0

NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỔI QUANG – NHIỆT CỦA HẠT NANO VÀNG TRÊN MÔ THỊT

6 10 0
  • NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỔI QUANG – NHIỆT  CỦA HẠT NANO VÀNG TRÊN MÔ THỊT

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:21

Bài báo này trình bày việc khảo sát hiệu ứng chuyển đổi quang – nhiệt của các thanh nano vàng và các hạt vàng cấu trúc lõi/vỏ SiAu, FeSiAu dựa trên khả năng hấp thụ mạnh ánh sáng trong [r] (1)NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỔI QUANG – NHIỆT CỦA HẠT NANO VÀNG TRÊN MÔ THỊT Đỗ Thị Huế Trường Đại Đọc ĐưưĐhọi Đ– ạH Thái Nguyên TÓM TẮT Bài báo trình bày việc khảo sát hiệu ứng chuyển đổi quang – nhiệt nano vàng hạt vàng cấu trúc lõi/vỏ SiAu, FeSiAu dựa khả hấp thụ mạnh ánh sáng vùng hồng ngoại gần chúng Các thí nghiệm tiến hành mơ thịt sống với kích thước khác Hiệu ứng chuyển đổi quang nhiệt tiến hành hai thí nghiệm độc lập: i) khảo sát thay đổi nhiệt độ mô tiêm lượng hạt nano vàng ii) khảo sát thay đổi nhiệt độ hạt nano vàng SiAu nano vàng có độ hấp thụ mơ Kết cho thấy nano vàng hạt nano SiAu với độ hấp thụ bước sóng 808 nm có hiệu suất chuyển đổi quang – nhiệt tương đương cao so với hạt FeSiAu Từ khóa: nano vàng, nano vàng, nano cấu trúc lõi/vỏ, quang –nhiệt Ngày nhận bài: 07/10/2019; Ngày hoàn thiện: 06/11/2019; Ngày đăng: 20/11/2019 PHOTOTHERMAL THERAPY WITH GOLD NANOPARTICLES ON TUMOR Do Thi Hue University of Education - TNU ABSTRACT This paper investigates the photothermal effect of gold nanorods and core/shell gold nano as SiAu or FeSiAu based on their ability to absorb light in their near-infrared region The experiments were conducted on live meat tissue of different sizes The photothermal effect is performed on two independent experiments: i) investigated changes in tissue temperature when injected with the same amount of gold nanoparticles; and ii) investigated changes in tissue temperature when using SiAu and gold nanorods have the same absorption The results show that gold nanorods and SiAu nanoparticles with the same absorption at 808 nm have the same photothermal conversion which is higher than that of FeSiAu particles Keywolds: nanogold, gold nanorods, core/shell gold nano, photothermal Received: 07/10/2019; Revised: 06/11/2019; Published: 20/11/2019 (2)1 Tổng quan Hạt nano vàng biết đến từ thời cổ đại tính chất màu lý thú sử dụng trang trí đồ dùng thuỷ tinh kính xây dựng Đặc tính ưu việt hạt nano vàng có khả hấp thụ tán xạ ánh sáng cao gấp 4-6 bậc so với phân tử mầu thông thường, chúng ổn định cấu trúc, khơng độc, có khả tương hợp sinh học cao chúng dễ dàng hoạt hoá để gắn kết với phân tử sinh học amino acid, protein, enzyme, DNA phân tử thuốc thông qua chất có chứa nhóm –SH [1] Với đặc tính hố học bề mặt đặc thù này, nghiên cứu tập trung sử dụng hạt nano vàng làm tâm mang cho hệ thống phân phối thuốc thuốc [2], đánh dấu ảnh [3-5], ứng dụng cho chẩn đoán chữa trị số bệnh ung thư [6-9],… Bởi có độ ổn định lớn, đồng thời có tiết diện hấp thụ lớn vùng nhìn thấy nhờ vào hiệu ứng cộng hưởng plasmon bề mặt nên hạt vàng sử dụng làm chất thị sensor chẩn đoán bệnh nhanh từ năm 1980 [10-12] Que thử ung thư sử dụng hạt vàng làm chất thị vấn đề giới quan tâm Ở nước ta, nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano y - sinh khoảng năm trở lại đạt số kết đáng khích lệ Trong có nhóm nghiên cứu PGS.TS Lê Quang Huấn - Viện Công nghệ Sinh học - Viện KH&CNVN sử dụng công nghệ gen để tạo kháng thể đặc hiệu kháng nguyên ung thư phương pháp tái tổ hợp phage display (đề tài nhà nước 2006-2008) nhằm tạo KIT chẩn đoán nhanh tạo nguồn nguyên liệu cho chế phẩm điều trị số dạng ung thư liệu pháp kháng thể phage, có ung thư vú Để điều trị ung thư vú có hiệu việc xây dựng phương pháp định tính định lượng xác hàm lượng kháng nguyên tự HER2 huyết đóng vai trị then chốt, mang tính định hiệu phương pháp điều trị [5] Nhằm tham gia phát triển việc sử dụng hạt nano phát quang y - sinh, nhóm nghiên cứu Viện Vật lý đặt vấn đề nghiên cứu chế tạo hạt nano vàng làm chất đánh dấu phát kháng nguyên ung thư vú HER2 nhằm ứng dụng xây dựng kit chẩn đốn bệnh nhanh [5] Cùng với số kết chế tạo ứng dụng nano vàng nhóm GS.TS Nguyễn Hồng Lương ảnh tế bào ung thư vú chế tạo senxo điện hóa phát gluco Về khía cạnh vật lý, nhờ vào hiệu ứng plasmon cộng hưởng nên hạt nano vàng có tiết diện tắt (hấp thụ tán xạ) mạnh vùng nhìn thấy [13-14] Các hạt nano vàng sử dụng nhiều thí nghiệm theo dõi đơn phân tử ảnh tế bào ung thư với khả hấp thụ mạnh ánh sáng vùng hồng ngoại gần ứng dụng để tiêu diệt khối ung thư liệu pháp quang nhiệt [6,9,15] Trên giới có nhiều nghiên cứu hiệu ứng chuyển đổi quang nhiệt ứng dụng vào thực tế sống Năm 2011 nhóm tác giả Colin M Henssel công bố kết nghiên cứu hiệu ứng quang nhiệt hạt nano vàng tinh thể nano Cu2xSe nước [16] Tiến sĩ Jennifer West với nhóm Halas Đại học Rice (Houston, Mỹ) công bố nghiên cứu diệt tế bào ưng thư hạt nanoshell [17] 2 Lý thuyết hiệu ứng quang –nhiệt Khi có kích thích ánh sáng hạt nano kim loại có khả sinh nhiệt với chế sinh nhiệt sau: trường điện tia laser làm điện tử nano tinh thể dao động lượng điện tử thu chuyển biến thành nhiệt, sau nhiệt khuếch tán khỏi hạt nano dẫn đến nhiệt độ mơi trường xung quanh tăng lên Q trình sinh nhiệt trở nên mạnh trường hợp hạt nano kim loại hấp thụ mạnh ánh sáng hồng ngoại gần (3)bằng lượng tổng hệ sử dụng Khi hạt nano vàng kích thích quang phân bố nhiệt xung quanh hạt nano mơ tả phương trình cân nhiệt [9]: Trong đó: T nhiệt độ; t thời gian; mi, Cp,i khối lượng nhiệt dung riêng hệ hạt nano nước (vì khối lượng hạt nano nhỏ nên trường hợp coi khối lượng nhiệt dung riêng hệ khối lượng nhiệt dung riêng nước) Nhiệt lượng hệ bao gồm lượng mà hạt nano cung cấp hấp thụ ánh laser chiếu lên hạt nano vàng (Qin,np), phần lượng có mơi trường chứa hạt nano hấp thụ trực tiếp ánh sáng laser (Qsurr) và phần lượng mát truyền nhiệt ra mơi trường ngồi (Qout) Phương trình cân nhiệt viết gọn lại là: Trong đó: A(°C/s) vận tốc hấp thụ nhiệt lượng cho thấy tăng nhiệt độ bật ánh sáng laser chiếu đến hạt, B(s-1 ) vận tốc mát nhiệt xác định suy hao nhiệt độ môi trường xung quanh sau tắt laser kích thích T* nhiệt độ T -Tsurr (Tsurr là nhiệt độ môi trường xung quanh) Khi laser chiếu đến hệ, hạt nano môi trường hấp thụ lượng laser làm nhiệt độ hệ tăng dần lên đến đạt cân vận tốc cấp nhiệt vận tốc tỏa nhiệt môi trường, nhiệt độ môi trường tăng dần đến đạt giá trị cân Khi có cân nhiệt nhiệt lượng thu vào nhiệt lượng toả hệ có biểu thức [9]: Với Tmax nhiệt độ ổn định tối đa mà hệ đạt được, A độ hấp thụ bước sóng , h hệ số truyền nhiệt, S diện tích tiếp xúc thể tích vùng hạt nano + nước mơi trường khơng khí xung quanh Vì hiệu suất quang nhiệt η tính trực tiếp từ gia tăng nhiệt độ ổn định [9]: 3 Thực nghiệm Hình ươĐđồĐbốĐtríĐtọíĐng ọ ệ ĐkọảoĐsátĐọ ệuĐứng Đ quang Đngọ ệtĐtrêngĐ ôĐtọịt Sử dụng hệ đo mơ tả hình để khảo sát hiệu ứng quang nhiệt hạt nano vàng Mẫu thí nghiệm thực mơ (thịt gà) có kích thước 4×4×1 mm, 4×4×2 mm, 4×4×3 mm, 4×4×4 mm Các hạt nano từ/silica/vàng (FeSiAu), silica/vàng (SiAu), nano vàng (AuNR) tiêm vào mẫu chiếu sáng với chùm laser song song Đặc trưng hình thái, kích thước tính chất quang hạt nano vàng minh họa hình Thanh nano vàng có chiều dài trung bình 45 nm chiều rộng trung bình 10 nm, tỉ lệ cạnh trung bình R = 4.5 Từ phổ hấp thụ thấy nano vàng có độ hấp thụ cực đại OD = bước sóng 830 nm OD = 3.8 bước sóng 808 nm Dải phổ hấp thụ hạt nằm vùng hồng ngoại gần từ 600 nm đến 1100 nm, với đỉnh hấp thụ 910 nm có OD = 0,7; bước sóng 808 nm có OD = 0,62 Do có tính chất quang nên hạt nano vừa có khả ảnh tế bào vừa có khả sinh nhiệt ứng dụng quang - nhiệt Các hạt nano SiAu có dạng cầu, kích thước hạt 185 ± 10 nm, tương đối đơn phân tán dung dịch Hạt nano FeSiAu gồm có lớp: lõi từ (Fe3O4), bọc silica (SiO2) lớp vỏ nano vàng (Au) bên Bọc lớp silica bên hạt nano từ (Fe3O4) (4)~ 20 ÷ 30 nm để tạo thành hạt nano từ/silica/vàng (FeSiAu) Hình ẢngọĐTEMĐvàĐhọổĐọấhĐtọụĐhlas ongĐ ủaĐ ĐtọangọĐngangoĐvàng Đ(AuNR),ĐọitĐs l a/vàng Đ (ư Au)ĐvàĐọitĐnano từ/silica/vàng (FeSiAu) theo thứ tự từ xuống 4 Kết thảo luận 4.1 Khảo sát thay đổi nhiệt độ mô được tiêm lượng hạt nano vàng Khảo sát nhiệt độ hạt nano FeSiAu hạt SiAu tiêm lượng hạt 1.108 hạt ( ~ 0.25 μl dung dịch hạt nano vàng) vào mẫu thịt gà có kích thước 4×4×1 mm, 4×4×2 mm, 4×4×3 mm, 4×4×4 mm Mật độ cơng suất chiếu laser bề mặt mẫu giữ cố định P = 7,3 W/cm2 mật độ công suất laser chiếu đến hạt thay đổi phụ thuộc chiều dày mẫu Các mẫu đối chứng (khơng tiêm hạt) có độ dày tương ứng với mẫu tiêm hạt khảo sát thay đổi nhiệt độ điều kiện laser thời gian chiếu 600s Kết cho thấy đường biểu diễn ảnh hưởng nhiệt độ vào độ dày mẫu loại hạt nano vàng theo thời gian chiếu mẫu thịt có dạng giống nhau: tăng gần tuyến tính lúc bắt đầu chiếu, sau đạt đến nhiệt độ cân giảm nhiệt độ ban đầu sau tắt chiếu sáng (hình 3) Cụ thể với mẫu có độ dày mm: 100 giây đầu chiếu sáng, mẫu tiêm hạt SiAu nhiệt độ tăng từ 28° C (nhiệt độ phòng) đến 56°C Ở mẫu có tiêm hạt nano FeSiAu nhiệt độ tăng từ 28°C đến 49°C Ở thời gian chiếu từ 100 đến 600 giây, nhiệt độ mẫu gần khơng đổi, coi trạng thái cân nhiệt mẫu (nhiệt lượng sinh với nhiệt lượng tỏa môi trường) Khi ngừng chiếu laser, nhiệt độ mẫu giảm nhiệt độ phòng vịng 100 giây Hình ưựĐtọayĐđổ Đngọ ệtĐđộĐ ủaĐ Đ ẫuĐ t ê ĐọitĐngangoĐvàng Đư Au,ĐFeư AuĐvớ Đ ùng Đlượng Đ ọitĐngọưĐngọauĐ1.108 ọit,Đ Đ ẫuĐ óĐđộĐdàyĐlàĐ 1mm, 2mm, 3mm, 4mm (5)100 giây đầu chiếu sáng nhiệt độ tăng nhanh gần tuyến tính độ dẫn nhiệt vàng lớn αAu = 310 w/m.K, nước αH20 = 0,6 w/m.K Khi mơ có cân bằng vận tốc cấp nhiệt vận tốc tỏa nhiệt nhiệt độ khơng tăng đạt giá trị cân nhiệt Khi ngừng chiếu laser, nguồn cấp nhiệt khơng cịn, nhiệt độ mẫu giảm nhiệt độ môi trường Khi chiếu laser vào mẫu đối chứng không tiêm hạt nano vàng, nhiệt độ mẫu có tăng nhỏ so với nhiệt độ mẫu có tiêm hạt nano Phần tăng nhiệt độ mô hấp thụ trực tiếp từ chùm laser Thí nghiệm mẫu có độ dày mm cho thấy mẫu đối chứng nhiệt độ đạt 39°C, nhiệt độ mẫu có tiêm hạt nano SiAu FeSiAu tăng tới 49°C 56°C Từ khẳng định chênh lệch nhiệt độ hạt nano vàng định Theo kết hình nhận thấy nhiệt độ đạt mẫu Tmax phụ thuộc vào độ dày mẫu Điều giải thích sau: laser qua mô thịt, lượng laser bị suy hao bị mô thịt hấp thụ nên lượng laser đến vùng hạt nano vàng giảm Chiều dày mẫu tăng mật độ cơng suất chùm laser vùng có tiêm hạt nhỏ Chính mà nhiệt độ mẫu có độ dày mm tăng lên tới 35°C với mẫu tiêm hạt SiAu 33oC với mẫu tiêm hạt FeSiAu Mẫu có độ dày mm, mm mm nhiệt độ đạt tăng lên đạt cân 42o C, 50oC, 56oC với mẫu tiêm hạt SiAu đạt nhiệt độ 36°C, 42°C, 49°C với mẫu tiêm hạt FeSiAu Sự chệnh lệch nhiệt độ đạt mẫu có tiêm hạt với mẫu không tiêm hạt độ dày khác mm, mm, mm mm 5°C, 10°C, 16°C, 17°C với mẫu tiêm hạt SiAu 3°C, 4°C, 8°C, 10°C với mẫu tiêm hạt FeSiAu Các mẫu tiêm với lượng hạt 1.108 hạt nhiệt độ đạt mẫu tiêm hạt SiAu cao mẫu tiêm hạt FeSiAu từ 2°C đến 7°C Nguyên nhân dẫn đến chênh lệch nhiệt độ hai loại hạt đỉnh hấp thụ chúng khác Đỉnh hấp thụ hạt FeSiAu khoảng bước sóng 750 nm cịn hạt SiAu khoảng bước sóng 810 nm gần với bước sóng laser kích (808 nm), nên hạt SiAu có hiệu suất hấp thụ bước sóng laser kích lớn nhiệt sinh mẫu tiêm hạt SiAu cao nhiệt sinh mẫu tiêm hạt FeSiAu 4.2 Khảo sát thay đổi nhiệt độ hạt nano vàng SiAu nano vàng có cùng độ hấp thụ mô Điều chỉnh nồng độ hạt nano SiAu nano vàng (AuNR) cho chúng có độ hấp thụ (OD=12) bước sóng 808 nm Sau tiêm hạt nano vàng vào mẫu thịt gà khảo sát hiệu ứng quang nhiệt tương tự khảo sát hiệu ứng nhiệt hạt nano vàng với lượng hạt Các mẫu đối chứng chiếu laser với điều kiện Kết đo biểu diễn hình Hình Sự tọayĐđổi nhiệtĐđộ mẫu tiêm hitĐngangoĐvàng Đư Au,ĐNRĐ óĐ ùng Đđộ hấp thụ (6)Với mẫu có độ dày khác (1 mm, mm, mm) cho kết tương tự 5 Kết luận Trong công việc khảo sát hiệu ứng chuyển đổi quang – nhiệt nano vàng cấu trúc lõi/vỏ hạt nano FeSiAu SiAu mô thịt với độ dày khác Các kết thu chứng tỏ hạt nano vàng có hiệu ứng chuyển đổi quang nhiệt tốt, nhiệt độ gia tăng chỗ mẫu tiêm hạt so với mẫu đối chứng cao từ 40 C đến 120C Sau 10 phút chiếu sáng với mật độ công suất chiếu 7,3 W/cm2 mẫu tiêm với lượng hạt 1.108 hạt nhiệt độ đạt mẫu tiêm hạt SiAu nano vàng cao hơn mẫu tiêm hạt FeSiAu từ 2°C đến 7°C Lời cảm ơn Nghiên cứu khoa học thực nhờ hỗ trợ đề tài cấp Bộ B2018- TNA-03-CtrVL Các tác giả xin chân thành cảm ơn Phịng thí nghiệm trọng điểm Quang tử thuộc Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam cung cấp trang thiết bị cho phép đo nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Prashant K J., Kyeong S L., Ivan H E., Mostafa A E.,“Calculated Absorption and Scattering Properties of Gold Nanoparticles of Different Size, Shape, and Composition: Applications in Biological Imaging and Biomedicine“,Đ Đ J.Đ Pọys.Đ Cọe Đ B, 110 (14), pp 7238–7248, 2006 [2] Adnan N N M., Cheng Y Y., Ong N M N., “Effect of gold nanoparticle shapes for phototherapy and drug delivery”, Polym Chem., 7(16), pp 2888–2903, 2016 [3] Cole L E., Ross R D., Tilley J M., “Gold nanoparticles as contrast agents in x-ray imaging and computed tomography”, Nanomed, 10(2), pp 321–341, 2015 [4] Jain P K., Lee K S., El-Sayed I H., “Calculated Absorption and Scattering Properties of Gold Nanoparticles of Different Size, Shape, and Composition: Applications in Biological Imaging and Biomedicine”, J Phys Chem B, 110(14), pp 7238–7248, 2006 [5] Shanbhag P P., Iyer V., Shetty T.,“Gold nano shell: A ray of hope in cancer diagnosis and treatment”, Nucl Med Biomed Imaging, 56(2), pp 67-73, 2017 [6] Chen C L., Kuol R., Lee S Y., “Photothermal cancer therapy via femtosec ond-laze-excited FePt nanoparticles”, Biomaterials, 34(4), pp 1128-1134, 2013 [7] Ge S., Kojio K., Takahara A., Kajiyama T., “Bovine serum albumin adsorption onto immobilized organotrichlorosilane surface: influence of the phase separation on protein adsorption patterns, Journal of Biomaterials Science Polymer Edition, 9(2), pp 131–150, 1998 [8] Mohd S., cK Prashant., Dinda A K., Dinda A N., Indu A., “Synthesis and characterization of gold nanorods and their application for photothermal cell damage“, International Journal of Nanomedicine, 6, pp 1825–1831, 2011 [9] Richardson H H., Carlson M T., Tandler P J.,“Experimental and Theoretical Studies of Light-to-Heat Conversion and Collective Heating Effects in Metal Nanoparticle Solutions”, Nano Lett, 9(3), pp 1139–1146, 2009 [10] Agasti S S., Rana S., Park M H., “Nanoparticles for detection and diagnosis”, Adv Drug Deliv Rev, 62(3), pp 316–32, 2010 [11] Dong., Shin M M., El-Sayed A., “Toxicity and Efficacy of Gold Nanoparticle Photothermal Therapy in Cancer”, National institutes of heath, 12(6), pp 458-462, 2014 [12] Haruta M., Kobayashi T., Sano H., “Novel Gold Catalysts for the Oxidation of Carbon Monoxide at a Temperature far Below 0°C”, Chem Lett, 16, pp 405-408, 1987 [13] Jin Z Z., Optical Properties of Metal Nanomaterials, Optical properties and spectroscopy of nanomaterials, World Scientific Publishing Co Pte Ltd, ISBN-13 978-981-283-664-9, 2008 [14] Reather., Heinz., “Surface Plasmons on Smooth and Rough Surfaces and on Gratings”, Springer Tracts in Modern Physics, 117, pp 1-3, 1988 [15] Terry B H., Ling T., Matthew N.H.,“Hyperthermic effects of gold nanorods on tumor cells”, Nanomedicine, 2(1), pp 125-132, 2007 [16] Colin M H., Varun P., Michael R., Matthew G P., Bonil K., James W T., Brian A K., “Copper Selenide Nanocrystals for Photothermal Therapy”, Nano Lett, 10(1), pp.176-180, 2010
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỔI QUANG – NHIỆT CỦA HẠT NANO VÀNG TRÊN MÔ THỊT, NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỔI QUANG – NHIỆT CỦA HẠT NANO VÀNG TRÊN MÔ THỊT

Hình ảnh liên quan

Hình 1. ươĐđồĐbốĐtríĐtọíĐng ọệ ĐkọảoĐsátĐọ ệuĐứn gĐ quang Đngọ ệtĐtrêngĐ ôĐtọịt - NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỔI QUANG – NHIỆT  CỦA HẠT NANO VÀNG TRÊN MÔ THỊT

Hình 1..

ươĐđồĐbốĐtríĐtọíĐng ọệ ĐkọảoĐsátĐọ ệuĐứn gĐ quang Đngọ ệtĐtrêngĐ ôĐtọịt Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 2. ẢngọĐTEMĐvàĐhọổĐọấhĐtọụĐhlas ongĐ ủaĐ  á ĐtọangọĐngangoĐvàng Đ(AuNR),ĐọitĐs l  a/vàng Đ (ư Au)ĐvàĐọitĐnano từ /silica/vàng (FeSiAu) theo  - NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỔI QUANG – NHIỆT  CỦA HẠT NANO VÀNG TRÊN MÔ THỊT

Hình 2..

ẢngọĐTEMĐvàĐhọổĐọấhĐtọụĐhlas ongĐ ủaĐ á ĐtọangọĐngangoĐvàng Đ(AuNR),ĐọitĐs l a/vàng Đ (ư Au)ĐvàĐọitĐnano từ /silica/vàng (FeSiAu) theo Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 3. ưựĐtọayĐđổ Đngọ ệtĐđộĐ ủaĐ áĐ ẫuĐ t ê ĐọitĐngangoĐvàng Đư Au,ĐFeư AuĐvớ Đ ùng Đlượng Đ ọitĐngọưĐngọauĐ1.108ọit,Đ á Đ ẫuĐ óĐđộĐdàyĐlàĐ - NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỔI QUANG – NHIỆT  CỦA HẠT NANO VÀNG TRÊN MÔ THỊT

Hình 3..

ưựĐtọayĐđổ Đngọ ệtĐđộĐ ủaĐ áĐ ẫuĐ t ê ĐọitĐngangoĐvàng Đư Au,ĐFeư AuĐvớ Đ ùng Đlượng Đ ọitĐngọưĐngọauĐ1.108ọit,Đ á Đ ẫuĐ óĐđộĐdàyĐlàĐ Xem tại trang 4 của tài liệu.
Theo kết quả trên hình 3 nhận thấy nhiệt độ đạt được của mẫu T max phụ thuộc vào độ dày mẫu - NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỔI QUANG – NHIỆT  CỦA HẠT NANO VÀNG TRÊN MÔ THỊT

heo.

kết quả trên hình 3 nhận thấy nhiệt độ đạt được của mẫu T max phụ thuộc vào độ dày mẫu Xem tại trang 5 của tài liệu.