0

Sang kien kinh nghiem 2020 2021 nguyen van tuyen

14 62 0
  • Sang kien kinh nghiem 2020 2021 nguyen van tuyen

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 08:43

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH TƯỜNG TRƯỜNG THCS YÊN BÌNH ˜ ˜ ˜ BÁO CÁO KẾT QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp giải số toán sử dụng câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước While Do Pascal Môn: Tin học Tổ : Khoa học tự nhiên Người thực hiện: Nguyễn Văn Tuyến Năm học: 2020 - 2021 MỤC LỤC MỤC LỤC……………………………………………………………….1 I Lí chọn đề tài Lý luận Thực tiễn II Mục đích chọn đề tài III Đối tượng nghiên cứu IV Phương pháp nghiên cứu V Phạm vi nghiên cứu .4 VI Kế hoạch nghiên cứu I Cơ sở lý luận II Thực trạng vấn đề nghiên cứu .7 III Nội dung nghiên cứu IV Kết thực .12 I Kết luận .13 II Kiến nghị 13 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I Lí chọn đề tài Lý luận Trong thời đại Công nghệ thông tin bùng nổ ngày nay, việc lập trình chương trình tự động cho máy tính cần thiết Để làm việc cần có trình nghiên cứu, học tập ngơn ngữ lập trình lâu dài Xuất phát từ suy nghĩ trên, đề tài mạnh dạn đưa ý kiến trao đổi vấn đề “Phương pháp giải số toán sử dụng câu lệnh lặp While Do Pascal” Thực tiễn Một cách để học tốt môn Tin học THCS đặc biệt môn Tin học dành cho học sinh lớp phải biết phương pháp giải toán máy tính nói chung, giải tập sử dụng câu lệnh lặp nói riêng II Mục đích chọn đề tài - Nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học lớp tiết học ngôn ngữ lập trình Pascal - Nêu phương pháp giải tốn máy tính nói chung, phương pháp giải tốn sử dụng câu lệnh lặp nói riêng III Đối tượng nghiên cứu Học sinh lớp học Tin học với chương trình học Ngơn ngữ lập trình Pascal Và tốn mà học sinh cần viết chương trình tốn có sử dụng câu lệnh lặp While IV Phương pháp nghiên cứu Mới đầu áp dụng phương pháp số học với số lớp Sau áp dụng cho tất học có yêu cầu học sinh lập trình giải tập, tất lớp khối học V Phạm vi nghiên cứu Đề tài áp dụng nghiên cứu phạm vi tiết dạy môn Tin học trường THCS VI Kế hoạch nghiên cứu Từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2020 PHẦN II: NỘI DUNG I Cơ sở lý luận Câu lệnh lặp Các ngơn ngữ lập trình thường có nhiều dạng câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước Câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước thường gặp Pascal có dạng: * Cú pháp: While Do ; Trong đó: + While, Do từ khóa; + phép so sánh + Câu lệnh thực lần nhiều lần, lần vòng lặp Số vòng lặp chưa biết trước kết thúc sai; + Cũng giống thành phần câu lệnh điều kiện For To câu lệnh lặp While câu lệnh đơn câu lệnh ghép * Cách thức hoạt động câu lệnh: Bước : Kiểm tra điều kiện Bước : Nếu điều kiện SAI, câu lệnh bị bỏ qua việc thực lệnh lặp kết thúc Nếu điều kiện đúng, thực câu lệnh quay lại bước Ví dụ 1: Nếu cộng n số tự nhiên (n = 1, 2, 3, ), Cần cộng số tự nhiên để ta nhận tổng Tn nhỏ lớn 1000? Program tong; var S,n: integer; begin S:=0; n:=1; while S
- Xem thêm -

Xem thêm: Sang kien kinh nghiem 2020 2021 nguyen van tuyen,

Từ khóa liên quan