0

Vận dụng tư tưởng đạo đức yêu thương con người của chủ tịch Hồ Chí Minh vào việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của người thầy giáo trong lực lượng công an nhân dân hiện nay

4 74 0
  • Vận dụng tư tưởng đạo đức yêu thương con người của chủ tịch Hồ Chí Minh vào việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của người thầy giáo trong lực lượng công an nhân dân hiện nay

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 22:23

Trong di sản tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có bốn chuẩn mực đạo đức cơ bản là: “Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng”. Không chuẩn mực nào có thể xem nhẹ, vì cả bốn chuẩn mực ấy là tiêu chí để đánh giá con người mới, con người mang dấu ấn đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, chuẩn mực đạo đức yêu thương con người - nét đẹp vĩnh hằng trong tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người có sức sống mãnh liệt trong điều kiện hiện nay và sự cần thiết phải vận dụng tư tưởng đó trong xây dựng chuẩn mực của người thầy giáo trong lực lượng Công an nhân dân (CAND). CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀO VIỆC XÂY DỰNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI THẦY GIÁO TRONG LỰC LƯNG CÔNG AN NHÂN DÂN HIỆN NAY T @ Thượng tá, TS Nguyễn Văn Nghệ Phó Trưởng phịng QLNCKH - Trường Đại học CSND rong di sản tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh, có bốn chuẩn mực đạo đức là: “Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương người; cần kiệm liêm chính, chí cơng vơ tư; tinh thần quốc tế sáng” Không chuẩn mực xem nhẹ, bốn chuẩn mực tiêu chí để đánh giá người mới, người mang dấu ấn đạo đức Hồ Chí Minh Trong đó, chuẩn mực đạo đức yêu thương người - nét đẹp vĩnh tư tưởng, gương đạo đức Người có sức sống mãnh liệt điều kiện cần thiết phải vận dụng tư tưởng xây dựng chuẩn mực người thầy giáo lực lượng Công an nhân dân (CAND) Yêu thương người theo tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh Năm 1946, Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh mn vàn kính u trả lời nhà báo: “Tôi có ham muốn, ham muốn bậc cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn, áo mặc, học hành” Người giành trọn đời để đấu tranh cho mục tiêu cao Ngày 05/6/1911, xuống tầu Đô đốc La-tút-xơ Tơ-rê-vin làm phụ bếp để nước ngồi tìm đường cứu dân, cứu nước, ngồi kiến thức học nhà trường đơi bàn tay sẵn sàng làm đủ nghề “miễn lương thiện” để sống hoạt động, hành trang anh niên Nguyễn Tất Thành lịng u nước yêu thương người sâu sắc Hành trang giản dị ấy, lại kết tinh truyền thống hàng ngàn năm dựng nước giữ nước dân tộc ta, bổ sung mồ hôi, nước mắt máu phu Cửa Rào, phu đồn điền cao su Lộc Ninh, hàng loạt sĩ phu quên nước kháng chiến chống Pháp đầu kỷ XX Truyền thống có lời hát ru bà, có điệu ngào, da diết dân ca xứ Nghệ Tất sâu lắng lịng Anh, Người bổ sung, nâng cao hồn thiện suốt đời, trở thành lịng nhân bao la Hồ Chí Minh Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin đặc biệt nhận thức từ thực tiễn đấu tranh dân tộc, có dịp so sánh người Pháp Pháp với tên thực dân Pháp Đơng Dương, hồ vào sống người lao khổ khu Hắc-Lem, thành phố Niuc Hồ Chí Minh rút kết luận quan trọng: “Trên đời có hai hạng người: người thiện người ác, hai thứ việc: việc việc tà” Trải qua trình 10 năm tìm tòi, khảo nghiệm, năm 1920 bắt gặp chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh tìm thấy đường giải phóng dân tộc, tìm thấy cẩm nang để giải phóng triệt để người Đó độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Bởi theo Người, tình yêu thương người chung chung, trừu tượng, mà thiết thực, cụ thể, trước hết giành cho người nước, người khổ; vậy, Người giành đời mình để lo giải phóng cho dân tộc, đấu tranh cho người thoát khỏi áp bức, bất SỐ 41 - THÁNG 11 / TẠP CHÍ KHGD CSND - 15 CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 công Người tâm sự: “Cả đời tơi có mục đích, phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc hạnh phúc quốc dân Những phải ẩn nấp nơi núi non, vào chốn tù tội, xông pha hiểm nghèo, mục đích đó” Với Hồ Chí Minh, tình u thương người khơng biên giới Trước hết, Người lo cho dân tộc Người sau đó, Người lo cho tất kiếp người hành tinh bị đọa đầy đau khổ, vì: “Họ thân thích ruột già, cơng nông giới anh em” Tư tưởng yêu thương người Hồ Chí Minh nêu lên vận động người thực suốt đời Cho tới trước lúc xa, lời Di chúc, để lại: “mn vàn tình thân u cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể đội, cho cháu niên nhi đồng”, “gửi lời chào thân đến đồng chí, bầu bạn cháu niên, nhi đồng quốc tế” Người ân cần nhắc nhở toàn Đảng phải tiếp tục chăm lo cho người Trước hết người hy sinh phần xương máu cho công kháng chiến, cha mẹ vợ thương binh, liệt sĩ, bà nông dân, niên, phụ nữ lo cho tại, lo đào tạo cho tương lai; Ngay “với nạn nhân chế độ cũ trộm cắp, gái điếm, cờ bạc, buôn lậu Nhà nước phải vừa giáo dục, vừa dùng pháp luật để cải tạo họ, giúp họ trở nên người lao động lương thiện” Tình yêu thương người Hồ Chí Minh cụ thể, từ việc to lo giải phóng cho người, khuyến khích: “Phần tốt người nẩy nở hoa mùa xuân, phần xấu bị dần đi”, đến việc chăm lo người cụ thể, không chỉ: “Lụa tặng cụ già, sữa tặng bà mẹ sinh ba”, mà bát cơm, manh áo, từ chỗ ở, việc làm để an cư, lạc nghiệp đến tương cà mắm muối hàng ngày cho nhân dân Bác lo cho dân tộc chăm lo cho chiến sĩ bảo vệ, phục vụ quanh Người Theo Bác: Yêu 16 - TẠP CHÍ KHGD CSND / SỐ 41 - THÁNG 11 thương người phải tôn trọng, quý trọng người Bác đánh giá cao vai trò nhân dân: “Trong bầu trời khơng q nhân dân” Bác tôn trọng từ nhà khoa học, bậc hiền tài người lao công quét rác, theo Bác, từ Chủ tịch nước tới người lao động bình thường, hồn thành tốt nhiệm vụ, coi trọng, vẻ vang Theo Bác, yêu thương người phải sống với có tình, có nghĩa Năm 1968, làm việc với cán Ban tuyên huấn Trung ương việc xuất sách “Người tốt, việc tốt”, nhằm tuyên truyền sâu rộng gương điển hình tiên tiến lao động sản xuất, ứng xử người, Bác Hồ nhắc nhở: “Hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin phải sống với có tình, có nghĩa Nếu thuộc sách mà sống khơng có tình, có nghĩa gọi hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin được” Yêu thương người vận dụng vào Đảng, tổ chức phải “có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” Đồng chí Vũ Kỳ, Thư ký riêng Bác kể lại: Vào dịp tháng năm 1966, 1968, 1969, Bác cho mang Di chúc viết năm 1965 để bổ sung, sửa chữa Năm 1966, bên cạnh câu đánh máy từ năm 1965: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê bình phê bình cách tốt để củng cố phát triển đoàn kết thống Đảng”, Bác ghi thêm vào dịng câu: “Phải có tình đồng chí thương u lẫn nhau” Chỉ dịng thơi, cho thấy trăn trở Người việc không ngừng rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên Trong tự tay đánh máy năm 1965, Bác gạch chân năm chữ: “Tự phê bình phê bình” Song dường việc nhấn mạnh, kể đặt chữ tự phê bình lên trước phê bình chưa làm Người yên tâm, nên năm 1966 Người bổ sung thêm câu: “Phải có tình đồng chí thương u lẫn nhau” Đây địi hỏi xác định CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 động cơ, hay nói xác Tâm người phê bình Bởi phê bình nhau, cần lúc chỗ khó, song mục đích phê bình để giúp đỡ tiến quan trọng hơn, vũ khí phê bình phải trở thành văn hố phê bình, khơng phải cớ để sát phạt, bới móc Vì vậy, điều kiện việc vận dụng chuẩn mực đạo đức yêu thương người vào xây dựng chuẩn mực đạo đức người giảng viên lực lượng CAND cần thiết cấp bách Vận dụng chuẩn mực đạo đức yêu thương người xây dựng chuẩn mực đạo đức người giảng viên lực lượng CAND Người thầy giáo lực lượng CAND, trước hết người cán chiến sĩ Cơng an có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính phủ, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ Hồ Chí Minh đặt người Cơng an mối quan hệ công việc mà rèn luyện, tu dưỡng theo điều dạy Người Trong mối quan hệ ấy, Hồ Chí Minh xác định người ta nói chung, người Cơng an nói riêng quan hệ với trước hết, bản, khó khăn, phức tạp tinh tế Theo Người, biết vượt lên vượt lên ham muốn, so đo tính tốn thiệt trước yêu cầu cách mạng có tính định Để chiến thắng mình, theo Hồ Chí Minh, phải thực cần, kiệm, liêm, Đó phẩm chất chung, khơng thể thiếu người cán bộ, đảng viên nói chung, cần thiết dối với người cán chiến sĩ Công an nói riêng Vì vậy, chuẩn mực đạo đức u thương người người giảng viên lực lượng CAND việc thực nhiệm vụ cán chiến sĩ Công an theo chuẩn mực Ngành cần xây dựng phẩm chất đạo đức công tác sau: Một là, chuẩn mực thương yêu người, thể đồng sự, đồng chí, đồng nghiệp mối quan hệ nghề nghiệp, với sinh viên quan hệ thầy - trò, người truyền thụ kiến thức… mối quan hệ quy định nhiệm vụ trị cụ thể Đảng nhân dân giao phó Trong mối quan hệ này, Hồ Chí Minh nêu rõ, phải thân ái, giúp đỡ cách chân thành, trung thực nghiệp chung nghiệp giáo dục ngành Công an Cần phải gạt bỏ biểu chủ nghĩa cá nhân, biết đoàn kết yêu thương nhau, lấy mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ trị để thiết lập xử lý tình mối quan hệ cốt lõi “Thân giúp đỡ” phương châm ứng xử cá nhân quan hệ với đồng sự, với sinh viên tình cảm giai cấp, tình cảm cách mạng, ‘tình đồng chí, tình thầy trị thương u lẫn nhau” thiêng liêng cao Muốn có tình thân trước hết phải giác ngộ lý tưởng cách mạng tự nguyện chiến đấu lý tưởng đó, phải thấy yếu tố thắng lợi sức mạnh tập thể, sức mạnh đoàn kết, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở: “Nội Cơng an từ cấp cao đến nhân viên phải đoàn kết, trí Đồn kết khơng phải “chén chén anh” anh A giấu lỗi cho anh B”1 Là người bảo vệ chế độ xã hội mới, bảo vệ sống bình yên nhân dân mối quan hệ đồng lực lượng CAND, quan hệ thầy trò phải xây dựng cớ sở ‘thấu suốt sách Đảng, Ngành” “đi đường lối quần chúng” Đồng thời mối quan hệ phải không ngừng bồi đắp nguyên tắc đề cao tính kỷ luật, tổ chức Tình đồng chí thương u lẫn thể việc giúp đỡ học tập, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ công tác, rèn luyện kỹ cho sinh viên từ ngồi ghế nhà trường Trong sống đời thường phải giúp đỡ vượt qua khó khăn, đau ốm, lúc hoạn Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb CTQG, tr 366 SỐ 41 - THÁNG 11 / TẠP CHÍ KHGD CSND - 17 CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 nạn… Điều này, Chủ tịch Hồ Chí Minh có lần nhắc nhở “cán phải chăm sóc đến đời sống vật chất tinh thần chiến sĩ” người phải thành thật “giúp kinh nghiệm sáng kiến, giúp tiến bộ”2, với cán bộ, chiến sĩ mắc sai lầm, khuyết điểm, người chĩ rõ quan điểm giúp đỡ có sai phạm, tùy theo mức độ mà xử lý kỷ luật cho nghiêm, song quan trọng để người vi phạm khuyết điểm nhận lỗi lầm kiên sửa chữa để tiến Lời dạy “Đối với đồng phải thân ái, giúp đỡ” Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho lực lượng CAND hàm chứa giá trị tư tưởng tình đồng chí, tình thầy trị thương u lẫn Phương châm xử thấm đậm truyền thống nhân văn tính khoa học, cách mạng hệ cán chiến sĩ công an ghi lòng tạc dạ, trở thành nét đẹp truyền thống đạo đức lực lượng CAND nói chung người giảng viên lực lượng Công an nói riêng, lực lượng Đảng Bác Hồ xác định “Thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng” Tuy nhiên, thời kỳ cách mạng mới, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ Công an trung thành với Đảng với lý tưởng cách mạng, hết lòng phục vụ nhân dân, nêu gương sáng tình đồng chí, đồng đội, nơi này, nơi khác có phận cán bộ, chiến sĩ xa rời, chí phản bội lý tưởng đồng đội, làm giảm lịng tin nhân dân Chính vậy, việc quán triệt nguyên tắc tự phê bình phê bình tinh thần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “phải có tình dồng chí thương yêu lẫn nhau” cần thiết hết Hai là, tình thương yêu người thể quan hệ với nhân dân, quan hệ thầy trị, người cán chiến sĩ Cơng an em nhân dân, nhân dân mà ra, nhân dân phục vụ; Người thầy giáo lực lượng CAND phải “Tất học sinh thân yêu”, Bác dạy rằng: “Đối Hồ Chí Minh: Tồn tập, tập 6, tr 366 18 - TẠP CHÍ KHGD CSND / SỐ 41 - THÁNG 11 với nhân dân phải kính trọng lễ phép” Trong đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự, Chủ tịch Hồ Chí Minh cịn dạy: “CAND phải biết dựa vào dân nhân dân có hàng chục triệu đôi tai, hàng chục triệu đôi mắt” Người khẳng định: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thành cơng nhiều, giúp đỡ ta thành cơng ít, giúp đỡ ta hồn tồn thành cơng hồn tồn”3 Gắn bó máu thịt với nhân dân, 60 năm qua, Công an sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, tâm giữ vững an ninh trật tự, sống yên vui hạnh phúc nhân dân Đó tình nghĩa, đạo lý, phẩm chất cao quý nguyên tắc hành động lực lượng CAND có người thầy giáo lực lượng CAND Ba là, người thầy giáo lực lượng CAND gương sáng cho sinh viên, học viên noi theo Tự hào người thầy giáo lực lượng CAND, nôi đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho ngành Cơng an, ngun khí cho quốc gia Vì vậy, thầy phải gương sáng lối sống, cách ứng xử với với sinh viên, học viên Bởi em khơng học sách mà cịn học nhân cách thầy, - người hàng ngày gần gũi đứng bục giảng sinh viên, học viên người đánh giá hết thầy, giáo Một lời lẽ không hay, hành động thô bạo xúc phạm sinh viên không làm cho họ sửa chữa khuyết điểm mà cịn khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng Việc xử lý sinh viên, học viên với lý xác đáng, mức độ vừa phải tâm nhà giáo giúp em khắc phục sai lầm ngược lại Những thầy giáo có ngơn ngữ cách ứng xử phản sư phạm, đánh nhân cách người thầy cần cấp quản lý giáo dục nhắc (Xem tiếp trang 38) Hồ Chí Minh với ngành Cơng an nhân nhân Việt Nam, Nxb CAND, HN.1980, tr ... việc vận dụng chuẩn mực đạo đức yêu thương người vào xây dựng chuẩn mực đạo đức người giảng viên lực lượng CAND cần thiết cấp bách Vận dụng chuẩn mực đạo đức yêu thương người xây dựng chuẩn mực. .. tắc hành động lực lượng CAND có người thầy giáo lực lượng CAND Ba là, người thầy giáo lực lượng CAND gương sáng cho sinh viên, học viên noi theo Tự hào người thầy giáo lực lượng CAND, nôi đào... người thể quan hệ với nhân dân, quan hệ thầy trị, người cán chiến sĩ Cơng an em nhân dân, nhân dân mà ra, nhân dân phục vụ; Người thầy giáo lực lượng CAND phải “Tất học sinh thân yêu? ??, Bác dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng tư tưởng đạo đức yêu thương con người của chủ tịch Hồ Chí Minh vào việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của người thầy giáo trong lực lượng công an nhân dân hiện nay,

Từ khóa liên quan