0

Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số bộ lọc của mặt nạ, bán mặt nạ phòng độc

7 52 0
  • Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số bộ lọc của mặt nạ, bán mặt nạ phòng độc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:31

Nội dung bài viết nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số bộ lọc của mặt nạ, bán mặt nạ phòng độc. Mời các bạn tham khảo! Kết nghiên cứu KHCN NGHIÊN CỨU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN MỘT SỐ BỘ LỌC CỦA MẶT NẠ, BÁN MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC ThS Nguyễn Thị Thúy Hằng CS Viện Khoa học An tồn Vệ sinh lao động TĨM TẮT Việc kiểm tra, đánh giá khả lọc khí độc phương tiện bảo vệ quan hô hấp (PTBVCQHH) Viện KH An toàn Vệ sinh lao động nghiên cứu nhiều năm qua Hệ thống thiết bị đánh giá chất lượng lọc mặt nạ, bán mặt nạ phòng độc Viện hoạt động, nhiên chưa thể đáp ứng đánh giá Hợp quy theo QCVN 10:2012/BLĐTBXH Sau hai năm thực nghiên cứu nhiệm vụ thiết kế chế tạo bổ sung, hoàn thiện, chạy thử hiệu chuẩn toàn hệ thống thiết bị, đồng thời thử nghiệm độ lặp lại để đánh giá độ tin cậy hệ thống thiết bị đảm bảo đủ điều kiện đánh giá chất lượng số loại lọc khí độc Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng tài liệu hướng dẫn quy trình thử nghiệm chuyển hồ sơ đăng ký cơng nhận Phịng thử nghiệm tới Văn phịng cơng nhận chất lượng BOA I ĐẶT VẤN ĐỀ ể đảm bảo sức khỏe an toàn cho người lao động làm việc môi trường nhiễm bẩn loại khí độc việc trang bị PTBVCQHH lọc khí độc cần thiết Năm 2012, Cục An toàn Lao động ban hành Quy chuẩn quốc gia QCVN 10: 2012/BLĐTBXH an toàn lao động với lọc dùng mặt nạ bán mặt nạ phòng độc Quy chuẩn quy định yêu cầu an toàn lọc dùng mặt nạ bán mặt nạ phòng độc áp dụng theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 14387: Đ 2004 Với lọc sử dụng để đề phịng khí CO, quy định an tồn áp dụng theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 404: 2005 Tại Việt Nam, việc kiểm tra, đánh giá khả lọc hơi, khí độc PTBVCQHH Viện KH An toàn Vệ sinh lao động nghiên cứu nhiều năm qua Hệ thống thiết bị đánh giá chất lượng lọc khí độc PTBVCQHH Viện hoạt động, nhiên chưa thể đáp ứng đánh giá Hợp quy theo QCVN 10:2012/BLĐTBXH Vì vậy, nhiệm vụ “Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn số lọc mặt nạ, bán mặt nạ phòng độc” triển khai nhằm đáp ứng với yêu cầu xây dựng phòng thử nghiệm hợp chuẩn, hợp quy II CẤU TẠO VỀ PTBVCQHH LỌC HƠI KHÍ ĐỘC PTBVCQHH lọc khí độc thường có cấu tạo gồm hai phần chính: • Phần mặt: Phần có nhiều kiểu dáng tùy theo nước hãng sản xuất song có chung cấu trúc phần bao che có chu vi bao lấy miệng mũi người sử dụng (bán mặt nạ) chu vi bao Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2018 19 Kết nghiên cứu KHCN lấy miệng, mũi, mặt mắt người sử dụng (mặt nạ), bố trí lọc van thở vào thở (van chiều) Khí thở vào qua lọc để loại bỏ chất nhiễm bẩn khí thở trước qua van thở vào, cịn khí thở hướng trực tiếp qua van thở • Phần lọc: Phần bao gồm vỏ hộp lọc, thân hộp lọc vật liệu lọc, phận bên hộp lọc cịn có gioăng đệm để tăng độ kín khít lọc Hiệu lọc khí độc phụ thuộc vào vật liệu lọc cấu tạo lọc nhằm tăng hiệu lọc nhờ a/Bộ lọc KGC-10L loại A1 (Nhật Bản) tăng diện tích bề mặt lọc làm giảm trở lực hô hấp III TIÊU CHUẨN EN 14387:2004 Tiêu chuẩn Châu Âu EN 14387:2004 quy định phân loại lọc khí độc gồm 06 loại A, B, E, K, AX, SX theo khả lọc loại khí độc nồng độ khí độc, đó: • A: lọc khí hữu có điểm sơi > 650C • B: lọc khí vơ • E: lọc khí, axit SO2 • K: lọc khí NH3 amoni hữu • AX: lọc khí hữu có điểm sơi ≤ 650C; • SX: lọc khí đặc biệt Đối với 04 lọc A, B, E, K phân chia thành ba loại: Loại 1: Sử dụng môi trường lao động ô nhiễm khí độc nồng độ thấp (nồng độ khí thử nghiệm 1.000ppm, thường có dung tích b/Bộ lọc 3M 6059 loại A1B1E1K1 (Mỹ) d/ Bộ lọc DRAGER RD 40 loại A2B2E2K2 (Đức) c/ Bộ lọc 3M 6055 loại A2 (Mỹ) e/ Bộ lọc North 7583P100 loại kết hợp lọc bụi, hữu khí axit (Mỹ) Hình Một số loại lọc hơi, khí độc điển hình 20 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2018 Kết nghiên cứu KHCN 20cm3 đeo sát miệng) Loại 2: Sử dụng môi trường lao động ô nhiễm khí độc nồng độ trung bình (nồng độ khí thử nghiệm 5.000ppm, thường có dung tích 50cm3 đeo cằm) Loại 3: Sử dụng môi trường lao động nhiễm khí độc nồng độ cao (nồng độ khí thử nghiệm 8.000ppm 10.000ppm, thường có dung tích 1.000cm3 đeo bên hơng) Ngồi ra, lọc loại kết hợp lọc bụi phải thỏa mãn u cầu an tồn theo tiêu chuẩn EN 143:2000 Đối với lọc khí đặc biệt ký hiệu AX SX, TC EN 14387:2004 không quy định phân loại 3.1 Chỉ tiêu chất lượng quy trình đánh giá lọc khí độc theo EN 14387:2004 Tiêu chuẩn EN 14387:2004 quy định việc đánh giá chất lượng lọc khí độc (gồm có hộp lọc độc bán mặt nạ mặt nạ lọc khí độc, lọc kết hợp khí độc bụi) bao gồm tiêu sau đây: • Chỉ tiêu thời gian khí lọt qua • Trở lực hơ hấp • Khối lượng • Đối với loại lọc kết hợp khí độc bụi, tiêu chuẩn EN 14387:2004 quy định tiêu liên quan đến bụi là: độ lọt qua muối NaCL, độ lọt qua sương dầu parafin, trở lực hô hấp lọc trước sau bịt kín Dolomite đánh giá theo Tiêu chuẩn EN 143:2000 Ngoài ra, theo quy định tiêu chuẩn EN 14387:2004, trước tiến hành thử nghiệm đánh giá, lọc khí độc phải trải qua trình ổn định mẫu với điều kiện nhiệt độ, độ ẩm theo thời gian quy định, sau thực thử độ bền học lọc Hình Quy trình đánh giá Bộ lọc khí độc theo Tiêu chuẩn EN 14387:2000 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2018 21 Kết nghiên cứu KHCN Hình Quy trình đánh giá Bộ lọc kết hợp khí độc bụi theo Tiêu chuẩn EN 14387:2000 Hình Quy trình đánh giá Bộ lọc kết hợp khí độc bụi Dolomite theo Tiêu chuẩn EN 14387:2000 22 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2018 Kết nghiên cứu KHCN 3.2 Các điều kiện yêu cầu thử nghiệm theo EN 14387:2004 * Điều kiện ổn định mẫu thử nghiệm quy định nghiêm ngặt sau: • Đặt nhiệt độ 70±30C khơng khí khơ 24h • Đặt nhiệt độ -30±30C 24h * Việc thử nghiệm độ bền học tiến hành sau: Sơ đồ thiết bị thử độ bền học mơ tả Hình Thiết bị bao gồm phần thân thép (K) đặt pit tông chuyển động thẳng đứng (S), có khả nâng lên 20mm cam quay (N) hạ xuống mặt thép (P) trục cam quay Khối lượng thân thép (K) phải ≥ 10kg • Trọng lượng mặt thép P phải lớn 10 lần trọng lượng thân thép K • Các lọc đặt vào thân K cho không chạm vào thử nghiệm, cho phép chuyển động ngang 6mm chuyển động đứng tự • Thiết bị thử nghiệm độ bền học hoạt động với tốc độ 100 vòng/phút thời gian 20 phút với tổng số lần quay 2.000 vòng Bộ lọc thử nghiệm điều kiện bao gói đóng kín gửi đến đánh giá 3.3 Chỉ tiêu trở lực hô hấp lọc Thử nghiệm tiến hành tốc độ dòng khí 30 L/phút 95 L/phút nhiệt độ phịng, áp suất khí độ ẩm khơng gây xuất ngưng tụ Đối với tiêu trở lực hô hấp lọc, tiêu chuẩn EN 14387:2004 yêu cầu loại lọc 02 tốc độ dịng khí Bảng 3.4 Chỉ tiêu thời gian khí lọt qua nồng độ thử nghiệm Đối với tiêu thời gian khí