0

Bài giảng GDCD 7 bài 9 Xây dựng gia đình văn hóa | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

8 17 0
  • Bài giảng GDCD 7 bài 9 Xây dựng gia đình văn hóa | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:25

[r] (1)(2)Em hi u th khoan dung ? ế - R ng lịng tha th - Ln tơn tr ng thông c m v i ng ười khác - Luôn được m i ng ười yêu m n tin c yế (3)Em có đ ng ý ho c khơng đ ng ý v i ý ki n sau đây? ế a Nên tha th cho l i nh c a ỏ ủ b n b Khoan dung nhu nhược, không công b ng c Chăm l ng nghe đ hi u m i ể ể ngd Tìm cách che d u khuy t m c a ười ế b n e Góp ý giúp b n s a ch a khuy t ế đi m   (4)1 Tìm hi u truy n đ c :ể “M t gia đình văn hố ”ộ Nhóm 1: * Gia đình Hồ có m y ngấ ười? Thu c ộ mơ hình gia đình nh th ? ế Nhóm 2: * Đ i s ng v t ch t – tinh th n c a gia ố đình Hồ sao? Nhóm 3: * Gia đình Hồ đ i x v i bà làng ố ớ xóm nh th nào? ế Nhóm 4: * Gia đình Hồ làm t t nhi m v ố công dân nh th ? ế Nhóm 1: * Gia đình Hồ có người ,thu c mơ hình ộ gia đình văn hố, th h , conế ệ Nhóm 2: * M i ngọ ười chia s giúp đ ẽ m i công vi c.ọ * Đ đ c nhà đồ ạ ược x p đ t g n gàng, ế s ch đ p, ngăn n p.ạ * Khơng khí gia đình ln đ m m, vui v ầ ấ * M i ngọ ười bi t chia s bu n vui gia ế đình c a mình.ủ Nhóm 3: * Tích c c xây d ng n p s ng văn hoá khu ự ế dân c ư * Quan tâm giúp đ bà l i xóm.ỡ * T n tình giúp đ m i ngậ ườ ối m đau b nh ệ t t.ậ Nhóm 4: * V n đ ng bà làm t t v sinh môi ậ trường. * Ch ng t n n xã h i.ố ệ ạ (5)Bài – Ti t 11ế :      Gia đình bác Vinh cán b cơng ch c v h u, nhà tuyộ ứ ề ư nghèo Nh ng t t c m i ngư ấ ả ọ ười gia đình r t thấ ương yêu, vui v đ m m, trẻ ầ ấ ưởng thành, ngoan ngoãn, chăm h c , chăm làm Gia đình bác ọ Vinh th c hi n t t ự ệ ố B n ph n c a công dân.ổ ậ ủ Em có nh n xét v gia đình bác ậ ề Vinh? (6)1 Tìm hi u truy n đ c :ể “M t gia đình văn hố ” Bài – Ti t 11ế : *Gia đình Hoà : + Đã th c t t k ho ch hố gia đìnhự ố ế + Xây d ng gia đình hồ thu n, h nh phúc, ự ti n b ế + Đồn k t xóm gi ngế + Th c hi n t t nghĩa v công dânự ệ ố 2 Bài h c ọ * Qua tìm hi u câu chuy n ể “M t gia ộ đình văn hố” – Chúng ta hi u th ể ế gia đình văn hố? (7)(8)Bài – Ti t 11ế :  Chúng ta c n hi u th gia đình văn hoá ? ầ ể ế + Đã th c t t k ho ch hố gia đìnhự ố ế + Xây d ng gia đình hồ thu n, h nh phúc, ự ti n b ế + Đồn k t xóm gi ngế + Th c hi n t t nghĩa v công dânự ệ ố * C n Có ầ 4 tiêu chu nẩ c ơ b n ả đ xây d ng gia đình ể văn hố * Gia đình t bào c a xã h i,là nơi hình thành nhân cách ngế ười, xây d ng m t gia đình văn hố góp ph n làm cho xã h i bình yên, h nh phúc * V nhà em tìm hi u ti p v vi c xây d ng gia đình văn hố ế ở ề ệ có bi u hi n gì, ý nghĩa ? Đ ti t s h c ti p ể ế ẽ ọ ế * Chúng ta v nhà làm t p d /29 vào v - Và s u t m nh ng câu t c ng , ư ầ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng GDCD 7 bài 9 Xây dựng gia đình văn hóa | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện, Bài giảng GDCD 7 bài 9 Xây dựng gia đình văn hóa | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

mô hình gia đình nh th nào? ế - Bài giảng GDCD 7 bài 9 Xây dựng gia đình văn hóa | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

m.

ô hình gia đình nh th nào? ế Xem tại trang 4 của tài liệu.
hình nh trong gia đình bá cả Vinh r th nh phúc, ạ - Bài giảng GDCD 7 bài 9 Xây dựng gia đình văn hóa | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

hình nh.

trong gia đình bá cả Vinh r th nh phúc, ạ Xem tại trang 5 của tài liệu.
*Gia đình là t bào ca xã h i,là cái nôi hình thành nhân cách con ng ủộ ười, xây d ng m t gia đình văn hoá là góp ph n làm cho xã h i bình yên, h nh phúc - Bài giảng GDCD 7 bài 9 Xây dựng gia đình văn hóa | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

ia.

đình là t bào ca xã h i,là cái nôi hình thành nhân cách con ng ủộ ười, xây d ng m t gia đình văn hoá là góp ph n làm cho xã h i bình yên, h nh phúc Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan