0

Câu hỏi thảo luận trang 150 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

2 16 0
  • Câu hỏi thảo luận trang 150 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:37

Nếu rừng bị cháy nhiều loài động vật sẽ chết hoặc phải di cư đi nơi khác vì cháy rừng động vật mất nơi cư trú, mất nguồn thức ăn, nguồn nước cạn kiện, khí hậu khắc nghiệt không thuận l[r] (1)CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 150 SGK SINH 9 Đề bài: Quan sát hình 50.1 cho biết: - Những thành phần vô sinh hữu sinh có hệ sinh thái rừng - Lá cành mục thức ăn sinh vật nào? - Cây rừng có ý nghĩa động vật rừng? - Động vật rừng có ảnh hưởng đến thực vật? - Nếu rừng bị cháy hết gỗ lớn, nhỏ có điều xảy với động vật? Tại sao? Trả lời: 1 Thành phần vô sinh là: đất, đá, rụng, mùn hữu cơ, độ ẩm, nhiệt độ, khí oxi… 2 Thành phần hữu sinh là: gỗ, cỏ, địa y, hổ, hươu, chuột , cầy, bọ ngựa, sâu, nấm , giun, khỉ , cú mèo … (2)4 Cây rừng cung cấp thức ăn, nơi trú ẩn, nơi sinh sản, điều hịa khí hậu cho động vật sinh sống 5 Động vật ăn thực vật góp phần giúp cho thực vật thụ phấn phát tán, cung cấp phân bón cho thực vật,
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận trang 150 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9, Câu hỏi thảo luận trang 150 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình 50.1 và cho biết: - Câu hỏi thảo luận trang 150 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

uan.

sát hình 50.1 và cho biết: Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan