0

bài Kể chuyện - Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia | Ngữ văn, Lớp 4 - Ôn Luyện

8 14 0
  • bài Kể chuyện - Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia | Ngữ văn, Lớp 4 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:12

Kể một câu chuyện em đã được chứng kiến hoặc trực tiếp tham gia thể hiện tinh thần kiên trì vượt khó.. Kể chuyện[r] (1)(2)Kể chuyện Kể chuyện chứng kiến tham gia Đề bài: (3)Kể chuyện Kể chuyện chứng kiến tham gia Gợi ý 1 Tìm ví dụ tinh thần kiên trì vượt khó: - Tìm cách để giải tốn khó - Luyện tập để viết chữ đẹp - Vượt qua hồn cảnh khó khăn để học tập rèn luyện - Nhà nghèo, phải làm nhiều việ giúp gia đình học tập tốt - Có bệnh tật học tập tốt rèn luyện thành vận động viên thể thao, thành thợ giỏi Đề bài: (4)Kể chuyện Kể chuyện chứng kiến tham gia Gợi ý 2 Lập dàn ý câu chuyện định kể: - Mở đầu câu chuyện: Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy câu chuyện - Diễn biến câu chuyện: Trình bày khó khăn mà nhân vật gặp phải lịng kiên trì vượt khó nhân vật - Kết thúc câu chuyện: Nêu kết mà nhân vật đạt nêu nhận xét nhân vật, ý nghĩa câu chuyện Đề bài: (5)Kể chuyện Kể chuyện chứng kiến tham gia Gợi ý 3 Dựa vào dàn ý, nói thành lời Chú ý: - Lựa chọn từ ngữ phù hợp với nhân vật, việc - Kết hợp giọng kể với điệu bộ, cử để diễn tả câu chuyện, hấp dẫn người nghe Đề bài: (6)Kể chuyện Kể chuyện chứng kiến tham gia Kể nhóm Dàn ý câu chuyện định kể: - Mở đầu câu chuyện: Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy câu chuyện - Diễn biến câu chuyện: Trình bày khó khăn mà nhân vật gặp phải lịng kiên trì vượt khó nhân vật - Kết thúc câu chuyện: Nêu kết mà nhân vật đạt nêu nhận xét nhân vật, ý nghĩa câu chuyện Đề bài: (7)Kể chuyện Kể chuyện chứng kiến tham gia Thi kể trước lớp Tiêu chí đánh giá: 1 Nội dung câu chuyện chủ đề: điểm 2 Cách kể hay, có phối hợp giọng điệu cử chỉ: điểm 3.Nêu ý nghĩa câu chuyện: điểm 4.Trả lời câu hỏi bạn đặt câu hỏi trao đổi với bạn: điểm Đề bài: (8)Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2009 Tốn Nhân với số có ba chữ số Diện tích mảnh vườn hình vng là: Bài 3: Tính diện tích mảnh vườn hình vng có cạnh dài 125m Bài giải 125 x 125 = 15625 (m2)
- Xem thêm -

Xem thêm: bài Kể chuyện - Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia | Ngữ văn, Lớp 4 - Ôn Luyện, bài Kể chuyện - Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia | Ngữ văn, Lớp 4 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Diện tích của mảnh vườn hình vuông là: - bài Kể chuyện - Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia | Ngữ văn, Lớp 4 - Ôn Luyện

i.

ện tích của mảnh vườn hình vuông là: Xem tại trang 8 của tài liệu.