0

Các kiểu Ứng động | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

36 33 0
  • Các kiểu Ứng động | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:51

Khái niệm - Là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ 1 hướng xác định. - Là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng[r] (1)BÀI GIẢNG BÀI 24: ỨNG ĐỘNG (2)TN1 – Hướng sáng Ánh sáng Ánh sáng I Khái niệm ứng động (3)(4)KẾT LUẬN :  Giống : Đều phản ứng thể thực vật trả lời kích thích mơi trường (ánh sáng)  Cơ chế : Đều liên quan đến sai khác tốc độ sinh trưởng tế bào phía đối (5)Dấu hiệu so sánh Vận động hướng sáng (thân, cành hướng phía a/s) Vận động nở hoa (Sáng nở, tối khép cánh) Hướng kích thích Tác nhân kích thích từ hướng xác định Tác nhân kích thích từ hướng Cấu tạo quan thực Có cấu tạo hình trịn thân,cành, rễ, bao mầm Có cấu tạo hình dẹp lá, cánh hoa, đài hoa, cụm hoa. Loại cảm ứng Hướng động ứng động (6)Ứng động Quang ứng động Hoá ứng động Thuỷ ứng động Điện ứng động Nhiệt ứng động Tác nhân kích thích ……… (7)TỪ KHÁI NIỆM VÀ VD TRÊN RÚT RA ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA ỨNG ĐỘNG VỚI HƯỚNG ĐỘNG Sự khác ứng động Hướng động Hướng kích thích Cấu tạo quan thực Từ hướng Từ hướng Cấu tạo hình dẹp ( lá,cánh hoa, đài hoa ,cụm hoa) cấu tạo khớp phình nhiều cấp Cấu tạo hình trịn như thân, cành rễ (8)II CÁC KIỂU ỨNG ĐỘNG 1 Ứng động sinh trưởng (9)ứng động nở hoa to c cao to c (10)(11)- Cảm ứng theo nhiệt độ * Vận động nở hoa Giảm 1oC Tăng 3oC Tuylip Nở hoa 25-30 Hoa cụp (12)10h 10h 9h 9h 7h 7h 24h 24h (13)Hoa bồ công anh (14)• Vận động quấn vịng • Nở hoa • Vận động ngủ, thức (lá, chồi cây, hạt…) (15)(16)ứng động sức trương CHẬM ứng động sức trương ứng động sức trương NHANH Kích thích (17)(18)(19)Cây bắt mồi (20)(21)(22)(23)Dấu hiệu phân biệt ứng động sinh trưởng ứng động không sinh trưởng Khái niệm Đặc điểm tác nhân kích thích Ví dụ Cơ chế chung (24)phân biệt sinh trưởng không sinh trưởng Khái niệm - Là kiểu ứng động có phân chia lớn lên tế bào - Là kiểu ứng động khơng có phân chia lớn lên tế bào Đặc điểm tác nhân kích thích - Sự thay đổi ánh sáng,nhiệt độ, hoocmon thực vật…theo thời gian - Sự va chạm học, hoá học mồi chạm vào ăn sâu bọ… Ví dụ Vận động nở, khép hoa Vận động quấn vịng đỉnh chóp thân leo,tua - Vận động ngủ, thức lá, chồi, hạt Vận động tự vệ trinh nữ - Vận động bắt mồi thực vật Cơ chế chung Do thay đổi sức trương nguyên sinh, biến đổi theo nhịp điệu thời gian (25) Tại mua hoa tuylip trưng ngày tết người bán hàng thường khuyên (26)(27)Vào trung tuần tháng 11 âm lịch, tiến hành tuốt bỏ toàn đào để tập trung dinh dưỡng làm nụ, nụ hoa nhiều, đều, mập, hoa to, cánh dày, màu đẹp năm thời tiết nóng tuốt muộn vài ngày, năm thời tiết rét thì tuốt đào sớm thời điểm trên vài ngày Sau tuốt đào xong, trời nắng nóng kéo dài, ta phải làm giàn che phun nước lạnh thường xuyên toàn tán, thân đào, (28) Đây hình thức vận động nào? Muốn bảo quản khoai tây để ăn người ta phải (29)(30)(31)3 Vai trò ứng động Vai trị: Giúp thích nghi đa dạng với biến đổi môi trường (a/s, nhiệt độ ) đảm bảo cho tồn phát triển. Ứng dụng: con người chủ động (32)PHÂN BIỆT HƯỚNG ĐỘNG VỚI ỨNG ĐỘNG Tiêu chí HƯỚNG ĐỘNG ỨNG ĐỘNG 1 Khái niệm 2 Đặc điểm 3 Hình thức biểu 4 Vai trò (33)Tiêu chí HƯỚNG ĐỘNG ỨNG ĐỘNG 1 Khái niệm - Là hình thức phản ứng quan thực vật tác nhân kích thích từ hướng xác định - Là hình thức phản ứng trước tác nhân kích thích khơng định hướng 2 Đặc điểm -Tác nhân kích thích từ hướng xác định -Chỉ hay số phận thể có phản ứng - Xảy chậm, khơng có chu kì -Tác nhân kích thích khơng định hướng -Có thể thể phản ứng (VD cụp trinh nữ…) - Xảy nhanh, có tính chu kì ko chu kì (34)Tiêu chí HƯỚNG ĐỘNG ỨNG ĐỘNG 3 Hình thức biểu - Hướng sáng, hướng trọng lực, hướng hóa, hướng nước, hướng tiếp xúc - Ứng động sinh trưởng ứng động không sinh trưởng 4 Vai trò - Hướng động dương giúp hướng nguồn kích thích để sinh trưởng phát triển, hướng động âm giúp tự bảo vệ - Ứng động giúp thích nghi đa dạng biến đổi môi trường bảo đảm cho tồn phát triển 5 Ứng dụng - Trong thực tiễn, ứng dụng để tạo cảnh, tưới nước, bón phân để tạo điều kiện cho hệ rễ phát triển theo mong muốn (35)- Ứng động hình thức phản ứng trước tác nhân kích thích khơng định hướng - Ứng động giúp sinh vật thích nghi đa dạng với biến đổi không định hướng môi trường (36)
- Xem thêm -

Xem thêm: Các kiểu Ứng động | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện, Các kiểu Ứng động | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Có cấu tạo hình tròn như thân,cành, rễ,  bao lá mầm. - Các kiểu Ứng động | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

c.

ấu tạo hình tròn như thân,cành, rễ, bao lá mầm Xem tại trang 5 của tài liệu.
Cấu tạo hình dẹp - Các kiểu Ứng động | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

u.

tạo hình dẹp Xem tại trang 7 của tài liệu.
 Đây là hình thức vận động nào? Muốn bảo quản khoai tây để ăn người ta phải  - Các kiểu Ứng động | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

y.

là hình thức vận động nào? Muốn bảo quản khoai tây để ăn người ta phải Xem tại trang 28 của tài liệu.
1. Khái niệm - Là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối  với tác nhân kích thích từ  1 hướng xác định - Các kiểu Ứng động | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

1..

Khái niệm - Là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ 1 hướng xác định Xem tại trang 33 của tài liệu.
- Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước một tác nhân kích thích không định  hướng - Các kiểu Ứng động | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

ng.

động là hình thức phản ứng của cây trước một tác nhân kích thích không định hướng Xem tại trang 35 của tài liệu.

Từ khóa liên quan