0

đề thi HK1 TOAN 9 CÓ DÁP AN

2 902 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 16:11

KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2010– 2011 Môn: TOÁN 9 (Thời gian: 90 phút ) Điểm Lời phê ĐỀ: Bài 1: (1.5điểm) a/ Với A là một biểu thức đại số. A xác đònh (hay nghóa) khi nào? b/ Với giá trò nào của x thì 2 − x xác đònh. Bài 2: (1.5điểm) Thực hiện phép tính. a/ 502 − b/ 13 33 3 2 3324 + + −+− Bài 3: (2điểm) a/ Vẽ đồ thị các hàm số xy 2 = ; 3 −−= xy trên cùng một mặt phẳng tọa độ. b/ Tìm tọa độ giao điểm M của hai đồ thị trên bằng phép tính Bài 4: (2điểm) a/ Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm )3;0( − A và điểm )1;2( − B . b/ Cho hàm số bậc nhất 3)2( +−+= nxmy . Tìm giá trò của m, n để đồ thò của hàm số trên đi qua gốc tọa độ. Bài 5: (3điểm) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính CD (đường kính của 1 đường tròn chia đường tròn thành hai nửa đường tròn). Từ C kẻ tiếp tuyến Cx, từ D kẻ tiếp tuyến Dy với nửa đường tròn (Cx, Dy và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ CD). Qua điểm K thuộc nửa đường (K khác C, D) kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn nó cắt Cx và Dy theo thứ tự tại M và N. Chứng minh rằng: a/ 0 90 ˆ = NOM b/ Tích CM.DN không đổi khi điểm K di chuyển trên nửa đường tròn. c/ CD là tiếp tuyến của đường tròn đường kính MN. Bài làm Trường THCS Lớp: 9/ Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010– 2011 Môn: TOÁN 9 (Thời gian: 90 phút ) Điểm Lời phê ĐỀ: Bài 1: (1.5điểm) a/ Với A là một biểu thức đại số. A xác đònh (hay có nghóa) khi nào? b/. của hàm số trên đi qua gốc tọa độ. Bài 5: (3điểm) Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính CD (đường kính của 1 đường tròn chia đường tròn thành hai nửa
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi HK1 TOAN 9 CÓ DÁP AN, đề thi HK1 TOAN 9 CÓ DÁP AN,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN