0

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý - Đề số (18) | Đề thi đại học, Địa lý - Ôn Luyện

6 24 0
  • Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý - Đề số (18) | Đề thi đại học, Địa lý - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:35

Các vùng miền núi trung du có mật độ dân số thấp hơn ở đồng bằngA. Mật độ dân số trung bình của nước ta khá cao Câu 34.[r] (1)TRƯỜNG TC NƠNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: Khoa học xã hội; Mơn: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 05 trang) Đ THAM KH O Mã đề: 142 Câu Đặc trưng nông nghiệp hàng hóa nước ta là: A phần lớn sản phẩm để tiêu dùng chổ. B sử dụng nhiều sức người, suất lao động thấp C sản xuất nhỏ, công cụ thủ công. D đẩy mạnh thâm canh chun mơn hóa Câu Hiện tượng cát bay, cát chảy lấn chiếm ruộng vườn, làng mạc thường hay xảy vùng ven biển A Bắc Bộ B Đồng sông Cửu Long C Miền Trung. D Đông Nam Bộ Câu Đặc điểm sau không với nguồn lao động nước ta nay? A Nguồn lao động nước ta dồi dào. B Lao động có kinh nghiệm sản xuất. C lao động có trình độ cao chiếm tỉ lệ cao. D Chất lượng lao động ngày nâng cao Câu Phần Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam rộng khoảng A 0.5 triệu km2 B triệu km2 C triệu km2 D triệu km2 Câu Điều kiện yếu tố thuận lợi để phát triển đánh bắt nuôi trồng thủy sản nước ta? A hàng năm chịu ảnh hưởng bão. B nguồn lợi hải sản phong phú. C có nhiều ngư trường lớn. D có diện tích mặt nước lớn Câu Biểu rõ sức ép dân số lên tài nguyên Đồng sông Hồng là: A thiếu nước sinh hoạt. B bình quân đất canh tác đầu người giảm C khí hậu ngày khắc nghiệt. D độ màu mở đất giảm Câu Quá trình xâm thực xảy mạnh mẽ nơi có A địa hình thấp, lượng mưa nhỏ B địa hình thấp, lượng mưa lớn. C địa hình cao, lượng mưa nhỏ D sườn dốc, lượng mưa lớn Câu Tuyến đường sắt dài tuyến đường sau A Hà Nội - Thái Nguyên. B Hà Nội - Lào Cai C Hà Nội - Hải Phòng. D Nội - Ch Minh Câu Khó khăn vùng Đồng sông Cửu Long? A bão áp thấp nhiệt đới B phần lớn diện t ch đất phù sa màu mỡ C tình trạng cát bay. D xâm nhập mặn vào sâu đất liền Câu 10 Loại hình giao thơng vận tải thuận lợi để nước ta giao lưu với nước khu vực Đông Nam Á (2)Câu 11 Ở miền Nam, đai nhiệt đới gió mùa lên đến độ cao A 2600m B 900-1000m. C 2600m. D 600-700 m Câu 12. Trong phát triển du lịch biển, Duyên hải Nam Trung Bộ có ưu Bắc Trung Bộ A có quốc lộ đường sắt Thống Nhất chạy qua B có nhiều đặc sản C có vị trí thuận lợi D có nhiều bãi biển đẹp tiếng Câu 13.Về tự nhiên, Đông Nam Bộ giống Tây Nguyên chổ: A nhiệt độ quanh năm cao 270C B có đất badan tập trung thành vùng lớn C có đất phù sa cổ tập trung thành vùng lớn D có sơng ngịi dày đặc, nhiều nước quanh năm Câu 14.Ngành công nghiệp trọng điểm ngành A mạnh lâu dài. B mang lại hiệu kinh tế - xã hội cao C sản xuất để xuất khẩu. D tác động mạnh đến ngành kinh tế khác Câu 15. ỉnh sau có tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích tồn tỉnh lớn nhất? A Bình Dương B Vĩnh húc C Kon Tum. D Hưng Yên Câu 16.Đường ranh giới coi biên giới quốc gia biển nước ta A ranh giới vùng tiếp giáp lãnh hải với vùng đặc quyền kinh tế. B ranh giới vùng lãnh hải với tiếp giáp lãnh hải. C đường sở D ranh giới phía ngồi vùng đặc quyền kinh tế Câu 17.Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, xác định cao nguyên vùng núi Tây Bắc? A Tà Phìn, Sín Chải, Mộc Châu, Sơn La. B Tà Phìn, Sín Chải, Mộc Châu, Lâm Viên C Lâm Viên, Mơ Nông, Đắk Lắk, Gia Lai D Gia Lai, Kontum, Mộc Châu, Sơn La Câu 18.Vùng đồi trước núi vùng kinh tế Bắc Trung Bộ mạnh A trồng lương thực, thủy sản. B nuôi trồng thủy sản, lúa C chăn nuôi gia súc, trồng công nghiệp lâu năm D trồng rừng, thủy điện Câu 19.Địa hình núi cao nước ta tập trung chủ yếu khu vực A Tây Bắc. B rường Sơn Bắc D rường Sơn Nam C Đông Bắc Câu 20.Cho bảng số liệu: (3)A sản lượng khai thác dầu thô tăng 417,6 lần từ năm 1986 - 2013 B sản lượng khai thác dầu thô giảm liên tục từ năm 1986 - 2013. C từ năm 2000 - 2013, sản lượng khai thác dầu thô không biến động. D sản lượng khai thác dầu thô tăng liên tục từ năm 1986 - 2013 Câu 21. Điều kiện tự nhiên thuận lợi hàng đầu giúp Tây Nguyên trở thành vùng chuyên canh cơng nghiệp lớn là: A có độ ẩm cao quanh năm B có nguồn nước ngầm phong phú C có đất badan tập trung thành vùng lớn. D có mùa mưa khô rõ rệt Câu 22.Do tác động gió mùa Đơng Bắc nên vào nửa đầu mùa đơng miền Bắc nước ta có kiểu thời tiết A lạnh, khô. B ấm, khô C lạnh, ẩm. D ấm, ẩm Câu 23.Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết Việt Nam có chung đường biên giới đất liền biển với nước sau đây? A Lào, Thái Lan B Trung Quốc, Lào C Trung Quốc, Campuchia D Thái Lan, Campuchia Câu 24.Ý sau điều kiện thuận lợi Đông Nam Bộ? A Có cửa ngõ thơng biển. B Giáp vùng giàu nguyên liệu C Có địa hình tương đối phẳng D Có tiềm lớn đất phù sa Câu 25.Tiềm thủy điện nước ta tập trung chủ yếu hệ thống sông A Hồng Đồng Nai. B Đồng Nai Cửu long. C Đà ằng hu Bồn D Cửu Long hái Bình Câu 26.Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, tỉnh sau nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam? A An Giang. B Tiền Giang . C Cà Mau D Kiên Giang Câu 27.Đơ thị có số dân đơng nước ta A Hải Phòng B Thành Phố Hồ Chí Minh. C Cần Thơ D Hà Nội Câu 28.Trung du miền núi Bắc Bộ có kiểu khí hậu sau đây? A Cận x ch đạo gió mùa có mưa phùn vào mùa đơng B Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đơng ẩm C Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đơng lạnh. D Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa mưa - khơ (4) Biểu đồ quy mô cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm nước ta năm 1990 năm 2014 (%) Căn vào biểu đồ, cho biết nhận xét đúng? A Tỉ trọng cơng nghiệp cịn thấp 10%. B Tỉ trọng thực phẩm khác tăng 3,1% giai đoạn 1990 -2014 C Từ năm 1990 - 2014, tỉ trọng lương thực tăng 8% D Tỉ trọng lương thực lớn lại giảm tới 10,8% giai đoạn Câu 30 vùng sau có mật độ dân số cao nước ta? A Duyên hải Miền Trung. B Đồng sông Hồng C Đồng sông Cửu Long D Đông Nam Bộ Câu 31 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, vườn quốc gia không thuộc vùng Đồng sông Hồng? A Ba Vì. B Xuân Thủy C Ba Bể. D Cát Bà Câu 32 Vùng chuyên canh cơng nghiệp sau có quy mơ lớn nước ta? A Trung du miền núi Bắc Bộ. B Tây Nguyên. C Bắc Trung Bộ D Đông Nam Bộ (5)Biểu đồ mật độ dân số c c v ng nước năm 2014 Căn vào biểu đồ, cho biết nhận xét khơng đúng? A Đồng sơng Hồng có mật độ dân số cao gấp lần nước B Dân số nước ta phân bố đồng vùng. C Các vùng miền núi trung du có mật độ dân số thấp đồng bằng. D Mật độ dân số trung bình nước ta cao Câu 34 Cho biểu đồ: Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Tốc độ tăng trưởng diện tích cơng nghiệp nước ta giai đoạn 1985 - 2005. B Sự chuyển dịch cấu diện tích cơng nghiệp nước ta giai đoạn 1985 - 2005. C Sự thay đổi diện tích cơng nghiệp nước ta năm 1985 2005 D Quy mơ, cấu diện tích công nghiệp nước ta năm 1985 2005 Câu 35 Cho bảng số liệu: 1304 127 101 274 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Đồng Sông Hồng Trung du miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên Cả nước 45.2 44.3 34.9 54.8 55.7 65.1 34.5 56.1 65.5 43.9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1985 1990 1995 2000 2005 Năm (6)Biểu đồ thích hợp thể tổng số dân có số dân thành thị tốc độ gia tăng dân số tự nhiên nước ta A biểu đồ tròn. B biểu đồ miền C biểu đồ đường D biểu đồ kết hợp Câu 36 Dựa vào Allat địa lí Việt Nam trang 11, vùng tập trung diện t ch đất feralit đá badan có quy mơ lớn nước ta A Tây Nguyên. B Đông Bắc C Bắc Trung Bộ. D Đông Nam Bộ Câu 37 Trong vùng nông nghiệp sau đây, vùng có trình độ thâm canh cao? A Đồng sông Cửu Long B Tây Nguyên C Trung du miền núi Bắc Bộ. D Bắc Trung Bộ Câu 38 Đặc điểm tự nhiên Tây Nguyên? A khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có phân hóa.B độ che phủ rừng lớn nước. C địa hình gồm cao nguyên xếp tầng D đất pheralit đá badan màu mở Câu 39 Thiên nhiên vùng núi thấp nước ta có đặc điểm đây? A cảnh quan thiên nhiên giống vùng ôn đới. B cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới gió mùa C mang sắc thái cân nhiệt đới gió mùa. D cảnh quan thiên nhiên cận x ch đạo gió mùa Câu 40 Nhân tố khơng phải điều kiện thuận lợi để nước ta phát triển kinh tế biển? A Vùng biển nước ta nơi hình thành bão áp thấp nhiệt đới. B Vùng biển nước ta rộng, nguồn lợi sinh vật phong phú. C Vùng biển nước ta có nhiều sa khống, thềm lục địa có dầu khí. D Vùng biển nước ta có nhiều vũng vịnh thuận lợi xây dựng cảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý - Đề số (18) | Đề thi đại học, Địa lý - Ôn Luyện, Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý - Đề số (18) | Đề thi đại học, Địa lý - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 35. Cho bảng số liệu: - Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý - Đề số (18) | Đề thi đại học, Địa lý - Ôn Luyện

u.

35. Cho bảng số liệu: Xem tại trang 5 của tài liệu.
B. Dân số nước ta phân bố đồng đều giữa các vùng. - Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý - Đề số (18) | Đề thi đại học, Địa lý - Ôn Luyện

n.

số nước ta phân bố đồng đều giữa các vùng Xem tại trang 5 của tài liệu.
C. địa hình gồm các cao nguyên xếp tầng. D. đất pheralit trên đá badan màu mở. - Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý - Đề số (18) | Đề thi đại học, Địa lý - Ôn Luyện

a.

hình gồm các cao nguyên xếp tầng. D. đất pheralit trên đá badan màu mở Xem tại trang 6 của tài liệu.