0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÍ LỚP 7 LY71_LQD1

4 25 0
 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÍ LỚP 7 LY71_LQD1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:38

Phát bi ểu định luật phản xạ ánh sang.[r] (1) Phòng GD &ĐT Đại Lộc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN VẬT LÍ LỚP Người đề Mai Văn Bảo Đơn vị THCS Lê Quý Đôn A MA TRẬN ĐỀ Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng số câu Đ KQ TL KQ TL KQ TL Chwơng Quang Học Ánh sang… Gương phẳng Gương cầu lồi, gương cầu lõm Câu,bài Điểm C1,C2 B1 1 C3,C5,C 1,5 B2C 1 C4,C7 1 B2a,B2b 2 11 7,5 Câu Bài Điểm C8 0,5 1 0,5 Chương Âm Học Câu Bài Điểm CC910, 1 C11,C12 1 4 Tổng Số câu , 5 2 16 Điểm 2,5 2,5 1 10 (2)B ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I VẬT LÍ Người đề Mai Văn Bảo Đơn vị THCS Lê Q Đơn I TRẮC NGHIỆM : (6 điểm ) Hãy chọn phương án trả lời câu sau : Câu Nguồn sáng có đặc điểm ? A Truyền ánh sáng đến mắt B Tự phát ánh sang C Phản chiếu ánh sang D Chiếu ánh sang vật xung quanh Câu Ta nhìn thấy vật : A Mắt ta chiếu sang vật B Ta sờ đụnh vầo vật C Có ánh sang từ vật truyền đến mắt D Vật trước mặt ta Câu Trong tượng nhật thực , vật cản ánh sang : A Mặt Trời B Mặt Trăng C Trái Đất D Cái nhà Câu Góc tạo tia tới mặt phẳng gương 300thì góc phản xạ : A 300 B 400 C 500 D 600 Câu Trong tượng phản xạ ánh sang , góc tới tăng : A Góc phản xạ tăng B Góc phản xạ giảm C Tia phản xạ tăng D Góc phản xạ không đổi Câu Trong tượng phản xạ ánh sang , tia tới vng góc với mặt gương : A Tia phản xạ tiếp tục thẳng B Góc tới 900 C Tia phản xạ trùng với tia tới D Góc phản xạ 900 Câu Trong tạo ảnh vật qua gương phẳng, vật cách gương 5m ảnh cách vật : A 5m B 2,5m C 10m D 20m Câu Cùng vật đặt trước ba gương , cách gương khoảng , gương tạo được ảnh ảo lớn ? A Gương phẳng B Gương cầu lõm C Gương cầu lồi D Không gương Câu Số dao động giây gọi là: A Vận tốc âm B Tần số âm C Biên độ âm D Độ cao âm Câu 10 Âm phát cao : A Độ to âm lớn B Thời gian để thực dao động lớn C Tần số dao động tăng D Vận tốc truyền âm lớn Câu 11 Vật sau gọi nguồn âm ? A Cái trống B Cái âm thoa C Cây đàn D Cái còi thổi Câu 12 Âm có tần số biên độ âm sau trầm to ? A 50Hz- 100dB B 100Hz- 50dB C 50Hz- 50dB D 100Hz- 100dB II TỰ LUẬN (4 điểm ) Câu Phát biểu định luật phản xạ ánh sang (1 điểm ) Câu Cho vật sang AB đặt trước gương phẳng hình vẽ a Hãy vẽ tia tới AI tia phản xạ IR tương ứng (1 điểm ) b Hãy vẽ ảnh A’B’ AB tạo gương phẳng (1 điểm ) (3) B A (4)C. BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I VẬT LÍ I) TRẮC NGHIỆM ( điểm ) Mỗi câu 0,4 điẻm II) TỰ LUẬN ( điểm ) Câu Phát biểu đủ nội dung (1 điêm ) B Câu a.- Tuỳ theo cách vẽ , đầy đủ yếu tố R ký hiệu (0,5 điểm ) A - Vẽ ( 0,5 điểm ) b - Đầy đủ yếu tố, ký hiệu (0,5 điểm ) - Vẽ (0,5 điểm ) c- Đặt vật song song với mặt gương (1điểm ) I A’
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÍ LỚP 7 LY71_LQD1, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÍ LỚP 7 LY71_LQD1

Hình ảnh liên quan

Câu 2. Cho một vật sang AB đặt trước một gương phẳng như hình vẽ         a. Hãy v ẽ tia tới AI và tia phản xạ IR tương ứng  (1 điểm ) - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÍ LỚP 7 LY71_LQD1

u.

2. Cho một vật sang AB đặt trước một gương phẳng như hình vẽ a. Hãy v ẽ tia tới AI và tia phản xạ IR tương ứng (1 điểm ) Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan