0

TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

8 16 0
  • TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:52

Những khía cạnh tích cực trong tác động của phát triển công nghiệp cần được chú trọng và phát triển nhiều hơn nữa để công nghiệp không những làm thay đổi bộ mặt và đời sống vù[r] (1)TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI Nguyễn Thùy Giang1*, Hà Thị Thu Thủy2 1Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên 2Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ngày nhanh, nhiều khu công nghiệp xây dựng Bên cạnh lợi ích kinh tế, khu cơng nghiệp gây tác động tiêu cực Vì vậy, nghiên cứu thực nhằm hiệu tác động phát triển công nghiệp đến môi trường vùng dân tộc thiểu số (DTTS) miền núi Bằng phương pháp thu thập - phân tích số liệu, nghiên cứu phát triển cơng nghiệp có tác động tích cực việc giữ gìn cảnh quan, khơi phục bảo vệ mơi trường Ngồi ra, với nguồn lợi kinh tế thúc đẩy nhiều sách, cơng nghệ xử lý giảm thiểu chất thải ô nhiễm môi trường khu công nghiệp gây Tuy nhiên, tác động tiêu cực từ phát triển công nghiệp đến môi trường lại diễn nhiều khía cạnh thực có ảnh hưởng sâu sắc đến mơi trường tự nhiên đời sống người dân Những tác động khơng ảnh hưởng đến diện tích rừng, đa dạng sinh học, suy giảm loại tài ngun, mà cịn gây nhiễm tài ngun đất, nước, khơng khí, góp phần to lớn việc biến đổi khí hậu Những tác động tiêu cực trực tiếp tới sinh kế người dân tộc thiểu số Từ khóa: Tác động; cơng nghiệp; dân tộc thiểu số; miền núi; môi trường Ngày nhận bài: 05/6/2020; Ngày hoàn thiện: 29/6/2020; Ngày đăng: 30/6/2020 IMPACT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT ON ENVIRONMENT FOR ETHNIC MINORITY AND MOUNTAINOUS AREAS Nguyen Thuy Giang1*, Ha Thi Thu Thuy2 1 TNU - University of Agriculture and Forestry 2 TNU - University of Education ABSTRACT The industrial companies were established rapidly due to socio-economic growth Beside the economic benefits, industrial zones also caused negative impacts The aim of this study was showed the effects and impacts of development on the environment of ethnic minority and mountainous areas Collection and statistic method, we pointed out that the industrial development has positive impacts in maintaining, restoring and protecting the environment as well as preserving the environmental landscape Beside the economic growth, industrial development invests the advanced technologies in environmental treatment However, the negative impacts from industrial development to the environment take place in many aspects and really have a profound impact on the natural environment as well as people's lives These impacts not only adversely affect forests, biodiversity, resources and climate change, but also affect negatively livelihoods of ethnic minorities Keywords: Impact; industry; ethic minority; mountainous; environment Received: 05/6/2020; Revised: 29/6/2020; Published: 30/6/2020 (2)1 Giới thiệu Trong nhiều năm qua, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến vấn đề chăm lo, phát triển đời sống vật chất, tinh thần cho vùng dân tộc thiểu số (DTTS) vùng núi tỉnh, với mục tiêu đưa văn minh, khai thác tiềm năng, mạnh vùng để tạo việc làm, thu nhập cho người dân vùng Tuy nhiên, phát triển kinh tế nói chung, phát triển cơng nghiệp vùng DTTS, miền núi nước ta chậm xa khu vực khác nước Bên cạnh thành tựu đạt được, phải thừa nhận thực tế với tăng trưởng kinh tế, chất lượng môi trường ngày hơn; ô nhiễm lan rộng, mức độ trầm trọng Hầu hết khu công nghiệp, khu chế xuất chưa có chưa bảo đảm hệ thống xử lý chất thải tập trung, cịn nhiều sở gây nhiễm môi trường chưa xử lý triệt để; đa dạng sinh học suy giảm, gây cân sinh thái nhiều nơi Trong viết này, tác giả dùng phương pháp thu thập phân tích số liệu để thực nghiên cứu ảnh hưởng phát triển công nghiệp tới khía cạnh nêu mơi trường tự nhiên vùng DTTS miền núi 2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập liệu: Dữ liệu thứ cấp liên quan đến phát triển công nghiệp, tác động đến môi trường vùng DTTS miền núi thu thập từ báo cáo Bộ, Sở, ban ngành liên quan, quyền Trung ương địa phương, công bố khoa khọc ấn phẩm tạp chí, sách tham khảo, chuyên khảo nước, nghiên cứu đăng tải mạng Internet - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Được sử dụng nghiên cứu phân tích tài liệu lý luận phát triển cơng nghiệp tác động đến môi trường vùng DTTS miền núi Tổng hợp quan điểm Đảng Nhà nước phát triển công nghiệp gắn với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào DTTS sinh sống 3 Kết nghiên cứu thảo luận 3.1 Những tác động tích cực phát triển công nghiệp môi trường vùng DTTS miền núi Vùng DTTS miền núi nước ta thuộc địa bàn 51 tỉnh, thành phố, 548 huyện, 5.266 đơn vị hành cấp xã, chủ yếu vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ Tây Duyên hải miền Trung Đồng bào DTTS sinh sống thành cộng đồng chủ yếu khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với địa hình chia cắt, giao thơng lại khó khăn Trong đó, khu vực Trung du miền núi phía Bắc có số người DTTS cao nhất, khoảng 6,7 triệu người; khu vực Tây Nguyên khoảng triệu người; Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung 1,9 triệu người; Tây Nam Bộ 1,4 triệu người; lại sống rải rác tỉnh, thành phố nước Hầu hết DTTS sinh sống miền núi, có dân tộc Khmer, dân tộc Chăm, dân tộc Hoa sinh sống đồng thành thị Với phát triển cơng nghiệp năm gần đây, có tác động tích cực tới đời sống DTTS 3.1.1 Hoạt động công nghiệp tạo nguồn thu ngân sách lớn, tạo điều kiện hỗ trợ cho việc thực hoạt động bảo vệ môi trường Ở khu vực miền núi vùng DTTS, hoạt động sản xuất cơng nghiệp đóng góp phần khơng nhỏ tổng thu ngân sách Chính vậy, cơng nghiệp phát triển nguồn thu ngân sách mở rộng sở đó, hoạt động bảo vệ mơi trường quyền địa phương thực nhiều (3)tổng thu ngân sách cịn thấp, chí phải nhận hỗ trợ từ quyền trung ương Thực tế cho thấy, tỉnh miền núi phát triển tốt công nghiệp số lượng hoạt động bảo vệ mơi trường triển khai nhiều, nhận thức người dân có tiến định so với vùng chậm phát triển công nghiệp 3.1.2 Phát triển công nghiệp thúc đẩy mở rộng số cơng nghệ góp phần làm giảm chất thải ô nhiễm môi trường Song song với phát triển công nghiệp cơng nghệ cập nhật phổ biến nhanh vùng dân tộc thiểu số miền núi Trong số này, có cơng nghệ, cách thức sản xuất góp phần làm giảm chất thải góp phần làm hạn chế ô nhiễm môi trường Ví dụ công nghệ sinh học sản xuất loại phân bón, cơng nghệ sản xuất gạch không nung… Bên cạnh phát triển kinh tế, doanh nghiệp sử dụng phần lợi nhuận từ cơng trình để chăm lo đời sống đồng bào Từ chi phí thuế tài nguyên, lợi nhuận dự án sản xuất từ tài nguyên miền núi đầu tư trở lại cho đồng bào DTTS, để đồng bào ổn định sống, hạn chế du canh, du cư, hạn chế chặt phá rừng bừa bãi làm nương rẫy Ngoài ra, doanh nghiệp thúc đẩy trồng gây rừng tạo mơi trường khơng khí lành, tạo trữ lượng nước lớn cho cơng trình thủy điện Ngồi ra, số nhà máy áp dụng công nghệ sản xuất khắc phục nhược điểm gây nhiễm mơi trường Ví dụ: Q trình sản xuất gạch khơng nung khơng sinh chất gây ô nhiễm, không tạo chất phế thải chất thải độc hại Năng lượng tiêu thụ q trình sản xuất gạch khơng nung chiếm phần nhỏ so với trình sản xuất vật liệu khác Tương tự vậy, công ty sử dụng công nghệ sinh học áp dụng sản xuất phân bón giúp giảm chất thải rắn khí thải mơi trường q trình sản xuất, làm tăng hiệu hấp thu trồng Điều mang lại lợi ích mặt kinh tế mơi trường Các cơng nghệ tương tự cịn nhiều khoảng trống để phát triển ứng dụng tỉnh miền núi vùng DTTS Nhưng để có hội cơng nghiệp địa phương phải có phát triển định làm tảng 3.2 Những tác động tiêu cực phát triển công nghiệp môi trường vùng DTTS miền núi (4)Mặc dù loạt cải cách sách lâm nghiệp nhà nước giúp độ che phủ rừng Việt Nam tăng dần từ năm 1990 đến Có thể thấy độ che phủ rừng Việt Nam tăng lên (gần mức năm 1943) chủ yếu nhờ trồng rừng tái sinh tự nhiên bị thách thức tình trạng suy thối rừng khai thác gỗ, củi, hợp pháp trái phép diễn nhiều nơi Cho tới diện tích rừng toàn quốc tăng năm qua, diện tích rừng bị cịn mức cao Theo báo cáo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, năm 2018, lực lượng chức phát 12.900 vi phạm pháp luật rừng Điều đáng nói số vụ phá rừng giảm số vụ bị xử lý, khởi tố hình lại tăng mạnh với 363 vụ, tăng 51 vụ ( tăng 16%) so với năm 2017, 16.027 m3 gỗ loại bị tịch thu (giảm 7% so với năm 2017) Cũng năm 2018, có 4.967 vụ vận chuyển, mua bán trái pháp luật gỗ, lâm sản (giảm 25% so với năm 2017) bị phát xử lý, tịch thu 16.027 m3 gỗ [1] Việc xây dựng phát triển khu công nghiệp, điểm công nghiệp nhà máy công nghiệp vùng dân tộc thiểu số miền núi cần diện tích lớn điều nguyên nhân khơng nhỏ ảnh hưởng tới diện tích rừng Trong số đó, đáng ý dự án xây dựng nhà máy cơng trình thủy điện thủy điện Sơn La Bên cạnh đó, số ngành công nghiệp liên quan đến khai thác chế biến lâm sản nguyên nhân dẫn tới rừng ngày suy giảm chất lượng Việt Nam mười nước có đa dạng sinh học cao hành tinh bao gồm khoảng 10% lồi giới, chiếm có 1% diện tích đất Việc xây dựng cơng trình hồ thuỷ điện, thuỷ lợi, mở đường giao thông, đường dẫn điện nhiều sở hạ tầng khác trực tiếp gây suy thối, chia cắt, hình thành rào cản di cư, làm sinh cảnh tự nhiên, gây tác hại nghiêm trọng lâu dài tới sống quần thể động vật hoang dã Sự phát triển nhà máy thủy điện vừa nhỏ thời gian qua bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập Diện tích rừng chuyển đổi mục đích cho phát triển sở hạ tầng biến động qua năm thống kê hình Theo báo cáo Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn, tới ngày 31/12/2018, có 37 tỉnh có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên với 2.954 dự án, đề nghị chuyển mục đích 136.769 rừng, bao gồm: rừng tự nhiên 31.932 ha, rừng trồng 68.799 ha, đất chưa có rừng 13.700 ha, chưa xác định 22.338 Hình Diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng cho phát triển sở hạ tầng mục đích ngồi nơng nghiệp qua năm tồn quốc [3] 3.2.2 Ảnh hưởng tiêu cực từ khai thác tài nguyên khoáng sản (5)thiểu số nơi có hoạt động khai thác mỏ thường khó khăn bất ổn so với vùng khác Họ chưa hỗ trợ trực tiếp trích từ nguồn thu hoạt động khống sản để phát triển kinh tế xã hội địa phương, phải chịu hậu môi trường áp lực hoạt động khoáng sản gây Hoạt động khai thác mỏ tăng khả bị rủi ro tổn thương nhóm cộng đồng dân cư khu vực, tước hội có thu nhập bền vững người nghèo Các mỏ khoáng sản thường nằm vùng sâu, vùng xa nơi người dân tộc thiểu số chủ yếu phụ thuộc nông - lâm nghiệp Hoạt động khai thác mỏ sử dụng số nguồn tài nguyên đất, rừng nước mà sống người nghèo lại trực tiếp phụ thuộc vào nguồn tài ngun [4] 3.2.3 Ơ nhiễm suy giảm chất lượng tài nguyên đất Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Quyết định số 2098/QĐ-BTNMT phê duyệt công bố kết thống kê diện tích đất đai nước năm 2018 với tổng diện tích tự nhiên 33.123.597 ha, bao gồm: Diện tích nhóm đất nơng nghiệp 27.289.454 ha; diện tích nhóm đất phi nơng nghiệp 3.773.750 ha; diện tích nhóm đất chưa sử dụng 2.060.393 [5] Trong số đó, có 76% diện tích đất dốc miền núi với nhiều hạn chế cho sản xuất nơng nghiệp, có 12,5 triệu đất xấu mà phần lớn đất có tầng mặt mỏng bị xói mịn mạnh Theo báo cáo Bộ Kế hoạch Đầu tư, đến hết tháng 12/2016, nước có 325 khu cơng nghiệp thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên gần 95 nghìn ha, diện tích đất cơng nghiệp cho th đạt 64 nghìn ha, chiếm khoảng 67% tổng diện tích đất tự nhiên Trong đó, 220 khu cơng nghiệp vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên gần 61 nghìn ha, 105 khu công nghiệp giai đoạn đền bù giải phóng mặt xây dựng với tổng diện tích đất tự nhiên 34 nghìn Tổng diện tích đất cơng nghiệp cho th khu cơng nghiệp đạt 31,8 nghìn ha, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp đạt 51%, cao 2% so với cuối năm 2015 Riêng khu công nghiệp vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 73%, cao 6% so với cuối năm 2015 Trong dạng nhiễm mơi trường đất, có dạng ô nhiễm chủ yếu: Chất thải sở sản xuất hóa chất cơng nghiệp khu vực khai khống, khu vực cơng nghiệp gây Ngun nhân đất chịu tác động chất thải từ hoạt động cơng nghiệp, khai khống bãi chơn lấp rác thải; chất độc hóa học tồn lưu Khai thác khoáng sản làm gia tăng trình xói mịn bồi lấp mặt đất bị xáo trộn; khai thác khoáng sản làm ảnh hưởng đến môi trường nước: làm thay đổi chế độ thủy văn, địa chất thủy văn; khai thác khống sản gây nhiễm môi trường, đặc biệt kim loại nặng chất độc hại; ảnh hưởng đến môi trường sinh thái sức khỏe người [6] Chẳng hạn, nước thải từ khu vực công nghiệp không qua xử lý xả thẳng môi trường Một số kênh, mương ngấm vào đất, gây ô nhiễm đất làm thay đổi hàm lượng chất hóa học đất… Cao Bằng tỉnh có nhiều khống sản, có nhiều doanh nghiệp khai thác khống sản quy mơ, gây phá vỡ cấu trúc đất, đá Do khoan nổ mìn với hoạt động hịa tan, rửa trơi thành phần chứa quặng đất đá làm thay đổi tính chất vật lý thành phần hóa học nguồn nước xung quanh khu mỏ Ngồi ra, rác thải cơng nghiệp, rác thải sinh hoạt, rác thải bệnh viện làm cho nguồn đất đai bị khơ cằn Tình trạng khai phá rừng làm nương rẫy, khai thác gỗ trái phép, khai thác khoáng sản xảy địa bàn tỉnh, dẫn đến tình trạng rửa trơi, bạc màu, phá vỡ kết cấu tầng đất Suy thoái đất dần dẫn đến giảm suất trồng, vật nuôi, suy giảm đa dạng sinh học Q trình lại tác động ngược lại, làm cho q trình xói mịn, thối hóa đất diễn nhanh Các hóa chất độc hại tích tụ đất làm tăng khả hấp thu nguyên tố có hại trồng, vật nuôi gián tiếp gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe đồng bào (6)nhiễm kho chứa thuốc bảo vệ thực vật Để đảm bảo mùa vụ người dân lạm dụng loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học cho trồng Phun lượng lớn hóa chất vào loại trồng không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân tiêu dùng sản phẩm mà cịn gây nhiễm mơi trường đất lượng lớn thuốc không trồng hấp thụ hết Chặt phá rừng, làm nương rẫy du canh, khai thác khống sản trái phép khơng kế hoạch, nổ mìn phá đất đá, đổ đất đá bừa bãi, sử dụng phân bón hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không khoa học… qua nhiều hệ làm cho đất đai bị thối hóa nghiêm trọng Nhiều nơi vùng miền núi DTTS, đất khả sản xuất canh tác xu hướng hoang mạc hóa ngày phát triển, để lại đất trống, đồi trọc Bên cạnh đó, tượng xói mịn hủy hoại đất đai xảy nghiêm trọng vùng đồi núi cao nguyên Những vùng việc phải chịu trực tiếp hậu việc tàn phá lớp phủ thực vật rừng, dốc cao, địa hình bị chia cắt mạnh, đó, có nhiều sườn dốc tới 25 - 30 độ, khiến đất màu bị rửa trơi, trơ lại đá gốc, khơng có khả trồng cấy, trỉa hạt 3.2.4 Ô nhiễm suy giảm chất lượng tài nguyên nước Vùng núi Việt Nam vốn nơi có nguồn nước phong phú, sông suối nước chảy quanh năm, khai thác phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày nhân dân làm thủy điện, nông nghiệp, công nghiệp phát triển giao thông vận tải Tuy nhiên diện tích rừng ngày thu hẹp, dẫn tới nhiều vùng bị thiếu nước trầm trọng Hà Giang, Cao Bằng, Hịa Bình, Lai Châu, Quảng Trị, vùng núi đá vôi Ở Tây Nguyên, năm trở lại rừng bị thu hẹp nhanh, tương thiếu nước trở nên trầm trọng Vào mùa khô, nhiều nơi nhân dân phải 5,10 km để kiếm nước, mà lại nước khơng hợp vệ sinh Do bị xói mịn mạnh, gây nên bồi lắng mức độ cao mà hiệu dòng kênh tuổi thọ hồ chưa bị giảm sút Năm 1991, hai công trình thủy điện quan trọng miền Trung Đa Nhim Trị An khơng vận hành bình thường thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô Những hồ nhỏ Cẩm Sơn, Sông Hiếu, Bộc Nguyên miền Bắc bị bồi lắng trầm trọng sau 10 năm hồn thành cơng trình Sơng Bằng, Sông Hiến ngày đêm tiếp nhận gần 7.000 m3 nước thải sinh hoạt 2.000 m3 nước thải cơng nghiệp Trong đó, nguồn nước thải có hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS), nhu cầu ơ-xi sinh hóa (BOD), nhu cầu ơ-xi hóa học (COD)… vượt nhiều lần tiêu chuẩn Việt Nam cho phép 3.2.5 Ơ nhiễm khơng khí biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu hệ chịu tác động phát triển cơng nghiệp mà hiệu ứng nhà kính chất thải công nghiệp dần phá hủy tầng O3 Biến đổi khí hậu hậu việc tăng nhanh khí gây hiệu ứng nhà kính mà phần đóng góp lớn phát thải CO2 Báo cáo Tổ chức Khí tượng giới (WMO) công bố vào ngày 28/3/2019 đưa dẫn chứng việc biến đổi khí hậu gia tăng đồng thời khiến cho tác động lên kinh tế, xã hội ngày nghiêm trọng đáng lo ngại Biến đổi khí hậu khơng khiến nhiệt độ tăng, thay đổi lượng mưa, hay nước biển dâng, mà phạm vi tồn cầu cịn khiến cho tượng thời tiết cực đoan xảy với tần suất nhiều diễn biến bất thường Sự gia tăng dù nhỏ biến đổi khí hậu, mà điển hình nóng lên tồn cầu tạo thay đổi lớn tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt đợt sóng nhiệt mưa lớn Trong năm qua, việc nước biển dâng cao kỷ lục nhiệt độ tăng cao bất thường phạm vi toàn cầu có xu hướng tiếp tục tiếp diễn, hệ kèm tượng thời tiết cực đoan ngày gia tăng Báo cáo WMO rõ, thời gian năm vừa qua, mức nhiệt nóng ghi nhận nhiệt độ trung bình năm 2018 tăng cao khoảng 1oC so với giá trị tương tự giai đoạn tiền công nghiệp [7] (7)gia khác Sự gia tăng tượng thời tiết cực đoan, mà cụ thể hạn hán tăng cường đợt sóng nhiệt nhiều nhà khoa học xác định nguyên nhân gây hàng loạt vụ cháy rừng dội giai đoạn cuối 2019 đầu 2020 Việt Nam ghi nhận quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu tồn cầu, đó, tượng thời tiết cực đoan xuất Việt Nam với tần suất ngày tăng cao Tại Việt Nam, gia tăng tượng thời tiết cực đoan năm gần gây thiệt hại không nhỏ tới phát triển kinh tế ảnh hưởng tới đời sống người dân Tính riêng 20 năm trở lại đây, loại thiên tai bão, lũ, lở đất… khiến 13.000 người thiệt mạng, gây thiệt hại tài sản 6,4 tỷ USD Đồng thời, khoảng 60% diện tích đất 70% dân số đứng trước rủi ro hứng chịu thảm hoạ từ thiên tai Trong năm 2019, nắng nóng tháng tháng liên tiếp đạt kỷ lục Nắng nóng Hương Khê (Hà Tĩnh) đo ngày 20/4/2019 43,40C, mức cao lịch sử quan trắc Việt Nam từ trước thời điểm Lần đầu tiên, Hà Tĩnh, địa phương phải tiến hành di dời dân cháy rừng Cũng năm 2019, 10/14 tỉnh, thành miền Trung xảy gần 100 vụ cháy Bên cạnh đó, trận mưa lớn lũ quét bất thường xảy nhiều khu vực miền Trung năm 2019 Trong ngày đầu tháng 8, mưa lớn Phú Quốc (Kiên Giang) đạt kỷ lục tổng lượng mưa 10 ngày đầu tháng đạt mức 1.167,4mm, cao gấp lần lượng mưa trung bình năm, gần ½ giá trị tổng lượng mưa trung bình năm Phú Quốc (2.812mm) Đầu tháng 1/2020, buổi trưa chiều 30 tết âm lịch Canh Tý, số khu vực miền núi phía Bắc Phổ Yên (Thái Nguyên), Việt Trì (Phú Thọ), v.v… bất ngờ xuất mưa đá với bán kính từ 1-2 cm Hiện tượng ghi nhận gặp điều kiện thời tiết tháng khu vực Tới đêm 17/3/2020, tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Phú Thọ tiếp tục xảy mưa đá, gây thiệt hại không nhỏ cho người dân Đáng ý, Si Ma Cai (Lào Cai), kích thước trung bình viên đá vào khoảng 3-5 cm Mưa đá khiến cho nhiều nhà dân dân tộc thiểu số bị tốc mái, vỡ ngói, hư hỏng nặng, nhiều diện tích trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại Trận mưa đá ước tính gây thiệt hại kinh tế khoảng tỷ đồng Theo nghiên cứu nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho thấy: Biến đổi khí hậu làm thay đổi hệ thống thời tiết - khí hậu đặc trưng vùng núi Đông Bắc, kéo theo thay đổi phức tạp, đa chiều khác hệ thống tự nhiên, gây biến động tần suất, cường độ tính cực đoan tượng thời tiết nguy hiểm (bão, dơng, lốc, mưa đá…) Tình trạng thời tiết khơ nóng kéo dài vào mùa hè; rét đậm, rét hại kèm sương muối vào mùa đông; lũ quét, sạt lở vào mùa mưa; hạn hán thiếu nước tưới nghiêm trọng vào mùa khô Đặc biệt, băng tan, nước biển dâng m, Đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) có 39% diện tích bị ngập Điều đặt thách thức lớn chiến lược bảo đảm an ninh lương thực (ANLT) quốc gia năm ĐBSCL cung cấp 50% sản lượng gạo, 70% lượng trái cây, 40% lượng thủy sản đánh bắt 74% lượng thủy sản nuôi trồng nước Năm 2020 này, theo số liệu Tổng cục Thống kê, đến trung tuần tháng 3, ĐBSCL kết thúc thu hoạch lúa vụ mùa 2019-2020 Sơ cho thấy, diện tích gieo trồng lúa mùa tồn vùng giảm 2.500 ha, suất giảm 0,9 tạ/ha, sản lượng giảm 26.600 so với kỳ năm trước [8] Đối với ngành chăn nuôi vùng núi Đông Bắc, biến đổi khí hậu nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh vật nuôi Báo cáo thống kê Cục Thú y năm 2015, dịch lở mồm long móng xuất nhiều giai đoạn 2006-2015 tỉnh Đông Bắc Trong đó, tỉnh có đàn gia súc thường xuyên mắc bệnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn Năm 2015, tỉnh Bắc Kạn vi-rút gây bệnh lở mồm long móng chủng loại thuộc type A làm chết hàng trăm trâu bò (8)tiếp cận dịch vụ xã hội đồng bào dân tộc thiểu số miền núi nói chung, có vùng Đơng Bắc Người già trẻ em mắc bệnh ho, sốt, viêm xương khớp, viêm phổi, tiêu chảy… nhiều Khu vực thiếu nước nghiêm trọng huyện vùng cao thuộc cao nguyên đá Đồng Văn Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn Mèo Vạc tỉnh Hà Giang Có thời kỳ, người ta ghi nhận 14/19 xã huyện Mèo Vạc, 13/19 xã huyện Yên Minh, 10/13 xã huyện Quản Bạ bị thiếu nước trầm trọng mùa khô Trong đó, thiên tai diễn vùng núi với tần suất cao cường độ lớn Theo Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), số 800 thị Việt Nam nay, có khoảng 140 - 150 đô thị miền núi chịu ảnh hưởng rõ rệt sạt lở đất, lũ quét hạn hán Khảo sát khả chống chịu biến đổi khí hậu thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho thấy, đặc điểm địa hình vùng núi cao nên sở hạ tầng giao thông thường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm thiệt hại sụt lún, sạt lở đất gây chia cắt đường giao thông, hư hỏng đường sá ngập úng kéo dài, ách tắc giao thông hệ kèm Trong đó, thị vùng Tây Nguyên thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nơng), khó khăn lớn hạn hán, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất đời sống người dân 4 Kết luận Với gần ¾ diện tích nước, vùng dân tộc thiểu số miền núi Việt Nam vùng có vị trí quan trọng phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phịng Phát triển cơng nghiệp có tác động tích cực việc khơi phục bảo vệ mơi trường giữ gìn cảnh quan mơi trường Tuy nhiên, tác động tích cực cịn nhỏ bé chưa nhân rộng quan tâm mức Trái lại, tác động tiêu cực từ phát triển công nghiệp đến môi trường lại diễn nhiều khía cạnh thực có ảnh hưởng sâu sắc đến môi trường tự nhiên đời sống người dân Những tác động không ảnh hưởng xấu đến rừng, đa dạng sinh học, loại tài nguyên gây biến đổi khí hậu mà cịn ảnh hưởng đến điều kiện sản xuất kinh doanh hội nhập thị trường quốc tế nhiều ngành công nghiệp Những khía cạnh tích cực tác động phát triển công nghiệp cần trọng phát triển nhiều để công nghiệp làm thay đổi mặt đời sống vùng DTTS miền núi mà cịn khơng gây tác động tiêu cực đến môi trường TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] Y Kim, “The solutions for deforestation,” 27/02/2020 [Online] Available: http://quoc hoi.vn/hoatdongdbqh/Pages/home.aspx?ItemI D=44130 [Accessed March 3rd, 2020] [2] H Phan, L Cong, and Y Van, “Strict handling the deforestation in Tay Nguyen,” 21/03/2020 [Online] Available: https://nhandan.com.vn/ xahoi/item/43659402-xu-ly-nghiem-tinh-trang-pha-rung-o-tay-nguyen.html [Accessed May 3rd, 2020] [3] Forest service employees, “Forest change year by year, 2007 – 2012,” 21/10/2013 [Online] Available: http://kiemlam.org.vn/Desktop.as px/List/So-lieu-dien-bien-rung-hang-nam/ [Accessed March 3rd, 2020] [4] V H Le, “Impact of mineral resources exploitation on socio-economic development of local communities in Western districts, Nghe An province,” Journal of Earth science - VAST, vol 37, no 3, pp 213-221, 2015 [5] Ministry of Nature resources and Environment, “Decision No 2098 / QD-BTNMT approved and published results of land statistics of the whole country in 2018,” 13/11/2018 [Online] Available: http://bao chinhphu.vn/Xa-hoi/Cong-bo-ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2018/379904.vgp [Accessed March 3rd, 2020] [6] T X Pham, T A Tran, T T T Doan, T T N Hoang, T D Pham, T L Nguyen, and V P Nguyen, “Environmental issues of mining activities in Tay Nguyen,” Journal of Earth science - VAST, vol 37, no 2, pp 139-147, 2015 [7] Ministry of Planning and Investment, “Climate change and extreme weather phenomenom,” 04/05/2020 [Online] Available: http://ncif gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=22022 [Accessed May 4th , 2020] phế thải https://nhandan.com.vn/ http://kiemlam.org.vn/Desktop.as px/List/So-lieu-dien-bien-rung-hang-nam/. https://baodantoc.vn/phat-trien-ben- vung-khu-vuc-dong-bang-truoc-bien-doi-khi-hau-buoc-cung-nhau-de-phat-trien-bai-2-158 6439752768.htm
- Xem thêm -

Xem thêm: TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI, TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng cho phát triển cơ sở hạ tầng và các mục đích  ngoài nông nghiệp qua các năm trên toàn quốc [3]  - TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Hình 1..

Diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng cho phát triển cơ sở hạ tầng và các mục đích ngoài nông nghiệp qua các năm trên toàn quốc [3] Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan