0

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ CẢI THIỆN KỸ NĂNG NGHE HIỂU TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

6 52 0
  • THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ CẢI THIỆN  KỸ NĂNG NGHE HIỂU TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:45

Kết quả cho thấy có nhiều hạn chế trong việc dạy và học kỹ năng nghe hiểu như là: kiến thức nền của sinh viên thấp, phương pháp học ở trường phổ thông trung học không tập trung kĩ năng[r] (1)THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ CẢI THIỆN KỸ NĂNG NGHE HIỂU TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Hồng Văn Sáu1, Dương Cơng Đạt2* 1Trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông - ĐH Thái Nguyên, 2Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Bài báo nhằm phân tích thực trạng khó khăn nghe hiểu, từ đưa giải pháp cải thiện kỹ nghe cho sinh viên Nghiên cứu tiến hành khảo sát 200 sinh viên năm thứ vấn 10 giảng viên tiếng Anh trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông - Đại học Thái Nguyên Kết cho thấy có nhiều hạn chế việc dạy học kỹ nghe hiểu là: kiến thức sinh viên thấp, phương pháp học trường phổ thông trung học không tập trung kĩ nghe, hoạt động giai đoạn tiền nghe hiểu học nghe hiểu chưa phong phú, đa dạng Một số đề xuất khả thi bao gồm: sử dụng, kết hợp linh hoạt kỹ thuật dạy học giai đoạn tiền nghe hiểu, có tính đến cảm xúc, nhu cầu sở thích sinh viên Từ khóa: Tiếng Anh giao tiếp; kỹ nghe hiểu; giai đoạn tiền nghe hiểu; hoạt động tiền nghe hiểu; kỹ thuật dạy học giai đoạn tiền nghe hiểu Ngày nhận bài: 12/6/2020; Ngày hoàn thiện: 22/6/2020; Ngày đăng: 30/6/2020 CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS TO IMPROVE ENGLISH LISTENING COMPREHENSION SKILLS AT UNIVERSITY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY - THAI NGUYEN UNIVERSITY Hoang Van Sau1, Duong Cong Dat2* 1 TNU - University of Information and Communication Technology 2 TNU – University of Education ABSTRACT The purpose of the article is to investivate the current situation and difficulties of listening comprehension; thereby it suggested solutions to improve listening skills for students To carry out the research, the author surveyed 200 first-year students and interviewed 10 English teachers at University of Information and Communications Technology (ICTU) - Thai Nguyen University Research results show that there are some disadvantages in teaching and learning listening comprehension skills such as: students’ background knowlesge is low, teaching and learning English at high schools does not pay attention on listening skill, and the pre-listening activities are not really interesting and variable The solutions recommended are using and integrating various pre-listening techniques with the consideration of student’ needs feelings and interests Keywords: Communicative English; listening comprehension skill; listening stage; pre-listening activities; pre-pre-listening techniques Received: 12/6/2020; Revised: 22/6/2020; Published: 30/6/2020 (2)1 Đặt vấn đề Có thể nói dạy học ngoại ngữ theo đường hướng giao tiếp xu hướng chủ đạo sở giáo dục nước ta Việc rèn cho người học kỹ giao tiếp (Nghe, nói, đọc, viết) xem mục tiêu việc dạy học Tiếng Anh Nghe hiểu tiếng Anh khơng cịn kỹ thụ động mà trở thành kỹ chủ động, người học đóng vai trị tích cực việc nghe xử lý thông tin, hiểu nội dung cuối phản hồi lại thơng tin [1] Theo Nunan [2], người nghe phản hồi tiến trình nghe hồn tất, q trình giao tiếp đạt kết mong muốn Tiến trình giao tiếp thất bại kỹ nghe Vì kỹ nghe hiểu yếu tố trọng yếu trình giao tiếp Trong đó, giai đoạn tiền nghe hiểu đóng vai trị đặc biệt quan trọng việc phát triển kỹ nghe hiểu cho người học Tại trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông (CNTT&TT) - Đại học Thái Nguyên, hầu hết giảng viên tiếng Anh nhận thức tầm quan trọng kỹ nghe hiểu tiếng Anh có biện pháp nhằm làm tăng hứng thú học nghe cho sinh viên Một biện pháp vận dụng kỹ thuật hoạt động tiền nghe hiểu nhằm lôi cuối sinh viên học nghe Trong viết tác giả bàn ưu điểm hạn chế người dạy, người học giáo trình Trên sở tác giả đề xuất biện pháp cải tiến phương pháp dạy học kỹ nghe hiểu, giúp làm tăng hứng thú sinh viên học nghe Sau phần mở đầu phần thực trạng dạy học kỹ nghe hiểu tiếng Anh ĐH CNTT&TT Tiếp đến phần Kết nghiên cứu bàn luận Cuối Kết luận đề xuất giải pháp giúp nâng cao chất lượng dạy học kỹ nghe hiểu cho sinh viên nhà trường 2 Khái quát thực trạng dạy học kỹ nghe hiểu trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông 2.1 Thực trạng dạy học kỹ nghe hiểu Tiếng Anh Về chương trình: Mơn học Tiếng Anh môn học bắt buộc trường đại học, cao đẳng Môn học nhằm củng cố khối kiến thức sinh viên học trường phổ thông trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức liên tục cập nhật, đặc biệt rèn luyện kỹ sử dụng tiếng Anh (Nghe-nói-đọc-viết) thực tiễn sống Qua môn học, sinh viên thêm kiến thức mặt đời sống mà cịn có khả sử dụng tiếng Anh giao tiếp hàng ngày công việc tương lai Tại trường Đại học CNTT&TT, môn học phân chia thành học phần: Tiếng Anh 1, 2, 4; học phần chiếm tín (54 tiết) Trong đó: - Thang điểm đánh giá môn học: 10 - Trọng số điểm kiểm tra thường xuyên: 40% - Trọng số điểm thi học phần: 60% - Hình thức thi cuối kỳ: Tự luận 60% kết hợp vấn đáp 40% Về đội ngũ giảng viên: Giảng viên giảng dạy môn học giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ, thuộc Khoa Khoa học phụ trách Các giảng viên giảng dạy mơn học Tiếng Anh, ngồi u cầu chung chun mơn sâu (đạt trình độ Thạc sĩ chuyên ngành), kỹ sư phạm, phẩm chất nhà giáo, cần kết hợp khéo léo truyền thụ kiến thức môn học với kiến thức kỹ sống làm việc thời đại Mục tiêu nhằm giúp sinh viên không giỏi chun mơn mà cịn cơng dân gương mẫu, sống có ích, có trách nhiệm với thân với xã hội Về mặt mạnh: Tại trường Đại học CNTT & TT, việc dạy kỹ nghe hiểu cho sinh viên bắt đầu trọng năm gần Nhà trường quan tâm đầu tư phịng Lab giúp sinh viên có buổi luyện nghe có chất lượng hàng tuần Về phía giảng viên tiếng Anh, thầy cô chủ động trang bị phương tiện giảng dạy phục vụ cho việc dạy nghe hiểu như: laptop, loa vi tính, sách luyện kỹ nghe hiểu… Về hạn chế: (3)Anh thấp sinh viên năm thứ Trong năm học gần đây, nhà trường tiến hành kiểm tra đầu vào môn tiếng Anh kết phần lớn sinh viên trường đạt mức A0 A1- hai mức độ bậc thang đánh giá lực tiếng Anh theo khung tham chiếu Châu Âu Khó khăn thứ hai là, việc dạy-học kỹ nghe hiểu phổ thông không trọng mức Trong kiểm tra, thi, kỳ thi tiếng Anh thường có dạng đọc, viết Từ dẫn đến việc dạy học kỹ nghe hiểu bị xem nhẹ Khi vào học đại học, hầu hết sinh viên gặp khó khăn với kỹ nghe hiểu 2.2 Vai trò giai đoạn tiền nghe hiểu đối với tiến trình nghe hiểu Theo O’Malley, Chamot and Kupper [3], giai đoạn tiền nghe hiểu (Pre-listening) giống giai đoạn khởi động mơn thể thao, mục đích hoạt động giai đoạn nhằm giúp sinh viên tập trung ý vào chủ đề, đặc biệt đoán trước thông tin chủ đề nghe Để khắc phục khó khăn nghe tiết học, giảng viên cần tiến hành: - Giới thiệu chủ đề, ngữ cảnh, tình nội dung có liên quan đến nghe, khai thác xem học sinh biết chưa biết nội dung nghe, gợi trí tò mò, tạo hứng thú cho hoạt động - Cho sinh viên nghĩ, đoán trước điều nghe ngữ cảnh định - Dạy từ vựng, nhiên lưu ý không giới thiệu hết từ mới, nên để sinh viên đoán nghĩa từ ngữ cảnh Khi tiến hành hoạt động nghe, việc dùng giáo cụ trực quan, tranh ảnh minh hoạ kèm theo hỗ trợ tốt cho việc làm rõ ngữ cảnh gợi ý nội dung nghe Tranh ảnh phương tiện để kiểm tra mức độ nghe hiểu sinh viên Nghe xác định tranh có liên quan xếp theo thứ tự Giảng viên cho sinh viên xem tranh hay câu hỏi tập để đoán chủ đề, thông tin cần nghe Một số thủ thuật nên dạy giai đoạn như: True/ False statements prediction; Open-prediction; Ordering-Pre-question [4] Việc lựa chọn hoạt động để thực giai đoạn tuỳ thuộc vào số yếu tố thời gian tiến hành tập nghe, tài liệu có sẵn hay khơng có sẵn, trình độ sở thích sinh viên Điều kiện giảng dạy lớp yếu tố đưa đến định chọn lựa kĩ thuật Ngồi mục đích giảng dạy nghe mục tiêu thực yếu tố để giảng viên đưa định chọn lựa 3 Kết nghiên cứu bàn luận 3.1 Quan điểm thái độ sinh viên đối với kỹ thuật tiền nghe hiểu Để nghiên cứu thực trạng học kỹ nghe hiểu nói chung quan điểm, thái độ sinh viên kỹ thuật tiền nghe hiểu nói riêng, nhóm tác giả tiến hành điều tra xã hội học 200 sinh viên năm thứ đại học quy, học kỳ I năm học 2016 – 2017 thu kết sau: * Thái độ sinh viên kỹ thuật tiền nghe hiểu Thứ nhất, hỏi: “Yếu tố đây gây khó khăn cho bạn nghe hiểu đoạn văn?”, 58% sinh viên cho việc thiếu từ vựng nguyên nhân chính, 25% nghĩ tới việc thiếu kiến thức nền, 10% đề cập đến khó khăn khác trang thiết bị nghe kém, chất giọng lạ người nói, có 7% nghĩ tới nguyên thiếu chuẩn bị cho nhiệm vụ nghe Thứ hai, hỏi: “Giáo viên bạn thường bắt đầu học nghe nào?”, 85% sinh viên nói giáo viên họ tổ chức số hoạt động tiền nghe hiểu, có 15% sinh viên thơng báo họ nghe mà khơng có chuẩn bị Cuối cùng, hỏi vai trò hoạt động tiền nghe hiểu, 33% sinh viên cho (4)* Sự yêu thích sinh viên hoạt động tiền nghe hiểu Dựa câu hỏi: Bạn nghĩ kĩ thuật tiền nghe hiểu sau thú vị, bình thường hay buồn tẻ? Kết thu qua câu trả lời sinh viên thể bảng 1: Bảng Thái độ sinh viên kỹ thuật tiền nghe hiểu Các kỹ thuật tiền nghe hiểu Thú vị Thái độ Bình thường Buồn tẻ Sử dụng trò chơi để giới thiệu chủ đề nghe 70% 20% 10% 2 Sử dụng giáo cụ trực quan 80% 20% 0% 3 Đưa giới thiệu học 65% 25% 10% 4 Giải thích hướng dẫn 22% 38% 40% 5 Dạy trước từ nghe 70% 18% 12% 6 Giúp SV động não từ, cấu trúc hay ý kiến liên quan đến chủ đề nghe 32% 38% 30% 7 Sử dụng câu hỏi tiền nghe hiểu 50% 40% 10% 8 Yêu cầu SV đoán nội dung nghe 20% 50% 30% 9 Thảo luận nhóm chủ đề nghe 40% 46% 14% 10 Đưa nhiệm vụ nghe cho SV 30% 48% 22% Qua bảng 1, dễ nhận thấy 80% SV thấy giáo cụ trực quan thú vị giáo viên sử dụng Lý cho điều việc chuẩn bị giáo cụ trực quan tốn thời gian khó giáo viên Rất may số đơng SV thích trị chơi dạy từ trước, sử dụng câu hỏi gợi mở GV thường xuyên sử dụng Điều giúp hoạt động GV hiệu 3.2 Quan điểm thái độ giáo viên đối với kỹ thuật tiền nghe hiểu Để tìm hiểu quan điểm thái độ giáo viên kỹ thuật tiền nghe hiểu, nhóm tác giả tiến hành khảo sát xã hội 10 GV tiếng Anh thuộc Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Khoa học Cơ bản, trường ĐHCNTT&TT Với câu hỏi: Thầy thấy vai trị kỹ thuật tiền nghe hiểu nào? 80% GV được hỏi cho kỹ thuật tiền nghe hiểu có vai trị quan trọng 20% GV hỏi cho kỹ thuật quan trọng Có thể thấy tất GV nhận thức tầm quan trọng hoạt động tiền nghe hiểu học nghe Trong trả lời câu hỏi: Thầy/cô thường xuyên sử dụng kỹ thuật tiền nghe hiểu trong học nghe nào? 60% số GV nói họ sử dụng kỹ thuật Số GV cịn lại thường sử dụng kỹ thuật nghe Với câu hỏi: Mục đích thầy/cô việc sử dụng kỹ thuật tiền nghe hiểu gì? Nhóm tác giả có câu trả lời thơng qua bảng sau: Bảng Mục đích việc sử dụng kỹ thuật tiền nghe hiểu Mục đích Số lượng Tần suất % A Giúp SV đoán nội dung nghe 60 B Làm tăng hứng thú SV bài nghe 50 C Cung cấp kiến thức chủ đề nghe 40 D Dạy từ vựng khó/mới 30 E Lơi SV vào nghe 60 Như vậy, 6/10 GV cho hoạt động tiền nghe hiểu nhằm giúp SV đốn nội dung nghe lơi SV vào nghe Trong có GV cho mục đích họ dạy từ vựng mới/ khó Điều hiểu từ vựng cung cấp phương tiện giúp SV nghe dễ dàng * Những khó khăn GV áp dùng kỹ thuật tiền nghe hiểu Qua khảo sát, 80% GV cho thiết kế kỹ thuật tiền nghe hiểu thời gian, 70% GV cho việc khó với họ Trong thực tế, tất nghe giáo trình có nhiệm vụ tiền nghe hiểu Tuy nhiên hầu hết GV đưa thêm hoạt động vào nhằm tính đến nhu cầu, hứng thú lực ngôn ngữ SV 3.3 Nguyên nhân hạn chế 3.3.1 Nguyên nhân phía giảng viên (5)các kỹ thuật tiền nghe hiểu nhiều thời gian Để làm việc cần dành thời gian đọc sách hướng dẫn, xem video tham khảo Bên cạnh đó, nhiều giảng viên chưa đa dạng hóa nguồn tài liệu nghe khiến cho sinh viên chán nản, cịn sinh viên yếu khơng theo kịp Ngoài ra, việc giảng viên thao giảng giảng kỹ nghe hiểu nguyên nhân khiến đồng nghiệp dự không rút kinh nghiệm kỹ 3.3.2 Nguyên nhân phía sinh viên Thứ nhất, đầu vào tiếng Anh sinh viên thấp, đặc biệt kỹ nghe hiểu gần khơng Khi tìm hiểu vấn đề này, nhóm tác giả biết bậc học phổ thông, ngữ pháp từ vựng trọng cho kỳ thi cuối kỳ, thi tốt nghiệp THPT quốc gia Hơn kỳ thi kỹ nghe hiểu – kỹ nói khơng đưa vào để kiểm tra, đánh giá Từ khiến cho giáo viên sinh viên xem nhẹ việc dạy - học theo hướng giao tiếp (dạy nghe –nói) Thứ hai là, thời gian tự học tiếng Anh nói chung học kỹ nghe sinh viên thấp Qua tìm hiểu đa số sinh viên dành h đến h tuần cho việc tự học, chủ yếu thời gian dành cho chữa tập ngữ pháp, từ vựng Thứ ba là, sinh viên có tâm lý muốn nghe nhớ 100% thông tin hiểu tiếng Việt câu chữ mà không xác định nội dung trọng tâm, không nắm bắt thông tin cốt lõi nghe Điều khiến cho sinh viên chán nản, lo sợ học nghe Thứ ba là, theo tác giả Kiều Thị Thu Hương [5], thiếu hụt kiến thức vấn đề khác vốn kiến thức chung thách thức cho trình nghe hiểu Việc thiếu kiến thức văn hóa tiếng Anh khiến cho sinh viên gặp khó khăn giải mã nội dung thông tin nghe, sử dụng văn hóa tiếng Việt vào để lý giải cho kết nghe Từ sinh viên hiểu sai ý tưởng nhiệm vụ nghe 3.3.3 Nguyên nhân khác Về trang thiết bị giảng dạy, trường có phịng lab dành cho việc nghe tiếng Anh thời lượng sử dụng dành cho sinh viên hạn chế Mặt khác khơng có phần mềm chuyên dụng để quản lý hoạt động nghe hiểu sinh viên nên giảng viên gặp nhiều khó khăn tương tác với sinh viên Ngoài thiết bị phịng lab hay hỏng hóc chậm sửa chữa nên sinh viên thường không đủ máy để thực hành nghe 4 Kết luận đề xuất giải pháp chủ yếu 4.1 Một số giải pháp cải thiện kỹ nghe hiểu tiếng Anh cho sinh viên 4.1.1 Về phía giảng viên Tuy giáo trình có thiết kế hoạt động tiền nghe hiểu, giảng viên cần thiết kế thêm cách đa dạng, dễ hiểu, phù hợp lôi với sinh viên lẫn sinh viên yếu Việc dạy trước từ nghe gợi ý hay điều giúp sinh viên tránh nhầm lẫn hiểu nghe dễ Một vài kỹ thuật áp dụng như: sử dụng trò chơi đồ vật trực quan để giới thiệu chủ đề nghe; đưa nhiệm vụ nghe cho sinh viên… (6)4.1.2 Về phía sinh viên Theo tác giả Phạm Văn Tặc [6], sinh viên cần tăng cường thời gian tự luyện nghe nhà Sinh viên luyện nghe nhà cách giới thiệu nguồn học nghe hay, dễ sử dụng, phù hợp trình độ (sách, CD, trang web) Tác giả nhấn mạnh kiên trì, bền bỉ luyện tập thường xuyên chìa khố thành cơng cho mơn học Để nâng cao lực sử dụng tiếng Anh, sinh viên cần ôn lại điểm ngữ pháp vừa học, tích luỹ vốn từ vựng hàng ngày Giáo viên hướng dẫn em mẹo nhỏ để nhớ tăng vốn từ (ví dụ: Dán khoảng từ lên chỗ dễ nhìn nhà, nhớ hết thay từ khác; học từ theo ngữ cảnh; học từ theo nhóm chủ đề; đọc thứ thích hàng ngày khoảng 30 phút;…) Ngoài ra, sinh viên cần mạnh dạn đến nơi có nhiều người nước sinh sống làm việc, tập thể thao để chủ động bắt chuyện, từ luyện nghe nói cách sinh động, thực tế Để làm tốt điều này, sinh viên nên luyện tập số chủ đề định thân, sở thích, thời tiết, đồ ăn… để giới thiệu với khách nước Đây động lực tốt cho sinh viên khác việc tự nâng cao lực nghe hiểu tiếng Anh 4.1.3 Về phía nhà trường Để giúp sinh viên tự học hiệu môn tiếng Anh nói chung kỹ nghe hiểu nói riêng, nhà trường cần trang bị tốt cho phòng học, phòng đọc, thư viện, với tài liệu thiết bị kỹ thuật thuận lợi cho việc học sinh viên việc triển khai PPDH đại Ví dụ: phịng học phải trang bị hệ thống âm thanh, nghe nhìn, máy chiếu, mạng Internet có đường truyền tốt, tránh tượng hình ảnh mờ, âm khơng rõ Nhà trường mời thực tập sinh, khách nước đến trường để giao lưu, tạo môi trường thực tế cho sinh viên sử dụng tiếng Anh Ngoài ra, nhà trường nên hỗ trợ kinh phí cho giảng viên sinh viên thực tế nước sử dụng tiếng Anh nơi làm việc người nước Việt Nam đại sứ quán, công ty liên doanh với nước ngồi có sử dụng tiếng Anh Điều này góp phần làm tăng động lực sinh viên, giúp họ thấy vai trò tầm quan trọng tiếng Anh tương lai 4.2 Kết luận Qua nghiên cứu, khảo sát ý kiến giảng viên tiếng Anh sinh viên trường Đại học CNTT Truyền thơng, thấy phần vai trò tầm quan trọng đặc biệt kỹ nghe hiểu giai đoạn tiền nghe hiểu giao tiếp công việc Tuy nhiên kỹ khó số kỹ ngơn ngữ (Nghe, nói, đọc viết) Nó địi hỏi trước hết người thầy phải cải tiến cách dạy, đổi nội dung cho sinh động, dễ hiểu, có sức lơi sinh viên Về phía người học, cần xác định tầm quan trọng kỹ nghe hiểu giao tiếp công việc tương lai, từ tăng cường tự luyện tập cách theo hướng dẫn giảng viên Đồng thời, với đề xuất nêu nhóm tác giả hi vọng tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy giảng dạy tiếng Anh đối tượng người học lứa tuổi việc dạy học kỹ nghe tiếng Anh TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] M Flavia, and L Enachi-Vasluianu, “The importance of elements of active listening in didactic communication: a student’s perspective,” CBU International Conference Proceedings 4, 2016, p 332 [2] D Nunan, Second language teaching and learning Boston Heinle and Heinle publishers, 1999, p 204 [3] C O’Malley, and Kupper, Listening comprehension strategies in second language acquisition Oxford University Press, 1989, pp 418-437 [4] Underwood, Teaching listening- Longman handbooks for language teachers Longman, 1989, pp 30-78 [5] T T H Kieu, “Improving ESP listening skills for officials of foreign affair,” Science Magazine – Hanoi National University - Studying Foreign Country, vol 30, no 3, pp 23-36, 2014
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ CẢI THIỆN KỸ NĂNG NGHE HIỂU TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ CẢI THIỆN KỸ NĂNG NGHE HIỂU TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Thái độ của sinh viên đối với các kỹ thuật tiền nghe hiểu - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ CẢI THIỆN  KỸ NĂNG NGHE HIỂU TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Bảng 1..

Thái độ của sinh viên đối với các kỹ thuật tiền nghe hiểu Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan