0

Hướng dẫn các phương pháp làm chuồng trại gia súc, gia cầm: Phần 2

26 27 0
  • Hướng dẫn các phương pháp làm chuồng trại gia súc, gia cầm: Phần 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 12:08

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Hướng dẫn các phương pháp làm chuồng trại gia súc, gia cầm sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức về làm chuồng trại nuôi bò sưa – bò thịt, làm chuồng trại nuôi nhốt thỏ, làm chuồng trại nuôi hươu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. C H U Ồ N G T R Ạ I N U Ơ I B Ị S Ữ A - B Ò TH ỊT hững năm trước nhân dân ta ni bị chủ yếu để cung cấp sức kéo cho nơng nghiệp lâm nghiệp Do thời gian dài cơng việc chăn ni bị phát triển Từ có nghị 357-CP Hội đồng Bộ trưởng (nay phủ) cho phép thành phần kinh tế tự ni trâu bị, khơng hạn chế quy mô sô" lượng tự lưu thông, mở chợ giết thịt nghề chăn ni bị nước phát triển nhanh vối tốc độ cao không trung du, miền núi mà ỏ tỉnh vùng đồng Chuyển sang chăn ni bị lấy thịt sữa đơi với nước ta việc làm hoàn toàn mẻ người chăn ni chưa có kinh nghiệm 43 kiến thức cần thiết Nhằm mục đích chăn ni bị thịt bị sữa đạt kết cao, người chăn ni phải có hiểu biết định Ngồi hiểu biết giơng thức ăn, kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng yếu tố quan trọng thiếu chuồng trại Chuồng trại có tác dụng che mưa, nắng, chống nóng mùa hè rét mùa đơng ngồi cịn đảm bảo vệ sinh tránh gây nhiễm cho mơi trưịng xung quanh Cũng giơng chuồng trại nuôi gia cầm, chuồng nên hướng phía Nam Đơng Nam, yếu tơ' giúp chuồng khô sẽ, đủ ánh sáng Nguyên liệu để xây dựng chuồng trại tre, mái lợp cỏ gianh, cọ, cột gỗ Với loại nguyên liệu vừa đơn giản vừa vững phù hợp vói nguồn nguyên liệu địa phương điều kiện kinh tế gia đình Để vệ sinh dễ dàng thuận lợi chuồng máng ăn nên láng xi măng Bò sữa bị thịt phải ni riêng, tuyệt đơ'i khơng nhốt chung nhu cầu dinh dưỡng chăm sóc bị sữa khác với bị t h ị t 44 M h ìn h c h u n g t r i Hệ thống chuồng trại bò sữa hò thịt phải khác a) Chuồng ni bị thịt: Nên làm chuồng thành dã y nhiều gian tùy theo sơ" lượng con, nhốt nhiều lứa tuổi vào gian chuồng Đối với bị mẹ ni con, hai gian bò mẹ kèm gian chen vào cho bê đến khoảng tháng tuổi, để cần bê sang bú sữa Tương tự vậy, gian bị mẹ ni 2-3 bê ni ỏ gian khoảng 4-6 Sao cho diện tích cho bò mẹ khoảng 4-5 m 2/ con, cho bê sơ sinh đến tháng tuổi 1,5 - m2 /con Đốì với bê ni lấy thịt đến 24 tháng tuổi, gian chuồng ni từ 5-9 con, nên để bê đực riêng Cũng đưa quy mô lên tới 2530 con/ đàn Diện tích cho 2- m Máng ăn máng uống dùng chung cho nhóm b) Chuồng ni bị sữa: Khác vối chuồng ni bị thịt, bị sữa cần có chỗ đứng, nằm cố định, ln có dây xích buộc vào róng chuồng Chuồng làm thành dã y, bị xích hàng ngang theo chiều dọc chuồng, đầu hưống 45 phía máng ăn, máng uống hành lang phân phối thức ăn Diện tích chuồng ni bị sữa khoảng 4-6 m2, riêng chỗ đứng cho 1,4-1,6 X 2,9-3m chưa kể diện tích máng ăn, máng uống Khi xây dựng chuồng cần đặc biệt lưu ý làm chuồng dốc phía có rã n h nước, rã n h nước nằm sát tường phía sau chuồng dẫn đến hơ" ủ phân ĐỐI với bị sữa phải dọn phân rửa chuồng ngày hai đến ba lần trước vắt sữa để đảm bảo vệ sinh ĐỐI với bò thịt tuần dọn hai lần, đảm bảo khô Lưu ý không để phân rác thải xung quanh chuồng, mà phải chuyển đến ủ hơ" ủ phân Có thể xây bể bioga để lấy khí đơ"t phục vụ cho gia đình D ụ n g cụ c h u y ê n dùng: Về bản, cho dù ni bị thịt hay bị sữa có số đặc điểm khác xong nhìn chung dụng cụ dùng để ni bị Ví dụ máng ăn, máng "ng lưu ý đặt theo chiều dài hành lang phân phôi thức ăn, máng có lỗ 46 nước đáy có nút tháo lắp dễ dàng giúp thuận tiện vệ sinh máng Ngoài dụng cụ cần có gian riêng để dự trữ thức ăn chế biến thức ăn Thức ăn xanh thô cần cắt, thái trước cho ăn Riêng bò sữa cần có gian riêng để thức ăn tinh vắt sữa Cũng vắt sữa chuồng ni phải bảo đảm vệ sinh Nếu có điều kiện, nên có sân chơi gần chuồng để bị vận động tự do, lưu ý cho vào chuồng phải chỗ Tường sân chơi nên xây lửng bao quanh để có ánh sáng xuyên vào chuồng Cần trồng xanh xung quanh chuồng giúp khu chuồng thống mát, tạo khơng khí lành 47 LỒ N G CH U Ồ N G NUÔI NHỐ T TH Ỏ iện nay, nghề chăn nuôi thỏ nước ta chưa trọng phát triển rộng rãi Mặc dù thỏ loại gia súc không tranh ăn lương thực với ngưòi, tận dụng sản phẩm phụ nông nghiệp, sức lao động phụ gia đình, đầu tư vốn, phù hợp với điều kiện chăn ni gia đình nước ta H Khác vói chăn nuôi lợn, gà, vịt (sử dụng 95100% thức ăn tinh), thỏ lại gia súc có khả sử dụng nhiều thức ăn thô xanh phần Trong chăn nuôi công nghiệp, tỷ lệ thô xanh phần ăn thỏ (tính theo vật chất khô) 50-55%, chất sơ phần 1214% Trong chăn ni gia đình, tỷ lệ thơ xanh 48 phần thỏ cao nhiều tới 7580%, chí có gia đình sử dụng tới 85-90% thức ăn tinh tận dụng (bã chè, cơm nguội; sắn, lang củ ) để nuôi đạt kết tốt Chăn nuôi thỏ vốn đầu tư ban đầu khơng đáng kể, chuồng trại tận dụng vật liệu sẵn có rẻ tiền để làm, chi phí để mua giống ban đầu so với gia súc khác phải bỏ lần đầu trì chăn ni hên tục Vịng đời thỏ ngắn 3-3,5 tháng) nên thu hồi vôh nhanh, phù hợp với khả nhiều gia đình Chăn ni thỏ sử dụng toàn thời gian sức lao động phụ cần nắm kỹ thuật ni tốt thỏ Như chăn ni thỏ góp phần giải cơng ăn việc làm gia đình Thỏ đẻ khỏe, phát triển nhanh, sản phẩm thỏ có giá trị tiêu dùng xuất Chăn ni thỏ có tác dụng hộ trợ tốt cho việc thực mơ hình VAC kinh tế gia đình Thỏ đẻ nhanh, năm trung bình đẻ 6-7 lứa, lứa 6-7 Sau ba tháng 49 nuôi trọng lượng xuất chuồng 1,7-2 kg, thỏ mẹ nặng 2,8 - 3,5 kg, năm sản xuất 85-100 kg thịt thỏ Thịt thỏ giàu cân đốỉ dinh dưỡng loại thịt gia súc khác Đạm cao: 21% (thịt bò 17%, thịt lợn 15%, gà 21%), mỡ thấp: 10% (gà 17%, bò 25%, lợn 29,5% , giàu chất khoáng : 1,2 % (bị 0,8%, lợn 0, 6%) Ngồi thịt thỏ cịn điều dưõng bệnh tim mạch, mà khơng có bệnh truyền nhiễm thỏ lây sang ngưòi (Ph.Surdear- H.Remeff Pháp) Vì thịt thỏ có giá trị xuất lớn: lkg thịt thỏ xuất giá: 1,44 đô la (Hung 1980) 9-12 Frăng (Pháp 1983) cao so với thịt bị, lợn gà Lơng da thỏ sau thuộc xong may thành mũ, áo làm đồ thủ cơng mỹ nghệ có giá trị lớn tiêu dùng xuất khẩu, Pháp năm có 100 triệu lơng da thỏ trao đổi, giá trị thu từ lông da thỏ tăng thêm 30-35% Việt Nam sơ" lượng có hạn nên thịt thỏ đủ tiêu dùng nội địa 50 Nếu có nhiều thỏ ta xuất thị trường tiêu thụ sẵn Thỏ gia súc mẫn cảm với điều kiện ngoại cảnh, nên dùng nhiều làm động vật thí nghiệm, động vật kiểm nghiệm thuốc chế vacxin y học thú y Ngoài sản phẩm sử dụng phế phụ phẩm nghề chăn nuôi thỏ phân, nước tiểu, lịng ruột giết mổ có giá trị lớn Phân thỏ loại phân gia súc tốt Ngồi việc sử dụng phân thỏ làm phân bón cho trồng trọt, ni cá, gần ngưịi ta cịn sử dụng phân thỏ để làm thức ăn chăn nuôi giun loại thức ăn tốt cho giun Từ giun ta ni gà, vịt, ngan, cá, lươn (theo tài liệu Công ty chê biến phê thải thị, giun công nghiệp ổn định cho suất 200 tấn/ giun/ năm hàm lượng protein giun đất 66-70%) Như ni thỏ gia đình vừa tận dụng phê phụ phẩm nông nghiệp, tận dụng sức lao động phụ, vừa đỡ tốn lương thực lại cho 51 loại sẳn phẩm đặc biệt (thịt lông da) có giá trị tiêu dùng, y học, thú y xuất Ngồi sản phẩm phụ ni thỏ lại góp phần tích cực tạo cân cho trồng trọt chăn nuôi theo công thức VAC kinh tế gia đình Vì th ế với điều kiện khí hậu nhiệt đới nước ta, cỏ bơn mùa xanh tốt, lương thực cịn khó khăn chăn ni thỏ gia đình mang lại hiệu kinh tế lớn, thực ích nước lợi nhà Tuy nhiên nghề chăn nuôi thỏ thành công, ngưịi chăn ni ngồi việc phải nắm hiểu biết về: giống, sinh lý kỹ thuật chăn ni thỏ gia đình điều quan tiọng phải nắm kỹ thuật làm lồng chuồng cho thỏ Lồi thỏ có đặc biệt tự bảo vệ với thiên nhiên động vật khác, chúng hoá từ thỏ rừng sơng hoang d ã Trong q trình hố, ngưịi ni nhốt chúng lồng, chuồng để bảo vệ, quản lý chăm sóc Lồng chuồng ni nhốt thỏ tận dụng diện tích nhỏ ngồi vưịn, đầu nhà, gốc gian nhà trống Dù đặt vị 52 Phải bền vững, chắn Những phần hay dơ bẩn, dễ mòn hư hỏng đáy lồng, lưới cỏ, máng uống ,phải dễ tháo lắp thay Kích thước lồng chuồng: Phải phù hợp cho việc bắt thỏ, chăm sóc quan sát trạng thái sức khịẻ Nếu làm lồng cao q, vừa khó chăm sóc, vừa bị gió lùa từ lên bụng thỏ thỏ không yên tĩnh dờ sợ độ cao Nếu làm ngăn lồng sâu hẹp khó bắt thỏ, không đủ chỗ để gắn lưới cỏ, máng ăn vào thành lồng phía trước khó quan sát chúng ăn, việc vệ sinh lồng chuồng Quy cách lồng chuồng phù hợp ngăn lồng khôi hộp chữ nhật đặt ngang, thành lồng cao 40-50 cm, dài 90cm, sâu 60cm Mỗi ngăn nên nhốt 5-6 sau cai sữa vỗ béo hai hậu bị giống thỏ giông sinh sản Nếu gia đình chật hẹp tiết kiệm diện tích cách làm lồng hai tầng, cửa mở phía trước, đáy tầng thiết phải có khay hứng phân ( hình 12) Đáy lồng chuồng: Là chi tiết quan trọng tiếp xúc trực tiếp đến thỏ, điều kiện giữ vệ sinh để chơng nhiễm lây lan 54 Hình 12: Cấu trúc lồng chuồng thỏ tầng, hai ngăn mầm bệnh gây bệnh Vì đáy lồng chuồng phải nhẵn, phẳng, êm, không để đầu đinh, mối buộc vật liệu làm nhô lên mặt đáy làm xây xát dá, loét gan bàn chân Đáy lồng phải có khe hở, lỗ phân, nước tiểu dễ dàng, thấm nước tháo lắp Ĩ gia đình, tốt làm đáy tre gỗ cứng vót nhẵn có rộng 11,5 cm, kết thành phên có khe hở 1,5 cm Nếu đáy làm lưới thép mắt cáo, ô vuông phải loại 55 dày mm, lỗ lưới rộng l,5-2cm Đáy lưới phải có thêm bệ nằm miếng gỗ mỏng nhẹ đặt vào nửa đáy phía để thỏ nằm yên tĩnh ( hình 13) Hình 13: Phên đáy lồng đặt vào khung đáy lồng D ụng cụ ch u yên dùng Máng thức ăn tinh: Có thể làm vật liệu khác sành sứ, xi măng, gỗ, tôn, sắt Nếu làm vật liệu nhẹ th ì phải cớ móc dây buộc gá vào thành lồng phía trước để thỏ khơng làm lậ t đổ Kích thước máng ăn phù hợp hình khối hộp chữ n h ật dài 35-40 cm để đủ chỗ cho đàn ăn, làm hẹp miệng khoảng 10-12 cm để thỏ không nằm vào máng ăn gây m ất vệ sinh, chiều cao máng 6-8 cm, miệng máng nên làm gờ 56 uốn cong vào phía để trán h thỏ bới thức ăn ngồi (hình 14) 6-ỡcm a) b) Hình 14: a Máng ăn sành b Máng ăn đổ xi măng Dụng cụ uống nướũĩ Có thể làm sành sứ đổ xi măng hình chậu cao 8-10 cm, miệng rộng 10-15 cm để thỏ không dẫm chân vào không lật đổ Để giữ nước uống vệ sinh làm van nưóe ống kim loại thuỷ tinh dày cắm vào nút chai, nút can dốc ngược, có giá đõ gắn vào thành lồng để thỏ hút liếm nước Hoặc làm khay nưóc có chai nước dốc ngược (hình 15) Rá thức ăn thô: Phải thiết kế cho thỏ tự rút cỏ để ăn được, không cào bới vào đáy lồng không chui vào dẫm nát, làm bẩn thức 57 ăn Nên đặt rá thức ăn thơ ngồi ngăn lồng, gắn vào bên thành lồng phía trước So le với vị trí đặt máng thức ăn tinh phía H ìn h Ị5: Các d ụn g cụ cho th ỏ u ốn g nước Ô đẻ thỏ phải đảm bảo ấm, kín gió, có bóng tốỉ, mẹ vào cho bú dễ dàng, thoải mái đặc biệt phải chống chuột vào ăn thỏ Nên làm ổ đẻ gỗ mỏng nhẹ cót ép dày quét sơn phang nhẵn, có khung nẹp chắn dễ quét dọn vệ sinh, sát trùng đẻ khối hộp chữ nhật có kích thước dài 50 cm, rộng 35 cm cao 20 cm Mặt ổ đẻ đóng kín cố định nửa, cịn nửa đầu làm cửa vào thỏ 58 có nắp đậy lưối kim loại phên tre thưa 1,5 cm, mở đóng dễ dàng (hình 16) Vối ổ đẻ này, thỏ 15 ngày tuổi không nhảy được, làm giảm tỷ lệ chết tác động ngoại cảnh Hình 5: Ổ thố để 59 C H U Ồ N G TRẠI NUÔI H u N g h ề nuôi hươu nước ta có từ lâu, chưa phát triển mạnh Ni hươu thực mang lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình giá trị hàng hố lộc tiền giống Một đôi lộc hươu giá trị khoảng 2,5-3 triệu đồng, hươu non khoảng 15-20 triệu đồng Lộc hươu nguyên liệu làm thuốc quý đánh giá cao y học phương Đông Nhung hươu chế biến từ lộc , dùng để chữa bệnh bồi bổ sức khoẻ cho người già yếu Nó có tác dụng tốt với bệnh tim, nhược năng, bệnh thần kinh thực vật số bệnh khác Ngồi ra, hươu nai cịn cho nhiều sản phẩm có giá trị: thịt, sữa, da, lơng phụ phẩm chế biến Vì cần đẩy mạnh phát triển đàn hươu 60 Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa,vì u cầu thiết xây dựng chuồng trại phải đảm bảo thoáng mát mùa hè, ấm tránh gió lùa mùa đơng đặc biệt chống nóng tốt Chuồng trại phải làm đất cao dễ thoát nước, cách xa chuồng trâu bị, dê 200 m để tránh truyền bệnh cho Để phòng dịch bệnh lậy lan nên làm chuồng cách xa đường giao thông lớn khơng gần chợ tránh ồn Do khí hậu nước ta nóng ẩm, hướng chuồng nên làm theo hướng Nam Đông Nam tốt M ô h ìn h c h u n g t r i Có sơ" loại chuồng, có hai loại chuồng phổ biến nay: Chuồng cũi( Dùng cho gia đình ni vối quy mơ nhỏ) Chuồng làm gỗ, mái lợp ngói Nền lát ván, có khoảng cách ván 1-2 cm để dễ lọt phân Nền làm cách mặt đất khoảng 40 cm, xung quanh tưòng lát gỗ cho khoảng cách từ 5-10 cm cửa chuồng đóng mở dễ 61 dàng để hươu vào lúc phối giống, cắt lộc, chữa bệnh Vối chuồng có chiều dài 5m, rộng 3m dùng để ni hai hươu nhỏ Đốì với hươu đực cần diện tích hẹp cầ n có chuồng nhỏ để nuôi hươu tách mẹ Chuồng sân (áp dụng cho nuôi từ 10-15 con) Khi nuôi hươu vối quy mơ lớn từ 10-15 con, cần có khu đất rộng khoảng 100-200 m2, có bị rào vây quanh cao khoảng m, gồm có chuồng sân vận động Khu chuồng có mái che, lát gạch, khơng có tường để hươu vào ngủ tránh mưa nắng Khu ni hươu cái, chuồng nện có tưịng ngăn cửa, tạo điều kiện cho việc chăm sóc hươu tốt tránh chúng húc va chạm dễ sẩy thai D ụn g cụ d ù n g n u hươu Nói đến ni hươu dù gia đình trại chăn ni cần có phịng cắt lộc riêng cũi cắt lộc làm thép khơng gỉ (hình 17), chắn đảm bảo tuyệt đối an tồn cho ngưịi cắt 62 várrép dí động Hình C đicắtlộc 63 tránh cho hươu giẫy giụa nhiều gây nhiều máu Nên có máng ăn máng uống chuồng Ngoài nên trồng nhiều xanh quanh hàng rào tạo bóng mát chống nóng cho hươu nai 64 MUC ■ LUC ■ Trang Lịi giới thiệu Chuồng trại ni gà Chuồng trại ni lợn 29 Chuồng trại ni bị sữa-bị thịt 43 Lồng chuồng nuôi nhốt thỏ 48 Chuồng trại nuôi hươu 60 65 HƯỚNG DẪN LÀM CHUỒNG TRẠI GIẠ SÚC GIA CẦM NHÀ XUẤT BẢN VẴN HOÁDÂN TỘC TRUNG TÂM UNESCO PHỔ BIỂN KIẾN THỨC VĂN HÓA, GIÁO DỤC CỘNG ĐỔNG Chịu trách nhiệm xuất P G S -T S : HỒNG NAM Biên tập: TRẦN PHƯỢNG TRINH Bìa: TR Ọ N G Sửa in: HOÀ PHẠM TĂNG In 1.000 bản, khổ 13 X 19 cm Nhà máy in Sách giáo khoa Đông Anh - Hà Nội Giấy phép Xuất số 572/XB QLXB In xong nộp lưu chiểu tháng năm 2000 68 ... thống chuồng trại bò sữa hị thịt phải khác a) Chuồng ni bò thịt: Nên làm chuồng thành dã y nhiều gian tùy theo sơ" lượng con, nhốt nhiều lứa tuổi vào gian chuồng Đối với bị mẹ ni con, hai gian... lan nên làm chuồng cách xa đường giao thông lớn khơng gần chợ tránh ồn Do khí hậu nước ta nóng ẩm, hướng chuồng nên làm theo hướng Nam Đông Nam tốt M ô h ìn h c h u n g t r i Có sơ" loại chuồng, ... chuồng, có hai loại chuồng phổ biến nay: Chuồng cũi( Dùng cho gia đình ni vối quy mơ nhỏ) Chuồng làm gỗ, mái lợp ngói Nền lát ván, có khoảng cách ván 1 -2 cm để dễ lọt phân Nền làm cách mặt đất khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn các phương pháp làm chuồng trại gia súc, gia cầm: Phần 2,

Từ khóa liên quan