0

NHÂN HÓA-Ôn tâp cách đặt câu và trả lời câu hỏi "Ở đâu?"

8 1,631 4
  • NHÂN HÓA-Ôn tâp cách đặt câu và trả lời câu hỏi

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 15:11

GV dạy: Kiểm tra bài cũ: Trong những từ sau đây từ nào cùng nghĩa với từ Tổ quốc Đất nước, xây dựng, nước nhà, gữi gìn, non sông, gìn gữi, kiến thiết, giang sơn Đọc bài thơ sau: Bµi 1: Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào mưa ơi! Mưa! Mưa xuống thật rồi! Đất hả hê uống nước Ông sấm vỗ tay cười Làm bé bừng tỉnh giấc. Chớp bỗng loè chói mắt Soi sáng khắp ruộng vườn Ơ! Ông trời bật lửa Xem lúa vừa trổ bông. Đỗ Xuân Thanh Ông trời bật lửa Bài 2: Trong bài thơ trên, những sự vật nào được nhân hóa? Chúng được nhân hóa bằng cách nào? Gợi ý: a/ Các sự vật được gọi bằng gì? b/ Các sự vật được tả bằng những từ ngữ nào? c/ Trong câu “ Xuống đi nào, mưa ơi!”, tác giả nói với mưa thân mật như thế nào? Thảo luận nhóm bàn (3 phút) Trong bài thơ trên, những sự vật nào được nhân hoá? Chúng được nhân hoá bằng cách nào? Bµi 2: Tên sự vật được nhân hoá Cách nhân hoá a) Các sự vật được gọi bằng b) Các sự vật được tả bằng những từ ngữ c) Cách tác giả nói với mưa Mặt trời Mây Trăng sao Đất Mưa Sấm ông chị ông bật lửa kéo đến trốn Nóng lòng chờ đợi xuống vỗ tay cười Thân mật: Xuống đi nào mưa ơi! Hả hê uống nước Có mấy cách nhân hóa? Có 3 cách nhân hóa: Gọi sự vật bằng từ ngữ dùng để gọi con người (ông, chị,…) Tả sự vật bằng từ ngữ dùng để tả con người (kéo đến, trốn, nóng lòng, chờ đợi…) Nói với sự vật thân mật như nói với người ( gọi mưa xuống thân mật như goị bạn) Đọc lại bài tập đọc Ở lại với chiến khu trả lời câu hỏi: Bµi 4: a) Câu chuyện kể trong bài diễn ra b) Trên chiến khu các chiến sĩ nhỏ tuổi sống c) Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trưởng khuyên họ vào thời kì chống thực khi nào ở đâu? dân Pháp, ở chiến khu. ở đâu?ở trong lán. trở về sống với gia đình.về đâu? Thảo luận nhóm đôi( 2 phút) Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” Bµi 3: a) Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. b) Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ. c) Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông. a) Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. b) Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ. c) Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông. . bài thơ trên, những sự vật nào được nhân hoá? Chúng được nhân hoá bằng cách nào? Bµi 2: Tên sự vật được nhân hoá Cách nhân hoá a) Các sự vật được gọi bằng. thân mật như goị bạn) Đọc lại bài tập đọc Ở lại với chiến khu và trả lời câu hỏi: Bµi 4: a) Câu chuyện kể trong bài diễn ra b) Trên chiến khu các chiến sĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: NHÂN HÓA-Ôn tâp cách đặt câu và trả lời câu hỏi "Ở đâu?", NHÂN HÓA-Ôn tâp cách đặt câu và trả lời câu hỏi "Ở đâu?",

Từ khóa liên quan