0

Phiếu mô tả dự án Thiết kế poster quảng cáo giới thiệu sản phẩm phân bón (Dành cho học sinh lớp 11)

18 216 0
  • Phiếu mô tả dự án Thiết kế poster quảng cáo giới thiệu sản phẩm phân bón (Dành cho học sinh lớp 11)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 13:01

Thông qua dự án này giúp các bạn học sinh khối 11 tìm hiểu nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây; thành phần hóa học của một số loại phân bón hóa học thường gặp; bảo quản một số loại phân bón. PHIẾU THÔNG TIN CỦA GIÁO VIÊN - Sở giáo dục Đào tạo/ thành phố: Bắc giang - Trường: THPT Ngô Sĩ Liên- Thành Phố Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang - Địa Chỉ: số 143, Ngô Gia Tự, p Ngô Quyền, TP BG, T Bắc Giang - Điện Thoại: 0983018105: Email: thogau1810_105@yahoo.com PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN Tên dự án “Bạn đóng vai nhà quảng cáo thiết kế poster quảng cáo giới thiệu sản phẩm phân bón cơng ty bạn” Mục tiêu 2.1 Mục tiêu học 2.1.1 Kiến thức: - HS biết nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho - HS biết-thành phần hóa học số loại phân bón hố học thường gặp - HS biết cách bảo quản số loại phân bón 1.2 Kỹ năng: - Rèn khả phân biệt mẫu phân, đam, lân, kali - Rèn ký đánh giá chất lượng loại phân bón hóa học - Luyện tập kĩ làm tập định tính theo cơng thức hoá học 2.1.3 Thái độ Rèn kỹ lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm với bạn 2.2 Mục tiêu kiến thức liên môn - Các môn liên quan: tin học, công nghệ, văn học, sinh học, kỹ thật nông nghiệp, địa lý, giáo dục công dân - Tạo mơi trường học tập theo nhóm cho học sinh: ( phân nhóm, phân vai, phân việc, thảo luận, hồn thành sản phẩm - Hình thành thói quen làm việc có kế hoạch, tổ chức cho học sinh - Rèn luyện kỹ tự tìm kiếm, chắt lọc thông tin qua nhiều nguồn: sách, báo, đặc biệt qua internet - Rèn kỹ tin học, công nghệ thơng tin: cách soạn thảo, trình bày văn bản, soạn powerpoint - Rèn kỹ trình bày sản phẩm nhiều hình thức: thuyết trình, vấn, trình chiếu, đóng kịch Đối tượng: Học sinh khối 11 Thời gian: tuần/3 tiết Phương pháp làm việc - Làm việc theo nhóm - Phương pháp tự nghiên cứu, khảo sát tình hình thực tế - Phương pháp thu thập thông tin xủ lý thông tin - Phương pháp trình bày Ý nghĩa dự án Nội dung dự án:“ bạn đóng vai nhà quảng cáo thiết kế poster quảng cáo giới thiệu sản phẩm phân bón cơng ty bạn” Sản phẩm dự án phải mang đầy đủ hai yêu tố sau: Hình thức: phải có tối thiều tiêu chí tờ quảng cáo: Tên sản phẩm cần quảng cáo Biểu tượng sản phẩm quảng cáo Khẩu hiệu quảng cáo hấp dẫn Lôgo công ty kinh doanh Giá sản phẩm Các thông số kỹ thuật sản phẩm, hướng dẫn sử dụng Ngày sản xuất hạn sử dụng Địa cần liên hệ cần Nội dung: Trên tờ quảng cáo phải mang nội dung để người xem trả lời câu hỏi sau:  Cây trồng cần nguyên tố dinh dưỡng ?  Thành phần hoá học loại phân đạm, phân lân, phân kali, phân phức hợp?  Phương pháp điều chế loại phân bón ?  Cách bảo quản sử dụng số loại phân bón hóa học?  Em biết nhà máy sản xuất phân bón hố học Bắc Giang, Việt Nam?  Ích lợi, tác hại việc dùng phân bón ?  Có khả đánh giá chất lượng loại phân bón hóa học?  Phân biệt sử dụng số phân bón hố học thơng thường Hoạt động dạy học tiến trình dạy học  Chia nhóm: 10 nhóm Mỗi nhóm thành viên  Lựa chọn tên dự án: “ thiết kế tờ quảng cáo lọai phân bón” Chia nhỏ dự án làm 10 chủ đề nhỏ: Phân đạm amoni Phân đạm nitrat Ure Phân lân supephotphat Phân lân supephotphat đơn Phân lân supephotphat kép Phân lân nung chảy Phân Kali Phân hỗn hợp phân phức hợp 10 Phân vi lượng  Học sinh tự chọn chủ đề: học sinh bốc thăm thứ tự từ đến mười để chọn chủ đền tương ứng với số thứ tự nhóm  Nhiệm vụ giáo viên học sinh Nhiệm vụ Giáo viên - Gợi ý cho nhóm cách làm việc: - Nói rõ cho HS nhiệm vụ chuyên gia - Gợi ý cho HS cách phân công công việc theo chủ đề nhỏ theo vai trò chuyên gia - Gợi ý cách hoạt động ví dụ nhóm trun truyền nhóm nghiên cứu hoạt động, nhóm trình bày nhóm giải pháp Giáo viên phải thường xuyên kiểm tra công việc học sinh thời gian học sinh xây dựng dự án Giáo viên hỗ trợ, cung cấp cho học sinh mã nguồn tài liệu  Nhiệm vụ học sinh Phân vai nhiệm vụ cho thành viên nhóm Bảng 2.2: Phân vai nhiệm vụ cho thành viên nhóm Thành Nhiệm vụ cần hồn thành viên Vai trị nhóm Chun gia - Tìm hiểu tiêu chí tờ thành viên nghiên cứu quảng cáo thông qua nguồn: thực trạng sách báo, internet, thư viện, tập chí, tờ quảng cáo báo - Sưu tầm hình chụp thực tế, quay phim có mẫu vật đính kèm - Tìm hiểu nội dung loại phân bón mà nhóm phân cơng thơng qua sách giáo khoa: hố học, cơng nghệ, địa lý thành viên Chuyên gia - Từ thơng tin thực tế thu thập nhóm giải pháp chuyên gia giải pháp phải thảo đưa chiến lược, mơ hình quảng luận cáo cho loại phân bón nhóm 1-2 thành viên Chuyên gia Sủ dụng công nghệ thông tin để công nghệ thiết kế máy dùng đồ thông tin họa máy tính để vẽ vẽ tay tờ quảng cáo, dùng Ghi đoạn flim nhắm thể ý tưởng chung nhóm thành viên Chuyên gia Trình bầy giới thiệu sản phẩm trình bày dự án trước mặt ban giám khảo trước toàn thể lớp thuyết trình diễn kịch có góp mặt tất thành viên nhóm Cả nhóm Chuyên gia - Tuyên truyền cảnh báo với thực tuyên truyền người xung quanh sản phẩm phân bón, mặt lợi hại việc dùng phân bón - Giải pháp bảo vệ mơi trường bảo vệ an tồn thực phẩm gì? Lên kế hoạch thực Bảng 2.3: Kế hoạch hoạt động nhóm (dự án 1) Thời gian Cách thức làm việc Nội dung ngày Làm việc chung nhóm Các Xác định mục tiêu , nội dung, kế nhóm chun gia làm việc hoạch hồn thành dự án - Thu thập riêng lẻ thông tin, liệu chủ đề, nội dung phân cơng -Xử lý thơng tin vừa tìm ngày Làm việc chung nhóm Thảo luận hồn chỉnh nội dung, hình thức sản phẩm ngày Nhóm chuyên gia công nghệ - Sử dung CNTT để thiết kế thơng tin nhóm chun gia tờ quảng cáo theo ý tưởng chung trình bầy nhóm - Thảo luận hình thức trình bày sản phẩm trước mặt ban giám khảo ngày Các nhóm báo cáo tình hình GV kiểm tra tiến trình hoạt động thực dự án cho giáo viên nhóm, từ đưa gợi ý ngày Cả nhóm Thảo luận để chỉnh sửa thống lại nội dung, hình thức sản phẩm lần cuối ngày Tát nhóm lớp - Trình bày, trưmg bày sản phẩm trước ban giám khảo, trước lớp - Đánh giá sản phẩm ngày Nhóm chuyên gia tuyên truyền Tuyên truyền cho lớp khác nhóm khác nhà trường Kiểm tra - đánh giá: + Giáo viên phải kiểm tra thường xuyên suốt thời gian làm dự án + Giáo viên tổ chức buổi cho nhóm trưng bầy sản phẩm lớp cho nhóm lên thuyết trình sản phẩm nhóm Đánh giá: có hình thức đánh giá + Giáo viên có tiêu chí đánh giá riêng + HS nhóm có phiếu đánh giá sản phẩm nhóm khác  Đánh giá sản phẩm chung nhóm: ví dụ: tranh, tạp san…  Đánh giá trình diễn mẫu học sinh  Đánh giá kết hoạt động cá nhân thông qua vấn đáp Bảng 2.4 tiêu chí đánh giá sản phẩm (dự án 1) TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỰ ÁN TP BẮC GIANG Mơn: hóa học 11 GVHD: Đặng Thi Mnh Thu Tên đề tài:………………………………………………………………… Tên nhóm:………………………………………………………………… Tên thành viên:…………………………………………………………… Hình thức sản phẩm:……………………………………………………… Tên thành viên trình bày:………………………………………………… Hình thức trình bày :…………………………………………………… Hướng dẫn đánh giá cho điểm ĐÁNH CÁC TIÊU CHÍ SỐ GIÁ CỦA GHI ĐIỂM GIÁO VIÊN NỘI DUNG   Cây trồng cần nguyên tố dinh dưỡng 15 Thành phần hoá học loại phân đạm, phân lân, phân kali, phân phức hợp?(tùy thuộc vào loại phân bón mà nhóm đảm nhận)  Phương pháp điều chế loại phân bón ?  Cách bảo quản sử dụng số loại phân bón hóa học?  Ích lợi, tác hại việc dùng phân bón  Có khả đánh giá chất lượng loại phân bón hóa học?  Giải pháp bảo vệ mơi trường bảo vệ an tồn thực phẩm gì? HÌNH THỨC 2 25 CHÚ  Tên sản phẩm cần quảng cáo  Biểu tượng sản phẩm quảng cáo  Khẩu hiệu quảng cáo hấp dẫn  Lôgo công ty kinh doanh  Giá sản phẩm  Các thông số kỹ thuật sản phẩm, hướng dẫn sử dụng  Ngày sản xuất hạn sử dụng  Địa cần liên hệ cần TỔ CHỨC 20  Trình bày đẹp, logic, cụ thể  Tiêu đề / Biểu tượng  Các hình ảnh minh họa đa dạng, phong phú mang tính giáo dục thuyết phục cao  Dùng ảnh kỹ thuật số có màu sắc đẹp, có mẫu vật đẹp  Biểu bảng, sơ đồ hóa nội dung BÀI TRÌNH BÀY 20  Logic., ngắn gọn đầy đủ thông tin  Minh hoạ sinh động  Có sử dụng thêm cơng nghệ, phần mềm khác hỗ trợ  Có tham gia hỗ trợ đội TỔNG ĐIỂM XẾP LOẠI 10 80 Bảng 2.5 Tiêu chí đánh giá phần vấn TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN TP BẮC GIANG ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỰ ÁN Mơn: hóa học 11 GVHD: Đặng Thi Mnh Thu PHẦN PHỎNG VẤN Tên dự án:……………………………………………………………… Tên nhóm:……………………………………………………………… Hướng dẫn đánh giá cho điểm TÊN THÀNH VIÊN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 4 4 TỔNG ĐIỂM 20 TỔNG KÊT ĐIỂM 100 XẾP LOẠI HỆ THỐNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN Câu 1: Phân đạm cung cấp nitơ hóa hợp cho dạng ion sau đây? b.Nitrit ( NO-2 ) a.nitrat ( NO3- ) c.amoni ( NH +4 ) d.A&C Câu 2: Độ dinh dưỡng phân đạm đánh giá hàm lượng % của: a.%N b.%N2O5 c.% NH +4 d.% NO3- Câu 3: Độ dinh dưỡng phân đạm urê (( NH2)2CO) là: a.16,5% b.20,5% c.30% d.46% Câu 4: Trong loại phân đạm sau, loại có độ dinh dưỡng cao nhất? a.NH4NO3 b.NaNO3 c.(NH2)2CO d.(NH4)2SO4 Câu 5: Khối lượng NH3 dung dịch HNO3 45% đủ để điều chế 100 phân đạm NH4NO3 loại 34% N là: a 20,6tấn 170tấn b 20,5tấn 100tấn c 10,7tấn 90tấn d 15tấn 25tấn Câu 6: Phát biểu sau ĐÚNG? Khi bón phân đạm amoni a.làm tăng độ chua đất b.làm giảm độ chua đất c.làm tăng độ chua đất trừ đạm NH4NO3 d.không làm thay đổi môi trường đất Câu 7: Phát biểu sau ĐÚNG? Khi bón phân đạm nitrat a.làm tăng độ chua đất c.dễ bị rửa trôi b.cây hấp thụ nhanh d.Cả ý kiến Câu 8: Phân đạm amoni sử dụng phù hợp cho đất: a.chua b.trung tính c.kiềm d.b&c Câu 9: Bón phân urê làm cho đất có mơi trường: a.axit b.kiềm c.trung tính d.a&c Câu 10: Phát biểu sau SAI? Đạm urê: a Là phân đạm sinh lý trung tính b Cung cấp nitơ cho trồng dạng ion nitrat chủ yếu c Cung cấp nitơ cho trồng dạng ion amoni chủ yếu d Được điều chế cách cho NH3 tác dụng với CO2 nhiệt độ, áp suất cao Câu 11:Phân lân cung cấp photpho cho trồng dạng ion: a ion photphat b ion hiđrophotphat c ion đihiđrophotphat d a&c Câu 12: Độ dinh dưỡng phân lân đánh giá hàm lượng % của: a P b P2O5 c PO43- d H3PO4 Câu 13: Nguyên liệu để sản xuất phân lân là: a.Quặng pirit b.Quặng photphorit c.Quặng apatit d.b&c Câu 14: Tại phải bón phân với liều lượng hợp lý tùy thuộc vào loại đất, loại phân bón, giống loại trồng? Câu 15: Đất mặn hình thành a Mưa lớn địa hình dốc b Do chặt phá rừng c Do ảnh hưởng nước ngầm nước biển tràn vào d Tập quán canh tác lạc hậu Câu 16: Đất mặn đất chứa nhiều a Sắt b cation natri c Cation canxi d Đồng Câu 17: Cho biết phân đơn nguyên tố phân đa nguyên tố? Tại phân hữu dùng để bón thúc chính? Câu 18: vào nguồn gốc, người ta chia phân bón sử dụng nông,lâm nghiệp làm loại? Câu 19: Xác định câu đúng( ghi Đ), sai( ghi S) câu sau Nội dung câu hỏi 1.Phân hoá học loại phân có vai trị cải tạo đất 2.Phân hữu khó tiêu, tác dụng châm nên cần bón thúc với lượng nhỏ Bón nhiều phân hố học đất bị chua dễ làm phá vỡ kết cấu viên Phân vi sinh vật không làm hại đất Phân hố học có nhiều ngun tố dinh dưỡng, tỉ lệ dinh dưỡng thấp Phân vi sinh vật bón trực tiếp vào đất Câu 20: cho phát biểu sau: Lựa chọn Lựa chọn sai A Độ dinh dưỡng phân đạm đánh giá hàm lượng % N phân B Độ dinh dưỡng phân lân đánh giá hàm lượng % P2O5 tương ứng với lượng P có thành phần C Độ dinh dưỡng phân Kali đánh giá hàm lượng % K2O tương ứng với lượng K có thành phần D Độ dinh dưỡng phân đạm amoni đánh giá hàm lượng % NH3 có phân Chọn phát biểu sai 8- Các sản phẩm học sinh Sản phẩm dự án nhóm tờ tranh vẽ tay tờ tranh vẽ máy tính Do điều kiện hạn chế nên tơi đưa vào vài hình ảnh sản phẩm dự án nhóm Hình 2.1 Sản phẩm dự án 1- nhóm lớp 11A9 Hình 2.2 : Sản phẩm dự án 1- nhóm lớp 11 A8 Hình 2.3 sản phẩm nhóm lớp 11 A11 dự án 1- ...PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN Tên dự án “Bạn đóng vai nhà quảng cáo thiết kế poster quảng cáo giới thiệu sản phẩm phân bón cơng ty bạn” Mục tiêu 2.1 Mục tiêu học 2.1.1 Kiến thức: -... Phương pháp trình bày Ý nghĩa dự án Nội dung dự án: “ bạn đóng vai nhà quảng cáo thiết kế poster quảng cáo giới thiệu sản phẩm phân bón cơng ty bạn” Sản phẩm dự án phải mang đầy đủ hai yêu tố... nên đưa vào vài hình ảnh sản phẩm dự án nhóm Hình 2.1 Sản phẩm dự án 1- nhóm lớp 11A9 Hình 2.2 : Sản phẩm dự án 1- nhóm lớp 11 A8 Hình 2.3 sản phẩm nhóm lớp 11 A11 dự án 1-
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu mô tả dự án Thiết kế poster quảng cáo giới thiệu sản phẩm phân bón (Dành cho học sinh lớp 11),

Từ khóa liên quan