0

Bài đọc 8-5. Nhập môn phân tích chính sách. Chương 2: Mô hình thảo luận tổng quát

13 9 0
  • Bài đọc 8-5. Nhập môn phân tích chính sách. Chương 2: Mô hình thảo luận tổng quát

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:44

Thông thường, việc nghiên cứu một vấn đề phức tạp sẽ sử dụng một số mô hình toán học bổ trợ để dự đoán sự thay đổi của các biến quan trọng, hay hệ quả của các phương án chính sách khác [r] (1)Biên dịch: Lê Việt Ánh & Kim Chi Chương M Mơơ hhììnnhh:: TThhoo lluunn ttnngg qquuáátt Trong tất thuật ngữ mà nhà phân tích sách thích lật lật lại, mơ hình có lẽ từ khó hiểu người “ngoại đạo”, mơ hình mang nhiều nghĩa khác với nhiều người Mơ hình trình bày đơn giản hóa khía cạnh giới thật, đơi vật thể, tình huống, hay quy trình Nó cách trình bày vật chật thật – ví dụ, địa cầu - hay biểu đồ, khái niệm, hay chí tập hợp phương trình Nó quy giản có mục đích khối lượng thơng tin theo kích thước hình dạng dễ xử lý, cơng cụ then chốt “hộp đồ nghề” nhà phân tích Thật vậy, sử dụng mơ hình xun suốt sách Các mơ hình đặc biệt quan trọng nhà phân tích sách cơng, người thường đưa khuyến nghị sách trước vơ vàn kiện ước tính giá trị rối rắm Nhà phân tích phải gọt bỏ kiện ước tính giá trị khơng thiết yếu làm vấn đề thêm tối tăm nhằm phơi bày mối quan hệ cấu biến số quan trọng để dự đốn kết lựa chọn sách cụ thể Lời phát biểu “Khơng đốn trước điều xảy ra,” theo nghĩa hẹp, lại vô nguy hiểm Nó giữ cho nguyên trạng tồn mà không nêu lên nghi vấn, hay gần tất yếu dẫn đến lựa chọn thay nhiều người ưa thích vào thời điểm Chúng tơi ưa thích rủi ro định dựa dự báo, kể dự báo chấp nhận điều mơ hồ chấp nhận định đưa cách ngầm định Trong đời sống hàng ngày, tất dựa vào mơ hình Các bậc cha mẹ đánh dấu chiều cao trưởng thành tường; bạn vẽ đồ để người quen tìm đường đến nhà bạn; thường xuyên sử dụng giá trị trung bình cho vài chuỗi kiện khứ (ví dụ thời tiết) để lên kế hoạch cho tương lai Những mơ hình nhà phân tích sách mở rộng – tinh tế - mô hình đơn giản Trong biện minh cho việc sử dụng mơ hình, cho dù để mơ tả hành vi dì Ba chợ trái hay để cung cấp sở cho thảo luận quyền liên bang sách thích hợp để nghiên cứu phát triển lượng, phải trở lại với câu hỏi bản: Cái phương diện hiểu biết khả kiểm sốt có lớn thực gọt bỏ chi tiết mơ tả khơng? Các loại mơ hình Thơng thường, thảo luận mơ hình bắt đầu danh sách phân loại Chúng không cố đưa bảng danh sách chu mơ hình khác theo vơ vàn chiều hướng Thay vào đó, chúng tơi liệt kê số loại mơ hình sử dụng phổ biến nhất, để nhiều tăng độ khó độ trừu tượng lên (2)Edith Stokey; Richard Zeckhauser Biên dịch: Lê Việt Ánh & Kim Chi Hiệu đính: Vũ Thành Tự Anh trừu tượng cán đào tạo nhiều trường học sử dụng việc bố trí phịng học Ví dụ bảng lớn dán tường vị trí lớp học học tuần; cần liếc qua thấy vị trí cịn trống Xa bước mơ hình biểu đồ: đồ đường ví dụ quen thuộc Bản đồ truyền thống thường cố ghi lại điểm mạng lưới đường sá để giúp từ nơi đến nơi khác Nó để ý đến chi tiết khơng cần thiết đường có nhà hàng ngon nhất, cho dù điều xem mục ưu tiên cho du khách có tinh thần ăn uống Nó cho phép đốn mị đường bị ùn tắt có phân biệt quốc lộ với đường làng Tuy nhiên thường đáp ứng mục đích trước mắt Bản vẽ ngơi nhà ví dụ khác loại mơ hình này, cho người xây dựng biết cần biết Cịn với anh thợ sơn chẳng ích lợi Biểu đồ diễn tiến (Flow charts) loại mơ hình biểu đồ có giá trị, đặc biệt những tình mặt hàng hay phận dân số diễn tiến với tốc độ đặn từ trạng thái qua trạng thái khác Trong năm gần thường thấy biểu đồ diễn tiến cho thấy qui trình chế biến từ dầu thơ thành xăng hay sản phẩm hóa dầu Có thể biểu đồ diễn tiến có ích dùng để giúp cá nhân hiểu trình xét xử tội phạm hình qua giai đoạn hệ thống tịa án Hình 2-1 minh họa biểu đồ diễn tiến thiết kế để mơ hình hóa động lực sử dụng ma túy Dân cư chia thành ba nhóm chính: người khơng sử dụng ma túy, người sử dụng mà không bị giám