0

NHÂN VẬT TRÍ THỨC TRONG VĂN XUÔI NGỌC GIAO

6 13 0
  • NHÂN VẬT TRÍ THỨC TRONG VĂN XUÔI NGỌC GIAO

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:07

Qua khảo sát, thống kê, phân tích, so sánh thế giới nhân vật trong văn xuôi Ngọc Giao, chúng tôi bước đầu nhận thấy: Với cảm hứng cảm thương bi kịch, văn xuôi Ngọc Giao đã khắc họa hìn[r] (1)162 http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn NHÂN VẬT TRÍ THỨC TRONG VĂN XI NGỌC GIAO Nghiêm Thị Hồ Thu Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Nhà văn Ngọc Giao bút viết nhiều tác phẩm có giá trị cho văn học đại Việt Nam Thế giới nhân vật văn xi Ngọc Giao phong phú, đa dạng góp phần khắc họa đầy đủ diện mạo xã hội đương thời Tuy nhiên, nghiệp văn chương giới nhân vật văn xi Ngọc Giao cịn vấn đề cần quan tâm nghiên cứu nhiều Qua khảo sát, thống kê, phân tích, so sánh giới nhân vật văn xuôi Ngọc Giao, bước đầu nhận thấy: Với cảm hứng cảm thương bi kịch, văn xi Ngọc Giao khắc họa hình ảnh người trí thức có khát vọng sống bấp bênh; người trí thức rơi vào bi kịch khơng thích nghi với sống thành thị xô bồ, phức tạp; người trí thức nạn nhân tha hóa cám dỗ; người trí thức dám mạnh dạn đến với mới, tự nhiên thể nhu cầu giải trí, vui chơi đặc biệt thể tình u; người trí thức có nhiều trăn trở đời Từ khóa: Văn xi; Ngọc Giao; nhân vật; trí thức; văn học Việt Nam Ngày nhận bài: 27/02/2020; Ngày hoàn thiện: 24/5/2020; Ngày đăng: 25/5/2020 IMAGE OF INTELLIGENT PEOPLE IN NGOC GIAO PROSE Nghiem Thi Ho Thu TNU - University of Sciences ABSTRACT Writer Ngoc Giao who has written many valuable works for modern Vietnamese literature The world of characters in Ngoc Giao prose diversity have contributed to a more complete depiction contemporary social appearance However, literary career as well character world in Ngọc Giao prose There is still a need for more research Through surveys, statistics, analysis and comparisons the character world in Ngọc Giao prose, we initially noticed: With inspiring tragic compassion, prose Ngoc Giao depicted the image of an aspiring intellectual but life is not stable; intellectuals fall into tragedy not adapted to a busy, complicated urban life; intellectuals are victims of alienation and temptation; intellectuals dare to come to the new, naturally expresses the need for entertainment, entertainment and especially showing love; intellectuals have many concerns about life Keywords: Prose; Ngoc Giao; figure; intellectuality; Vietnamese literature Received: 27/02/2020; Revised: 24/5/2020; Published: 25/5/2020 (2)1 Mở đầu Nhân vật phương tiện để nhà văn khái quát thực cách hình tượng Nhà văn xây dựng lên nhân vật để thể nhận thức cá nhân, loại người hay vấn đề thực mà gặp gỡ, chứng kiến hay trải nghiệm Nhân vật dẫn người đọc vào giới thời kì lịch sử xã hội, khám phá mảnh đời, số phận, tính cách góp phần thể đề tài, tư tưởng nhà văn Thế giới nhân vật văn xuôi Ngọc Giao phong phú, phản ánh diện mạo thời đại xu hướng loại hình nhân vật văn học đại Trong đó, nhân vật trí thức xuất với nét đặc điểm mang tính thời đại để lại nhiều cảm xúc Đây vấn đề cần nghiên cứu đầy đủ để thấy rõ đặc điểm sáng tác hiệu nghệ thuật xây dựng nhân vật văn xuôi Ngọc Giao [1, tr 3-9], [2, tr 90-98] Trí thức Tây học loại hình nhân vật văn học đại Đó người mang đặc điểm khác với trí thức thời trung đại Trí thức văn học 1930 - 1945 biểu tượng cho dân trí, tinh hoa cộng đồng người đại diện cho mới, tiến Giai đoạn 1930-1945, viết hình ảnh người trí thức, tiêu biểu phải nói đến sáng tác Nam Cao với phản ánh sống nghèo khổ bi kịch tinh thần phải đối diện với giấc mộng nghiệp khơng thành, tình thương không trọn vẹn Các tác giả Tự lực văn đồn lại tập trung xây dựng hình ảnh người trí thức trẻ Tây học với giấc mộng đem tri thức, văn minh khoa học phương Tây với nông thôn Văn xuôi Ngọc Giao với cảm hứng cảm thương bi kịch, ông chủ yếu sâu khắc họa đoạn đời, tình mâu thuẫn, cảnh ngộ trớ trêu người trí thức bối cảnh xã hội nhiều khó khăn, vất vả ngầm gửi gắm họ tư tưởng tiến với hi vọng họ người có hiểu biết, suy nghĩ chín chắn làm thay đổi đời người dân khổ 2 Nội dung Khác với người trí thức thời kì trung đại lo đèn sách, học hành thi cử, làm quan, hướng đạo, nhân vật trí thức văn xi Ngọc Giao mang nét đặc trưng thời đại với đặc điểm sau: 2.1 Người trí thức có khát vọng sống bấp bênh Là tầng lớp hình thành xã hội thuộc địa đương thời, người trí thức có khát vọng sống bấp bênh Người trí thức văn xi Ngọc Giao nghèo vật chất bất hạnh tinh thần có giấc mộng lớn, có lý tưởng lớn, tình cảm sáng, hy sinh cho tình yêu, hướng thiện có lúc yếu mềm, sa đọa Điều thể qua tác phẩm: Hằn học, Ở bãi, Một thời làm báo, Hội chợ hội chợ, Tội lỗi ngưỡng cửa, Đời thế, Một ngày chủ nhật, Cầu sương, Nhà q, Xóm Rá, Quan báo, Tơi làm thi sĩ, Trong phòng triển lãm (3)thực sống với đam mê văn chương cho dù cảnh bị bệnh tật giày vò, áo the bạc, khăn sờn, bữa ăn có cà, đĩa rau ơng lấy thủy cầm nằm viết Có người nhận hi sinh người thân để có một công việc ổn định Thông Hằn học Để Thông học hành đến nơi đến chốn có việc làm ổn định, chị gái Thơng phải hi sinh đời gái để kiếm sống chí bán thân để có tiền ni em ăn học tìm kiếm việc làm Tựu chung, họ trí thức có giấc mộng viết lên tác phẩm làm đẹp cho đời, có giá trị cải tạo xã hội phải đối diện với sống lam lũ, vất vả, thiếu thốn Ký chân dung văn học trang văn mang dấu ấn tự truyện trải lòng cho hệ với tâm niệm phản ánh trung thực vấn đề thân phận giới văn nghệ sĩ Đó kinh nghiệm, phẩm chất nghề đáng quý cảm thông, trăn trở với thân phận hàn sĩ Nhà văn coi nhân vật vừa nghệ sĩ trí thức Bởi hoạt động nghề nghiệp họ vừa lao động trí óc có tri thức chun mơn cần thiết cho hoạt động nghề nghiệp vừa sáng tạo theo cảm hứng chủ quan để thể tài phong cách nghệ thuật Qua các tác phẩm Ở bãi, Xóm Rá, Chiêu niệm Vũ Trọng Phụng, Nhớ Lan Khai, Hồi ức Lê Văn Trương, Hồi ức nhà thơ Nguyễn Bính, có hình dung sống văn sĩ hồi đầu kỉ XX Ở có nhìn trực diện người lúc đương thời mà thân nhà văn trải qua có nhìn có độ lùi định thời gian để suy ngẫm, nhận xét cách chín chắn, sâu sắc với viết nhà văn già trải qua nhiều thăng trầm kinh nghiệm đời Với nhìn vừa chủ quan vừa khách quan, nhìn từ trông sang, từ khứ vọng về, nhà văn không ôn nghèo kể khổ từ tâm nghệ sĩ tốt lên lịng tự hào, trân trọng người hội thuyền nói lên tiếng nói cảm thơng cho thiệt thịi, bạc bẽo mà văn sĩ đương thời phải chịu đựng Điều (4)2.2 Người trí thức rơi vào bi kịch khơng thích nghi với sống thành thị xơ bồ, phức tạp Mang ước mơ tư tưởng tiến bộ, bước khỏi làng quê truyền thống mong tìm sống tốt đẹp người trí thức nhiều khơng dễ hịa nhập mà phải đối diện với bi kịch khơng thích nghi với thành thị xơ bồ, phức tạp Khơng hịa hợp với sống thị thành, người trí thức gốc thôn quê chạy trốn thành thị trở với nông thôn để quên thực với nhiều éo le, bất hạnh Đó số phận người trí thức tiểu thuyết Nhà quê Thái, Vĩnh, Diễm ba trí thức có hồn cảnh khác Thái mâu thuẫn gia đình sống khơng hạnh phúc trở quê với mong muốn bán nhà đất để làm ăn thay đổi đời làng quê lại níu giữ phần hồn thiêng liêng khiến anh thay đổi có ý định quê lâu dài có dự định nghiệp với mong muốn viết sách không váng nước, bọt mưa lâu Thái thấy nhiều thư quán Dường quê nơi để Thái giải tỏa mâu thuẫn, xung đột, bế tắc lòng tìm lối cho thân Vĩnh sinh viên trường Luật quê thăm anh chị khơng chịu kiêu kì, cảnh vẻ chị dâu, trớn cô cháu gái, cảnh xa hoa, trưởng giả người anh với thú "đánh tổ tơm, phóng tơ với vợ tỉnh ăn cơm tây để săn lại để đánh tổ tôm" [4, tr 68] Anh chán nản lặng lẽ xếp đồ khỏi nhà anh trai sang làng Thái để tìm gặp Diễm - người bạn tốt, hiền lành bị bệnh nặng bị viện cho quê bệnh nặng Trong nhìn đối lập với người anh trai Vĩnh, "Diễm đáng người nghĩa Cơm rau, áo vải, học lực cao, kiến thức rộng, trải lại nhiều Nó sống thơng Mình lau sậy" [4, tr 70] Bệnh tình vơ phương cứu chữa, Diễm phải lìa xa cõi đời trẻ Cuộc sống thành thị nơi ba người họ có tháng ngày kinh qua dường có chút phiền lịng vương vấn, để ba họ cảm thấy vui vẻ, thoái mái gần sống khơng khí đồng q hậu 2.3 Người trí thức nạn nhân tha hóa cám dỗ (5)vào sào huyệt tình với số tiền định "Lão kí già chiều che đen vá, năm rưỡi, không sai lệch giây, lão ôm sổ sách lớn tay qua Ai tưởng lão thẳng, nhìn phía trước, nghiêm nhà nho" [5, tr 26] thực tình lão giấu ánh mắt thịm thèm để liếc nhìn gái nơi xóm Rá Có thầy giáo vợ, đủ cả, mẫu mực trước học trò hay sinh viên trước vào nhà chứa vừa chia tay người yêu sau hẹn hò Thế tất họ quên hết chức trách, danh dự tình yêu để thỏa mãn hiếu kì, ăn chơi trác táng cách bỉ ổi Đó nỗi đau xã hội nhiễu loạn thị hiếu dân chủ xâm lấn khơng có định hướng đắn, kinh tế thị trường coi đồng tiền tất cả, khơng tiền bán thân, có tiền mua kể tình người 2.4 Người trí thức mạnh dạn thể nghiệm mới trăn trở đời Ngoài tài khát khao cống hiến cho đời, trí thức thời đại dám mạnh dạn đến với mới, tự nhiên thể nhu cầu giải trí, vui chơi đặc biệt thể tình u Những trí thức trẻ Thơng (Đời nó thế), sinh viên, thầy giáo (Xóm Rá), thày ký (Tội lỗi ngồi cánh cửa) không ngại ngùng vui chơi, thỏa mãn dục vọng đời thường Nhưng bên cạnh trí thức thỏa mãn cá nhân cách thái trí thức có tình u sáng, sẵn sàng hi sinh cho tình u, sẵn lịng đem tình u, lịng tốt, tin vào tính hướng thiện, dũng cảm đối diện với ác để thể tình cảm suy nghĩ với mong muốn phản đối ác, nhẫn tâm người đời để cứu rỗi tâm hồn đêm tối Đó nhân vật "tơi" Đời thế, Một đêm trăng đỏ, Hồi Lucie, Linh Xóm Rá Họ nhân vật tư tưởng tác giả với quan niệm lối sống tốt đẹp, vị cứu sinh cho người thấp cổ bé họng Như lực lượng mang nhiều sứ mệnh cộng đồng coi trọng, người trí thức ln có trăn trở đời Người trí thức văn xuôi Ngọc Giao lên không với nỗi buồn vỡ mộng mà (6)khiến cho anh đồng cảm thấu hiểu cho số phận gái nơi xóm Rá Anh chỗ dựa tinh thần, nguồn động viên lớn cho cô gái cố sống, phải sống để chờ ngày tốt đẹp Dù xuất không nhiều văn sĩ Linh tác phẩm vị cứu sinh thân phận sống bóng tối - gái làng chơi xóm Rá Chính anh với vật lộn đời đấu tranh tư tưởng ln cố níu kéo tia hi vọng mong manh để cứu rỗi đời, cho dù chưa hẳn tìm nguồn sáng cuối đường Khơng nhân vật trí thức thành thị bị tha hóa có người nhanh chóng thức tỉnh trước điều chân thực tốt đẹp, làm chủ thân để làm điều có ý nghĩa Nhiều trí thức trở thành người cứu nhân độ có thực cõi đời họ chứng minh người có học vấn, suy nghĩ chín chắn, có trách nhiệm với đời với người lầm lạc, khổ cực cần cứu vớt đánh thức tội lỗi đời Có thể kể đến an ủi "tôi" dành cho Bảy Hoa Phấn hương, "tôi" dành cho Lucie, "tôi" cứu vớt đứa bé gái bị đối xử tàn nhẫn trong Một đêm trăng đỏ, Thái Nhà quê, Linh Xóm Rá Những nhân vật trí thức coi người gánh đỡ gian khổ đời cho nhân vật bé nhỏ, bất hạnh khác Họ chứng tỏ có óc mẫn tuệ người có học Họ đứng trước nguy thách thức thất bại đói nghèo họ ln cố gắng để khẳng định vai trị thích đáng tích cực đời sống Đặc biệt vai trò khẳng định giải quyết, định hướng cho vấn đề quyền người quyền làm người Đó sứ mệnh cao vấn đề nhân loại Ngọc Giao đặt với trí thức nói riêng với người nói chung Nhiều nhân vật trí thức chỗ dựa tinh thần, định hướng tư tưởng có trí thức hành động để thực sứ mệnh cao Đây coi nét khác biệt văn xi Ngọc Giao viết người trí thức đương thời 3 Kết luận Trong văn xuôi Ngọc Giao, người trí thức lên sản phẩm mang dấu ấn thời đại Có nhiều học vấn, họ có ước mơ hồi bão lớn nhiều người số họ cố gắng đạp khó khăn để sống với nghề Có người trở thành điểm tựa cho kẻ thấp cổ bé họng bị đời xô đẩy vào hang hùm, miệng rắn khơng người khơng làm chủ thân phải sống bi kịch tình yêu bị đồng tiền cám dỗ hậu xã hội đồng tiền, có trí thức có nhân phẩm có trí thức rởm vơ tài, háo danh, ăn chơi trác táng, không làm chủ thân giữ chân lý đắn mà họ học hành dạy dỗ Cuộc đời họ gắn liền với bối cảnh xã hội vận động biến đổi theo hướng thị hóa có dấu vết kinh tế thị trường Phần lớn họ rơi vào tình cảnh đáng thương, bi kịch tự mâu thuẫn lịng họ tạo nên bi kịch khác có liên quan cốt truyện Trong tư tưởng số nhân vật, dù chứng kiến trải qua điều đau đớn bất công họ tiềm ẩn niềm tin, hi vọng mong manh, tư tưởng đấu tranh ngấm ngầm để bảo vệ, nâng đỡ an ủi người thấp cổ bé họng Viết họ, Ngọc Giao có khơi sâu khắc họa riêng hình ảnh người trí thức bối cảnh xã hội đương thời dần tìm đường để khẳng định vị xã hội, hòa nhập với sống làm trịn sứ mệnh TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] T H T Nghiem, "Formation basics of Ngoc Giao's prose characteristics," Journal of Science and Technology, vol 3, no 179, pp 3-9, 2018 [2] T H T Nghiem, "The art of character building in writings by Ngoc Giao," VietNam journal of social science manpower, vol 3, pp 90-98, 2018 [3] N Giao, Collection of short stories “Dot huong lo cu” Literature Publishing House, Hanoi, 2012 [4] N Giao, “Nha que” Novel Hanoi Publishing House, Hanoi, 2011
- Xem thêm -

Xem thêm: NHÂN VẬT TRÍ THỨC TRONG VĂN XUÔI NGỌC GIAO, NHÂN VẬT TRÍ THỨC TRONG VĂN XUÔI NGỌC GIAO

Hình ảnh liên quan

HS biết đọc biểu đồ phần trăm dạng cột, ô vuông, hình quạt, - NHÂN VẬT TRÍ THỨC TRONG VĂN XUÔI NGỌC GIAO

bi.

ết đọc biểu đồ phần trăm dạng cột, ô vuông, hình quạt, Xem tại trang 1 của tài liệu.
Yêu cầu HS quan sát hình 14 (sgk) - NHÂN VẬT TRÍ THỨC TRONG VĂN XUÔI NGỌC GIAO

u.

cầu HS quan sát hình 14 (sgk) Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan