0

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2015

5 16 0
  • Chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:30

2. Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều [r] (1)CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TỪ 2015 Từ ngày 01/01/2015, chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thực theo quy định của Luật Việc làm 2013, thay cho quy định Luật Bảo hiểm xã hội 2006 Căn pháp lý: >> Luật việc làm 2013 >> Nghị định 28/2015/NĐ-CP I ĐỐI TƯỢNG BẮT BUỘC ĐÓNG 1 Người lao động phải tham gia BHTN làm việc theo hợp đồng lao động hợp đồng làm việc sau: a) Hợp đồng lao động hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; b) Hợp đồng lao động hợp đồng làm việc xác định thời hạn; c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ theo cơng việc định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến 12 tháng Trong trường hợp người lao động giao kết thực nhiều hợp đồng lao động quy định khoản người lao động người sử dụng lao động hợp đồng lao động giao kết có trách nhiệm tham gia BHTN 2 Người lao động hưởng lương hưu, giúp việc gia đình khơng phải tham gia BHTN Người sử dụng lao động tham gia BHTN bao gồm quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức trị, tổ chức trị xã hội, tổ chức trị xã hội -nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - -nghề nghiệp; quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hợp đồng lao động quy định khoản II MỨC ĐÓNG 1 Người lao động đóng 1% tiền lương tháng 2 Người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng người lao động tham gia BHTN 3 Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng BHTN người lao động tham gia BHTN ngân sách trung ương bảo đảm III ĐIỀU KIỂN HƯỞNG Người lao động đóng BHTN hưởng trợ cấp thất nghiệp có đủ điều kiện sau đây: Chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc, trừ trường hợp sau đây: a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; b) Hưởng lương hưu, trợ cấp sức lao động tháng; (2)này; 3 Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trung tâm dịch vụ việc làm thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc 4 Chưa tìm việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ trường hợp sau đây: a) Thực nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; c) Chấp hành định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, sở giáo dục bắt buộc, sở cai nghiện bắt buộc; d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; đ) Ra nước định cư; lao động nước theo hợp đồng; e) Chết IV QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG 1 Trợ cấp thất nghiệp 1.1 Mức trợ cấp thất nghiệp: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng 60% mức bình qn tiền lương tháng đóng BHTN 06 tháng liền kề trước thất nghiệp tối đa không 05 lần mức lương sở người lao động thuộc đối tượng thực chế độ tiền lương Nhà nước quy định không 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định Bộ luật lao động người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương người sử dụng lao động định thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc 1.2 Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp: Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tính theo số tháng đóng BHTN, đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, đóng đủ thêm 12 tháng hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp tối đa không 12 tháng 1.3 Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định khoản Điều 46 Luật Việc làm 1.4 Thời hạn, thủ tục nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp: - Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp chotrung tâm dịch vụ việc làm địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp - Người lao động ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ gửi hồ sơ theo đường bưu điện thuộc trường hợp sau: a) Ốm đau, thai sản có xác nhận sở y tế có thẩm quyền; b) Bị tai nạn có xác nhận cảnh sát giao thơng sở y tế có thẩm quyền; (3)phường, thị trấn Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trường hợp nêu ngày người ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ ngày ghi dấu bưu điện trường hợp gửi theo đường bưu bưu điện * Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp - Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (theo mẫu Bộ Lao động thương binh xã hội quy định); - Quyết định chấm dứt HĐLĐ HĐ làm việc hết hạn định việc định sa thải định kỷ luật buộc việc thông báo chấm dứt hợp đồng lao động - Sổ bảo hiểm xã hội - Chứng minh nhân dân; - 02 hình 3x4 (mở thẻ ATM); * Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, quan nhà nước có thẩm quyền định hưởng trợ cấp thất nghiệp 1.5 Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp: a) Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp: - Khơng thơng báo việc tìm kiếm việc làm hàng tháng với Trung tâm dịch vụ việc làm b) Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp: Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp thời gian hưởng theo định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thực thơng báo việc tìm kiếm việc làm tháng theo quy định c) Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp: - Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp; - Tìm việc làm; - Thực nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; - Hưởng lương hưu tháng; - Sau 02 lần từ chối nhận việc làm trung tâm dịch vụ việc làm nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà khơng có lý đáng; - Khơng thực thơng báo tìm kiếm việc làm tháng theo quy định Điều 52 Luật 03 tháng liên tục; - Ra nước để định cư, lao động nước theo hợp đồng; - Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; - Bị xử phạt vi phạm hành hành vi vi phạm pháp luật BHTN; - Chết; (4)- Bị tịa án tun bố tích; - Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù 2 Hỗ trợ học nghề: 2.1 Đối tượng hỗ trợ học nghề theo quy định Điều 55 Luật Việc làm có nhu cầu học nghề hỗ trợ lần để học nghề sở dạy nghề, bao gồm: a) Người lao động đóng BHTN bị chấm dứt hợp đồng lao động, nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ việc làm chưa tìm việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ; b) Đã đóng BHTN từ đủ tháng trở lên thời gian 24 tháng trước chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc theo quy định pháp luật; 2.2 Thời gian hỗ trợ học nghề: Thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế không 06 tháng 2.3 Mức hỗ trợ học nghề: Mức hỗ trợ tối đa 01 (một) triệu đồng/người/tháng Mức hỗ trợ cụ thể tính theo tháng, tùy theo nghề, mức thu học phí thời gian học nghề thực tế theo quy định sở dạy nghề Trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có ngày lẻ không đủ tháng theo quy định sở dạy nghề số ngày lẻ tính trịn 01 (một) tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề Đối với người lao động tham gia BHTN tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao mức hỗ trợ học nghề phần vượt mức hỗ trợ học nghề người lao động tự chi trả 2.4 Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề: a) Đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, hồ sơ nộp cho Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, hồ sơ gồm: - Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh Xã hội quy định b) Đối với người thất nghiệp có thời gian đóng BHTN từ đủ tháng trở lên, không thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp Hồ sơ nộp cho Trung tâm dịch vụ việc làm địa phương nơi người lao động có nhu cầu học nghề, hồ sơ gồm: - Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh Xã hội quy định - Bản chứng thực Quyết định chấm dứt HĐLĐ HĐ làm việc hết hạn Quyết định việc Quyết định sa thải Quyết định kỷ luật buộc việc thông báo chấm dứt hợp đồng lao động - Sổ bảo hiểm xã hội 3 Quyền lợi khác: - Được hưởng chế độ BHYT thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp - Được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2015, Chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2015

Hình ảnh liên quan

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; - Chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2015

d.

Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; Xem tại trang 2 của tài liệu.
- 02 tấm hình 3x4 (mở thẻ ATM);  * Thời hạn giải quyết: - Chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2015

02.

tấm hình 3x4 (mở thẻ ATM); * Thời hạn giải quyết: Xem tại trang 3 của tài liệu.
1.5 Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp: - Chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2015

1.5.

Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp: Xem tại trang 3 của tài liệu.
2. Hỗ trợ học nghề: - Chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2015

2..

Hỗ trợ học nghề: Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù. - Chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2015

t.

ạm giam; chấp hành hình phạt tù Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan