0

Bài 13. Bài tập có đáp án chi tiết về hai mặt phẳng song song | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

1 9 0
  • Bài 13. Bài tập có đáp án chi tiết về hai mặt phẳng song song | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2021, 21:55

Mặt phẳng cắt hình hộp theo thiết diện là hình gì?. Hình tam giácA[r] (1)Câu 48: [HH11.C2.4.BT.c] Cho hình hộp Gọi trung điểm Mặt phẳng cắt hình hộp theo thiết diện hình gì? A Hình tam giác. B Hình ngũ giác. C Hình lục giác. D Hình thang. Lời giải Chọn D Trong mặt phẳng , cắt Do nên trung điểm và trung điểm Gọi giao điểm Do trung điểm nên trung điểm Suy ra: tam giác có đường trung bình Ta có mặt phẳng cắt hình hộp theo thiết diện tứ giác có Vậy thiết diện hình thang Cách khác: Ta có: , trung điểm nên cắt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 13. Bài tập có đáp án chi tiết về hai mặt phẳng song song | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện,

Hình ảnh liên quan

Câu 48: [HH11.C2.4.BT.c] Cho hình hộp . Gọi là trung điểm của . Mặt phẳng  cắt hình hộp  theo thiết diện là hình gì? - Bài 13. Bài tập có đáp án chi tiết về hai mặt phẳng song song | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

48: [HH11.C2.4.BT.c] Cho hình hộp . Gọi là trung điểm của . Mặt phẳng cắt hình hộp theo thiết diện là hình gì? Xem tại trang 1 của tài liệu.