nhóm nhóm điều kiện lại thành nhóm (như phép tốn logic thơng thường) Fields in table : trường có bảng chọn Show fields : trường hiển thị sau thực truy vấn Sort by : trường định để xếp 11.3. Sử dụng Range Query Bạn sử dụng ngơn ngữ SQL để viết truy vấn theo ý Nút check giúp bạn kiểm tra cú pháp 11.4. Sử dụng Link Select (71)Các bước tạo tập chọn Link Select : − Ban đầu, ta chọn menu đổ xuống Do lựa chọn select.Tạo tập chọn nhân Execute.Sau ta lại chọn menu đổ xuống Do phép toán logic.Tạo tập chọn thứ hai cách nhấn Execute. III. Làm việc với Raster Image 1 Tổng quan Bạn chèn ảnh scan (scanned Images) ảnh kỹ thuật số (digital photographs) vào vẽ Về chất, ảnh chèn tập hợp điểm ảnh (Pixels), đối tượng (Object) AutoCAD vector Do ảnh chèn có kích thước lớn nặng đối tượng CAD CAD cho phép bạn zoom, pan in ấn vẽ chứa Images 2 Chèn ảnh (inserting images (72)3 Quản lý hình ảnh (Managing images) Chọn InsertImage Manager để mở hộp thoại Image Manager − Attach inserts an image, opening the Image dialog box Detach erases the image from your drawing and deletes all reference to it in the drawing database − Reload redisplays an image after you have unloaded it.Unload removes the display of the image but retains the reference to it Later, you can reload the image to redisplay it − Details provides you with a preview, as well as information about the image, its path, and its size 4 Cắt xén ảnh (Clipping images) Mục đích : Đơi ta khơng cần hiển thị tất hình ảnh, ta cần hiển thị phần cảu hình ảnh Việc xén bớt hình ảnh làm cho vẽ nhẹ hơn, tăng tốc độ zoom pan cho vẽ (73)5 Điều khiển hiển thị (Controlling image display) 5.1 Điều khiển hiển thị Chọn ModifyObjectImage (hoặc lệnh IMAGEADJUST) 5.2 Chất lượng ảnh (Image quality) Chọn ModifyObjectImageQuality (hoặc lệnh IMAGEQUALITY) Lệnh có tác dụng cho tất ảnh có vẽ, chọn High_Quality làm cho vẽ chậm Với lựa chọn CAD chuyển chế độ in sang high quality 5.3 Image transparency Chuyển chế độ quản lý ảnh từ pixel sang chế độ ảnh Modify Object Image Transparency Mặc định OFF, để bật chế độ này, bạn chuyển sang ON 5.4 Bật tắt đường bao ảnh (Image frame) Khi bạn tắt chế độ đường bao ảnh, bạn chọn ảnh Để bật tắt chế độ bạn chọn : ModifyObjectImageFrame IV.Pasting, Linking, and Embedding Objects Phần nghiên cứu chia liệu AutoCAD ứng dụng khác Bạn chèn liệu (Text or Image) từ ứng dụng phương pháp sau : − Embed : đối tượng chèn vào vẽ có khả trở chương trình nguồn bạn muốn Edit chúng Nghĩa bạn double-click vào đối tượng đó, chương trình nguồn mở bạn chỉnh sửa chúng − Paste : Đối tượng (objects) chèn vào vẽ, sử dụng bạn khơng muốn liên kết với chương trình nguồn Thường sử dụng bạn muốn hiển thị chúng mà khơng cần chỉnh sửa, đối tượng chỉnh sửa AutoCAD − Link : Đối tượng (objects) chèn vào vẽ dạng đường link CAD không lưu object mà lưu đường dẫn tới file chứa Object Khi file nguồn bị thay đổi thay đổi update vào AutoCAD file (74)− TừAutoCAD, chọn inert➪OLE Object để mở insert Object dialog box (hoặc lệnh INSERTOBJ) (The entries listed in this dialog box depend on the applications you have installed on your computer.) − Tạo file mới, chọn Create New Ứng dụng mở bạn tạo liệu sau kết thúc choose File➪Update từ ứng dụng Sau đóng ứng dụng lại để quay lại với AutoCAD − Bạn chọn an existing file, chọn Create From File Click Browse để tìm file cần chèn Click Open Chọn Link để link the data (described in the next section of this chapter) Chọn OK AutoCAD đặt file top-left corner Cách 2 − Chọn ứng dụng nguồn, Chọn copy − Chuyển sang CAD, chọn EditPates special chọn embedding Cách 3 − Bạn ứng dụng nguồn Autocad − Đánh dấu phần liệu muốn chèn vào CAD, giữ Ctrl_drag vào CAD OLE objects có số nhược điểm sau : − Nếu chúng chứa tham khảo ngồi block chúng khơng hiển thị không in − Trong số trường hợp, OLE objects bị in máy in hệ thống mà không qua điều khiển in AutoCAD − OLE objects không bị xoay với bạn vẽ bạn sử dụng Plot rotation Tuy nhiên bạn xoay OLE objects cách điều chỉnh Lanscape setting máy in hệ thống (the windows system printer) 2 Linking data Cách làm : − Chọn ứng dụng nguồn, Chọn copy − Chuyển sang CAD, chọn EditPates special chọn link Lưu ý : − Khi bạn mở file CAD có chứa đường link, CAD cho bạn lựa chọn Update file link có vẽ (75)− Trong q trình làm việc, thay đổi đường dẫn file link bạn, bạn break link change source 3 Pasting data into AutoCAD Mở ứng dụngcopy (76)Chương : TÙY BIẾN TRONG AUTOCAD (9 tiết) I Các đối tượng shape (1 tiết) 1 Khái niệm Shape. Shape object (đối tượng) sử dụng block Shape chứa đối tượng đường thẳng, cung tròn định nghĩa file SHP, file dạng văn ASSCII Để sử dụng vẽ file phải biên dịch thành file SHX bằng lệnh Complie AutoCAD Sau đó, sử dụng lệnh Load để tải file SHX vào vẽ, dùng lệnh Shape để chèn shape vào vẽ (như sử dụng lệnh insert chèn block) Ta định rõ tỉ lệ, góc quay cho lần chèn shape vào vẽ Ngồi ra, shape cịn dử dụng để tạo font chữ, tạo dạng đường phức tạp Block linh hoạt dễ sử dụng shape Tuy nhiên shape lại hiệu trong việc lưu trữ vẽ Nó tải nhanh so với block có ích vẽ q lớn tốc độ quan trọng Bạn tải file Shape vào AutoCAD lệnh load, gỡ bỏ khỏi AutoCAD lệnh Purge (77)Figure : Purge shape files Chọn file shape cần gỡ bỏ sau ấn Purge. Ứng dụng Shape : Dùng để tạp font chữ.Dùng để tao dạng đường phức tạp.Ngồi Shape cịn sử dụng Block. Cách tạo Shape : định nghĩa Shape file SHP Sau trình bày cách mô tả Shape 2 Cách mô tả shape file SHP. Các shape AutoCAD mô tả cụ thể file SHP file biên dịch là SHX Ta sử dụng text editor word processor để tạo sửa shape shape file có lưu lại thành file có phần mở rộng SHP dạng in ASCII format Mỗi file shape mơ tả nhiều dịng, dịng chứa tối đa 128 ký tự, dịng dài khơng biên dịch Các dịng thích bắt đầu dấu chấm phẩy AutoCAD tự động bỏ dòng trắng chuỗi ký tự bên phải dấu chấm phẩy Cú pháp mô tả shape file shape sau : *shapenumber,defbytes,shapename specbyte1,specbyte2,specbyte3, ,0 − “*” : dấu quy định bắt đầu mô tả Shape − Shapenumber : số định danh shape (78)Là số nguyên có giá trị từ đến 255 (đơi tới 32768 shape file dùng để tạo font unicode), số nguyên phải nhất, số định danh shape file không trùng Defbytes Số lượng byte mô tả shape (Số lượng specbyte) bao gồm số sau Một shape có tối đa 2000 byte mô tả Shapename Tên shape bắt buộc phải chữ hoa Tên chứa ký tự thường bị bỏ qua thường sử dụng làm nhãn cho font shape Specbyte Byte mô tả Bye biểu diễn dạng số thập phân số thập lục Nếu số số hai chữ số giá trị thập lục Có hai loại byte mơ tả − Mã vector (Vector Length and Direction Code) − Mã đặc biệt (Special Codes) Nghiên cứu cụ thể loại Specbyte : 2.1 Vector Length and Direction Code (mã vector). Một byte mô tả (Specbyte) đơn giản chứa độ dài vector hướng chúng số hóa bye Mỗi mã vector chuỗi bao gồm ký tự Ký tự phải số 0, ký tự biểu diễn số thập lục phân Ký tự thứ hai biểu diễn chiều dài vector Giá trị từ (đơn vị chiều dài) đến F (15 đơn vị chiều dài) Ký tự thứ ba biểu diễn hướng vector Giá trị từ (đơn vị chiều dài) đến F (15 đơn vị chiều dài) Hình sau minh họa hướng số hóa Chú ý : Các vector có độ dài đơn vị Ví dụ sau xây dựng shape có tên DBOX với số định danh 230 *230,6,DBOX 014,010,01C,018,012,0 Dùng trình soạn thảo NotePad tạo file văn có nội dung trên, sau ghi lại với tên dbox.shp Sử dụng lệnh Compile AutoCAD để biên dịch thành file dbox.shx Sử dụng lệnh Load để tải file dbox.shx vào AutoCAD Sau sử dụng lệnh shape sau : Command: shape Enter shape name or [?]: dbox Specify insertion point: 1,1 Specify height <current>: Specify rotation angle <current>: Kết ta vẽ hình sau : Trình tự vẽ miêu tả hình vẽ Điểm bắt đầu vẽ có tọa độ (1,1) Trình tự vẽ : 014,010,01C,018,012 Số sau kết thúc chuỗi mô tả 2.2 Special Codes (mã đặc biệt) Các mã đặc biệt dùng để tạo hình dạng đặc biệt Mỗi mơ tả đặc biệt chuỗi ký tự : (79)Ký tự thứ hai phải số không Ký tự ba xác định chức (miêu tả bảng liệt kê) Giá trị thập lục phân nhập vào từ đến F (15) Chú ý : mã viết dạng thập lục phân thập phân VD 008 hay có ý nghĩa Dưới trình bày mã thập lục phân : Mã thập lục phân Ý nghĩa 000 Kết thúc chuỗi mô tả shape 001 Chuyển qua chế độ vẽ 002 Tắt chế độ vẽ, chuyển qua chế độ di chuyển bút vẽ 003 Theo sau mã 003 byte có giá trị từ 255 xác định tỷ lệ vẽ Chiều dài vector theo sau mã 003 chia cho tỷ lệ tạo chiều dài thực hình AutoCAD 004 Theo sau mã 004 byte có giá trị từ 255 xác định tỷ lệ vẽ Chiều dài vector theo sau mã 004 nhân cho tỷ lệ tạo chiều dài thực hình AutoCAD 005 Lưu trữ vị trí vào ngăn xếp 006 Lấy vị trí vẽ lưu trước khỏi ngăn xếp 007 Mô tả subshape, Số lượng subshape mô tả byte sau mã 008 Vẽ vector với chiều dài hướng Hai byte theo sau mã quy định độ dời x y 00A Vẽ liên tiếp cung 45O Hai byte theo sau xác định bán kính, số lượng chiều dài cung 00B Vẽ cung tròn Năm byte theo sau mã 00B miêu tả cung tròn vẽ 00C Vẽ cung tròn dựa vào hệ số độ cong 00D Vẽ liên tiếp cung tròn dựa vào hệ số độ cong 00E Sử dụng mơ tả font chữ (sẽ nói kỹ phần sau) Sau ta xét chi tiết việc sử dụng mã đặc biệt Mã 000 : Kết thúc chuỗi mô tả. Sau mã 000 đánh dấu kết thúc chuỗi mô tả shape Chú ý sau số phải ấn enter Mã 001 002 : Bật tắt chế độ vẽ. 001 : bật chế độ vẽ (defaut in shape description) Các mã mô tảkế tiếp mã 001 vẽ hình 002 : Tắt chế độ vẽ Các mã mô tả sau mã 002 không vẽ lên hình Nhưng trỏ vẽ (bút vẽ) di chuyển theo mã mơ tả sau Ví dụ : đánh doạn mã sau vào file example.shp dịch thành file shx có nội dung sau : *232,12,DBOX21 (80)− byte 024,020,02C,028 vẽ hình vng cạnh đơn vị Mã 003 004 : Thay đổi tỷ lệ vẽ. Theo sau hai mã số nguyên từ 1-255, quy định tỷ lệ vẽ Nếu mã 003 tỷ lệ vẽ chia cho số đứng sau Nếu mã 004 tỷ lệ vẽ nhân với số đướng sau Ví dụ : 004,10 : Các nét vẽ tiếp sau có độ dài độ dài mã mơ tả nhân với 10 Ví dụ : Ta vẽ hình DBOX2 sử dụng mã thay đổi tỷ lệ: Ta gọi hình DBOX22, Đoạn mã mô tả DBOX22 sau *233,12,DBOX22 (* Vẽ hình và tiếp tục đoạn mã ở chú ý thể hiện Lấy lại tỷ lệ *) Mã 005 và 006 : Lưu và phục hồi vị trí của trỏ stack. Mã 005 đẩy tọa độ trỏ vẽ vào stack (ngăn xếp) và mã 006 lấy tọa độ khỏi stack và gán nó cho tọa độ trỏ hiện hành (nói cách khác là phục hồi vị trí trỏ đã lưu stack) Ngăn xếp tối đa chỉ lưu trư được vị trí Nếu lưu trữ quá khả của nó AutoCAD sẽ thông tràn stack : “Position stack overflow in shape nnn” Nếu stack rỗng, ta cố tình dùng 006 để lấy tọa độ khỏi stack Khi vẽ shape này AutoCAD sẽ thông báo “Position stack underflow in shape nnn” Ví dụ : Ta vẽ hình DBOX2 có sử dụng code 005 và 006 sau : ( Vẽ hình mô tả ) Mã 007 : Mô tả subshape Mã 007 chủ yếu dùng để tạo font chữ Ta sẽ nghiên cứu mã này phần tạo font chữ Mã 008 và 009 : Độ dịch chuyển theo phương X và Y Thông thường mã vector chỉ cho phép ta vẽ được 16 hướng định sẵn với độ dài tối đa là 15 đơn vị Ta dùng mã này để vẽ nhanh chóng các shape đơn giản, không thể dùng để tạo các shape phức tạp Với mã 008,009 bạn có thể vẽ vector có độ dài và hướng không giới hạn, bằng cách sử dụng độ dịch chuyển X,Y (độ dịch chuyển tương đối so với điểm mà trỏ vẽ đứng) Theo sau mã 008 là byte quy định độ dời X,Y với dạng sau : 008,X-displacement,Y-displacement Độ dời X-displacement,Y-displacement có giá trị khoảng -128 đến +127 Dấu (+) là không bắt buộc Chúng ta cũng có thể sử dụng dấu ngoặc đơn cho dẽ đọc và dễ kiểm soát : 008,(X-displacement,Y-displacement) Ví dụ : (-10,3) mô tả vector hướng về trái 10 đơn vị và hướng lên đơn vị Khác với mã 008 chỉ vẽ một vector, mã 009 vẽ liên tiếp các vector Theo sau mã 009 là các cặp byte quy định độ dời (X,Y) và dấu hiệu để nhận biết kết thúc mã 009 là cặp byte (0,0) (81)Mã 00A : vẽ cung tròn 45 độ. Theo sau mã 00A là byte định nghĩa một cung tròn 45o (bằng 1/8 đường tròn) Các cung được đánh thứ tự từ đến tính theo vị trí đầu của cung Mã mô tả cung tròn sau : 10,radius,(–)0SC Bán kính (radius) có giá trị từ đến 255 Byte thứ (-)0SC mô tả : − Dấu (-) quy định hướng vẽ của cung tròn (vẽ ngược chiều kim đồng hồ nếu là dương, theo chiều kim đồng hồ nếu là âm) − : Luôn là 0, quy định các ký tự sau nó là hệ thập lục phân − C : Số lượng các cung tròn 45o Có giá trị từ đến Nếu là thì AutoCAD sẽ vẽ cả vòng tròn (8 cung 45o) bán kính radius Mã 00B : vẽ cung tròn bất kỳ. Mã 00B cho phép vẽ một cung tròn bất kỳ, không nhất thiết phải bắt đầu bằng các vị trí định trước mã 00A 00B,start_offset,end_offset,high_radius,radius,(-)0SC Start_offset: Biểu diễn độ dời của cung tròn so với điểm bắt đầu vẽ được quy định trước mã 00A (được đánh số từ 0-7) Giá trị của start_offset được tính bằng cách lấy giá trị của góc hợp bởi điểm bắt đầu vẽ cung theo 00B và điểm bắt đầu vẽ cung theo 00A nhân với 256 và chia cho 45 hay start_offset = số đo góc * 256/45 End_offset : Biểu diễn độ dời của điểm cuối cung tròn so với điểm 1/8 đường tròn tương ứng Giá trị của end_offset cũng được tính tương tự start_offset Radius : bán kính của cung tròn (từ đến 255 đơn vị ) High-radius : Có giá từ đến 255 Sử dụng muốn vẽ cung tròn có bán kính lớn 255 đơn vị Cách tính sau : Bán kính = High-radius*256+Radius (-)OSC : Mô tả 00A Dùng để xác định các giá trị start_offset và end_offset Mã 00C và 00D : Vẽ chỗ phình hoặc các cung tròn đặc biệt. Với các mã 00C và 00D ta có thể vẽ được các cung tròn có hình dạng bất kỳ bằng cách sử dụng hệ số độ cong của cung tròn Mã 00C vẽ một cung tròn, mã 00D vẽ nhiều cung tròn liên tiếp Theo sau mã 00C là byte mô tả cung tròn sau : 00C,X-displacement,Y-displacement,Bulge X-displacement,Y-displacement : Độ dời của điểm cuối của cung tròn (Tọa độ tương đối của điếm cuối so với điểm đầu) có giá trị từ -127 đến +127 Bulge : Hệ số xác định độ cong của cung tròn Có giá trị từ -127 đến 127 Cách tính sau : Bulge=(2*H/D)*127 (82)Nếu mã 00C chỉ vẽ một cung tròn thì mã 00D vẽ liên tiếp các cung tròn Theo sau mã 00D là các cặp byte mô tả cung tròn được vẽ và kết thúc 00D bằng một cặp byte (0,0) Ví dụ : 00D,(0,5,127),(0,5,0),(0,5,-127),(0,0) (0,5,0) mô tả một đường thẳng có độ dài bằng đơn vị Mã 00E : Mô tả font chữ theo phương thẳng đứng. Ta sẽ nghiên cứu mã này phần sau II Tạo font chữ Hiện AutoCAD cho phép ta sử dụng loại font chữ Font chữ hệ thống (system font), phong chữ sử dụng shape (shape font) big font Font hệ thống : − Cấu tạo : Gồm vector biên, tô thuật toán fill − Ưu điểm : system font đẹp font khác − Nhược điểm : Do system font có vùng tơ nên nặng font khác Tốc độ tái sinh (render, pan, zoom) chậm Shape font : − Cấu tạo shape mô tả file SHP − Ưu điểm : Vì ký tự font shape nên tải nhanh hơn, tốc độ render cải thiện đáng kể vẽ lớn − Nhược điểm : Không đẹp Big font Cấu tạo :bởi shape Tuy nhiên phần nối dài shape font nói Shape font có chứa tối đa 255 ký tự cịn big font chưa đến 65535 ký tự 1 Tạo font chữ SHX. Font chữ SHX tạo sử dụng AutoCAD Mỗi ký tự font shape mô tả file shape Trong shape number mã ascii ký tự (từ đến 255) Để phân biệt với shape file khác, font chữ phải có dịng mơ tả sau : *0,4,font-name above,below,modes,0 Font-name : Tên font chữ Above : Khoảng cách đường top đường Baseline Below : Khoảng cách đường Bottom đường Baseline. Modes − : Chữ viết theo phương nằm ngang − : Chữ viết theo phương thẳng đứng − : Chữ viết theo hai phương nằm ngang thẳng đứng (vẽ hình minh họa vào đây) (83)2 Tạo big font. Trong thực tế, font chữ vài ngôn ngữ (tiếng Nhật) chứa hàng nghìn ký tự khơng phải mã ACII Để vẽ chứa đượcnhiều font vật AutoCAD cung cấp dang file gọi la big font file Big font file miêu tả file SHP dịch thành file SHX Dòng big font có dạng sau : *BIGFONT nchars,nranges,b1,e1,b2,e2,…. nchars : số lượng gần ký tự Big font Nếu sai số lớn 10% tốc độ truy xuất chậm nrangs : số lượng miềm giá trị chứa giá trị sử dụng làm mã escape codes. b1, e1, b2, e2, … − b1, e1 giá trị bắt đầu kết thúc miền giá trị thứ − b1, e1 giá trị bắt đầu kết thúc miền giá trị thứ hai Ví dụ … 3 Tạo big font từ file mở rộng. Trong file kiểu chữ tượng hình châu á, có nhiều khối sử dụng lại nhiều lần dấu tiếng việt (dấu sẵ, huyền,…) Các khối mô tả Subshape, dùng lại để tạo shape khác Dòng big font file mở rộng tương tự big font file bình thường : *BIGFONT nchars,nranges,b1,e1,b2,e2,…. Dịng thứ hai giúp nhận biết big font mở rộng : *0,5,font-name character-height,0,modes,character-width,0 Font name : Tên big font Character-height, character-width : Chiều cao chiều rộng hình chữ nhật cở sở để mơ tả ký tự Modes − : Chữ viết theo phương nằm ngang − : Chữ viết theo phương thẳng đứng − : Chữ viết theo hai phương nằm ngang thẳng đứng Chú ý : mã 00E (14) có tác dụng giá trị modes Các dòng tiếp tho mô tả shape dùng mã 007 để chèn subshape Các subshape phải mô tả cá shape thông thường khác *Shapenumber,defbytes,shapename specbyte,…,007,0,primitive#,basepoint-x,basepoint-y,width,height,spectbyte,…,0 Shapenumber : số nguyên byte, dạng thập lục phân, đó, phải có thêm số (84)Primitive# : giá trị shapenumber shape. basepoint-x,basepoint-y : thành phần tọa độ x,y điểm chèn subshape. Width, height : chiều rộng, chiều cao subshape Trước chèn, kích thước subshape thu nhỏ ô vuông đơn vị, sau phóng to tương ứng với giá trị Width, height Spectbyte : byte mô tả subshape. III. Tạo dạng đường (file linetype) 1 Khái niệm phân loại dạng đường. AutoCAD cung cấp nhiều dạng đường có sẵn Các dạng đường nét đứt, nét liền, hay đường tâm,… Các dạng đường cung cấp file LIN Ta tự tạo file lưu lại định dạng Text có LIN AutoCAD cung cấp dạng đường có sẵn file CAD.LIN, ACADISO.LIN Các dạng đường đơn giản cấu tạo từ điểm(dot), đoạn thẳng(dash) khoảng trống vẽ vẽ lại nhiều lần Ví dụ : − Nét gạch dài 0.5 đơn vị vẽ − Khoảng trống 0.25 đơn vị vẽ − Nét gạch dài 0.5 đơn vị vẽ − Khoảng trống 0.25 đơn vị vẽ − Một điểm ảnh (nét gạch dài đơn vị vẽ) − Khoảng trống 0.25 đơn vị vẽ Ta phân dạng đường làm hai loại : dạng đường đơn giản dạng đường phức tạp − Dạng đường đơn giản dạng đường bao gồm đoạn thẳng, khoảng trống đấu chầm − Dạng đường phức tạp dạng đường không chứa đoạn thẳng, khoảng trống, dấu chấm mà cịn chứa đối tượng khác phơng chữ hay đối tượng Shape 2 Tạo dạng đường đơn giản. Có hai cách tạo dạng đường đơn giảnDùng creat lệnh -linetype − Tạo file mơ tả dạng mã ACII có phần mở rộng LIN 2.1 Dùng creat lệnh -linetype. Command: -LINETYPE Current line type: "ByLayer" Enter an option [?/Create/Load/Set]: C Create Enter name of linetype to create: name Duong co ten la name Wait, checking if linetype already defined (Hộp thoại Creat and Append linetype file lên bên dưới) Chọn tên file tạo mở file LIN có sẵn để ghi đường lại đường Descriptive text: Duong tam Tên đường hộp linetype manager Enter linetype pattern (on next line): Nhập vào byte mô tả dạng đường (85)(86)− Số quy định đoạn thẳng có độ dài hay nốt chấm (dot) Như dạng đường mơ tả file sample1.lin có dạng sau : Chú ý : Mã A (alignment) quy định cách vẽ dạng đường điểm cuối đối tượng vẽ Mã Alignment tự động đưa vào định nghĩa file LIN Dạng bình thường Dạng thu ngắn lại Dài kéo dài Dạng ngắn (biến đối tượng thành nét liền) 2.2 Tạo linetype cách soạn thảo trực tiếp LIN Mỗi dạng đường file LIN mô tả hai dòng : *linetype_name,description A,descriptor1,descriptor2, − Dấu * đặt trước tên dạng đường bắt buộc − Linetypename : Tên đường, lên linetype manager − Description : Chuỗi mơ tả có khơng có dài không 47 ký tự − A : quy định kết thúc đối tượng vẽ nét gạch liền − Descriptor 1,2, : Byte mô tả dạng đường (như trình bày trên) IV.Dạng đường phức chứa đối tượng shape Cách mô tả nét gạch khoảng trống dấu chấm tương tư file mô tả dạng đường đơn giản Cú pháp mô tả dạng đường giống dạng đường đơn giản Đối với dạng đường có chứa đối tượng shape ta việc thêm vào đoạn mô tả dạng đường cú pháp mô tả shape sau : [shapename,shxfilename] or [shapename,shxfilename,transform] Shape name : Tên đối tượng vẽ shape Nếu tên đối tượng khơng có file shape, AutoCAD xem phần mơ tả đối tượng shape dạng đường Shxfilename : Tên file shx chứa đối tượng shape cần chèn vào dạng đường Cần phải rõ tên, đường dẫn, không AutoCAD tìm thư mục mặc định chứa file SHX : \Documents and Settings\[user name]\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.0\enu\Support. Transform : Là mục tùy chọn, gồm thông số tương ứng với phép biến hình chèn đối tượng shape dạng đường Giá trị transform mô tả bảng đây, thông số cách dấu phẩy Giá trị thông số Transform. Giá trị Ý nghĩa R=## Relative rotation thẳng vẽ.Góc quay tương đối shape so với đường A=## Absolute rotation Góc quay tuyệt đối so với trục OX hệ tọa độ WCS S=## Scale Hệ số tỷ lệ (của shape chèn với shape mô tả shape file) X=## X offset Độ dời theo phương đường thẳng (X đơn vị) Y=## Y offset Độ dời theo phương vng góc với đường (87)Dùng lệnh load tải file ltypeshx.shx vào vẽ, sau đánh lệnh Shape để chèn shape có tên bat vẽ Hình bat lên sau : Mở file LT_Sample.LIN đánh them linetype sau : *BAT1LINE, - [BAT1] - [BAT1] - [BAT1] A,38.1,-38.1,[BAT,ltypeshp.shx,S=5],-12.7 *BAT2LINE, - [BAT2] - [BAT2] - [BAT2] A,38.1,-38.1,[BAT,ltypeshp.shx,S=5,R=0,X=-20.0],-12.7 *BAT3LiNE, - [BAT3] - [BAT3] - [BAT3] A,38.1,-38.1,[BAT,”C:\sample\ltypeshp.shx”,S=5,y=-6.0,r=90,X=-6],-12.7 Hình dạng linetype theo thứ tự sau : Chú ý : tên linetype không thiết phải viết hoa Thứ tự transform không thiết phải cố định 1 Dạng đường phức có chứa đối tượng chữ. Cú pháp mô tả đối tượng chữ dạng đường phức tạp sau : (* ý AutoCAD 2005, cú pháp để tạo dạng đường có chứa ký tự có khác so với phiên trước, yêu cầu nghặt nghèo phiên trước) ["text",textstylename,scale,rotation,xoffset,yoffset] − Text : chuỗi ký tự chèn vào − Style : Tên kiểu chữ mà AutoCAD lấy để định dạng cho text − Scale,rotation,xoffset,yoffset : Tương tự thông số transform Ví dụ : *HOT_WATER_SUPPLY1, HW HW HW HW HW A,.5,-.2,["HW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2 Kết ta có dạng đường sau : Chú ý : Nếu s=0 text lấy theo font có cỡ chữ (height) V Tạo mẫu mặt cắt. 1 File mẫu mặt cắt. (88)Mặc định *.pat được lưu thư mục \Documents and Settings\[user name]\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.0\enu\Support Sau tạo xong dạng mặt cắt file riêng lẻ Bạn copy đoạn mơ tả mặt cắt file vào file Acad.Pat AcadIso.Pat, để bổ xung chúng vào mục Patern lệnh BHatch Cũng giống dạng đường, ta chia dạng mặt cắt thành hai loại : Mặt cắt đơn giản dạng mặt cắt phức tạp − Mẫu mặt cắt đơn giản mẫu chứa dạng đường thẳng − Mẫu mặt cắt phức tạp mẫu gồm nhiều họ đường thẳng hợp thành 2 Tạo mẫu mặt cắt đơn giản. Một mẫu mặt cắt file PAT được mô tả bằng nhiều dòng liền Cú pháp mô tả sau : *pattern-name[, description] angle, x-origin,y-origin, delta-x,delta-y [, dash1, dash2, ] − Pattern – name : Tên mặt cắt sẽ mô tả, không được chứa khoảng trắng − Description : Phần mô tả (Không bắt buộc) và không được vượt quá 80 ký tự − Angle : Góc của đường cắt − x-origin : Hoành độ x của điểm chuẩn dùng để vẽ mẫu mặt cắt Thông thường ta sử dụng điểm gốc có tọa độ (0,0) − y-origin : Tung độ của điểm chuẩn dùng làm gốc tọa độ − delta-x : Độ dời của đường cắt theo phương phương đường thẳng − delta-y : Độ dời của đường cắt theo phương vuông góc với phương đường thẳng − dash1, dash2, : Chỉ sử dụng các đường cắt là dạng đường không liên tục Các giá trị này mô tả dạng đường đó (bao gồm nét gạch và khoảng trống) Ví dụ Tạo file có tên L123.PAT nội dung sau *L123, proposed future trailers 0, 0,0, 0,0.5 Tạo file có tên L124.PAT nội dung sau (89)*L125, proposed future trailers 0,1,0,1,2,-3,1 3 Tạo mẫu mặt cắt phức tạp. Mẫu mặt cắt phức tạp được tạo từ nhiều họ đường khác (line family) Các họ đường này được mô tả một dòng vào tạp thành một mặt cắt phức tạp Ví dụ : Đoạn mô tả sau tạo một mặt cắt hình vẽ *lightning, interwoven lightning 90, 0,0, 0,.5, 5,–.25 (90)*lightning, interwoven lightning 90, –.25,.5, 0,.5, 5,–.25 Và đoạn mã sau mô tả một mặt cắt phức tạp tạo bởi họ đường : *lightning, interwoven lightning 90, 0,0, 0,.5, 5,–.25 0, –.25,.5, 0,.75, 25,–.25 90, –.25,.5, 0,.5, 5,–.25 VI.Menu. 1 Menu file menu. 1.1 Các loại menu Có tổng cộng có 10 loại menu − Các menu đổ (pulldown menu): menu đổ file, edit,…Các menu ngữ cảnh (shortcut menu): menu lên ta ấn phải chuột vị trí vẽ.Các công cụ (toolbar) Cái biết rồi.Các menu hình ảnh (Image menu) : menu lên ta vào mục DrawSurfaces3d surfaces.Các menu hình (Screen menu) : menu lên ta vào Tools optionDisplayWindow elementDisplay screen menu.Các menu thiết bị chuột (Auxiliary menu) : menu thiết bị chuột ta bấm ctrl+chuột trái, ctrl+chuột phải. (91)− Các bảng nhập số hóa (tablet) : menu dành riêng cho bảng số hóa cad Cái tơi nhìn thấy lần đầu triển lãm tin học tháng 11 vừa ( gọi tablet digital).Các chuỗi thích status (helpstring): Cái biết Khi ta chuyển trỏ lên menu đổ, xuất dịng thích trạng thái (status).Các phím nóng (shortcu key) Ví dụ ctrl+oOpen, v.v… 1.2 Các loại file menu Chúng ta có loại file menu sau : *.mnu File menu mẫu, file mã ACII mà bạn hiệu chình trực tiếp *.mns Đây file menu nguồn phát sinh AutoCAD dựa file *.mnu Cấu trúc file đơn giản mnu chút giống Bạn hiệu chỉnh trực tiếp file Khi bạn thay đổi phím tắt, thay đổi toolbar,… CAD CAD ghi lại thay đổi file Chứ khơng ghi vào file *.mnu CAD không can thiệp vào File *.mnu coi file file người dùng tạo *.mnc Là file biên dịch mã nhị phân AutoCAD AutoCAD biên dịch file mns thành file file mnc để máy tải sử lý nhanh *.mnr File nhị phân chứa ảnh bitmap sử dụng cho menu ảnh *.mnl File acci chứa chương trình Autolisp kèm với menu Nó tự động tải lên có tên với file *.mnc Các file tạo thành họ file menu (family menu files) Khi file menu tải, đăng ký lên registry lần sau khởi động AutoCAD tải lại file menu (92)Bắt đầu Tìm *.mns Tìm *.mnc T×m *.mnu + : T×m thÊy : Không tìm thấy + Tìm *.mnc + Tạ o file *.mnc *.mnr dựa file *mns + + Biên dịch *.mnu thành *.mns *.mnc tạ o file *mnr Báo lỗi Kết thúc Quy ứơc Tải *.mnc 1.3 Tải, gỡ bỏ menu Lệnh Menuload dùng để tải menu vào AutoCAD Ta điều chỉnh hiển thị menu hộp thoại Customization Menu Lệnh Menu cho phép ta tải menu vào AutoCAD, khác với mệnh Menuload trước trước tải menu gỡ bỏ tất menu hành AutoCAD Chú ý tải file *.mnu, thay đổi toolbar biến Vì CAD dịch file *.mnu thành file *.mns file *.mns bạn biến mất, đồng nghĩa với điều thay đổi toolbar ,shortcut key bạn biến theo Về menu ta phân biệt hai loại menu menu menu phần Menu menu tải lệnh menuload Hay menu tải lệnh menu dòng lệnh command CAD Menu khác menu phần chỗ : Menu tải tồn vào CAD Cịn menu phần phần AUX menu Buttom menu không tải 2 Tùy biến menu 2.1 Cấu trúc file menu Thông thường file menu gồm phần − Mỗi file menu sẽ mô tả một nhóm menu và dòng đầu tiên sẽ quy định tên của nhóm đó Cú pháp mô tả sau : (93)− Phần : chứa button menu auxiliary menu Các menu dùng để điều khiển thiết bị chuột thiết bị thống khác có.Phần : menu pop, menu đổPhần : menu toolbar, dịng mơ tả cơng cụPhần : chứa dịng mô tả menu ImagePhân : mô tả menu hình (screen menu)Phàn : mơ tả bảng số hóa (tablet)Phần : dịng mơ tả shortcut keyPhần : dòng quy định dòng trợ giúp (tatus string). Các ghi chú được bắt đầu bằng dấu // Mỗi phần gồm một hoặc nhiều section (hoặc cũng có thể không có) Mỗi section là một nhóm các menu có chức tương tự (thông thường là thế) Mỗi section gồm có phần − Phần : tên của section Tên section bắt đầu ba dấu sao. Tên của section Thành phần menu tương ứng ***But onsn Menu của các thiết bị trỏ khác ***AU Xn Menu thiết bị chuột ***Pop n Các popup menu hoặc các menu ngữ cảnh (shortcut menu) ***To olbars Các công cụ ***Ima ge Các menu hình ảnh ***Scr een Menu màn hình ***Tab letn Các bảng số hóa ***Hel pString s Các chuỗi trợ giúp trạng thái ***Ac celerat ors Các phím nóng (94)Trong : name tên xuất lên hình menu item Menu_macro macro thi hành menu chọn Quan sát ví dụ file acad.mnu sau ***POP1 Section name **FILE Nenu name ID_MnFile [&File] Menu ID dịng mơ tả menu xuất hình (như file,edit,draw,…) ID_New [&New \tCtrl+N]^C^C_new ID_NewSheet [Ne&w Sheet Set ]^c^c_newsheetset ID_Open [&Open \tCtrl+O]^C^C_open ID_OpenSheet [Op&en Sheet Set ]^c^c_opensheetset ID_DWG_CLOSE [&Close]^C^C_close Các dịng mơ tả mục chọn (hay gọi menu thành phần – menu item) 2.2 Menu Macro Đây phần quan trong menu tất loại menu có chứa Menu macro chuỗi ký tự chứa tên lệnh gọi MenuItem chọn Thứ tự tham số menu macro giống thứ tự xuất tham số dòng nhắc lệnh command AutoCAD Các quy ước dùng menu macro. Ký tự Mô tả Space bar, dấu ; Dấu enter AutoCAD Space bar Là khoảng trống nhập text dấu \ Tạm dừng để user nhập số liệu, nhập điểm kich chuột nhập giá trị Dấu + Dùng dịng mơ tả q dài, Muốn mơ tả tiếp dòng ta đặt dấu + cuối dòng Dấu * Đặt đầu macro, sau ^C^C, lặp lặp lại lệnh đến ta ấn ESC chọn Menu Item khác ^C Hủy tất lệnh hoạt động (Escapse) ^P Tắt tất hiển thị macro hình (Biến hệ thống MenuEcho thành on,off) ^M Ký tự ENTER (Ctrl+M) ^B Chuyển đổi (tắt/mở) chế độ hiển thị tọa độ trỏ (Ctrl+B) ^E Chuyển vị trí sợi tóc trỏ hình vị trí trong mặt phẳng trục đo (Ctrl+E) ^G Chuyển đổi chế độ hiển thị lưới (Ctrl+G) ^H Tương tự phím BackSpace., dùng để xóa ký tự trước noa dịng lệnh command ^O Chuyển đổi chế Vẽ vng góc (Ortho) ^T Chuyển đổi chức nhập từ bảng nhập tablet (Ctrl+T) ^Z Ký tự rỗng, tự động thêm khoảng trắng vào cuối Menu Item // Quy ước bắt đầu chuỗi thích Ví dụ : ID_ArcStCeAn [S&tart, Center, Angle]^C^C_arc \_c \_a Phân tích ví dụ: (95)^C^C : Hủy tất lệnh trước _arc : Bắt đầu vẽ cung trịn, có cho phép chuyển đổi version có ngơn ngữ khác khoảng trống tương đương với phím enter \ : tạm dừng để người dùng nhập vào tọa độ điểm hình _c : Chọn option center, cho phép chuyển đổi version có ngơn ngữ khác \ : tạm dừng để người dùng nhập vào tọa độ điểm hình _a : Chọn option angle, có cho phép chuyển đổi version có ngơn ngữ khác Ví dụ 2 ID_MoveRight [Move Right]^C^Cselect \move previous ;.1,0 ; Phân tích ví dụ: ^C^C : Thoát lệnh sử dụng Select : Bắt đầu select command Dấu cách thể enter, kết thúc lệnh select Sau dịch chuyển object chọn sang Phải 0.1 đơn vị vẽ Ví dụ 3 Đoạn macro sau chuyển đường polyline chọn thành đường polyline có bề rộng 0.1 đơn vị ^C^Cpedit \w ; Ví dụ 4 Bạn sử dụng macro sau để tự động vẽ đường tròn với bán kính tâm định sẵn, dịng q dài ta phải viểt làm dòng nên ta thêm dấu cộng cuối ^C^Ccircle 2,2 1.5 circle 6,2 1.5 circle 10,2 1.5 circle + 14,2 1.5 2.3 Pull-down Menu 2.3.1.Section Pull-down menu Puldown menu khai báo từ section Pop1 đến pop499 section có nhiều menu đổ (thơng thường chứa 1) Trong menu đở có tối đa 999 mục menu item AutoCAD sẽ bỏ qua menu item vượt quá giới hạn Nếu màn hình không đủ chỗ chứa hết các menu item thì AutoCAD sẽ tự động cắt bớt để vừa với kích thước màn hình và hai hình mũi tên lên xuống sẽ được xuất hiện Pulldown chia làm hai loại − Loại thứ nhất có section từ pop1 đến pop 16 Các menu này sẽ được tự động tải vào vị trí của nó màn hình Nếu section mà có nhiều menu menu tải vào hình.Loại thứ hai có section từ Pop17 đến pop 499 Các menu này sẽ không tự động được tải vào màn hình Tuy nhiên ta vẫn có thể tải nó vào hình bằng lệnh menuload hoặc bằng chức menu swapping. 2.3.2.Tiêu đề pull-down menu (96) Dòng phân cách menu đổ -> Bắt đầu menu cha (submenu) <- Kết thúc menu cha (kết thúc submenu) <-<- Khai báo cuối submenu menu đổ $( ) Cho phép sử dụng chuỗi DIESEL tiêu đề mục menuItem ~ Làm mờ mục chọn không cho phép chọn mục ! Làm xuất dầu chọn (√) trước menu & Làm xuất dấu gạch chân cho ký tự đứng sau (khai báo phím tắt) \t Canh lề phải cho ký tự tiêu đề mục chọn \c Khai báo phím nóng Phân tích ví dụ sau : **FILE ID_MnFile [&File] ID_New [&New \tCtrl+N]^C^C_new ID_Open [&Open \tCtrl+O]^C^C_open ID_DWG_CLOSE [&Close]^C^C_close [ ] ID_Save [&Save\tCtrl+S]^C^C_qsave ID_Saveas [Save &As \tCtrl+Shift+S]^C^C_saveas ID_Export [&Export ]^C^C_export [ ] ID_Inan [->Print] ID_Preview [/vPlot Preview]^C^C_preview ID_PlotSetup [Pa&ge Setup Manager ]^C^C_pagesetup ID_PlotMgr [Plotter &Manager ]^C^C_plottermanager ID_Print [<-&Plot \tCtrl+P]^C^C_plot [ ] ID_MRU [Drawing History] [ ] ID_APP_EXIT [E&xit\tCtrl+Q]^C^C_quit Phân tích ví dụ sau : [Pop&3] ID_ortho [$(if,$(getvar,orthomode),!.)Ortho]^O ID_Snap [$(if,$(getvar,snapmode),!.)Snap]^B ID_grid [$(if,$(getvar,gridmode),!.)Gride]^G ID_cmdactive [$(if,$(getvar,cmdactive),~)line]Line 2.3.3.Tham chiếu đến pulldown menu Ta làm mờ hay đánh dấu chọn cho menu Item, ta lấy thơng số trạng thái menu Item cách sử dụng tham chiếu thông qua hàm AutoLisp Có hai loại tham chiếu : − Tham chiếu tương đối − Tham chiếu tuyệt đối • Tham chiếu tương đối. Tham chiếu tương đối tham chiếu sử dụng tên nhãn menu item (97)− Để gán trạng thái cho menu (menucmd “Gyyy.zzz=xxx”) − Để lấy thông số trạng thái menu (menucmd “Gyyy.zzz=?”) hàm trả giá trị xxx Trong yyy – tên nhóm menu zzz – nhãn mục chọn xxx - trạng thái menu : “~” (làm mờ), “!.” (được đánh đấu chọn) “” (trạng thái bình thường • Tham chiếu tuyệt đối Tham chiếu tuyệt đối tham chiếu dự việc đếm số lượng menu hình Hàm menucmd AutoLisp cho phép ta tham chiếu đến mục pulldown menu Cú pháp : − Để gán trạng thái cho menu (menucmd “Pn.i=xxx”) − Để lấy thông số trang thái menu (menucmd “Pn.i=#?”) hàm trả giá trị xxx Trong n – số thứ tự menu đổ tính từ trái sang phải hình i – số thứ tự menu item cần tham chiếu đến (tính submenu dấu ngăn cách phần menu đổ) xxx – Giá trih xxx “Pn.i=”&trạng thái menu : “~” (làm mờ), “!.” (được đánh đấu chọn) “” (trạng thái bình thường Ví dụ : ID_Swap1 [Swaping1]^C^C^P(if (= (menucmd "P1.1=#?") "P1.1=~") (menucmd "P1.1=") (menucmd "p1.1=~") ) ID_Swap2 [Swaping2]^C^C^P(if (= (menucmd "GACAD.ID_new=?") "~") (menucmd "GACAD.ID_new=") (menucmd "GACAD.ID_new=~") ) 2.3.4.Chèn loại bỏ Pull-down menu menubar Ngoài lẹnh MenuLoad, pull-down menu nhóm đưa vào menubằng cú pháp sau : (Menucmd “Gyyy.zzz=+uuu.vvv) Trong : Gyyyzzz - xác định vị trí pull-down menu uuu.vvv chèn vào yyy – Tên nhóm menu pull-down menu xác định vị trí zzz – Bí danh (hay tên mục chọn) pull-down menu xác định vị trí cho uuu.vvv chèn vào uuu – Tên nhóm menu pull-down menu muốn chèn uvv – Tên bí danh pull-down menu cần chèn Ta loại bỏ Pull-down menu khỏi menu lệnh sau : (Menucmd “Gyyy.zzz=-) Trong : (98)ID_Snap [$(if,$(getvar,snapmode),!.)Snap]^B ID_grid [$(if,$(getvar,gridmode),!.)Gride]^G ID_cmdactive [$(if,$(getvar,cmdactive),~)line]Line ID_huybo [Xoa menu]^c^C(menucmd "Gcustom.pop3=-") ID_chenpop4 [Chen pop4]^C^C(menucmd "Gcustom.pop3=+Custom.Pop4") ***pop4 **Test4 [Pop&4] ID_monew1 [mo new]^C^C^P(menucmd "Gcustom.ID_New=~");^P ID_hiennew1 [hien new]^C^C^P(menucmd "Gcustom.ID_New=");^P ID_TTnew1 [ben menucmd]^C^C^P(alert (menucmd "Gcustom.ID_New=?"));^P [ ] ID_monew2 [mo new]^C^C^P(menucmd "P5.1=~");^P ID_hiennew2 [hien new]^C^C^P(menucmd "P5.1=");^P ID_TTnew2 [ben menucmd]^C^C^P(alert "Cmdmenu"&(menucmd "P5.1=#?"));^P 2.4 Shortcut menu. Shortcut menu về bản giống Pull-down menu Chỉ khác ở khai báo section Shortcut menu khai báo từ section Pop500 đến pop999 Và Pop0 Trong menu đở có tối đa 499 mục menu item AutoCAD sẽ bỏ qua menu item vượt quá giới hạn Nếu màn hình không đủ chỗ chứa hết các menu item thì AutoCAD sẽ tự động cắt bớt để vừa với kích thước màn hình và hai hình mũi tên lên xuống sẽ được xuất hiện Menu Pop0 của AutoCAD là menu Snap, hiện các phương thức truy bắt điểm Các menu Pop500 đến Pop999 là các menu ngữ cảnh (context menu) 2.5 Buttons menu auxiliary menu. 2.5.1.Section Buttons menu auxiliary menu Các nút thiết bị chuột báo auxiliary menu mô tả file menu từ section ***AUXn (từ ***AUX1 đến ***AUX4) Các thiết bị trỏ khác bút điện tử báo Buttons menu mô tả file menu từ section ***Buttonsn Lưu ý buttons menu auxiliary menu có hiệu lực file menu base (menu chính) khơng có tác dụng ta khai báo partial menu (menu thành phần) Vì mơ tả buttons menu auxiliary giống nên ta xét AUX menu, buttons menu tượng tự Các menu từ section AUX1 đến AUX4 có ý nghĩa sau : Section Tổ hợp phím chuột AUX1 Nhấn nút chuột AUX2 Phím Shift + nút chuột AUX3 Phím Ctrl + nút chuột AUX4 Phím Ctrl+Shift+một nút chuột 2.5.2.Tạo AUX menu. Mỗi dòng section này là một mục chọn Cấu trúc của section cũng tương tự các section khác Tuy nhiên phần tên và tiêu đề là không bắt buộc, ta có thể bỏ qua chúng hoặc ta sử dụng chúng làm chú thích Xem xét ví dụ sau : ***AUX1 (99)// if a grip is hot bring up the Grips Cursor Menu (POP 500), else send a carriage return // If the SHORTCUTMENU sysvar is not the first item (for button 1, the "right button") // is NOT USED $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACAD.GRIPS $P0=*); $P0=SNAP $p0=* ^C^C ^B ^O ^G ^D ^E ^T Mục thứ nhất tương đương với nút chuột thứ nếu biến hệ thống shortcutmenu=0 Còn nếu biến này khác không thì nút này sẽ được liên kết với các shortcut menu mặc định của hệ thống AutoCAD Mục thứ tương đương với nút số của hệ thống chuột nếu biến hệ thống Mbuttonpan=0 Còn biến này khác không thì nút này sẽ được liên kết với nút pan mặc định của AutoCAD (mặc định của biến này là 1) Mục chọn thứ tương đương với nút lệnh thứ của chuột Nói chung chuột có nút thì ta có bấy nhiêu dòng lệnh Ta lưu ý là chỉ có Pop0 thì mới có khả hiện tại vị trí chuột màn hình Ví dụ sau sử dụng tiêu đề làm chú thích : ***AUX1 [nut so 2]; nút thứ hai là lệnh enter [nut so 3](alert "nut thu duoc an") nút thứ ba đưa thông báo [nut thu 4]^C^C nút thứ nút escape Tương tự thế bạn có thể hiệu chỉnh các menu AUX2, AUX3, AUX4 của mình cho hợp với các 2.5.3.Menu swaping. Menu swaping dùng để trao đổi nội dung giữa các menu Ví dụ ta thực hiện lệnh zoo, bấn phải chuổt để chuyển sang shortcut menu khác Hay vào Draw Surfaces 3D surface AutoCAD chuyển sang menu image để bạn chọn các hình cần vẽ với slide kèm Cú pháp để tráo đổi sau : $Section=MenuGroup.MenuName $Section=MenuGroup.* Nếu menu ta muốn trao đổi nằm cúng một group ta có thể bỏ qua MenuGroup Nghĩa là cú pháp của ta sẽ sau ; $Section=MenuName $Section=* Ví dụ sau được trích file Acad.mnu : ID_3dsurface [&3D Surfaces ]$I=ACAD.image_3dobjects $I=ACAD.* (100)$P0=SNAP $p0=* Khi ta bấn shift + chuột phải sẽ chuyển sang section Pop0, menu Snap nằm Section Pop0 2.6 Image Tile menus Menu hình ảnh là loại menu đặc biệt AutoCAD, chứa danh sách các mục chọn và các hình slide tương ứng với các mục chọn đó Khi chọn vào các mục chọn 2.6.1.Section Image menu Các menu hình ảnh nằm section Image Và được khai báo là ***Image Section ví dụ một section menu hình ảnh sau : ***image Khai báo tên section **image_poly Tên của menu (menu name) [Set Spline Fit Variables] Tiêu đề của menu hình ảnh [acad(pm-quad,Quadric Fit Mesh)]'_surftype Các dòng mô tả các mục chọn [acad(pm-cubic,Cubic Fit Mesh)]'_surftype của menu hình ảnh [acad(pm-bezr,Bezier Fit Mesh)]'_surftype [acad(pl-quad,Quadric Fit Pline)]'_splinetype [acad(pl-cubic,Cubic Fit Pline)]'_splinetype 2.6.2.Mô tả mục chọn của menu hình ảnh Mỗi mục chọn của menu hình ảnh được mô tả gồm phần : tiêu đề và menu macro (không có phần nhãn ID các pull-down menu) Phần tiêu đề có các cách mô tả sau : [sldname] Ảnh của slide sldname sẽ được hiện lên ở khung bên phải của hộp menu, tiêu đề là sldname sẽ được hiện lên ở danh sách bên trái của hộp menu [sldname,labeltext] Tiêu đề là LabelText sẽ được hiện lên ở danh sách bên trái của hộp menu Ảnh của slide sldname sẽ được hiện lên ở khung bên phải của hộp menu [sldlib(sldname)] Tiêu đề là sldname sẽ được hiện lên ở danh sách bên trái của hộp menu Ảnh của slide sldname nằm thư viện slide có tên là sldlib sẽ được hiện lên ở khung bên phải của hộp menu [sldlib(sldname,labeltext)] Tiêu đề là labeltext sẽ được hiện lên ở danh sách bên trái của hộp menu Ảnh của slide sldname nằm thư viện slide có tên là sldlib sẽ được hiện lên ở khung bên phải của hộp menu [blank] Khi bạn muốn chèn một Icon trắng danh sách các slide bên phải hộp menu Một dòng phân cách sẽ được hiện lên danh sách phía bên trái hộp menu [ labeltext] Khi ký tự đầu tiên của mục mô tả là khoảng trắng, mục mo tả sẽ được hiện lên danh sách không có một Icon nào được hiện lên ở bên phải hộp menu cả Bạn thường dùng nó trường hợp bạn muốn tạo một nút exit để thoát khỏi menu hình ảnh, thì mục chọn này thường không có Icon kèm (101)Ngoài việc gọi hiển thị các menu hình ảnh bằng chức swap menu (như đã trình bày ở mục 2.5.3), ta còn có thể sử dụng các dòng lệnh AutoLisp để gọi chúng Cú pháp sau : (MenuCmd “I=yyy.xxx”)(menu cmd “i=*) Trong đó yyy – Tên nhóm menu Nếu cùng chung một group thì ta có thể bỏ qua yyy xxx – Tên menu hình ảnh Ví dụ sau : (menucmd "I=acad.image_vporti")(memucmd "i=*") (menucmd "I=image_vporti")(memucmd "i=*") 2.6.4.Slide và thư viện slide.Tạo các slide. Lưu ý : − Tạo slide phải thật dễ nhận biết − Hình ảnh phải vừa khung Hình ảnh được tạo với tỷ lệ (1 x 1.5) − Các đối tượng tô đậm Pline, trace, 2d solid chỉ hiện lên các đường viền Để có các hình tô bóng ta sử dụng lệnh tô bóng Shade trước tạo hình slide Trình tự tạo : − Chuyển qua không gian giấy vẽ − Tạo Viewport có kích thước 1,5:1 • Tạo thư viện slide. 2.7 Menu hình. 2.7.1.Section menu hình ảnh. 2.8 Chuỗi thích trạng thái. 2.8.1.Section đoạn mơ tả chuỗi thích. Các dịng thích mơ tả section ***HELPSTRINGS 2.8.2.Mơ tả chuỗi thích. Dịng mơ tả sau : ID_menu [status tring] Ví dụ : 2.9 Tạo phím tắt. 2.9.1.Section đoạn mơ tả phím tắt (102)• Tổ hợp phím nóng+Chuỗi lệnh cần thực hiện. Ví dụ : [Control + “O”]^C^C_Open Các tổ hợp thường dùng : Control, shift, Alt, “A”,…”Z”,"numpad0",…"numpad9" VII. Toolbar 1 cách tạo toolbars cách dùng lệnh Toolbar 1.1 Tạo Toolbar 1.2 Tạo nút lệnh mới 1.3 Sửa nút lệnh 1.4 Tạo Flyout (103)Khi muốn tạo nút lệnh toolbar, bạn chuyển đến commands User Defined button, User Defined Flyout Kéo rê uer difined vào toolbar mà bạn cần thêm nút lệnh Sau bấm vào nút Properties, hộp thoại sau : Tạo Toolbars cách dùng lệnh customise đơn giản thuận tiện Tuy nhiên bạn cịn tạo cách soạn thảo trực tiếp file acad.mnu 2 Cách tạo toolbars cách soạn thảo file *.mnu (104)• Các dịng mơ tả nút lệnh cơng cụ Có loại nút lệnh : Button, Flyout Control 2.1 Dịng mơ tả tổng qt cơng cụ Cú pháp : TAG[Toolbar (“tbarname”,orient, visible, x, y, rows)] • TAG : tên mục chọn (tượng tự section khác), khơng bắt buộc phải có • Tbarname : tiêu đề công cụ Đặt dấu nháy chuỗi • Orient : vị trí mặc định cơng cuk Các giá trị gán cho mục : _Floating, _Top, _Bôttm, _Left _Right (không phân biệt chữ hoa, chữ thường) • Visible : mặc định xuất hình hay khơng Các giá trị gán cho mục _show _hide.(khơng phân biệt chữ hoa, chữ thường) • X,y : vị trí xuất mặc định hình, tính từ mép trái khơng gian vẽ • Rows : số dòng mặc định chưua nút lệnh Chú ý : Các đặc điểm công cụ Orient, visible, x, y, rows lưu lại registry Window autocad đóng lại Chỉ khơng tìm thấy giá trị registry, autocad sử dụng giá trị mặc định file menu Ví dụ : **TB_Draw ID TbDraw [toolbar (“Draw”),_left, Show,0,0,1] 2.2 Dịng mơ tả loại nút lệnh Button Cú pháp : TAG [button (“btnname”, ID_Small, ID_Large)] macro • TAG : tên mục chọn (tượng tự section khác), không bắt buộc phải có • Btnname : tiêu đề nút lệnh Đặt dấu nháy chuỗi Chuỗi dùng làm ToolTip (dịng chữ thích xuất vàng, trỏ đưa đến nằm vị trí biểu tượng nút lệnh cơng cụ) • ID_Small : xác định hình ảnh nú lệnh công cụ Đây tên biểu tượng nhỏ (kích thước 16 x 15) tạo sẵn AutoCAD (ví dụ : ICON_16_Line) Hoặc tên file bitmap tự tạo (kích thước 15x16) đặt thư mục mặc định AutoCAD • ID_Large : xác định hình ảnh nú lệnh công cụ chọn mục Large buttons hộp thoại Toolbats Đây tên biểu tượng lớn (kích thước 24 x 22) tạo sẵn AutoCAD Hoặc tên file bitmap tự tạo (kích thước 24 x 26) đặt thư mục mặc định AutoCAD Nếu kích thước khơng phải 24 x 22, AutoCAD tự điều chỉnh tỉ lệ cho kích thước • Macro : menu macro, có cú pháp tương tự cú pháp menu khác phần Ví dụ : **TB_DRAW ID_TbDraw [_Toolbar("Draw", _Left, _Show, 0, 0, 1)] ID_Line [_Button("Line", RCDATA_16_LINE, RCDATA_16_LINE)]^C^C_line ID_Xline [_Button("Construction Line", RCDATA_16_XLINE, RCDATA_16_XLINE)]^C^C_xline ID_Pline [_Button("Polyline", RCDATA_16_PLINE, RCDATA_16_PLINE)]^C^C_pline ID_Polygon [_Button("Polygon", RCDATA_16_POLYGO, RCDATA_16_POLYGO)]^C^C_polygon ID_Rectang [_Button("Rectangle", RCDATA_16_RECTAN, RCDATA_16_RECTAN)]^C^C_rectang ID_Arc [_Button("Arc", RCDATA_16_ARC3PT, RCDATA_16_ARC3PT)]^C^C_arc 2.3 Dịng mơ tả loại nút lệnh Flyout. (105)Cú pháp : TAG [flyout (“flyname”,ID_Smaill,ID_Large, Icon, alias)] macro • TAG : tên mục chọn (tượng tự section khác), khơng bắt buộc phải có • Btnname : tiêu đề nút lệnh Đặt dấu nháy chuỗi Chuỗi dùng làm ToolTip (dịng chữ thích xuất vàng, trỏ đưa đến nằm vị trí biểu tượng nút lệnh cơng cụ) • ID_small ID_large giống mục • Icon : nhận giá trị sau : o OwnIcon : Hình ảnh nút Flyout cơng cụ khơng thay đổi o OtherIcon : Hình ảnh nút Flyout thay đổi theo hình ảnh nút vừa được chọn • Alias : Tên bí danh cơng cụ gắn với nút flyout • Macro : tương tự nút lệnh button **TB_ZOOM ID_TbZoom [_Toolbar("Zoom", _Floating, _Hide, 100, 350, 1)] ID_ZoomWindo [_Button("Zoom Window", RCDATA_16_ZOOWIN, RCDATA_16_ZOOWIN)]'_zoom _w ID_ZoomDynam [_Button("Zoom Dynamic", RCDATA_16_ZOODYN, RCDATA_16_ZOODYN)]'_zoom _d ID_ZoomScale [_Button("Zoom Scale", RCDATA_16_ZOOSCA, RCDATA_16_ZOOSCA)]'_zoom _s ID_ZoomCente [_Button("Zoom Center", RCDATA_16_ZOOCEN, RCDATA_16_ZOOCEN)]'_zoom _c ID_ZoomObjec [_Button("Zoom Object", RCDATA_16_ZOOOBJ, RCDATA_16_ZOOOBJ)]'_zoom _o [ ] ID_ZoomIn [_Button("Zoom In", RCDATA_16_ZOOIN, RCDATA_16_ZOOIN)]'_zoom 2x ID_ZoomOut [_Button("Zoom Out", RCDATA_16_ZOOOUT, RCDATA_16_ZOOOUT)]'_zoom 5x [ ] ID_ZoomAll [_Button("Zoom All", RCDATA_16_ZOOALL, RCDATA_16_ZOOALL)]'_zoom _all ID_ZoomExten [_Button("Zoom Extents", RCDATA_16_ZOOEXT, RCDATA_16_ZOOEXT)]'_zoom _e **TB_STANDARD ID_TbZoom [_Flyout("Zoom", RCDATA_16_ZOOM, RCDATA_16_ZOOM, _OtherIcon, ACAD.TB_ZOOM)] 2.4 Dong mô tả nút lệnh Control. Nút lệnh Control có dạng danh sách đổ xuống Ccác danh sách AutoCAD tạo sẵn Ví dụ danh sách màu công cụ Object properties AutoCAD Cú pháp sau : TAG [_control (name)] • TAG : tên mục chọn (tượng tự section khác), khơng bắt buộc phải có • Name : Tên control autoCAD tạo sẵn Các giá trị tham số sau : (106)**TB_OBJECT_PROPERTIES ID_TbObjectP [_Toolbar("Properties", _Top, _Show, 2, 1, 1)] [_Control(_Color)] [ ] [_Control(_Linetype)] [ ] [_Control(_Lineweight)] [ ]
- Xem thêm -

Xem thêm: AutoCAD Nâng Cao Và Lập Trình Trong AutoCAD,

Hình ảnh liên quan

Bảng Layer Properties Manager hiện lê n: - AutoCAD Nâng Cao Và Lập Trình Trong AutoCAD

ng.

Layer Properties Manager hiện lê n: Xem tại trang 8 của tài liệu.
Mô tả trong hình vẽ dưới đây : - AutoCAD Nâng Cao Và Lập Trình Trong AutoCAD

t.

ả trong hình vẽ dưới đây : Xem tại trang 12 của tài liệu.
− Multiplier for alt unit s: Chình sử tỷ lệ giữa đơn vị kích thước chính và đơn vị kích thước liên kết. - AutoCAD Nâng Cao Và Lập Trình Trong AutoCAD

ultiplier.

for alt unit s: Chình sử tỷ lệ giữa đơn vị kích thước chính và đơn vị kích thước liên kết Xem tại trang 16 của tài liệu.
Tolerance: điều khiển sự hiển thị và hình dạng của các chữ số dung sai. Tolerance Fomat  - AutoCAD Nâng Cao Và Lập Trình Trong AutoCAD

olerance.

điều khiển sự hiển thị và hình dạng của các chữ số dung sai. Tolerance Fomat Xem tại trang 17 của tài liệu.
tạo thêm các đường mặt cắt vuông góc. Hình thành lướ iô vuông liên tiếp nhau. Pick points, Select objects : Chọn một vùng khép kín. - AutoCAD Nâng Cao Và Lập Trình Trong AutoCAD

t.

ạo thêm các đường mặt cắt vuông góc. Hình thành lướ iô vuông liên tiếp nhau. Pick points, Select objects : Chọn một vùng khép kín Xem tại trang 19 của tài liệu.
màn hình. Lựa chọn này sẽ giúp cho việc tái tạo bản vẽ được nhanh hơn. Các có thể điều khiển lại sự hiển thị của các thuộc tính bằng việc thay đổi lại lựa chọn trong  lệnh Attdisp. - AutoCAD Nâng Cao Và Lập Trình Trong AutoCAD

m.

àn hình. Lựa chọn này sẽ giúp cho việc tái tạo bản vẽ được nhanh hơn. Các có thể điều khiển lại sự hiển thị của các thuộc tính bằng việc thay đổi lại lựa chọn trong lệnh Attdisp Xem tại trang 23 của tài liệu.
Lệnh Ddedit (viết tắt ED). Bảng Edit Attribute Definition hiển ra như sau : - AutoCAD Nâng Cao Và Lập Trình Trong AutoCAD

nh.

Ddedit (viết tắt ED). Bảng Edit Attribute Definition hiển ra như sau : Xem tại trang 24 của tài liệu.
− TextStyle :Kiểu text thuộc tính sẽ hiện lên màn hình. - AutoCAD Nâng Cao Và Lập Trình Trong AutoCAD

ext.

Style :Kiểu text thuộc tính sẽ hiện lên màn hình Xem tại trang 28 của tài liệu.
5.Chình sửa dữ liệu trong AutoCAD - AutoCAD Nâng Cao Và Lập Trình Trong AutoCAD

5..

Chình sửa dữ liệu trong AutoCAD Xem tại trang 62 của tài liệu.
4.Định cấu hình dữ liệu trong AutoCAD. - AutoCAD Nâng Cao Và Lập Trình Trong AutoCAD

4..

Định cấu hình dữ liệu trong AutoCAD Xem tại trang 62 của tài liệu.
Từ bảng này bạn có thể chỉnh sửa, thêm bớt các bản ghi, các trường của mỗi bản ghi.. Nhưng lưu ý là khi bạn chỉnh sửa, dữ liệu chỉnh sửa sẽ không được cập nhật ngay lập tức - AutoCAD Nâng Cao Và Lập Trình Trong AutoCAD

b.

ảng này bạn có thể chỉnh sửa, thêm bớt các bản ghi, các trường của mỗi bản ghi.. Nhưng lưu ý là khi bạn chỉnh sửa, dữ liệu chỉnh sửa sẽ không được cập nhật ngay lập tức Xem tại trang 63 của tài liệu.
Fields intabl e: các trường có trong bảng được chọn. - AutoCAD Nâng Cao Và Lập Trình Trong AutoCAD

ields.

intabl e: các trường có trong bảng được chọn Xem tại trang 70 của tài liệu.
a. Sử dụng Range Query - AutoCAD Nâng Cao Và Lập Trình Trong AutoCAD

a..

Sử dụng Range Query Xem tại trang 70 của tài liệu.
3.Quản lý hình ảnh (Managing images) - AutoCAD Nâng Cao Và Lập Trình Trong AutoCAD

3..

Quản lý hình ảnh (Managing images) Xem tại trang 72 của tài liệu.
Mục đích : Đôi khi ta không cần hiển thị tất cả hình ảnh, ta chỉ cần hiển thị một phần cảu hình ảnh - AutoCAD Nâng Cao Và Lập Trình Trong AutoCAD

c.

đích : Đôi khi ta không cần hiển thị tất cả hình ảnh, ta chỉ cần hiển thị một phần cảu hình ảnh Xem tại trang 72 của tài liệu.
− Các menu hình ảnh (Image menu): là menu hiện lên như khi ta vào mục DrawSurfaces3d surfaces. - AutoCAD Nâng Cao Và Lập Trình Trong AutoCAD

c.

menu hình ảnh (Image menu): là menu hiện lên như khi ta vào mục DrawSurfaces3d surfaces Xem tại trang 90 của tài liệu.
− Phân 6: mô tả các menu màn hình (screen menu) - AutoCAD Nâng Cao Và Lập Trình Trong AutoCAD

h.

ân 6: mô tả các menu màn hình (screen menu) Xem tại trang 93 của tài liệu.
Trong đó : name là tên sẽ xuất hiện lên màn hình của menu item. Menu_macro là những macro được thi hành khi menu này được chọn - AutoCAD Nâng Cao Và Lập Trình Trong AutoCAD

rong.

đó : name là tên sẽ xuất hiện lên màn hình của menu item. Menu_macro là những macro được thi hành khi menu này được chọn Xem tại trang 94 của tài liệu.

Từ khóa liên quan