lọt qua nồng độ thử nghiệm, tiêu chuẩn EN 14387:2004 cho phép tiến hành theo phương pháp để tạo nồng độ khí thử nghiệm đầu vào theo yêu cầu Bảng (đối với hộp lọc loại A, B, E, K) Tuy nhiên, phương pháp phải đảm bảo giới hạn sau: • Nồng độ đầu vào: ± 10% giá trị nồng độ khí thử nghiệm • Nồng độ đầu ra: ± 20% giá trị nồng độ khí lọt qua cho phép Thời gian khí lọt qua nồng độ thử nghiệm xác định lưu lượng dòng 30 L/phút (± 3%), nhiệt độ (20 ± 1)0C, độ ẩm tương đối RH (70 ±5) % Có thể thấy rằng, tiêu chuẩn EN 14387:2004 không quy định cụ thể hệ thống thiết bị đánh giá chất lượng lọc khí độc lại yêu cầu đảm bảo nghiêm ngặt điều kiện thử nghiệm, giúp đánh giá xác chất lượng lọc khí độc, nhằm đảm bảo an toàn cho NLĐ sử dụng PTBVCQHH loại Bảng Trở lực hơ hấp lọc khí độc theo tiêu chuẩn EN 14387:2004 Loҥi bӝ lӑFKѫLNKt ÿӝc Trӣ lӵc hô hҩp (mbar) T̹LÓXÓͻng 30 L/phút T̹LÓXÓͻng 95 L/phút ” ” ” ” ” ” Loҥi bӝ lӑc AX ” ” Loҥi bӝ lӑc SX ” ” Loҥi bӝ lӑc A,B,E,K Hình Sơ đồ thiết bị thử độ bền học lọc Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2018 23 Kết nghiên cứu KHCN Bảng Các loại khí thử điều kiện thử nghiệm lọc độc loại A,B,E,K Phân loҥi bӝ lӑc Khí thӱ Thӡi gian khí lӑt qua ӣ nӗQJÿӝ thӱ nghiӋm (phút) NӗQJÿӝ khí thӱ nghiӋm % thӇ tích mg/l ppm NӗQJÿӝ lӑt qua cho phép A1 Cyclohexan (C6H12) • 0,1 3,5 1.000 10 B1 Clo (Cl2) Hydro sunphua (H2S) Hydro xyanua (HCN) • • • 0,1 0,1 0,1 3,0 1,4 1,1 1.000 1.000 1.000 0,5 10 10 E1 Sunphua dioxit (SO2) • 0,1 2,7 1.000 K1 $PRQLăF 1+3) • 0,1 0,7 1.000 25 A2 Cyclohexan (C6H12) • 0,5 17,5 5.000 10 B2 Clo (Cl2) Hydro sunphua (H2S) Hydro xyanua (HCN) • • • 0,5 0,5 0,5 15,0 7,1 5,6 5.000 5.000 5.000 0,5 10 10 E2 Sunphua dioxit (SO2) • 0,5 13,3 5.000 K2 $PRQLăF 1+3) • 0,5 3,5 5.000 25 A3 Cyclohexan (C6H12) • 0,8 28,0 8.000 10 B3 Clo (Cl2) Hydro sunphua (H2S) Hydro xyanua (HCN) • • • 1,0 1,0 1,0 30,0 14,2 11,2 10.000 10.000 10.000 0,5 10 10 E3 Sulfua dioxit (SO2) • 1,0 26,6 10.000 K3 $PRQLăF 1+3) • 1,0 7,0 10.000 25 IV MỤC TIÊU CHÍNH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC CỦA NHIỆM VỤ Hoàn thiện hệ thống thiết bị thử nghiệm để đánh giá hợp chuẩn lọc loại loại PTBVCQHH theo tiêu chuẩn EN 14387:2004 tiêu thời gian cyclohexan (C6H12) lọt qua; thời gian khí amoniăc (NH3) lọt qua thời gian khí hydro sunphua (H2S) lọt qua phù hợp yêu cầu ISO 17025, đáp ứng yêu cầu việc đánh giá chất lượng lọc khí 24 độc PTBVCQHH theo QCVN 10: 2012/BLĐTBXH trình đánh giá chuẩn lọc hữu cơ, H2S NH3 loại 1,2 Để hệ thống thiết bị phịng thí nghiệm phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) đạt chuẩn hợp quy đánh giá chất lượng lọc khí độc, nhóm thực đề tài xây dựng lắp ráp 02 cụm thiết bị (xem Bảng 3) - Quy trình thử nghiệm chất lượng lọc hữu loại loại theo tiêu chuẩn EN 14387-2004 Dựa vào 02 cụm thiết bị thử nghiệm sở khoa học QCVN 10:2012/BLĐTBXH (EN 14387:2004), nhóm thực xây dựng hoàn thiện quy - Quy trình thử nghiệm chất lượng lọc khí H2S loại loại theo tiêu chuẩn EN 14387-2004 - Quy trình thử nghiệm chất lượng lọc khí NH3 loại loại theo tiêu chuẩn EN 14387-2004 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2018 Kết nghiên cứu KHCN Bảng Cụm thiết bị thử nghiệm TT ThiӃt bӏ ĈmWKӵc hiӋn KӃt quҧ ÿҥWÿѭӧc Cөm thiӃt bӏ thӱ nghiӋm chӍ tiêu thӡi JLDQKѫLF\FORKH[DQ lӑt qua tҥi nӗQJÿӝ thӱ nghiӋPÿӕi vӟi bӝ lӑc loҥi loҥi - ThiӃt kӃ, chӃ tҥo mӟi buӗng trӝn khí thӱ nghiӋm - ThiӃt kӃ, chӃ tҥo mӟi buӗQJÿiQKJLi bӝ lӑc loҥi loҥi 2, chӃ tҥo mӟi bӝ gá mүu thӱ nghiӋm (buӗQJ ÿiQK JLi Yj Eӝ gá mүX ÿѭӧc sӱ dөng chung cho thӱ nghiӋm chӍ tiêu trӣ lӵc hô hҩp cӫa bӝ lӑc) ThiӃt bӏ hoҥWÿӝng әn ÿӏnh, chӍ tiêu kӻ thuұW ÿҥW ÿѭӧc yêu cҫu cӫa tiêu chuҭn EN 14387:2004 Cөm thiӃt bӏ thӱ nghiӋm chӍ tiêu thӡi JLDQKѫLNKt+2S NH3 lӑt qua tҥi nӗng ÿӝ thӱ nghiӋPÿӕi vӟi bӝ lӑc loҥi loҥi - ThiӃt kӃ, chӃ tҥo mӟi buӗng trӝn khí thӱ nghiӋm - ThiӃt kӃ, chӃ tҥo mӟi buӗQJÿiQKJLiEӝ lӑc loҥi loҥi 2, chӃ tҥo mӟi bӝ gá mүu thӱ nghiӋm (buӗQJ ÿiQK JLi Yj Eӝ gá mүX ÿѭӧc sӱ dөng chung cho thӱ nghiӋm chӍ tiêu trӣ lӵc hô hҩp cӫa bӝ lӑc) - Mua Chai khí H26NqPWKHRFiFYDQYjÿӗng hӗ ÿRiSVXҩt - Chai khí NH3 NqP WKHR FiF YDQ Yj ÿӗng hӗ ÿRiSVXҩt - ThiӃt bӏ cҫm WD\[iFÿӏnh khí H2S - ThiӃt bӏ cҫPWD\[iFÿӏnh khí NH3 - Mua bә VXQJOѭXWӕc kӃ, phө kiӋn kèm theo ThiӃt bӏ hoҥWÿӝng әn ÿӏnh, chӍ tiêu kӻ thuұW ÿҥW ÿѭӧc yêu cҫu cӫa tiêu chuҭn EN 14387:2004 V KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Sau 02 năm thực nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã: [1] BS EN 14387:2004, Respiratory protective devices Gas filter(s)and combined filter(s) Requirements, testing, marking ISBN: 0580433749, British-Adopted European Standard - Xây dựng 02 cụm thiết bị đánh giá tiêu thời gian khí lọt qua lọc hữu cơ, khí H2S khí NH3 - Nhiệm vụ xây dựng hồn thiện quy trình thử nghiệm chất lượng lọc hữu cơ, H2S, NH3 loại loại (03 quy trình) theo tiêu chuẩn EN 14387:2004 - Các cụm thiết bị chạy thử, kiểm tra độ ổn định độ tin cậy toàn hệ thống thiết bị với kết hệ thống thiết bị thử nghiệm vận hành ổn định theo tiêu chuẩn [2] NIOSH 42 CFR 84 (Part 84 of Title 42 of the Code of Federal Regulations), Approval of respiratory protective devices, National Institute for Occupational Safety and Health, USA [3] TS Đặng Quốc Nam (2009), Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cấp khí độc có khả chống ăn mịn ổn định hệ thống thử nghiệm, Đề tài mã số 207/05/TLĐ, Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động [4] CN Nguyễn Khánh Huyền (2009), Xây dựng quy trình xác định nồng độ thấp hữu Cyclohexan Benzen phương pháp sắc ký khí, ứng dụng cho hệ thống đánh giá phương tiện bảo vệ quan hô hấp, Nhiệm vụ mã số 209/03/NVVBH, Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động [5] ThS Nguyễn Khánh Huyền (2015), Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện hệ thống thiết bị đánh giá chứng nhận hợp quy lọc bụi PTBVCQHH phịng thí nghiệm PTBVCQHH, Nhiệm vụ mã số: 214/08/TLĐ, Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động [6] QCVN 10:2012/BLĐTBXH (2012), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động lọc dùng mặt nạ bán mặt nạ phòng độc, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2018 25 ... 14387:2004 Tiêu chuẩn EN 14387:2004 quy định việc đánh giá chất lượng lọc khí độc (gồm có hộp lọc độc bán mặt nạ mặt nạ lọc khí độc, lọc kết hợp khí độc bụi) bao gồm tiêu sau đây: • Chỉ tiêu thời gian... nghiên cứu KHCN Hình Quy trình đánh giá Bộ lọc kết hợp khí độc bụi theo Tiêu chuẩn EN 14387:2000 Hình Quy trình đánh giá Bộ lọc kết hợp khí độc bụi Dolomite theo Tiêu chuẩn EN 14387:2000 22 Tạp chí... 25 IV MỤC TIÊU CHÍNH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC CỦA NHIỆM VỤ Hoàn thiện hệ thống thiết bị thử nghiệm để đánh giá hợp chuẩn lọc loại loại PTBVCQHH theo tiêu chuẩn EN 14387:2004 tiêu thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số bộ lọc của mặt nạ, bán mặt nạ phòng độc,

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Một số loại bộ lọc hơi, khí độc điển hình - Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số bộ lọc của mặt nạ, bán mặt nạ phòng độc

Hình 1..

Một số loại bộ lọc hơi, khí độc điển hình Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2. Quy trình đánh giá Bộ lọc hơi khí độc theo Tiêu chuẩn EN 14387:2000. - Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số bộ lọc của mặt nạ, bán mặt nạ phòng độc

Hình 2..

Quy trình đánh giá Bộ lọc hơi khí độc theo Tiêu chuẩn EN 14387:2000 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 4. Quy trình đánh giá Bộ lọc kết hợp hơi khí độc và bụi Dolomite theo Tiêu chuẩn EN 14387:2000 - Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số bộ lọc của mặt nạ, bán mặt nạ phòng độc

Hình 4..

Quy trình đánh giá Bộ lọc kết hợp hơi khí độc và bụi Dolomite theo Tiêu chuẩn EN 14387:2000 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 3. Quy trình đánh giá Bộ lọc kết hợp hơi khí độc và bụi theo Tiêu chuẩn EN 14387:2000 - Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số bộ lọc của mặt nạ, bán mặt nạ phòng độc

Hình 3..

Quy trình đánh giá Bộ lọc kết hợp hơi khí độc và bụi theo Tiêu chuẩn EN 14387:2000 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 5. Sơ đồ thiết bị thử độ bền cơ học của bộ lọc - Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số bộ lọc của mặt nạ, bán mặt nạ phòng độc

Hình 5..

Sơ đồ thiết bị thử độ bền cơ học của bộ lọc Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 2. Các loại khí thử và điều kiện thử nghiệm bộ lọc độc loại A,B,E,K - Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số bộ lọc của mặt nạ, bán mặt nạ phòng độc

Bảng 2..

Các loại khí thử và điều kiện thử nghiệm bộ lọc độc loại A,B,E,K Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 3. Cụm thiết bị thử nghiệm - Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống đánh giá hợp chuẩn một số bộ lọc của mặt nạ, bán mặt nạ phòng độc

Bảng 3..

Cụm thiết bị thử nghiệm Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan