0

Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi chim yến tại Trà Vinh

7 64 0
  • Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi chim yến tại Trà Vinh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:44

Qua thời gian triển khai, dự án đã thực hiện điều tra khảo sát điều kiện tự nhiên, khí hậu, nguồn thức ăn cho chim yến, thực trạng nuôi chim yến trong khu vực và ở tỉnh Trà Vinh hiện nay. Khảo sát sự phân bố, lập bản đồ các khu vực có khả năng phát triển nuôi chim yến trong toàn tỉnh. Xây dựng bản đồ quy hoạch các địa phương có tiềm năng phát triển quần thể chim yến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MƠ HÌNH NI CHIM YẾN TẠI TRÀ VINH To apply anh pass scientific and technological advances to build house’s bird nest in Tra Vinh Trần Thị Tuyết Linh Trung tâm Ứng dụng tiến KH&CN tỉnh Trà Vinh Email: tuyetlinhsh11@gmail.com TÓM TẮT Qua thời gian triển khai, dự án thực điều tra khảo sát điều kiện tự nhiên, khí hậu, nguồn thức ăn cho chim yến, thực trạng nuôi chim yến khu vực tỉnh Trà Vinh Khảo sát phân bố, lập đồ khu vực có khả phát triển ni chim yến tồn tỉnh Xây dựng đồ quy hoạch địa phương có tiềm phát triển quần thể chim yến địa bàn tỉnh Trà Vinh Kết tiếp nhận công nghệ nuôi chim yến theo quy mô công nghiệp cho suất cao ổn định, mang lại hiệu kinh tế cao cho người nuôi Thiết kế xây dựng 02 mẫu mơ hình nhà ni yến tỉnh Trà Vinh hồn chỉnh Tư vấn thiết kế cải tạo 04 mơ hình nhà ni chim yến Mơ hình thiết kế xây dựng cho kết có 116 tổ, mơ hình cải tạo đạt số lượng 112 tổ Từ khóa:Aerodramus fuciphagus, nhà yến, Trà Vinh ABSTRACT Over the time of implementation, the project has conducted surveys of natural conditions, climate, food sources for birds nest, the situation of raising birds nest in the area and in current Tra Vinh Investigate the distribution, mapping areas that are capable of growing bird nest in the province Develop mapping of localities with potential to develop bird populations in Tra Vinh province The result of receiving the technology of raising birds nest in the industry for high productivity and stability, bringing high economic efficiency for farmers Design and build 02 new models of oat farms in Tra Vinh province Consultant design renovation 04 models of bird nest The model of new construction has resulted in 116 groups and reformed models with the number of 112 Keyword: Aerodramus fuciphagus, house’s bird nest, Tra Vinh I ĐẶT VẤN ĐỀ Yến sào hay tổ chim yến (Aerodramus fuciphagus) loại thực phẩm - dược phẩm bổ dưỡng tiếng, truyền thống quốc gia Đông Á - Đông Nam Á, nguồn tài nguyên quý, loại thực phẩm cao cấp, từ xa xưa gọi “vàng trắng” đắt giá dùng loại sản phẩm đặc biệt có tác dụng tốt sức khỏe người Những kết quả nghiên cứu, đánh giá các loại yến có thị trường quốc tế hiện cho thấy giá trị sản phẩm yến của Việt Nam đánh giá cao sản phẩm nước khu vực Thị trường xuất yến