0

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CHO NGÒI NỔ LASER CỦA TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG

8 13 0
 • NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CHO NGÒI NỔ LASER CỦA TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:12

Mật độ phổ công suất của dữ liệu cần truyền và tín hiệu trải phổ thể hiện trong Hình 10. Dữ liệu sau khi đã được giải điều chế chế ở máy thu được mô tả trong Hình 12. Mật độ p[r] (1)NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CHO NGÒI NỔ LASER CỦA TÊN LỬA PHỊNG KHƠNG Nguyễn Đức Thi1, Nguyễn Trường Sơn2, Trần Hồi Linh3, Trần Xn Tình2, Dương Hịa An 4* 1Tổng cục Cơng nghiệp Quốc phịng, 2Học viện Kỹ thuật Quân 3Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 4Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Bài báo đề xuất giải pháp chống nhiễu phương pháp mã hóa trải phổ cho ngịi nổ laser trong tên lửa phịng khơng Giải pháp đề xuất với biện pháp chống nhiễu truyền thống cho phép cải thiện hiệu chất lượng làm việc ngòi nổ laser bị đối phương gây nhiễu chủ động, nhiễu trùng phổ Mô phần mềm Matlab-Simulink cho kết với tỉ số tín/tạp 5,5dB số bit lỗi 0, sai số đo khoảng cách 0,015m Qua mô nhận thấy, giải pháp cho độ tin cậy cao, sai số nhỏ, phát triển để ứng dụng cho tên lửa phịng khơng đại Từ khóa: Tên lửa phịng khơng tầm thấp, ngịi nổ laser, mã hóa trải phổ, điều chế dịch pha nhị phân Ngày nhận bài: 03/9/2019; Ngày hoàn thiện: 17/9/2019; Ngày đăng: 03/10/2019 A SOLUTIONS TO IMPROVE RELIABILITY FOR LASER FUZE IN AIR DEFENSE MISSILES Nguyen Duc Thi1, Nguyen Truong Son2, Tran Hoai Linh3, Tran Xuan Tinh2, Duong Hoa An4* 1 General Department of Defense Industry, 2Military Technical Academy 3 Hanoi University of Science and Technology, 4University of Technology - TNU ABSTRACT The paper proposes an anti-interference solution for the laser detonator of the anti-aircraft missile by universal spread coding The proposed solution together with traditional anti-noise measures has improved the working quality of the laser detonator when being subjected to active interference, spectral noise interference Simulation on Matlab-Simulink software results in a ratio of credit/noise equal to 5.5dB, the number of error bits is 0, the error of measuring distance is 0.015m Through simulations, this solution offers high reliability, small errors, can be developed to apply to modern air defense missiles Keywords: Low-range missile, laserfuze, spread spectrum coding technique, binary phase shift keying Received: 03/9/2019; Revised: 17/9/2019; Published: 03/10/2019 (2)1 Đặt vấn đề Hiện nay, với tên lửa phịng khơng đại, để tăng độ tin cậy, xác suất tiêu diệt mục tiêu, bên cạnh ngịi nổ vơ tuyến cần có thêm ngịi nổ khơng tiếp xúc sử dụng cảm biến laser (CBLS) Trong điều kiện làm việc tên lửa phịng khơng phức tạp, nhiều dạng nhiễu tác động đến tuyến thu, phát ngòi nổ như: méo sóng hiệu ứng Doppler, khói bụi đường truyền, ánh sáng mặt trời, nguồn sáng phi tự nhiên, tán xạ bề mặt đối tượng xử lý, dạng phá sóng chủ động đối phương bị tên lửa bám theo,… Chính việc trang bị thêm kỹ thuật mã hóa cho chùm tia laser phát, nhằm hỗ trợ phận thu laser tách chùm tia có ích khỏi số chùm tia nguồn nhiễu quang học khác có ý nghĩa vơ quan trọng việc nâng cao chất lượng ngịi nổ Bên cạnh đó, ngày với hệ thống máy tính siêu nhỏ có cấu hình cao, hồn tồn đưa lên ngịi nổ để thực kỹ thuật mã hóa phức tạp [12, 14,15] Trong báo này, tác giả đề xuất phương án sử dụng mã trải phổ cho phép nâng cao khả chống nhiễu đường truyền ngịi nổ laser tên lửa phịng khơng 2 Nguyên lý hoạt động ngòi nổ laser lắp ngòi nổ Nguyên lý hoạt động ngịi nổ laser giống với ngịi nổ vơ tuyến, khác sử dụng tia laser để chiếu xạ mục tiêu (Hình 1), cách: Chiếu xạ tới mục tiêu với xung laser từ máy phát; Phát chùm tia phản xạ từ mục tiêu; Đo thời gian tia laser truyền từ nguồn tới mục tiêu trở lại máy thu để tính khoảng cách từ ngịi nổ đến mục tiêu, lựa chọn cự li thích hợp để kích nổ đầu nổ 3 Nâng cao độ tin cậy ngòi nổ laser bằng kỹ thuật mã hóa trải phổ Hiện tên lửa phịng khơngđã có biện pháp chống nhiễu sau: 1- Đặt ngưỡng biên độ [1,2]: Đặt ngưỡng biên độ cho tín hiệu kích nổ Nếu tín hiệu kích nổ CBLS tạo thấp ngưỡng cấu bảo hiểm - kích nổ khơng kích nổ ngịi nổ Khi đó, ta loại trừ xung điện tự kích hoạt cấp nguồn nhiễu nguồn xạ tự nhiên yếu (phông nền, ) tạo 2- Đặt kính màu [4,6]: Đặt kính màu đầu vào phận thu laser tương đồng với bước sóng chùm tia laser phát phận phát laser Khi ta chặn phổ nhiễu quang học khơng có bước sóng tương ứng chiếu vào phận thu laser 3- Chọn trường nhìn [4,6]: Chọn hệ quang phận phát phận thu laser có trường nhìn hẹp Điều giúp giảm xác suất nguồn nhiễu quang học chiếu vào phận thu laser 4- Đồng thời gian làm việc [3]: Đồng thời gian làm việc phận thu laser phận xử lý tín hiệu theo phận phát laser Chỉ phận phát laser làm việc phận thu laser phận xử lý tín hiệu canh trực để sẵn sàng nhận xử lý tín hiệu Qua đó, ta giảm xác suất nguồn nhiễu quang học chiếu vào phận thu laser tạo tín hiệu kích nổ khơng mong muốn Tạo xung Laser (3)5- Chọn đặc tuyến [3]: Chọn đặc tuyến biên độ - tần số khâu khuếch đại tín hiệu cho hệ số khuếch đại nhỏ với tín hiệu có tần số thấp Với giải pháp giúp giảm tác động nguồn nhiễu có thời gian tác động lớn xạ mặt trời, luồng động phản lực, phông nền, 6- Tạo xung cửa [3]: Tạo xung cửa phận xử lý tín hiệu Trong khoảng thời gian xác định, độ rộng xung cửa, phận xử lý tín hiệu đếm số lượng xung đạt yêu cầu ngưỡng biên độ nằm giới hạn quy định (nmin ≤ n ≤ nmax) phận tạo tín hiệu đưa sang cấu bảo hiểm - kích nổ để kích nổ ngịi nổ Bằng giải pháp ta loại nguồn xạ nhiễu có thời gian tác động lớn (như xạ mặt trời, luồng động phản lực, phông nền, chúng có độ rộng lớn), loại nguồn xạ nhiễu có độ rộng nhỏ Tuy nhiên, phương tiện tập kích đường khơng có tiến vượt bậc khả đối kháng chống đối kháng, có hệ thống gây nhiễu hồng ngoại laser Chính ngịi nổ sử dụng phương pháp mã hóa truyền thống bị gây nhiễu, giảm khả đánh trúng mục tiêu Do báo đề xuất phương pháp chống nhiễu số mã hóa xung thăm dị ngịi nổ laser Bộ phận mã hóa tạo tín hiệu điện mã hóa đưa đến điều khiển nguồn phát laser Bộ phận xử lý so sánh tín hiệu điện tạo với quy luật mã hóa cho trước, quy luật tạo tín hiệu đưa sang cấu bảo hiểm để kích nổ Phương pháp mã hóa trải phổ sử dụng rộng rãi hệ thống truyền thông vô tuyến, đặc biệt ứng dụng quân khả chống nhiễu tốt [12,14,15] Trong hệ thống truyền thơng có nhiều nguồn nhiễu nhiều loại nhiễu khác Ta gặp nhiễu đường truyền, nhiễu trùng phổ, nhiễu tích cực,… Kỹ thuật mã hóa trải phổ mở rộng phổ truyền tín hiệu đồng thời với việc hạ thấp mức lượng dải phổ làm cho tín hiệu phát có mức lượng thấp, nhiều trường hợp thấp mức nhiễu nên việc phát sóng mang tín hiệu khó khăn cho đối tượng ngồi hệ thống Có loại hệ thống trải phổ bản: dãy trực tiếp (Direct Sequence – DS), nhảy tần (Frequency Hopping – FH) nhảy thời gian (Time Hopping – TH).Cũng kết hợp loại với Hệ thống DS/SS đạt trải phổ nhờ nhân nguồn với tín hiệu giả ngẫu nhiên Hệ thống FH/SS đạt trải phổ cách nhảy tần số sóng mang tập lớn tần số Mẫu nhảy tần giả ngẫu nhiên Hệ thống TH/SS, khối bít liệu nén phát cách gián đoạn nhiều khe thời gian khung gồm số lớn khe thời gian Mẫu nhảy thời gian giả ngẫu nhiên xác định khe thời gian dùng để truyền khung Trong ba hệ thống trên, kỹ thuật DS/SS đơn giản hơn, cho hiệu bảo mật cao nên tác giả đề xuất sử dụng ngòi nổ Trong đó, bít số liệu mã thành chuỗi bít (có độ dài độ dài bít mã chuỗi giả ngẫu nhiên) nên chuỗi kết có độ dài dài (hao tổn đường truyền hơn) bù lại tăng khả chống nhiễu, tuyến thu phải sử dụng mã khóa giải mã xác Một phương pháp mã hóa liệu điều chế dịch pha nhị phân (Binary Phase Shift Keying – BPSK) [5] Trên sở sử dụng kỹ thuật DS/SS – BPSK đề cập, tác giả đề xuất hệ thống mã hóa trải phổ dùng ngịi nổ laser mơ tả Hình (4)A/D Nén liữu Mã sữa sai Khuữch đữi-Điữu chữ Đữu phát quang hữc Tữo dãy PN A/D Giữi nén Giữi mã Đữu thu quang hữc Đo cữ ly Mữch kích nữ Tín hiữu tữững tữ Máy phát Laser Khuữch đữi-Giữi điữu chữ fc fc Giữ chữm Hình Sơ đồ chức hệ thống mã hóa trải phổ dùng ngịi nổ laser Tin tức nhị phân b(t) Tín hiệu PN nhị phân c(t) Bộ tạo tần số phát sin(2 c ) Af t Bộ điều chế BPSK Tín hiệu DS/SS-BPSK (t) (t) c(t) sin(2 c ) sAbf t Hình Máy phát hệ DS/SS-BPSK Sơ đồ khối tuyến phát DSSS-BPSK [12] mơ tả Hình Tuyến phát laser điều chế tín hiệu dạng hàm b(t) nhận giá trị ±1, biểu diễn sau: (t) (t kT)     k Tk b b p (1) Ở bk = ±1 bít liệu thứ k T độ dài (tức tốc độ liệu 1/T bps) Tín hiệu b(t) trải tín hiệu PN (Pseudo-Noise – giả tạp âm) c(t) qua phép nhân Với c(t) có dạng: ( ) ( )     k Tc k c t c p t kT (2) Tín hiệu kết b(t), c(t) sau điều chế sóng mang dùng BPSK, tạo nên tín hiệu DS/SS- BPSK sau ( ) ( ) ( )sin(2 c  ) s t Ab t c tf t  (3) Ở A biên độ,fc tần số phát laser và  pha ban đầu Sơ đồ khối tuyến thu DS/SS-BPSK [5] mơ tả Hình Mục đích tuyến thu khơi phục tin tức b(t) từ tín hiệu thu gồm tín hiệu phát phản xạ cộng với tạp âm Vì có độ trễ 𝜏 truyền sóng nên tín hiệu thu là: ( ) ( ) ( ) ( ).sin(2 ( ) ) ( ) s t n t Ab t c t f t n t c               (4) Trong n(t) tạp âm từ kênh từ front-end tuyến thu Để thực khơi phục tín hiệu phát, giả sử khơng có tạp âm, tín hiệu thu giải trải để đưa băng rộng băng hẹp, sau giải điều chế để nhận tín hiệu băng gốc Để giải trải, tín hiệu thu được nhân với tín hiệu PN c(t - 𝜏) tạo tuyến thu, kết được: 2 ' ' ( ) ( ) ( )sin(2 ) ( )sin(2 ) c c w t Ab t c t f t Ab t f t               (5) Vì c(t) = ±1, cịn  ' 2 fc Đây tín hiệu băng thông dải hẹp với dải thông 2/T Để giải điều chế, giả sử tuyến thu biết pha ' tần số fc điểm bắt (5)bộ tương quan theo sau thiết bị ngưỡng Để phát bít liệu thứ i, tương quan tính tốn sau: 2 ' ' ' ( )sin(2 ) ( )sin (2 ) ( ) cos(4 ) 2 i i i i t T c t t T c t t T i z w t f t dt i c t i A b t f t dt A b t f t dt                            (6) Trong đó, ti = iT + T điểm đầu bít thứ i Vì b(t -t) +1 -1 bít, nên số hạng tích phân có giá trị T hoặc -T Số hạng thứ hai thành phần tần số gấp đơi có giá trị xấp xỉ khơng sau tích phân Do kết zi AT/2 -AT/2 Cho tín hiệu qua thiết bị ngưỡng (hoặc so sánh) với ngưỡng tín hiệu nhị phân (logic “1”) -1 (logic “0”) Tín hiệu PN đưa đến tuyến thu tuyến phát Vì tuyến thu tên lửa biết mã nên giải trải tín hiệu SS để khôi phục tin tức Mặt khác, tuyến thu đối phương khơng biết mã c(t) điều kiện bình thường khơng thể giải mật tin tức Ngồi ra, kỹ thuật cịn có ưu điểm có khả truyền tin chế độ đa điểm, chồng lấn phổ Tức lúc, nhiều tuyến phát truyền liệu, tuyến nhiều tuyến thu nhận liệu Mở khả ứng dụng bảo mật nhiều lớp cho ngòi nổ cách tăng số tuyến phát lên tuyến có mã giải khác (t ) (t ) c(t ) sin(2 c ) s   Ab   f t Khơi phục sóng mang Khôi phục định thời symbol (.) dt i i t T t   Bộ giải điều chế BPSK i t i Z ' sin(2f tc ) Tạo PN chỗ Đồng PN (t ) c  Hình Máy thu hệ DS/SS-BPSK 4 Mô đánh giá kết Để sinh mã chuỗi giả ngẫu nhiên PN, tác giả sử dụng mã Gold, sử dụng hai m = ghi, độ dài mã N = 2m -1 = 31 hình Tiến hành mơ cho hệ thu – phát ngịi nổ laser với kỹ thuật mã hóa trải phổ, so sánh chất lượng tín hiệu thu điều kiện tỉ số tín/tạp (SNR) khác (6)Hình Sơ đồ Matlab-Simulink hệ thống thu – phát DSSS -8 ×10 Thữi gian [s] b) a) Hình Dạng xung liệu truyền mã Gold; a) Chuỗi PN (Mã Gold); b)Chuỗi liệu Dữ liệu sau trải phổ máy phát, kết hợp giả lập nhiễu trắng đường truyền với tỷ số SNR = 4,5dB nhận máy thu mơ tả Hình - 9 × 0 a) b) Thữi gian [s] Hình Dữ liệu trải phổ tín hiệu máy thu nhận (a) Dữ liệu trải phổ; b) Tín hiệu kênh truyền) Tiến hành khảo sát lỗi bit thay đổi nhiễu: Thay đổi dải nhiễu qua hệ số SNR dải: 0:0,5:50 dB Đồ thị biễu diễn bit lỗi tương ứng với mức nhiễu thể Hình Tữ sữ tín/tữp [dB] Tữ sữ b ít lữ i Hình Khảo sát lỗi bít thay đổi nhiễu Mật độ phổ công suất liệu cần truyền tín hiệu trải phổ thể Hình 10 Dữ liệu sau giải điều chế chế máy thu mô tả Hình 12 Từ kết mơ Simulink, ta thấy 1000 bit liệu truyền, với SNR = 4,5 dB có bit liệu bị lỗi, tương ứng 0,8% tổng số bit truyền Với SNR < sai số khơng lớn 8% Khi tăng SNR số bit lỗi giảm dần, với SNR ≥ 5,5dB số bit lỗi Điều chứng tỏ khả bảo mật cao chống nhiễu tốt phương pháp đề xuất Tữn sữ [rad/giây] Tữn sữ [rad/giây] Thữi gian [giây] Đ ữ M a g ^ 2 / (r a d / g iâ y ) V ô n Chuữi liữu truyữn Mữt đữ phữ công suữt Mữt đữ phữ cơng suữt (Pha) (7)Qua Hình 12 cho thấy giữ chậm tín hiệu phát thu về, ước lượng khoảng 0,01.10 -8 s (gc 1010s) Thời gian giữ chậm khâu phát khâu thu tính tốn sở tốc độ xử lý hệ thống bù khử để khơng ảnh hưởng đến độ xác đo khoảng cách Với tốc độ ánh sáng C= 3.108(m/s), tính khoảng cách tương ứng với sai số đo cho ngòi laser là: 8 10 3.10 10 d= 0, 015 (m) 2   Cgc   Đây sai số nhỏ cho tên lửa tầm cao tầm trung có bán kính sát thương lớn, lên đến hàng chục m 5 Kết luận Việc ứng dụng kỹ thuật mã hoá trải phổ DS/SS-BPSK thu – phát laser giúp tăng cường khả chống nhiễu cho phép thu thông tin có ích cách xác Điều giúp nâng cao chất lượng hoạt động ngòi nổ laser, giảm khả chế áp điện tử đối phương Phương pháp đề xuất đánh giá phần mềm mô Matlab-Simulink tiến tới thực nghiệm vi xử lý Kết mô cho thấy, kỹ thuật mã hoá trải phổ cho phép nâng cao đáng kể độ xác truyền tin, tỉ lệ lỗi nhiễu gây không đáng kể Trên sở kết đạt được, mở khả ứng dụng kỹ thuật DS/SS ngòi nổ laser nhằm tăng độ tin cậy, nâng cao xác suất tiêu diệt mục tiêu cho tên lửa phịng khơng đại Tữn sữ [rad/giây] Tữn sữ [rad/giây] Thữi gian [giây] Đ ữ M a g ^ 2 /( ra d /g iâ y) V ô n Chuữi trữi phữ Mữt đữ phữ công suữt Mữt đữ phữ cơng suữt (Pha) b) Hình 11 Mật độ phổ cơng suất tín hiệu gốc trải phổ liệu trải phổ a) Thữi gian [s] - 9 × 0 a) b) Hình 12 Dạng xung liệu sau giải điều chế chế máy thu a) Chuỗi liệu truyền đi; b) Chuỗi liệu giải mã TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ove Steinvall, “Effects of target shape and reflection on laser radar cross sections”, Optical Society of America, Vol 39, Issue 24, pp 4381-4391, 2000 [2] A Nasser, “Recent Advancements in Proximity Fuzes Technology”, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Vol 4, Issue 04, pp 1233-1238, April-2015 [3] V K Arora, Proximity Fuzes Theory and Techniques, Defence Scientific Information and Documentation Centre Defence Research & Development Organisation Ministry of Defence, India, 2010 [4] Lê Thế Mậu, “Xu hướng phát triển tên lửa phịng khơng mang vác”, Tạp chí thơng tin chun đề Tình hình xu hướng phát triển kỹ thuật quân nước ngoài, số 20, Tổng cục Kỹ thuật, Hà Nội, 2002 [5] Đỗ Quốc Trinh, Vũ Thanh Hải, Kĩ thuật trải phổ ứng dụng, Nxb Học viện Kỹ thuật Quân sự, 2006 [6] Phịng Thơng tin KHCNMT - Tổng cục Kỹ thuật, Tên lửa phịng khơng tầng thấp, Tài liệu tham khảo chuyên đề, số 1, Hà Nội, 2002 [7].КреневГ.А,симметричныйответвысокоточ номуоружию, Воениздат, Москва 2006 [8] Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Tuấn Anh, Cơ sở lý thuyết truyền tin, Nxb giáo dục, 2012 [9] Hanshan L I., Xiaoqian Zhang, Laser Echo Characteristics and Detection Probability Calculation on the Space Projectile Proximity Fuze, Optik, 2019 [10] Hemani Kaushal, Georges Kaddoum, “Applications of Lasers for Tactical Military Operation”, IEEE, Vol 5, pp 20736-20753, 2017 (8)Thomes, Fred M Dickey, Proc of SPIE Vol 5871, 2016 [12] Yan Xiaopeng, L I Ping, Study on Detection Techniques for Laser Fuze using Pseudorandom Code, Semiconductor Lasers and Applications III, 2007 [13] Kun Wang,Huimin Chen, Analysis on the characteristics of pulsed laser proximity fuze's echo, International Symposium on Photoelectronic Detection and Imaging 2011 [14] Gong Jimin, Proximity fuze phase-modulation by pseudo-random code, Acta Armamentari; 1989-04 Issue 24,
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CHO NGÒI NỔ LASER CỦA TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG, NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CHO NGÒI NỔ LASER CỦA TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Sơ đồ chức năng của ngòi nổ laser - NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CHO NGÒI NỔ LASER CỦA TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG

Hình 1..

Sơ đồ chức năng của ngòi nổ laser Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2. Sơ đồ chức năng hệ thống mã hóa trải phổ dùng trên ngòi nổ laser - NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CHO NGÒI NỔ LASER CỦA TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG

Hình 2..

Sơ đồ chức năng hệ thống mã hóa trải phổ dùng trên ngòi nổ laser Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 3. Máy phát hệ DS/SS-BPSK - NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CHO NGÒI NỔ LASER CỦA TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG

Hình 3..

Máy phát hệ DS/SS-BPSK Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 5. Sơ đồ khối hệ sinh mã Gold chiều dài 31 bằng 5 thanh ghi dịch - NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CHO NGÒI NỔ LASER CỦA TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG

Hình 5..

Sơ đồ khối hệ sinh mã Gold chiều dài 31 bằng 5 thanh ghi dịch Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 4. Máy thu hệ DS/SS-BPSK - NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CHO NGÒI NỔ LASER CỦA TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG

Hình 4..

Máy thu hệ DS/SS-BPSK Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 7. Dạng xung dữ liệu truyền đi và mã Gold; a) Chuỗi PN (Mã Gold); b)Chuỗi dữ liệu - NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CHO NGÒI NỔ LASER CỦA TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG

Hình 7..

Dạng xung dữ liệu truyền đi và mã Gold; a) Chuỗi PN (Mã Gold); b)Chuỗi dữ liệu Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 6. Sơ đồ Matlab-Simulink của hệ thống 1 thu –1 phát DSSS - NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CHO NGÒI NỔ LASER CỦA TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG

Hình 6..

Sơ đồ Matlab-Simulink của hệ thống 1 thu –1 phát DSSS Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 8. Dữ liệu được trải phổ và tín hiệu máy thu nhận được (a) Dữ liệu trải phổ; b) Tín hiệu trên - NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CHO NGÒI NỔ LASER CỦA TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG

Hình 8..

Dữ liệu được trải phổ và tín hiệu máy thu nhận được (a) Dữ liệu trải phổ; b) Tín hiệu trên Xem tại trang 6 của tài liệu.
Qua Hình 12 cho thấy giữ chậm giữa tín hiệu phát đi và thu về, ước lượng khoảng 0,01.10 -8 - NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CHO NGÒI NỔ LASER CỦA TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG

ua.

Hình 12 cho thấy giữ chậm giữa tín hiệu phát đi và thu về, ước lượng khoảng 0,01.10 -8 Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 11. Mật độ phổ công suất tín hiệu gốc và trải phổ của dữ liệu được trải phổ - NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CHO NGÒI NỔ LASER CỦA TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG

Hình 11..

Mật độ phổ công suất tín hiệu gốc và trải phổ của dữ liệu được trải phổ Xem tại trang 7 của tài liệu.