sát, người nằm chương trình giám sát Mỗi nhóm chia thành nhiều nhóm nhỏ Ngồi ra, mơ hình gồm ln trường hợp tử vong Các mũi tên chuyển dịch người từ nhóm sang nhóm khác Như vậy, mục tiêu quyền tìm cách gây ảnh hưởng cách thuận lợi đến tốc độ chuyển dịch (3)Biên dịch: Lê Việt Ánh & Kim Chi Hình 2-1 Một mơ hình động lượng dân sử dụng heroin Nguồn: Mark H Moore “Anatomy of the Heroin Problem: An Exercise in Problem Definition,” Policy Analysis no (Fall 1976): 656 Mơ hình định anh em họ gần biểu đồ diễn tiến: hai xác định những giai đoạn khác biệt quy trình phức tạp Hình 2-2 cho thấy mơ hình định đơn giản (đọc từ trái sang phải) cho thấy giới chức điện lực phải định nên lắp đặt máy phát điện thông thường hay loại máy chưa thử nghiệm cho dự án nhà máy điện họ Nếu chọn phương án B lắp ráp loại họ phải phấp chờ đợi kết biến cố ngẫu nhiên theo xác suất (thể đường trịn): máy phát điện loại có khơng hoạt động Tuy nhiên mơ hình biểu đồ định cịn xa biểu đồ diễn tiến: hướng đến với lựa chọn tốt Loại mơ hình phát triển chủ yếu để hỗ trợ cho định mà phải dự trù ln biến cố ngẫu nhiên giới ngồi đời Chương 12 dành trọn vẹn cho mơ hình thuộc loại này, nằm tiêu đề chung phần phân tích định Các đồ thị sơ đồ loại mơ hình biểu đồ khác Trong chương tới, thấy nhà kinh tế học sử dụng đồ thị đường bàng quang (hay đường đẳng dụng) mơ hình biểu thị sở thích, đồ thị biên giới sản xuất để trình bày cách kết hợp sản lượng khác Xã hội trung thực Những người nghiện cũ “Những đợt điều trị” Kiêng nhịn tình nguyện Những nơi biệt giam Các bệnh viện tâm thần ngoại trú Duy trì thuốc ngủ gây tê Duy trì thuốc ngủ gây tê Những người sử dụng không giám sát Những người tái nghiện Loại người sử dụng Chơi cho vui Phụ thuộc ma túy Người học đòi sử dụng ma túy Người tuân thủ Người nghiện Người sử dụng chín chăn Người có nghị lực Người sử dụng mức Cái chết Dân số dễ bị tổn thương Xuất viện C (4)Edith Stokey; Richard Zeckhauser Biên dịch: Lê Việt Ánh & Kim Chi Hiệu đính: Vũ Thành Tự Anh Hình 2-2 Thuật ngữ mơ hình sử dụng cho mà thực chất mơ hình khái niệm Theo cách đơn giản, người cắt ổ bánh có mơ hình vòng tròn suy nghĩ Anh biết cách dễ để chia vòng tròn cắt thành miếng hình chữ V Hiếm ta thấy cố gắng cắt ổ bánh trịn thành vòng tròn đồng tâm Chia tỉ lệ đơi đóng vai trị mơ hình khái niệm Thật dễ dàng áp dụng gần ln ln hữu ích Theo năng, hầu hết triển khai mơ hình ta muốn tìm thử xem ta có ứng với mức độ chi tiêu loại chi tiêu cho trước Các số lớn dễ gây nhầm lẫn: Ta suy nghĩ cách sáng suốt ta muốn ta đứng trước tất số không đằng trước dấu phẩy thập phân Nhưng ta thử qui đổi chúng thành giá trị cho ta nắm bắt dễ dàng Ước lượng ban đầu chi phí phủ liên bang cho chương trình tiêm phịng cúm lợn 130 triệu USD Hầu hết không quen với kiểu số tiền hay loại chương trình Nhưng đa số thực theo phép chia tỉ lệ Nếu nửa dân chúng nước Mỹ tiêm phòng, 130 triệu USD cho ta khoảng USD/người Dự án nhà triệu USD mang lại nhà cho 40 hộ gia đình tương đương với 50.000 USD hộ, số mà ta hiểu dễ dàng so sánh với phương án khác Ở mức độ phức tạp hơn, thuật ngữ phản hồi lây lan thường sử dụng mơ hình khái niệm q trình mà hiểu Một điều nhiệt ví dụ quen thuộc chế phản hồi Nhiều sở cảnh sát phịng cháy chữa cháy vùng ngoại có chế trợ giúp lẫn tương tự để thường xuyên phân bổ lại động chữa cháy từ thị trấn đến thị trấn khác sở bị tải Nghiên cứu sử dụng heroin từ ta in lại hình 2-1 bao gồm mơ hình lây lan, trình bày cách thức việc sử dụng heroin lây lan thành phần dân số dễ lây nhiễm Các khái niệm đóng vai trị phép ẩn dụ nhiều tình mà bề ngồi khác Một mơ hình khái niệm tiếng năm gần mơ hình Garrett Hardin tài sản chung (hay “cha chung không khóc”), cánh đồng cỏ chung làng Anh quốc thời trung cổ.1 Những người nuôi gia súc có quyền chăn thả gia súc đồng cỏ chung, hệt chủ xe tơ có quyền sử dụng đường xa lộ, không quan tâm đến tổn thất mà việc sử dụng gây cho người khác Hậu không tránh khỏi tình trạng chăn thả thái đồng cỏ chung hay tình trạng tắc nghẽn thái gây tổn thất cho tất người Và Hardin quan sát, vấn đề tài sản chung phát sinh vô số bối cảnh chẳng liên quan đến bị hay tô 1 “Bi kịch chung,” Science 162, số 3059 (13-12-1968)): 1243-48 Phương án A Lắp ráp loại cũ Loại hoạt động Phương án B Lắp ráp loại (5)Biên dịch: Lê Việt Ánh & Kim Chi Các mơ hình khái niệm thường sử dụng để thực dự đoán phi định lượng hành vi cá nhân hay tổ chức Nhiều công trình lý thuyết xã hội học khoa học trị thiết kế để giúp ta hiểu hành vi Một mơ hình đơn giản: Lãi suất gộp Các định nghĩa mơ hình xem ngày trở nên rộng hơn, nên có lẽ đến lúc ta chuyển sang loại hạn hẹp mà thực tế nhiều nhà nghiên cứu muốn nói tới họ nói mơ hình Đây mơ hình tốn học thức mơ tả thay đổi định lượng biến số cụ thể hay hệ thống nhằm đáp ứng trước kích thích khác Ví dụ, giả sử ta muốn tìm hiểu xem điều xảy cho số tiền để ngân hàng tiết kiệm sau số năm (Ta cố tình chọn tình đơn giản trường hợp mà độc giả thấy quen thuộc.) Ta cần kiện gì? Ta cần biết số tiền ban đầu (gọi S0), lãi suất hưởng tiền gửi (gọi r), thời gian ký gửi ngân hàng (gọi n số năm) Đây thơng số tốn Thuật ngữ thơng số sử dụng thấy biến số cụ thể tốn cố định, chí thời hạn tập Người định xem biến số cho trước, thay đổi Tuy nhiên, ngụ ý mơ hình xây dựng cho xử lý thay đổi thông số thay đổi xảy Tiếp theo, ký hiệu Sn tổng số tiền vào cuối n năm Ta minh hoạ tăng dần số tiền sau n năm biểu đồ sau đây: Mơ hình thật nào? Giả sử r = 0,05 Vào cuối năm thứ nhất, bạn có số tiền S1, quan hệ với số tiền ban đầu công thức: S1 = (1,05)S0 Nghĩa là, USD mang lại 1,05 USD (Ngân hàng ví dụ tương đối trì trệ nên tính lãi gộp hàng năm, cho dù đối thủ cạnh tranh đời thực chịu sức ép tính lãi suất hàng ngày.) Vào cuối năm thứ hai ta có: S2 = (1,05)S1 = (1,05)(1,05)S0 = (1,05)2S0 Và vào cuối n năm, ta có số tiền: Sn = (1,05)nS0 Như vậy, mơ hình phân tích lãi suất gộp 5% Mơ hình tổng quát cho lãi suất r là: Sn = (1 + r)nS0 Các mơ hình tốn học chương phức tạp hơn, ta tiếp tục sử dụng mơ hình lãi suất gộp đơn giản nhằm mục đích định nghĩa trình bày Có nhóm mơ r   n (6)Edith Stokey; Richard Zeckhauser Biên dịch: Lê Việt Ánh & Kim Chi Hiệu đính: Vũ Thành Tự Anh hình tốn học liên quan đến suy luận thống kê mà ta khơng thảo luận sách sách giáo khoa trình bày mơ hình này.2 Thơng thường, việc nghiên cứu vấn đề phức tạp sử dụng số mơ hình toán học bổ trợ để dự đoán thay đổi biến quan trọng, hay hệ phương án sách khác hay giả định khác tình trạng thực tế giới Nhiều người nhận thấy việc sử dụng mơ hình khái niệm hay mơ hình thực thể tự nhiên đến với họ, cho dù họ phải tự nhắc thử sử dụng biểu đồ phát triển tình cụ thể Chính mơ hình tốn học ý nghĩa định lượng chúng xem khó khăn hơn, lý mà ta ý đến chúng nhiều phần thảo luận Trước tiếp tục, ta đề cập đến việc sử dụng thuật ngữ mơ hình gây nhầm lẫn số sinh viên phân tích sách Một số người ngành sử dụng thuật ngữ cách tổng qt để nói đến số mơ hình riêng biệt giải vấn đề chung Ví dụ, giả sử Alice Smith phân tích vấn đề giao thông công cộng thành phố Brownbury, sử dụng số mơ hình bổ trợ để dự đốn tăng trưởng dân số, phương thức sử dụng đất thay đổi v.v Cho dù khơng trình bày mơ hình tồn diện hệ thống giao thơng hồn chỉnh, tồn sản phẩm cô thường gọi xem “mô hình Smith.” Đây khơng phải cách sử dụng xác thuật ngữ này, hầu hết học cách sống chung với điều Các mơ hình thức sử dụng ngày nhiều phân tích hệ thống cơng Vì thế, đơn mục đích sử dụng ngơn ngữ, việc hiểu biết rõ mơ hình ngày quan trọng người hoạt động lĩnh vực liên quan Để có hiểu biết này, sinh viên thiết phải bắt đầu ứng dụng hẹp cụ thể mơ hình khác Như vậy, họ phải chịu rủi ro nhấn mạnh thái vào khía cạnh giải pháp mơ hình, mà thật đặc điểm quan trọng Điều quan trọng nhiều học cách sử dụng mơ hình để lập cơng thức tốt cho vấn đề, đặc biệt vấn đề rộng, rắc rối, khó mà biết bắt đầu nào, làm cho người khác thảo luận điều họ cảm nhận yếu tố then chốt Như đền đáp, bạn thấy bạn sử dụng mơ hình ngày nhiều hơn, bạn bắt đầu phát triển am hiểu thấu đáo mặt phân tích tình khác bạn khơng tham gia cách có ý thức vào q trình lập mơ hình Điều vừa trình bày khơng có nghĩa danh mục tồn diện loại mơ hình bạn gặp hay sử dụng Tuy nhiên, nhắc lại rằng, mơ hình có đặc tính chung bản: mơ hình nhằm quy giản tính phức tạp vấn đề xem xét thông qua loại bỏ đặc điểm khơng cần thiết cho ta tập trung vào đặc điểm mô tả hành vi biến số quan trọng Các mơ hình mơ tả so với mơ hình đề xuất phương án Cải thiện việc định mục tiêu việc xây dựng mơ hình Vì thế, biện minh tối hậu cho mơ hình phải dựa vào tính hữu ích chúng việc hỗ trợ định Một số mơ hình minh hoạ phương án chọn lựa thơng qua trình bày rõ ràng phương án mang lại gì, kết đạt từ hành động Các mơ hình gọi mơ hình mơ tả; chúng mơ tả cách thức giới vận hành Những mơ hình khác xa trình bày qui tắc để thực chọn lựa tối ưu Các mơ hình phân loại mơ hình đề xuất phương án; chúng giúp đề xuất phương án hành động Sự phân biệt đáng ý, ta xem xét chi tiết (7)Biên dịch: Lê Việt Ánh & Kim Chi Mơ hình mơ tả bạn kỳ vọng: mơ hình cố gắng mơ tả hay giải thích điều đó, hay dự đoán biến số khác đáp ứng trước thay đổi phần khác hệ thống “Điều đó” toàn hệ thống mảng hệ thống Ta đề cập mối quan hệ hành động hệ thật phức tạp Mơ hình mơ tả trọng vào mối quan hệ này, vào tồn mà phần Ví dụ nhà bảo vệ mơi trường lập mơ hình dịng chảy chất nhiễm qua dịng nước; nhà kinh tế lượng xây dựng mơ hình tồn kinh tế với nỗ lực dự đoán ảnh hưởng của phương án thuế khác Mơ hình đề xuất phương án, hay chuẩn tắc, hay tối ưu, tuỳ bạn chọn thuật ngữ nào, gồm có hai phần Phần thứ mơ hình mơ tả bao hàm tồn phương án chọn lựa mở cho người định dự đoán kết phương án (Nếu người định khơng có chọn lựa hành động phải thực hiện, hành động dẫn đến kết quả, ta khơng có vấn đề khơng cần có mơ hình đề xuất phương án.) Phần thứ hai mơ hình đề xuất phương án, tập hợp qui trình để chọn số hành động khác nhau, ứng với sở thích người định kết Việc lập mơ hình đề xuất phương án bao gồm qui trình giúp người định chọn sở thích Ta minh hoạ định nghĩa mơ hình mơ tả việc tích luỹ lãi gộp mà ta vừa thảo luận Khái qt hố mơ hình cho lãi suất r, ta tìm được: Sn = (1 + r)nS0 Trong S0 số tiền ban đầu Sn số tiền mà S0 tích luỹ sau n năm Như thể hiện, mơ hình mơ tả đơn giản: dự đốn số tiền mà khoản tiền ban đầu tích luỹ gửi vào ngân hàng sau số năm định ứng với mức lãi suất hàng năm cho trước Đây khơng phải mơ hình đề xuất phương án (1) xây dựng qua mơ hình, khơng có báo cho thấy người định có chọn lựa giá trị r hay n hay S0 Nói cách khác, mơ hình khơng xây dựng theo phương án chọn lựa Có thể có phương án khác nhau, đến thời điểm này, khơng nói cho ta biết phương án Và (2) ta muốn phác thảo lại mơ hình để liên hệ kết Sn với kiểu chọn lựa r hay n hay S0 đó, ta khơng có tiêu chí để đánh giá giá trị Sn khác Ta xây dựng tình giả tạo, ta chuyển mơ hình thành mơ hình đề xuất phương án Trước tiên, giả sử người định có số tiền cố định 10.000 USD, mà anh định gửi vào ngân hàng tiết kiệm hai năm Anh gửi tiền vào năm ngân hàng; năm ngân hàng thực chất giống hệt khía cạnh quan trọng người định, ngoại trừ yếu tố: họ không trả mức lãi suất Lãi suất ngân hàng thứ r1, ngân hàng thứ hai r2, v.v… Bây mô hình lãi suất ta trở thành: S2i = (1 + ri)2(10.000), i = 1,…, Trong S2i giá trị tích luỹ vào cuối năm thứ hai ký gửi 10.000 USD vào ngân hàng i ri lãi suất ngân hàng i Bây người định có chọn lựa hành động (nghĩa ngân hàng) hành động dẫn đến kết khác Điều tương ứng với phần thứ mơ hình đề xuất phương án ta vừa thảo luận (8)Edith Stokey; Richard Zeckhauser Biên dịch: Lê Việt Ánh & Kim Chi Hiệu đính: Vũ Thành Tự Anh định người định người đơn giản, thích giá trị nhiều Qui tắc định trường hợp thật hiển nhiên: để tối đa hoá S2i, chọn ngân hàng có r lớn Bây mơ hình mơ hình đề xuất phương án, dù mơ hình tầm thường Mơ hình trở nên phức tạp nào? Vì lẽ, ngân hàng khác có loại phí dịch vụ khác gắn liền với tài khoản họ, hay có ưu tiên cho vay khác người gửi tiền Một số ngân hàng tặng người gửi tiền chăn điện chẳng hạn; ngân hàng khác tặng vé xem bóng chày World Series hay đua thuyền Lãi suất bảo đảm khoảng thời gian khác nhau, hay việc thơng báo u cầu rút vốn khác Quan trọng hơn, loại rủi ro mức độ rủi ro khác liên quan, đặc biệt ta không chọn ngân hàng tiết kiệm mà chọn loại công cụ đầu tư khác Những điểm phức tạp địi hỏi mơ hình mơ tả chi tiết qui tắc định phức tạp để xử lý sở thích người định thu nhập, thuận tiện, rủi ro v.v… Nếu tất điều xem dễ dàng, bạn đừng nhầm nhé, thực tế khơng dễ đâu Việc xây dựng mơ hình mơ tả khó khăn, mối quan hệ hành động kết phức tạp hay xa xôi Việc xác định mục tiêu tìm cách đánh giá kết theo mục tiêu xem chí cịn khó Tuy nhiên, điểm phức tạp trình bày điểm một, ta học cách xử lý với tình ngày phức tạp Mơ hình tất định so với mơ hình xác suất Ta định nghĩa mơ hình trình bày thực tế cách đơn giản hoá, cách tự nhiên, ta xem thực tế bao gồm kiện rõ ràng điều chắn Nhiều mơ hình xử lý với tình huống, hành động có kết chắn Bạn bấm nhẹ vào công tắc đèn sáng lên; bạn quản lý nhà máy ô tô bổ sung số lượng nguyên liệu lao động đề xuất, bạn có số lượng tơ định tạo từ dây chuyền sản xuất Điều khơng có nghĩa khơng thể có sai lầm Có vẻ việc rõ ràng Điều có nghĩa là: kết hành động gần chắn mơ hình coi kết chắn Trong tình khác, tình trạng thực tế việc không chắn chút nào; nhiên, bạn lịng xem chắn Có thể vài yếu tố mơ hình bạn có diễn tiến ngẫu nhiên, bạn biết sử dụng giá trị bình quân mang lại xấp xỉ gần Ví dụ, chi tiêu học sinh thường sử dụng mơ hình hệ thống trường học Hay bạn muốn kiểm định ý nghĩa giả định khác Ví dụ, dự báo dân số, mơ hình thay đổi dân số theo thời gian sử dụng tập hợp giả định khác tỉ lệ sinh chết, mà không cam kết tập hợp giả định có khả xảy nhiều Nếu đánh giá bạn khả xảy tập hợp giả định đắn, bạn dự đoán xác suất quan sát thấy kết tương ứng với tập hợp giả định Tuy nhiên, lưu ý tập hợp giả định, kết xem chắn Những mơ này, kết giả định chắn, gọi mơ hình tất định Ứng với mối quan hệ cho trước, điều kiện ban đầu, hành động (mà đơn trơi qua thời gian, mơ hình dân số), kết xác định cách (9)Biên dịch: Lê Việt Ánh & Kim Chi có nhiều kết khả dĩ, mà xác suất xảy kết ước lượng Nhiều mơ hình liên hệ đến sách y tế thuộc loại Ví dụ, ta muốn lập mơ hình diễn tiến bệnh dịch Giả sử xét bình quân, 30% dân số tiếp xúc với nạn nhân bệnh dịch mắc bệnh Nếu 10 người bị phơi nhiễm, bình quân có người bị ốm Nhưng đơi hai hay bốn người bị ốm, có khả nhỏ 10 người bị ốm Một mô hình xem xét kết giúp nhà hoạch định sách y tế ước lượng xác suất trải nghiệm với qui mô khác Trong trường hợp vậy, thông thường ta xây dựng mơ hình giúp ta theo dõi hệ hành động khác có kết theo xác suất khác Mơ hình xác suất minh hoạ cho loại chọn lựa mà ta gặp tốt nhiều so với mơ hình đơn dựa vào giá trị bình quân.3 Vì số yếu tố đầu vào hay số trình chất có tính xác suất, thiết ta đến phân phối xác suất kết Ta lấy chút minh hoạ từ mơ hình lãi suất gộp Giả sử bạn định gửi 10.000 USD vào ngân hàng địa phương để yên năm Hiện ngân hàng trả lãi suất 5% năm, tính lãi gộp hàng năm, theo thực tế bạn biết lãi suất năm tới thay đổi Bạn ước lượng xác suất lãi suất giữ nguyên 5% 0,6; xác suất lãi suất tăng lên đến 5¼ 0,3; xác suất lãi suất giảm cịn 4¾ 0,1 Dưới dạng bảng: p(0,05) = 0,6 p(0,0525) = 0,3 P(0,0475) = 0,1 Trong đó, p(0,05) có nghĩa “xác suất lãi suất năm hai 0,05.” Mơ hình dự đốn diễn tiến số tiền là: S2 = (10.000 USD)(1,05)(1 + r2) Trong S2 số tiền tài khoản tiền gửi vào cuối năm hai r2 lãi suất năm hai Ta tìm bình quân giá trị xảy S2 Nhưng thực tế, ta làm tốt Ứng với giá trị ước lượng xác suất lãi suất, ta dự đốn p(S2 = 11.025 USD) = 0,6 p(S2 = 11.051,25 USD) = 0,3 p(S2 = 10.998,75 USD) = 0,1 Như vậy, mơ hình xác suất sơ khai này, phân phối xác suất để S2 xuất mơ hình tình cờ giống hệt phân phối xác suất r2 Như ví dụ mơ hình xác suất phức tạp hơn, ta xem xét quan thuế nội địa, dân chúng xếp hàng chờ hỗ trợ việc lập tờ khai thuế thu nhập Họ đến không đặn, vào phân phối xác suất đó; thời gian phải để phục vụ người nộp 3 Bản thân phân biệt mơ hình tất định mơ hình xác suất khơng quan trọng Nhưng bạn nên biết (10)Edith Stokey; Richard Zeckhauser 10 Biên dịch: Lê Việt Ánh & Kim Chi Hiệu đính: Vũ Thành Tự Anh thuế khơng đều, có phân phối xác suất khác Nếu ta lập mơ hình q trình xếp hàng, ta dự đốn thời gian chờ đợi, hay độ dài dòng người xếp hàng, dạng phân phối xác suất mà không giống không đơn giản phân phối mà ta có lúc bắt đầu Phân phối xác suất có giá trị hỗ trợ giám đốc quan thuế cân đối chi phí nhân so với thời gian chờ đợi khách hàng Các mơ hình xác suất mơ hình mơ tả; khơng có thêm yếu tố đầu vào, chúng khơng nói lên điều cách thức thực chọn lựa kết ngẫu nhiên Về sau sách này, ta xem xét mơ hình đề xuất phương án quan trọng để hoạch định sách tình trạng khơng chắn; mơ hình nói chung gọi phân tích định Chọn mơ hình “đúng” Việc lựa chọn mơ hình phụ thuộc vào loại tình mà phải đối phó, ta muốn biết điều gì, mức độ chi tiết ta cần, biến số mà ta kiểm sốt Mơ hình đánh giá theo mức độ tác dụng nó, hay theo mức độ xác mà dự đốn, mơ hình hệ phương trình phức tạp chạy máy tính vài đường vạch bút chì mặt sau phong bì Điều có nghĩa giả định dẫn dắt mơ hình tốt phải xác Ta phải quan tâm đến giả định, vốn đóng vai trị quan trọng việc xác định dự đốn mơ hình Một số giả định – giả định hiển nhiên – giả định định lượng: giá trị ước lượng chi phí ví dụ quen thuộc Các giả định quan trọng tinh tế khác có hình thức việc định xem ta bỏ điều khỏi mơ hình; nói cách khác, thiết kế mơ hình phản ánh giả định Đây phần nghệ thuật xây dựng mơ hình Nhiều tình lập mơ hình theo nhiều cách Một đồ khu vực đủ tốt để đưa ta từ Jacksonville đến Atlanta, cần có đồ chi tiết để đưa ta đến góc phố Peachtree Ponce de Leon Những người lập đồ công nhận điều thường dấu đồ chi tiết thành phố lớn vào góc Và chí đó, ta cảm thấy bất tiện đồ khơng có biển báo “Cấm quẹo trái” ta khơng tránh khỏi gặp phải giao lộ quan trọng Ta xem thử mơ hình dự báo dân số tương lai thành phố Nếu ta quan tâm đến khu trường học mới, mơ hình nên tập trung vào lớp trẻ bậc cha mẹ tương lai, cách phân phối thành phần dân số khu dân cư Nếu việc định liên quan đến việc đại hố bệnh viện thành phố, yếu tố địa lý địa phương quan tâm Thay thế, ta muốn phân chia dân số theo loại bệnh việc sử dụng phương tiện y tế Hay giả sử phần dự án qui hoạch khu ngoại ơ, ta cần dự đốn dân số 10 năm sau Ai đề xuất mơ hình đơn giản dựa vào tỉ lệ sinh b, tỉ lệ tử vong d, dân số P0: P10 = P0 (1 + b – d)10 Chắc có lẽ bạn nhận thấy rằng, ta ước lượng tỉ lệ sinh tỉ lệ tử vong sít đến mức nào, mơ hình dẫn ta đến dự đoán sai ta bỏ qua yếu tố khác, di dân ròng Mặt khác, dân số khơng có lưu chuyển - vi trùng ống nghiệm – ta hoàn toàn thuyết minh bỏ qua tượng di dân Nhân lưu ý rằng, mơ hình dân số không thiết dân số người Mơ hình dân số sử dụng cho vi trùng, thỏ, hay doanh nghiệp (11)Biên dịch: Lê Việt Ánh & Kim Chi mong đợi Nếu ta cố gắng kiểm sốt thời tiết, có lẽ thông qua làm mưa nhân tạo, ta cần bảo đảm thông tin chi tiết điều kiện khí Điểm thừa nhận tất mơ hình hệ thống hay q trình, dân số nước, diễn tiến tội phạm thành phố, hay hệ thống miễn dịch thể người, khơng nên Để quản lý, tất mơ hình phải đơn giản hợp lý Những yếu tố bỏ qua yếu tố làm rõ mơ hình cụ thể phụ thuộc vào biến số quan trọng mục đích sách Các biến quan trọng thân chúng đầu đánh giá hay chúng tương tác mạnh với biến phụ thuộc vào chọn lựa Nếu điều kiện khác nhau, định mà ta thực quan trọng nguồn lực mà ta sẵn sàng chi tiêu để sàng lọc mô hình nâng cao tính xác lớn Nếu ta phải định xem có nên mang theo hay khơng, việc nhìn qua bầu trời thường đủ để ta dự báo thời tiết Tuy nhiên, để thu hoạch mẫu đất trồng loại hoa màu mong manh nho chẳng hạn, gần chắn phải có dự báo thời tiết tinh tế tốn Làm ta biết loại mơ hình để sử dụng tình cụ thể? Đơi việc chọn lựa thật dễ dàng Nếu khách hàng phải xếp hàng để phục vụ, rõ ràng ta phải chọn mơ hình xếp hàng Nếu lợi ích chi phí dự án đề xuất cảm nhận sau nhiều năm, ta phải nghĩ đến phân tích lợi ích-chi phí cách thức tác động cảm nhận năm sau đánh giá hay chiết khấu Nếu tình trạng khơng chắn yếu tố quan trọng phân tích định phù hợp Danh mục mơ hình nêu lên chương sau đủ phong phú để hầu hết tình nhắm đến thơng qua hay nhiều mơ hình Một số trường hợp địi hỏi nhiều phán đốn trường hợp khác, việc chọn mơ hình hay nhiều mơ hình để dựa vào thực phân tích khơng phải nghệ thuật bí truyền; vấn đề kinh nghiệm nhận thức phổ thông thường ngày đơn giản Mục đích trang sách trao cho bạn khởi đầu để thu thập kinh nghiệm Nhận thức phổ thơng bạn phải tự xây dựng cho Ưu điểm hạn chế mơ hình Bạn rút từ thảo luận này? Trước tiên bạn nên hiểu ưu điểm việc sử dụng mô hình Một ưu điểm mơn học xây dựng mơ hình giúp ta đạt cách tư đơn giản; giúp ta vạch nguyên tắc Các mơ hình mang lại mơ tả kinh tế đặc điểm thiết yếu tình phức tạp Cụ thể ra, mơ hình phân tích thức, giúp ta sử dụng nhiều biến số so với mức ta hình dung cách dễ dàng đầu Bằng cách tạm thời đặt sang bên biến số không quan trọng, mơ hình phục vụ cơng cụ hiệu nghiệm để nghiên cứu tương tác qua lại biến quan trọng (12)Edith Stokey; Richard Zeckhauser 12 Biên dịch: Lê Việt Ánh & Kim Chi Hiệu đính: Vũ Thành Tự Anh sách thật bạn Trong trường hợp nào, không mơ tả phương án cách đủ xác, bạn chọn lựa chúng cách hợp lý Xây dựng mơ hình nói cho ta nghe nhiều loại thông tin cần thiết trước định, giá trị loại thơng tin khác Nó tập trung ý vào việc ta hiểu biết đến mức tình Nếu có nhiều thơng tin tương lai gần, tính đáng mong đợi việc trì hỗn tồn hay phần định nhằm trì tính linh hoạt trở nên hiển nhiên Thậm chí ta đầu tư thêm thời gian tiền bạc để có thêm thơng tin trước định Một ưu điểm khả thí nghiệm với mơ hình thay với hệ thống Điều đặc biệt có giá trị việc hoạch định phương tiện công cộng mới, bệnh viện chẳng hạn Các nhà hoạch định cần biết ý nghĩa việc thiết kế giả định nhiều biến số trọng tải chăm sóc đặc biệt, tỉ lệ ca cấp cứu, v.v… Trong trường hợp vậy, xem khơng thể thực nghiệm với bệnh viện, chắn tốn thời gian, tiền bạc, đạo lý, sức khoẻ Mơ hình làm rõ đánh đổi quan trọng thời gian nội trú lâu bệnh nhân chăm sóc mãn tính so với thêm ngày cho ca sản khoa Trong tình khác, việc thực nghiệm với mơ hình cho thấy thay đổi lợi ích tiềm tàng hệ thống, giúp bảo đảm hành động thận trọng theo chiều hướng cụ thể Năm 1965, trường hợp tiếng thuộc loại dẫn đến cải thiện ngoạn mục dịch vụ Đường sắt biên giới đông bắc Ấn Độ Trên tuyến đường sắt đường ray này, xe lửa di chuyển theo hướng ngược tránh đường ga tránh tàu, điều thiết làm chậm đồn tàu Tình trạng trễ tàu thật kinh khủng Các nhà phân tích thực nghiệm với mơ hình toán học đơn giản hoá nhận thấy số lần trễ tàu tránh đường tăng mạnh theo số lượng đoàn tàu sử dụng đường ray Thật ra, số lần trễ tàu tăng nhanh bình phương số đồn tàu Vì thế, tăng từ 10 lên 11 đoàn tàu ngày làm tăng số lần trễ tàu thêm 10%, mà hơn, tăng (112 – 102)/102, hay 21% Phát cho thấy ngành đường sắt nên cố gắng thử điều hành số 15 đồn tàu họ ghép đơi Khi thực nghiệm dẫn đến cải thiện 20% số km bình quân động ngày, kế hoạch nhân rộng.4 Xây dựng mơ hình thường tạo điều kiện thuận tiện cho truyền thông người quan tâm đến vấn đề sách Mơ hình nêu cụ thể định nghĩa vấn đề (hay mảng vấn đề); vạch lên giấy điều mà khơng có lẽ bị chơn vùi tư nhà phân tích (Điều xem điểm trí người ngưỡng mộ những kẻ trích tập sách tiếng lập mơ hình hành vi kinh tế giới, Các giới hạn tăng trưởng (The Limits to Growth).)5 Hơn nữa, ta nói đến mơ hình kinh điển vận dụng thường xuyên – ví dụ lập trình tuyến tính – ta triển khai ngơn ngữ chung cho phép ta trình bày vắn tắt truyền thơng Chắc chắn, mức độ xác làm cho số yếu tố khó bị nhoè đi, vài tình (đặc biệt với mơ hình có chất trị) lợi bất lợi Có lẽ, điều quan trọng cả, kinh nghiệm với việc lập mơ hình giúp ta phát triển thấu hiểu chung áp dụng cho tình khơng quen thuộc Ví dụ, ta nhận hệ thống liên quan đến việc xếp hàng thường có diễn tiến theo cách gần 4 Xem mô tả chi tiết mơ hình nghiên cứu Jagjit Singh, Grat Ideas of Operationss Research (New York: nhà xuất Dover, 1968), trang 165.Donella H Meadows, Dennis L Meadows, Jorgen Randers, William W Behrens III (New York: Universe Books, 1972) (13)Biên dịch: Lê Việt Ánh & Kim Chi phản trực giác; gia tăng nhỏ công suất dịch vụ cung ứng làm giảm triệt để thời gian chờ đợi phương tiện Những cá nhân mong muốn am hiểu rộng, khơng phải sâu, phân tích sách biết nên hiểu biết mơ hình thực tế ? Chúng ta đề xuất năm mục tiêu khơng có thứ tự ưu tiên sau đây: 1 Bạn nên hiểu biết vài mô hình khái niệm sử dụng rộng rãi chúng mang lại mơ tả vắn tắt tình hay trình phổ biến xã hội Trên trích dẫn phản hồi lây lan mơ hình khái niệm sử dụng phổ biến, đề cập đến mơ hình tiếng Hardin tài sản chung Bạn nên hiểu tồn mơ hình thức sử dụng phổ biến thống kê, đánh giá dự án, nghiên cứu hoạt động Một số mơ hình này, phân tích lợi ích - chi phí, quy hoạch tuyến tính, phân tích định, thảo luận chi tiết sau tập sách 2 Khi đứng trước vấn đề phức tạp, bạn nên tạo thói quen tự hỏi mình, xem thử việc xây dựng mơ hình có soi rọi chút ánh sáng cho vấn đề hay buộc bạn phải kiểm định hiểu biết riêng bạn Bạn nên phát triển khả xây dựng mô hình đơn giản riêng bạn, đồng thời phát triển thói quen dựa vào chuyên gia để sàng lọc mơ hình triển khai số liệu thực nghiệm vấn đề trở nên có tính kỹ thuật 3 Bạn nên học cách sử dụng số mơ hình thức suy nghĩ cấu trúc vấn đề bạn không đưa tư bạn đến điểm định lượng Sự thấu đáo đạt thông qua việc sử dụng cách không nghiêm ngặt khái niệm mô hình kết đáng giá việc nghiên cứu mơ hình 4 Đi kèm với khả chuyên môn kỹ thuật tiến hơn, bạn nên xây dựng tinh thần hoài nghi lành mạnh có hiểu biết mơ hình, ý thức hạn chế chúng Một cách hay để bắt đầu đảm bảo bạn hiểu giả định mối quan hệ mà mơ hình ngụ ý số liệu mà mơ hình sử dụng Kiểm định tính hợp lý mơ hình thơng qua xem thử mơ hình hoạt động điều kiện đơn giản Đặt câu hỏi thăm dò: Những đặc điểm quan trọng mơ hình trình bày với bạn gì? Ở điểm mơ hình khác với thực tế theo cách thức mà làm cho lập luận bạn bị lạc lối? Tính nhân - bạn xem xét tình điều then chốt phải hiểu biến hệ thống có hành vi chúng diễn hay đơn lập mơ hình mối quan hệ quan sát đủ cho mục đích bạn? Các giá trị thơng số quan trọng, theo nghĩa việc thay đổi thơng số làm thay đổi đáng kể dự đoán đưa hay phương án chọn lựa đề xuất mơ hình? Thật vậy, bạn nên thận trọng phát triển mơ hình bạn cho bạn trả lời câu hỏi 5 Bạn nên ghi nhớ giới thực tế việc hoạch định sách đầu bạn xây dựng hay sử dụng mơ hình Một mơ hình rộng lớn phức tạp đến mức khơng hiểu cách thức hoạt động khơng có lợi ích cho người lập mơ cho khách hàng dịch vụ phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 8-5. Nhập môn phân tích chính sách. Chương 2: Mô hình thảo luận tổng quát, Bài đọc 8-5. Nhập môn phân tích chính sách. Chương 2: Mô hình thảo luận tổng quát

Hình ảnh liên quan

Hình 2-1. Một mô hình động về lượng dân sử dụng heroin - Bài đọc 8-5. Nhập môn phân tích chính sách. Chương 2: Mô hình thảo luận tổng quát

Hình 2.

1. Một mô hình động về lượng dân sử dụng heroin Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 2-2 - Bài đọc 8-5. Nhập môn phân tích chính sách. Chương 2: Mô hình thảo luận tổng quát

Hình 2.

2 Xem tại trang 4 của tài liệu.