Việt Nam rất ổn định, trì khách hàng, thị trường truyền thống tốt Hiện nay, nghề nuôi chim yến nhà hình thành phát triển tỉnh từ Hà Tĩnh đến Cà Mau - Kiên Giang Trong đó, nghề ni chim yến phát triển mạnh tỉnh Khánh Hòa, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Thạc sỹ, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến khoa học cơng nghệ tỉnh Trà Vinh TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 - 37 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN Tàu, Cà Mau, Kiên Giang, Đắk Lắk, Bình Phước với hàng trăm nhà yến xây dựng hàng năm Thức ăn chủ yếu chim yến côn trùng bay rầy nâu, rầy xanh, mối, ruồi, muỗi Trong Trà Vinh tỉnh có đất nơng nghiệp sử dụng trồng lúa chiếm diện tích tương đối lớn, nên có nhiều trùng bay, rầy nâu, rầy xanh, côn trùng gây dịch hại mùa màng loại côn trùng gây bệnh vàng lùn lùn xoắn lúa, …Và chim yến xem loài dùng để đấu tranh sinh học bảo vệ môi trường cho nhà nông Do đó, cơng tác bảo tồn phát triển quần thể chim yến Trà Vinh vừa có ý nghĩa bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia, mang lại lợi ích kinh tế vừa có ý nghĩa bảo vệ mơi trường Thực vấn đề hướng phát triển bền vững Trà Vinh tỉnh có điều kiện tự nhiên khí hậu hồn tồn thích hợp cho việc nuôi phát triển nghề nuôi chim yến Xét yếu tố môi trường, nhiệt độ, độ ẩm yếu tố cấu thành nên thành công cho nghề nuôi chim yến tập trung Trà Vinh Bên cạnh đó, với diện tích nơng nghiệp chiếm 74% quỹ đất, xem nguồn cung cấp thức ăn phong phú cho chim yến Trong năm gần nghề ni chim yến tỉnh có chiều hướng gia tăng, nhiên phát triển nhỏ lẻ, tự phát, chưa tập trung chưa đào tạo kỹ thuật nuôi Các nhà yến hình thành tỉnh đa phần từ học hỏi kinh nghiệm lẫn tìm hiểu thơng tin qua phương tiện đại chúng Nhằm tìm kiếm giải pháp xây dựng chiến lược phát triển nghề nuôi chim yến tỉnh Trà Vinh tầm nhìn đến năm 2020, Trung tâm Ứng dụng Tiến Khoa học Công nghệ xây dựng triển khai thực dự án “Ứng dụng chuyển giao tiến khoa học cơng nghệ xây dựng mơ hình ni chim yến Trà Vinh” Dự án thực từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2017, thuộc chương trình nơng thơn miền núi Với mục tiêu chuyển giao quy trình xây dựng mơ hình nhà ni chim yến thích hợp, bảo đảm kỹ thuật công nghệ nuôi chim yến theo quy mô công nghiệp, phù hợp với điều kiện tự nhiên tỉnh Trà Vinh để tạo sản phẩm tổ yến có chất lượng cao ổn định Cơng ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa chọn đơn vị chuyển giao kỹ thuật qua đào tạo đội ngũ cán kỹ thuật viên Trà Vinh để đáp ứng tất yêu cầu quy trình cơng nghệ ni chim yến theo quy mơ công nghiệp từ khâu thiết khâu lắp đặt, bảo trì thiết bị II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.Phương tiện nghiên cứu Đối tượng thực dự án: chim yếnAerodramus fuciphagus Cơ sở hạ tầng: nhà yến xây dựng theo vẽ thiết kế tiêu chuẩn Nguyên vật liệu hoàn thiện nhà yến: - Hệ thống phun sương, hệ thống âm thanh, hệ thống camera, giá tổ, chống địch hại, - Các hợp chất, dung dịch khử mùi, xử lý nhà yến: * Hợp chất SR: khử mùi nhà yến, tạo mùi hang yến tự nhiên * Dung dịch SL1: xử lý trình xây dựng nhà * Dung dịch SL2, SL3: dung dịch dẫn dụ *Hợp chất SP: hợp chất dẫn dụ kết hợp với dung dịch dẫn dụ SL2 SL3 Phương pháp thực 2.1 Chọn điểm Các điểm lựa chọn khu vực, vị trí xây dựng mơ hình nhà yến đạt hiệu cao xếp vào thứ tự vùng ưu tiên 01, vùng ưu tiên 02 Vị trí vùng ưu tiên 01 khu vực mà xây dựng nhà yến thành cơng hiệu cao Có điều kiện mật độ phân bố nhà yến hữu, nằm đường chim bay, gần khu vực kiếm ăn thường xuyên chim yến có mơi trường sống vĩ mơ khu vực đồng ruộng dọc dịng sơng lớn Vị trí vùng ưu tiên 02 khu vực có tiềm phát triển sau vùng ưu tiên 01, có phân bố 38 - TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN nhà yến hữu, dự báo tiềm phát triển tương lai 2.2 Chọn đối tượng Chim Yến- Aerodramus fuciphagus.Yến sào hay tổ chim yến loại thực phẩm - dược phẩm bổ dưỡng tiếng, truyền thống quốc gia Đông Á - Đông Nam Á, nguồn tài nguyên quý, loại thực phẩm cao cấp, từ xa xưa gọi “vàng trắng” đắt giá dùng loại sản phẩm đặc biệt có tác dụng tốt sức khỏe người Vì vậy, nước vùng tận dụng ưu đẩy mạnh phát triển nghề nuôi chim yến xuất Ở nước ta nói chung tỉnh Trà Vinh nói riêng năm gần nghề ni chim yến phát triển mạnh, ni chim yến khơng cần quỹ đất lớn, xây nhà ni vùng đất màu mỡ, đất không sản xuất nông nghiệp Về điều kiện tự nhiên khí hậu Trà Vinh hồn tồn phù hợp cho nghề ni chim yến phát triển 2.3 Chọn hộ Hộ chọn để triển khai thực mơ hình nhà ni chim yến dự án phải đảm bảo điều kiện sau: Tự nguyện tham gia dự án, tạo điều kiện thuận lợi để thực phối hợp chặt chẽ Có mặt diện tích đất thích hợp để thực mơ hình nhà ni chim yến, phối hợp với dự án xây dựng mơ hình nhà ni chim yến; Đủ tiềm lực kinh tế hợp tác đầu tư xây dựng mơ hình đáp ứng nội dung dự án (đầu tư kinh phí xây dựng, cải tạo nhà nuôi chim yến theo thiết kế đơn vị chuyển giao, đối ứng máy móc thiết bị, nguyên vật liệu); Có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ kỹ thuật nhiệt tâm với dự án; Có kỹ truyền tải thông tin, quảng bá kỹ thuật sau dự án kết thúc III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kết điều tra, khảo sát bổ sung thực trạng vùng dự án 1.1 Hiện trạng nuôi chim yến nhà địa bàn tỉnh Trà Vinh Nhà nuôi chim yến Trà Vinh bắt đầu xuất vào năm 2005,khi đóquần thể chim yến ni nhà Trà Vinh phát với số lượng ban đầu 7.000 - 8.000 cá thể.Đến nay, theo báo cáo điều tra khảo sát Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa với phương pháp bấm tọa độ tồn tỉnh có 48 nhà yến có tổng diện tích sử dụng ni chim yến 4.525 m2 với số lượng quần đàn ước đạt 38.000 cá thể chim yến, tập trung thành phố Trà Vinh: 17 nhà yến, huyện Châu Thành: 05 nhà yến, huyện Duyên Hải: 09 nhà yến, thị xã Duyên Hải: 05 nhà yến, huyện Cầu Ngang: 01 nhà yến, huyện Trà Cú: 04 nhà yến, huyện Cầu Kè: 01 nhà yến, huyện Càng Long: 04 nhà yến, huyện Tiểu Cần: 02 nhà yến Phần lớn nhà yến chủ yếu tập trung nội ô thành phố Trà Vinh khu đông dân cư nên ảnh hưởng đến đời sống người dân sách quy hoạch chung tồn tỉnh Vì vậy, tương lai tỉnh cần thực quy hoạch nuôi vùng nuôi chim yến phù hợp với định hướng phát triển nghề nuôi chim yến tập trung phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 1.2 Ảnh hưởng điều kiện tự nhiên đến phát triển nghề nuôi chim yến Trà Vinh Tỉnh Trà Vinh nằm vùng đồng sông Cửu Long nên có thuận lợi chung như: có điều kiện ánh sáng xạ dồi dào, nhiệt độ cao ổn định, độ ẩm trung bình 80-85%/năm, bị ảnh hưởng bão, lũ, lượng mưa trung bình từ 1.400-1.600  mm điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, điều kiện thuận lợi để phát triển hệ sinh thái côn trùng phát triển, nguồn thức ăn dồi cho chim yến Trà Vinh bao bọc hệ thống Sơng ngịi nhánh sông lớn (Sông Cổ Chiên Sông Hậu) vùng thức ăn dồi cho chim yến Khoảng cách quần đàn chim yến sinh sống đến nhà yến khoảng cách gần nhau, nằm vùng tìm kiếm thức ăn toàn tỉnh với điều kiện nhiệt độ trung bình từ 26-27oC, độ ẩm từ 80-85% Từ yếu tố khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm, vùng thức ăn, vị trí phân bố số lượng đàn chim yến, chọn khu vực ngoại ô thành phố huyện Duyên Hải, huyện Trà Cú, huyện Châu Thành, huyện Càng Long, làm vùng quy TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 - 39 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN hoạch phát triển nghề nuôi chim yến nhà thuận lợi 1.3 Kết thực chọn vị trí xây dựng nhà yến Các vị trí vùng ưu tiên 01: Khu vực thị trấn Long Thành, xã Long Vĩnh, xã Đôn Châu thuộc huyện Duyên Hải, xã Trường Long Hòa, xã Long Hữu thuộc thị xã Duyên Hải Hình Vùng thức ăn chim yến Huyện Trà Cú Mật độ bầy đàn 11.810 con, số lượng nhà yến Công tác chuyển giao công nghệ 14 Khu vực khóm 1, khóm 3, khóm 4, khóm thuộc huyện Trà Cú, địa hình có phần hướng Tây tiếp giáp với sông Hậu, mật độ bầy đàn 12.000 với số lượng nhà yến Vị trí vùng ưu tiên 02 khu vực có tiềm phát triển sau vùng ưu tiên 01, có phân bố nhà yến hữu, dự báo tiềm phát triển tương lai Các vị trí vùng ưu tiên 02: Khu vực phường 1, phường 3, phường 5, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước thành viên Yến sào Khánh Hòa chuyển giao công nghệ nuôi chim yến, sở kết điều tra khảo sát, đo đạc nơi có tiềm năng, đề xuất giải pháp triển khai thực Theo đơn vị chuyển giao cơng nghệ chuyển giao qui trình cơng nghệ: Quy trình cơng nghệ dẫn dụ, nhân đàn, ni chim yến; Quy trình thiết kế lắp đặt thiết bị bản; Quy trình thu hoạch, sơ chế tổ yến để triển khai áp dụng qui trình cơng phường 6, phường 7, phường 8, phường thuộc nghệ vào các mơ hình nhà ni yến Thành phố Trà Vinh tập trung lượng bầy đàn lớn 2.1 Quy trình thiết kế lắp đặt thiết bị 12.865 con; khu vực thị trấn Tiểu Cần, xã Phú Cần thuộc huyện Tiểu Cần tập trung bầy đàn gần 400 Với số lượng nhà yến 02 khu vực gần 20 nhà, có sản phẩm thu hoạch nôi nuôi chim yến nhà Tỉnh Trà Vinh Qua điều tra khảo sát trạng tình hình ni chim yến tồn tỉnh cho thấytỉnh Trà Vinh có lợi tiềm sẵn cóvề yếu tố vi mô vĩ mô điều kiện tự nhiên, môi trường khí hậu, phân bố chim yến, nguồn thức ăn, … Tỉnh Trà Vinh có tiềm lớn để phát triển nghề nuôi chim yến nhà Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái, mật độ bầy đàn Tỉnh Trà Vình lợi tốt để phát triển nghề ni chim yến, có ý nghĩa to lớn mặt kinh tế, tạo công ăn việc làm, tạo nguồn thu đáng kể cho Tỉnh, bảo vệ mơi trường sinh thái Các vị trí nằm vùng ưu tiên 01 vùng ưu tiên 02 vùng làm nhà yến tốt, khả nuôi thành công chim yến theo định hướng bền vững hiệu cao a Các thông số kỹ thuật yêu cầu mơ hình nhà ni yến: Nhiệt độ nhà yến ln trì mức 2730 C, nhà yến dùng dụng vật liệu cách nhiệt xốp, Panel, xây tường gạch 20cm, Độ ẩm nhà yến từ 75% - 85% Ánh sáng nhà yến 0,02 - 0,6 lux Hướng nhà hướng lỗ chim vàotheo chiều Đông - Tây, Nam - Bắc Kích thước mở lỗ chim bay vào nhà tối thiểu 30x40cm, tối đa 60x80cm, lỗ vào vị trí đặt lỗ cách trần 40cm Chuồng cu có kích thước tối thiểu 4x5m, chiều cao 3m - Kích thước vòng đảo lượn nhà tối thiểu 2x3m Kích thước nhà yến: khoảng 100m2 Nhà yến xây thành nhiều tầng, chiều cao tầng từ 3,2m - 3,9m Hệ thống đối lưu nhiệt: ống PVC (đường 40 - TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN kính 114mm) đối lưu nhiệt phương pháp mở lỗ trực tiếp tường nhà yến với kích thước 20x80cm Trong nhà yến sàn tầng xây thêm hồ có kích thước 0,8 x1,2m 1,2x2m, chiều cao hồ 20-25 cm Hồ nước xây quanh tường có chiều rộng từ tường 50cm chiều cao 20-30 cm b Những thiết bị cần thiết lắp đặt cho nhà yến Hệ thống giá làm tổ: dùng gỗ làm giá tổ Hệ thống âm nhà yến: loa ngồi cơng suất 20W, loa dẫn đường 150 - 300W, loa nhà 100W Hệ thống phun sương Hệ thống nước cung cấp Hệ thống điện quốc gia Hệ thống phòng chống định hại camera theo dõi giám sát 2.2 Quy trình cơng nghệ dẫn dụ, nhân đàn, nuôi chim yến 2.2.1 Dùng hợp chất tạo mùi Hợp chất SR: khử mùi nhà yến tạo mùi hang yến tự nhiên Dung dịch SL1: Xử lý trình xây dựng nhà yến Dung dịch SL2, SL3: Dung dịch dẫn dụ, có mùi đặc trưng, mùi khai, tạo mùi nhà yến trì thường xuyên suốt trình tạo mùi cho nhà yến Hợp chất SP: hợp chất dẫn dụ kết hợp với dung dịch dẫn dụ SL2 SL3 Dung dịch SL4: Sử dụng có chim ổn định có tổ 2.2.2 Dùng hệ thống âm Hệ thống âm gồm âm trời phát âm bầy đàn dẫn dụ chim yến tự nhiên ngơi nhà yến, có tác dụng dẫn dụ, loa chuyên phải đảm bảo qui định (dưới 70db) Âm nhà phát tiếng kêu giúp chim yến vào nhà yến lại sinh sống làm tổ, hệ thống âm hỗn hợp âm thực gia đình nhà yến Thời gian mở âm trời buổi sáng từ 5h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 19h tùy theo mùa Âm nhà trì hoạt động 24/24h.  2.2.3 Dùng hệ thống phun sương Hệ thống phun sương gồm có bên ngồi bên nhà yến Phương pháp dẫn dụ gia tăng quần đàn thực nhiều kỹ thuật như: xử lý dung dịch dẫn dụ, định kỳ thay tiếng âm mới, Ở mơ hình nhà yến dự án sử dụng loại dung dịch, hợp chất âm dẫn dụ khác có tính thu hút tốt chim nhà yến lại làm tổ gia tăng quần đàn chim yến Kết xây dựng mơ hình nhà yến 3.1.Thiết kế xây dựng 02 mẫu mơ hình nhà ni yến 3.1.1 Mơ hình thứ Mơ hình nhà ni yến thứ thực hộ ông Tống Minh Viễn - ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, Thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Mô hình thực với diện tích xây dựng 500 m2, cụ thể: tầng 1: 160 m2 (8m x 20m), tầng 2: 160 m2 (8m x 20m), tầng 3: 160 m2 (8m x 20m), chuồng cu: 20 m2 (4m x 5m) Hộ tham gia mơ hình đầu tư 100% kinh phí xây dựng nhà mẫu ni chim yến theo thiết kế đơn vị chuyển giao địa điểm xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, T.Trà Vinh Dự án hỗ trợ 100% chi phí nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị nhà ni chim yến lắp đặt hồn chỉnh cho nhà ni Nhà yến thực hoàn thành nội dung nghiệm thu vào hoạt động ngày 22 tháng năm 2015 Sau 24 tháng vào hoạt động, mơ hình có 116 tổ (số tổ ngun: 53, số tổ mơ phỏng: 46, số tổ làm: 17) số lượng chim lại nhà lên đến 270 (Kết khảo sát thực tế nông hộ tháng năm 2017) 3.1.2 Mơ hình thứ hai Mơ hình nhà nuôi yến thứ hai thực hộ bà Kiên Sơn Pholli, số 291/99, đường Phạm TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 - 41 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh hộ ông Nguyễn Văn Hội, ấp Rạch Kinh, xã Hịa Thuận, Huyện ChâuThành, tỉnh Trà Vinh Mơ hình thực với diện tích xây dựng 426 m2, cụ thể: tầng 1: 126 m2 (6 m x 21 m), tầng 2: 126 m2 (6 m x 21 m), tầng 3: 126 m2 (6 m x 21 m), chuồng cu: 48 m2 (6 m x m) Mơ hình thực với diện tích xây dựng 400 m2, cụ thể: tầng 1: 95 m2 (5m x 19m), tầng 2: 95 m2 (5m x 19m), tầng 3: 95 m2 (5m x 19m), tầng 4: 95 m2 (5m x 19m), chuồng cu: 20 m2 (4m x 5m) Hộ tham gia mơ hình đầu tư 100% kinh phí xây dựng nhà mẫu ni chim yến theo thiết kế đơn vị chuyển giao địa điểm số 291/99, đường Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Dự án hỗ trợ 100% chi phí ngun vật liệu, máy móc, thiết bị nhà ni chim yến lắp đặt hồn chỉnh cho nhà ni Hộ tham gia mơ hình đầu tư 100% kinh phí xây dựng, cải tạo nhà ni chim yến theo thiết kế đơn vị chuyển giao địa điểm ấp Rạch Kinh, xã Hòa Thuận, Huyện Châu Thành, T.Tra Vinh Dự án hỗ trợ 50% chi phí ngun vật liệu, máy móc, thiết bị nhà ni chim yến lắp đặt hồn chỉnh cho nhà ni Nhà yến thực hoàn thành nội dung nghiệm thu vào hoạt động ngày 26 tháng năm 2017.Sau 03 tháng vào hoạt động, mô hình có 02 tổ mơ số lượng chim lại nhà lên đến 30 (Kết khảo sát thực tế nông hộ tháng năm 2017) Nhà yến thực hoàn thành nội dung nghiệm thu vào hoạt động ngày 22 tháng năm 2015.Sau 24 tháng vào hoạt động, mơ hình có 53 tổ (số tổ ngun: 25, số tổ mô phỏng: 18, số tổ làm: 10) số lượng chim lại nhà lên đến 130 (Kết khảo sát thực tế nông hộ tháng năm 2017) 3.2 Thiết kế cải tạo 04 mơ hình nhà có sẵn để ni chim yến 3.2.1 Mơ hình thứ Mơ hình nhà ni yến thứ thực hộ ông Thái Ngọc Hùng, ấp Cầu Đúc, xã Nhị Long, Huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Mơ hình thực với diện tích xây dựng 340 m2, cụ thể: tầng 1: 160 m2 (8m x 20m), tầng 2: 160 m2 (8m x 20m), chuồng cu: 20 m2 (4m x 5m) Hộ tham gia mơ hình đầu tư 100% kinh phí xây dựng, cải tạo nhà nuôi chim yến theo thiết kế đơn vị chuyển giao địa điểm ấp Cầu Đúc, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Dự án hỗ trợ 50% chi phí nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị nhà ni chim yến lắp đặt hồn chỉnh cho nhà ni Nhà yến thực hoàn thành nội dung nghiệm thu vào hoạt động ngày 22 tháng năm 2015.Sau 24 tháng vào hoạt động, mơ hình có 39 tổ (số tổ nguyên: 23, số tổ mô phỏng: 12, số tổ làm: 04) số lượng chim lại nhà lên đến 80 (Kết khảo sát thực tế nông hộ tháng năm 2017) 3.2.2 Mơ hình thứ hai Mơ hình nhà ni yến thứ hai thực 3.2.3 Mơ hình thứ ba Mơ hình nhà ni yến thứ ba thực hộ ơng Lê Hồng Phước, Khóm 1, P.1, Thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Mơ hình thực với diện tích xây dựng 352 m2, cụ thể: tầng 1: 160 m2 (8m x 20m), tầng 2: 160 m2 (8m x 20m), chuồng cu: 32 m2 (4m x 8m) Hộ tham gia mơ hình đầu tư 100% kinh phí xây dựng, cải tạo nhà nuôi chim yến theo thiết kế đơn vị chuyển giao địa điểm Khóm 1, P.1, Thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Dự án hỗ trợ 50% chi phí ngun vật liệu, máy móc, thiết bị nhà ni chim yến lắp đặt hồn chỉnh cho nhà ni Nhà yến thực hồn thành nội dung nghiệm thu vào hoạt động ngày 13 tháng năm 2016.Sau 14 tháng vào hoạt động, mơ hình có 248 tổ (số tổ nguyên: 112, số tổ mô phỏng: 78, số tổ làm: 58) số lượng chim lại nhà lên đến 500 (Kết khảo sát thực tế nông hộ tháng năm 2017) 3.2.4 Mô hình thứ tư Mơ hình nhà ni yến thứ tư thực hộ ông Nguyễn Văn Phùng, ấp Giồng Dài, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh 42 - TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN Mơ hìnhthực với diện tích xây dựng 384 m , cụ thể: tầng 1: 120 m2 (6m x 20m); tầng 2: 120 m2 (6m x 20m); tầng 3: 120 m2 (6m x 20m); chuồng cu: 24 m2 (6m x 4m) Xây dựng đồ quy hoạch địa phương có tiềm phát triển quần thể chim yến địa bàn tỉnh Trà Vinh với tỷ lệ 1/50.000 đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Hộ tham gia mơ hình đầu tư 100% kinh phí xây dựng, cải tạo nhà nuôi chim yến theo thiết kế đơn vị chuyển giao địa điểm ấp Giồng Dài, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Dự án hỗ trợ 50% chi phí nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị nhà ni chim yến lắp đặt hồn chỉnh cho nhà ni Thực mơ hình nhà ni yến vào hoạt động cho kết quả, dẫn dụ chim yến sinh sống, phát triển bầy đàn cho tổ yến, nhà yến cho kết tốt Do nhà yến triển khai đưa vào hoạt động; mặt khác, đặc thù mơ hình nhà ni chim yến với chi phí đầu tư (thời gian đầu) cao khoảng thời gian 02-03 năm đầu hoạt động chủ yếu dẫn dụ nhân đàn phát triển quần đàn chim yến nên thời gian có tổ yến chưa tiến hành thu hoạch tổ yến Từ năm thứ ba trở bắt đầu thu hoạch tổ yến Dự án xây dựng Đề án định hướng phát triển nghề nuôi chim yến tỉnh Trà Vinh Hình Chim yến sinh sống làm tổ giá tổ IV KẾT LUẬN Qua trình triển khai dự án thực điều tra khảo sát điều kiện tự nhiên, khí hậu, nguồn thức ăn cho chim yến, thực trạng nuôi chim yến khu vực tỉnh Trà Vinh Khảo sát phân bố, lập đồ khu vực có khả phát triển ni chim yến toàn tỉnh Kết thực dự án cho thấy nghề nuôi chim yến Trà Vinh hướng mới, tạo tiền đề xây dựng kinh tế phát triển ổn định cho địa phương Góp phần giải việc làm cho lao động tỉnh nhà tạo sản phẩm đặc trưng, bước xây dựng phát triển nghề nuôi chim yến cách hồn thiện quy mơ, nâng cao đời sống cho người dân địa phương góp phần vào thị trường xuất mặt hàng có giá trị kinh tế Bảng Kết mơ hình nhà yến STT Hộ ni Địa điểm Diện tích (m2) Thời gian hoạt động (tháng) Kết 01 Tống Minh Viễn Huyện Duyên Hải 500 24 116 tổ 02 Kiên Sơn Pholli Phường 1, TpTrà Vinh 426 03 02 tổ 03 Nguyễn Văn Hội Huyện Châu Thành 400 24 53 tổ 04 Thái Ngọc Hùng Huyện Càng Long 340 24 39 tổ 05 Lê Hoàng Phước Huyện Duyên Hải 352 14 248 tổ 06 Nguyễn Văn Phùng Huyện Cầu Ngang 384 hoạt động tháng 08/ 2017 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước thành viên Yến sào Khánh Hòa Trung tâm Ứng dụng tiến khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh, 2017 Báo cáo kết khảo sát tình hình nuôi chim yến Trà Vinh thuộc dự án: “ứng dụng chuyển giao tiến khoa học công nghệ xây dựng mơ hình ni chim yến tỉnh Trà Vinh” TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 - 43 ... đến năm 2020, Trung tâm Ứng dụng Tiến Khoa học Công nghệ xây dựng triển khai thực dự án ? ?Ứng dụng chuyển giao tiến khoa học công nghệ xây dựng mơ hình ni chim yến Trà Vinh? ?? Dự án thực từ tháng... yến Trà Vinh thuộc dự án: ? ?ứng dụng chuyển giao tiến khoa học cơng nghệ xây dựng mơ hình ni chim yến tỉnh Trà Vinh? ?? TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 - 43 ... KHẢO [1] Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước thành viên Yến sào Khánh Hòa Trung tâm Ứng dụng tiến khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh, 2017 Báo cáo kết khảo sát tình hình ni chim yến Trà Vinh thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi chim yến tại Trà Vinh,

Hình ảnh liên quan

Bảng 6. Kết quả các mơ hình nhà yến - Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi chim yến tại Trà Vinh

Bảng 6..

Kết quả các mơ hình nhà yến Xem tại trang 7 của tài liệu.
IV. KẾT LUẬN - Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi chim yến tại Trà Vinh
IV. KẾT LUẬN Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan