0

Mẫu báo cáo công tác “Dân vận khéo”

8 818 2
  • Mẫu báo cáo công tác “Dân vận khéo”

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:43

- Nhằm thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới, nhà trường đã không ngừng đổi mới về phương pháp tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” sao cho phù hợp với từng đối tượng c[r] (1)1 Mẫu báo cáo công tác “Dân vận khéo” số 1 Báo cáo Tổng kết năm triển khai thực phong trào thi đua“ Dân vận khéo” Thực thị ngày Ban thường vụ Tỉnh uỷ , kế hoạch ban thường vụ Huyện uỷ kế hoạch ngày BCH Đảng xã việc tổ chức phong trào thi đua "Dân vận khéo" I/ Đặc điểm tình hình: 1 Khái quát. Trường thành lập năm sở tách từ trường phổ thông sở xã Trường xây dựng địa bàn Khi tách trường sở vật chất trường có phịng học kiên cố cịn lại học nhà tạm khơng có phịng làm việc giáo viên Trải qua năm xây dựng phát triển trường có 10 phịng học kiên cố với diện tích trường , có phịng thư viện, phòng hội đồng, phòng làm việc hiệu trưởng, khn viên trường có cổng dậu bao quanh phía Trường đạt trường chuẩn quốc gia Mức độ I Chi trường có truyền thống thi đua Dạy tốt - Học tốt, có đội ngũ giáo viên, học sinh giỏi cấp, số lượng học sinh đến trường hàng năm đạt 100%, khơng có học sinh bỏ học Tập thể cán giáo viên đoàn kết động, có tín nhiệm với học sinh, phụ huynh, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 2, Những thuận lợi, khó khăn. a, Thuận lợi: Năm học chi có đảng viên, tuổi đời bình quân (2)Trong biên chế: đ/c ; Trình độ chuẩn Giáo viên - CNV nhà trường từ nhiều địa phương cơng tác, song đồng chí có tinh thần đồn kết, gắn bó, phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ ngành địa phương Học sinh có truyền thống hiếu học, ngoan, lễ phép, thực tốt nề nếp nhà trường b, Khó khăn:  Học sinh Tiểu học nhỏ tuổi nên nhận thức chưa bền vững  Dậu bao quanh phía nam trường chưa làm ảnh hưởng tới an toàn HS  Cảnh quan trường sạch, đẹp chưa xanh 3- Kết thực công tác dân vận khéo a Các giải pháp thực hiện: Thực công tác tuyên truyền thực kế hoạch xây dựng mơ hình: Xây dựng “thư viện tiên tiến”. - Tổ chức họp Chi hội CMHS lớp, tuyên truyền cán bộ, GV HS vào đầu học kỳ năm học - Tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh toàn trường nhằm tạo mối liên hệ mật thiết phối hợp hoạt động cha mẹ học sinh với Chi hội trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh chung tay xây dựng “thư viện tiên tiến” Thực nề nếp hoạt động thư viện: Hoạt động thư viện ln thực có nề nếp, nội quy niêm yết phòng đọc Lịch mở cửa hàng tuần ngày, sáng từ: 7h15 phút đến 11h, chiều từ: 13h 15/ đến 17h Buổi tối mở phục vụ cho HS cha mẹ HS theo yêu cầu từ 18 30’ – tới 20 (3)nâng cao hiệu phục vụ nhu cầu đọc sách cho học sinh, đồng thời tạo tảng cho việc trì nề nếp hoạt động thư viện Nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ giáo viên với hoạt động thư viện: Đầu năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức thực vận động “Mỗi thầy, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán quản lý lồng ghép với thực nhiệm vụ chuyên môn hoạt động thư viện, xem kết việc thực đọc sách, tham khảo tài liệu gắn liền với tự học, tự bồi dưỡng tiêu chí bình chọn thi đua, xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trong môn học, nhà trường định hướng có kiểm tra, đánh giá giáo viên qua việc giảng dạy kiến thức tích hợp với cơng tác tun truyền, hướng dẫn học sinh đọc sách đạt hiệu Các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngồi lên lớp, tổ chức thi tìm hiểu: Lịch sử Đảng, truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống Đoàn, Đội, đời nghiệp Bác Hồ, Ngày lịch sử 30/4 gắn liền với việc nâng cao nhận thức, phổ biến chủ trương Đảng, pháp luật 2 Mẫu báo cáo công tác “Dân vận khéo” số 2 Nội dung mẫu báo cáo công tác “Dân vận khéo” sau: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM Thực Cơng văn số ngày Phòng GD&ĐT việc xây dựng mơ hình dân vận khéo năm , trường báo báo kết tình hình thực mơ hình “Dân vận khéo” năm sau: I Đặc điểm, tình hình (4)- Nhà trường nhận quan tâm đạo sâu sát Phòng ; Đảng uỷ- HĐND- UBND; phối kết hợp chặt chẽ tổ chức ban ngành, đoàn thể xã - Trường đạt chuẩn Quốc Gia mức độ II Cơ sở vật chất; trang thiết bị phục vụ cho dạy học ngày hồn thiện; cơng tác xã hội hố giáo dục địa phương ngày ủng hộ tích cực cha mẹ học sinh - Đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn chuẩn, đoàn kết giúp đỡ lĩnh vực công tác - Học sinh ngoan, có ý thức tự giác học tập tham gia hoạt động đạt kết cao 2 Khó khăn: - Nhiều học sinh có hồn cảnh gia đình khó khăn như: Mất cha mẹ, bố mẹ bệnh nặng, gia đình thuộc hộ nghèo từ ảnh hưởng đến chất lượng học tập - Một số cha mẹ học sinh làm ăn xa, gửi nhà cho ông bà nên phối hợp với gia đình việc giáo dục nhà hạn chế - Việc chấm dứt hợp đồng với giáo viên để thực kế hoạch tuyển viên chức tỉnh dẫn đến thiếu giáo viên đứng lớp tháng học kỳ I khó khăn lớn thực nhiệm vụ năm học - Đời sống kinh tế địa phương phụ thuộc vào nghề nông nghiệp khu cơng nghiệp, kinh tế phát triển chậm Đây nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường II Công tác lãnh đạo, đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện (5)nhà trường tập trung tuyên truyền quán triệt, thực đầy đủ nội dung văn sau: - Thực hướng dẫn số ngày phịng GD&ĐT việc xây dựng mơ hình “Dân vận khéo”; - Thực Kế hoạch số ngày Phịng GD&ĐT việc thực mơ hình “Dân vận khéo” cơng tác xã hội hóa giáo dục” giai đoạn - Thực Công văn số ngày Phòng GD&ĐT việc đăng ký xây dựng mơ hình “Dân vận khéo” năm Trên sở văn đạo cấp, nhà trường xây dựng Kế hoạch triển khai, thực phong trào Dân vận khéo, phát động phong trào thi đua nhà trường nhằm thực tốt công tác dân vận đề - Nhằm thực tốt cơng tác dân vận tình hình mới, nhà trường không ngừng đổi phương pháp tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” cho phù hợp với đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, phụ huynh, học sinh… nhằm tạo chuyển biến nhận thức người việc tự giác thực nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành với hiệu cao Bên cạnh đó, nhà trường trọng đến việc phối hợp Hội cha mẹ học sinh để công tác dân vận đạt kết cao III Các giải pháp thực hiện: - Xây dựng kế hoạch triển khai thực phong trào "Dân vận khéo" với nội dung giải pháp cụ thể; tổ chức cho cá nhân, tập thể đăng ký thực mơ hình “Dân vận khéo” - Quán triệt nội dung công tác dân năm đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm việc thực nhiệm vụ người (6)- Gắn việc thực phong trào “Dân vận khéo” với việc xét thi đua, đánh giá xếp loại công chức hàng năm - Thực kịp thời công tác biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể điển hình phong trào “Dân vận khéo” - Phối hợp với Cha mẹ học sinh xã hội hóa việc triển khai dạy học theo mơ hình trường học VNEN IV Kết đạt được Với việc thực Phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc thực dạy học theo mơ hình VNEN năm q trình thực nhiệm vụ trị, nhà trường ln hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Cụ thể: - 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên có lập trường tư tưởng vững vàng kiên định, thực nghiêm túc đường lối chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; qui định ngành, trường, địa phương - 100% giáo viên khối thực tốt việc triển khai dạy học theo mơ hình VNEN tới phụ huynh học sinh phụ huynh ủng hộ - Phụ huynh lớp học theo mơ hình VNEN chung sức, chung lòng hỗ trợ lớp học em việc mua sắm, tự phân công làm đồ dùng phục vụ cho em việc học (như thẻ màu, hộp, giá đựng đồ dùng học tập nhóm, đóng tủ đựng đồ dùng chung học sinh lớp …) Tính đến tháng : nhà trường có lớp trang trí lớp học theo mơ hình dạy học VNEN Trong phong trào thi đua khen thưởng năm học , tập thể nhà trường UBND huyện tặng giấy khen 03 cá nhân đạt danh hiệu” Chiế sĩ thi đua cấp sở” 02 cá nhân chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen; 01 cá nhân Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen V Đánh giá chung (7)Năm nhà trường thực nghiêm túc văn đạo công tác dân vận tổ chức có hiệu phong trào “Dân vận khéo” nhà trường Đặc biệt xây dựng nhiều mơ hình “Dân vận khéo” với việc triển khai dạy học theo mơ hình trường học VNEN có hiệu quả, góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ trị nhà trường năm 2 Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trình thực Do thành viên Ban đạo Phong trào “Dân vận khéo” nhà trường cán quản lí giáo viên trực tiếp đứng lớp nên phần lớn thời gian làm việc người ưu tiên cho hoạt động chuyên môn nên trình triển khai, thực phong trào “Dân vận khéo” có lúc chưa xây dựng kế hoạch chưa sơ kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời Điều nhiều ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng công tác dân vận nhà trường 3 Những học kinh nghiệm Một là,công tác dân vận bám sát chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, gắn chăm lo bảo vệ lợi ích cá nhân động viên người xây dựng thực nhiệm vụ trị đơn vị Nội dung phương thức vận động phải phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể Để tạo động lực thúc đẩy phong trào hoạt động dân vận phải đáp ứng lợi ích thiết thực người, đồng thời lắng nghe, tìm hiểu nguyện vọng đáng họ để đề hình thức dân vận vừa bảo đảm tính hiệu quả, vừa bảo đảm quyền lợi người Hai là,chủ động quán triệt sâu rộng thể chế hóa kịp thời, đồng quan điểm, chủ trương, nghị Đảng dân vận thành kế hoạch, chương trình cụ thể để thực Ba là,thường xuyên củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết tập thể hội đồng sư phạm để công tác dân vận ngày triển khai sâu rộng nhà trường (8)Nơi nhận: - Phòng Giáo dục Đào tạo - Lưu VT HIỆU TRƯỞNG giáo dục đào tạo biểu mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo công tác “Dân vận khéo”, Mẫu báo cáo công tác “Dân vận khéo”

Hình ảnh liên quan

Thực hiện công tác tuyên truyền về thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình: Xây dựng “thư viện tiên tiến”. - Mẫu báo cáo công tác “Dân vận khéo”

h.

ực hiện công tác tuyên truyền về thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình: Xây dựng “thư viện tiên tiến” Xem tại trang 2 của tài liệu.