Sinh hoạt lớp T 13

1 302 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 00:11

Trường Tiểu học Diên Thọ Giáo án 3 2010 – 2011 GIÁO ÁN SINH HOẠT TẬP THỂ TUẦN : 13 Thứ sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2010 I . MỤC TIÊU : - Học sinh nhận rõ ưu khuyết điểm của bản thân, của tổ mình và của cả lớp. - Học sinh biết công việc phải làm của tuần tới. - Giáo dục học sinh tự giác học tập, thực hiện tốt nề nếp Giúp HS hiểu ý nghóa của việc trang trí lớp học sạch đẹp qua thi đua trình bày sản phẩm thủ công, tập viết, sáng tác của từng tổ trên bảng trưng bày. II. LÊN LỚP : 1. Hoạt động 1 : Kiểm điểm đánh giá công tác tuần qua a. Nhận xét các mặt rèn luyện : 1.1. Đạo đức : * Ưu điểm: nề nếp tự quản khá tốt khi GV đi vắng, nhiều HS nhặt của rơi trả lại người mất. * Tồn tại: còn thiếu nghiêm túc khi chào cờ (Thanh Sang, Sỹ Quang) 1.2. Học tập : * Ưu điểm: cán sự lớp điều khiển tự quản tốt, truy bài nghiêm túc, làm bài học bài đầy đủ, một vài HS có tiến bộ rõ rệt trong học tập (Ngọc Sơn, Thuỳ Dương) * Tồn tại: nhiều HS chưa viết vở Tập viết xong. 1.3. Thể chất : * Ưu điểm: Đa số HS bảo đảm sức khỏe tốt trong tuần học, tham gia tập thể dục đầu giờ đầy đủ. * Tồn tại: Còn 03 HS tập sai động tác (Tấn Thònh, Mỹ Linh, Văn Quang) 1.4. Thẩm mó : * Ưu điểm: giữ vệ sinh cơ thể, cắt tóc gọn gàng, đồng phục đúng quy đònh. * Tồn tại: Một vài HS còn để áo ngoài quần. 1.5. Lao động : * Ưu điểm: Tổ 02 thực hiện trực nhật nghiêm túc, tự giác. * Tồn tại: còn đổ nước ra lớp khi uống nước, chú ý nhặt rác bồn hoa. b. Sơ kết, tổng kết thi đua giữa các tổ: Tổ 1 : HS có nhiều tiến bộ, tích cực phát biểu hơn Xếp loại : 03 Tổ 2 : Học giỏi đều, viết vở sạch đẹp, tích cực phát biểu . Xếp loại : 01 Tổ 3 : Học khá đều, còn nói chuyện riêng Xếp loại : 03 Tổ 4 : Học khá , nề nếp tốt Xếp loại : 02 2. Hoạt động 2 : Công tác tuần tới - Học bài và làm bài đầy đủ. 3. Hoạt động 3 : Văn nghệ , trang trí sản phẩm các tổ , đề nghò tuyên dương – phê bình o - Các tổ thi đua trưng bày sản phẩm thủ công. ************************************************************************ TRẦN VĂN HỒ LUYẾN . việc trang trí lớp học sạch đẹp qua thi đua trình bày sản phẩm thủ công, t p vi t, sáng t c của t ng t trên bảng trưng bày. II. LÊN LỚP : 1. Ho t động. khuy t điểm của bản thân, của t mình và của cả lớp. - Học sinh bi t công việc phải làm của tuần t i. - Giáo dục học sinh t giác học t p, thực hiện t t nề
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh hoạt lớp T 13, Sinh hoạt lớp T 13, Sinh hoạt lớp T 13