0

SKKN Sử dụng câu hỏi, bài tập trắc nghiệm vào kiểm tra đánh giá môn Tin học lớp 3

14 64 1
  • SKKN  Sử dụng câu hỏi, bài tập trắc nghiệm vào kiểm tra đánh giá môn Tin học lớp 3

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2020, 23:29

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sử dụng câu hỏi, tập trắc nghiệm vào kiểm tra đánh giá môn Tin học lớp Lĩnh vực/ Môn: Tin học Cấp học: Tiểu học Họ tên tác giả: Hà Thị Yến Hoa Chức vụ: Giáo viên Điện thoại: 0963831078 Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thạch Bàn A Quận Long Biên – Hà Nội Long Biên, tháng năm 2019 MỤC LỤC I Đặt vấn đề II Giải vấn đề Cơ sở lí luận 2 Thực trạng Giải pháp thực hiện: Sử dụng câu hỏi, tập trắc nghiệm lồng ghép trò chơi vào kiểm tra đánh giá môn Tin học Kết III Kết luận – Kiến nghị 10 Kết luận 10 Kiến nghị 10 IV Tài liệu tham khảo I ĐẶT VẤN ĐỀ Trong thời đại nay, thời đại kinh tế tri thức Trong yếu tố người trở thành nguồn nhân lực quan trọng cho phát triển đất nước phương tiện cho phát triển tri thức cơng nghệ - Tin học đóng vai trị then chốt cho sáng tạo, mở đường, thúc đẩy cho phát triển ngành lĩnh vực khác Môn Tin học giống nhiều môn học khác trường Tiểu học, có vị trí đặc biệt khơng thể thiếu thời đại Qua năm giảng dạy, nhận thấy môn Tin học môn trường Tiểu học Trường Tiểu học em học sinh vào lớp làm quen với máy tính, có nhiều kiến thức Tin học như: Bộ phận máy tính, số thuật ngữ chuyên môn, khái niệm, rèn luyện thao tác kỹ thực hành sử dụng máy tính, sử dụng chương trình ứng dụng soạn thảo văn bản, thiết kế trình chiếu, Paint, mà em phải tiếp thu Do vậy, trình giảng dạy kiểm tra đánh giá học sinh, có phương pháp hay, phù hợp, học sinh hứng thú, dễ dàng tiếp thu kiến thức Kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh khâu quan trọng trình dạy học Đó q trình thu nhập, phân tích xử lý thông tin kiến thức, kỹ thái độ học sinh theo mục tiêu môn học Trong năm học 2018 – 2019 học sinh thay sách Cùng học Tin học sang sách Hướng dẫn học Tin học, học sinh tự tìm hiểu, khám phá, lĩnh hội kiến thức, giáo viên người hướng dẫn, hỗ trợ học sinh nên trình giảng dạy, kiểm tra đánh giá học sinh cần phải thay đổi, áp dụng phương pháp phù hợp hơn, giúp học sinh ghi nhớ kiến thức dễ dàng, lâu Xuất phát từ mục đích việc kiểm tra đánh giá xác nhận kết học tập học sinh tiểu học mơn học nói chung, mơn tin học nói riêng cung cấp thơng tin xác trình dạy tin học tiểu học cho Ban giám hiệu, cho cán quản lý, giáo viên mơn tin học để có điều chỉnh tác động kịp thời tới q trình dạy học mơn tin học nhằm nâng cao chất lượng học sinh chọn đề tài “Sử dụng câu hỏi, tập trắc nghiệm vào kiểm tra đánh giá môn Tin học lớp 3” nhằm giúp em có buổi học thật lý thú bổ ích 4/10 II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lý luận Là giáo viên trực tiếp dạy lớp 3, 4, thực tế qua chuyên đề, qua việc dự thăm lớp bạn đồng nghiệp, ý thức cần tạo cho học sinh hứng thú, tích cực nhanh nhẹn việc học Tin học Như vậy, có phương pháp dạy phù hợp với đối tượng học sinh giúp em tự tin u thích mơn học Do đó, q trình giảng day, kiểm tra đánh giá học sinh thay đổi hình thức, nội dung câu hỏi linh hoạt, phù hợp với đối tượng đơn vị học Đối với học sinh lớp nội dung, kiến thức chương trình sách tương đối nhiều, đòi hỏi em phải ghi nhớ lượng kiến thức trình học tập nhiều Việc rèn cho học sinh nhớ xác nội dung lớp điều quan trọng Nó giúp em hình thành kĩ tư duy, khả phát triển trí nhớ vận dụng kiến thức vào thực hành cách tự tin Cứ ngày qua ngày em quen tích lũy riêng cho lượng kiến thức Tin học đa dạng phong phú Khi dạy Tin học giúp học sinh học, nhớ nội dung kiến thức qua câu hỏi trắc nghiệm lồng ghép trò chơi điều quan trọng thiếu tiết học Việc học nhớ kiến thức qua câu hỏi trắc nghiệm trò chơi, qua phần mềm hỗ trợ không đơn giản giúp học sinh nhớ mà giúp em tạo phản xạ nhanh để vận dụng chúng vào thực hành Phương pháp kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh mang tính khách quan phương pháp trắc nghiệm Đối với mơn tin học nói riêng, hình thức kiểm tra trắc nghiệm thiết kế phần mềm Powerpoint, sử dụng Violet, Ispring… tạo tập trắc nghiệm giúp em vừa kiểm tra kiến thức vừa tạo khơng khí học tập sơi nổi, tích cực, nâng cao tinh thần đồn kết… Thực trạng a Thuận lợi - Tuy môn Tin học môn môn học tự chọn nhà trường tạo điều kiện để học sinh học từ khối lớp 3, mua sắm máy móc trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học mơn Tin học đầy đủ Vì môn học trực quan, sinh động, môn học khám phá lĩnh vực nên học sinh hứng thú học, tiết thực hành - Nhà trường có phịng học Tin học riêng với 35 máy tính học sinh máy chiếu, máy tính giáo viên để phục vụ cho việc dạy học/ 5/10 - Ngay từ đầu năm học nhà trường xác định rõ trọng tâm vấn đề việc khó, nơi khó, thời điểm khó có việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh qua môn, thời điểm, giai đoạn Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục chung nhà trường - Các em học sinh đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau, phấn đấu nên thuận lợi cho việc học tập b Khó khăn - Môn Tin học môn tự chọn chương trình bậc Tiểu học, sách giáo khoa thay đổi nên chương trình phân phối chương trình bước đầu chưa có thống hồn chỉnh - Trình độ nhận thức học sinh cịn hạn chế, số em lười học, chưa xác định mục đích, động học tập, thiếu tìm tịi sáng tạo, khơng có phấn đấu vươn lên học tập, có thói quen lười suy nghĩ, ỉ lại hay dựa vào giáo viên, bạn bè - Bản thân gia đình học sinh chưa có điều kiện trang bị máy tính Tin học máy tính điều xa lạ với em học sinh, nhiều học sinh lớp chưa hình dung máy tính có hình thù nào, thiết bị cụ thể máy tính thiết bị liên kết với sao? nhiều học sinh ban đầu lúng túng chưa biết cầm sử dụng chuột nào, mơn Tin học có nhiều nội dung lý thuyết cần đến kỹ thao tác sử dụng máy tính mà mơn Tin học lại mơn cần có thực tế thực hành, khơng có giảng phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh, dễ làm cho học sinh hứng thú học với mơn học chưa có định hướng cho suy nghĩ tìm tịi tư duy, sáng tạo, nắm kiến thức cho môn Biện pháp Trước đây, giáo viên người chủ động trực tiếp đánh giá học sinh nhiều hình thức mà đa phần sử dụng kiểm tra dạng tự luận Dạng câu hỏi tự luận học sinh có ưu điểm diễn đạt tư tưởng kiến thức kinh nghiệm học tập có Giáo viên đo lường khả suy luận xếp ý tưởng, suy diễn, so sánh phân biệt Khuyến khích học sinh đặt diễn đạt ý tưởng cách hiệu Học sinh học tủ, học lệch Một kiểm tra tự luận giáo viên cần đề câu nên việc đề chiếm thời gian Cịn học sinh làm kiểm tra tự luận phải chuẩn bị giấy kiểm tra sau chép đề phải suy nghĩ để viết câu trả lời vào giấy nhiều thời gian làm kiểm tra tự luận Khi đánh giá kết học tin học học sinh tiểu học dạng câu hỏi phạm vi đánh giá nội dung kiểm tra hẹp, khơng bao qt tồn kiến thức học tập môn tin 6/10 học chương, kỳ, hay năm học Do độ tin cậy kết không cao, câu trả lời thường dài, tốn thời gian Các đề thi dạng tự luận thường nhiều thời gian để chấm Vì việc chữa kiểm tra cho học sinh khơng tốn thời gian Hiện nay, đánh giá kết học tập môn Tin học học sinh nhiệm vụ giáo viên giảng dạy mơn tin học mà học sinh tham gia vào việc đánh giá, xác định đạt kết học tập mức độ Vì việc lựa chọn phương pháp đánh giá cho phù hợp khách quan việc cần thiết mà giáo viên nên làm Việc kiểm tra đánh giá kết học tin học học sinh phải đảm bảo tính tồn diện, tức kiểm tra hết nội dung mà em học Phải đảm bảo tính xác, tính lượng hố cao Nghĩa việc kiểm tra đánh giá phải xây dựng số đáng tin cậy, cho phép đánh giá đo được, đếm được, quan sát được, xác định số cụ thể Việc đề dựa sở phát triển lực, trí tuệ học sinh mức độ: + Từ đơn giản đến phức tạp ; + Nhận biết, ghi nhớ tri thức ; + Thơng hiểu, lí giải ; + Phân tích ; +Tổng hợp ; + Đánh giá, nhận xét, vận dụng, vận dụng nâng cao Việc đánh giá phải đảm bảo tính khách quan hai mặt: Nội dung đánh giá khách quan (không dựa màu sắc chủ quan người đề) Phải vào chương trình trình độ em học sinh tiểu học Mặt khác công việc chấm điểm thu nhập kết đánh giá phải khách quan thể chổ: Điểm chấm kiểm tra phải xác, khơng bị thiên kiến chủ quan người chấm làm cho sai lệch Trong số phương pháp đưa để đánh giá kết học tập môn Tin học học sinh phương pháp quan sát, phương pháp vấn đáp, phương pháp kiểm tra tự luận phương pháp kiểm tra trắc nghiệm khách quan đáp ứng yêu cầu đặt việc kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Trắc nghiệm khách quan cách gọi tên trắc nghiệm dựa vào thuộc tính tính khách quan chấm điểm Trắc nghiệm khách quan chấm điểm cách đếm số lần mà học sinh lựa chọn câu trả lời tổng số câu hỏi quy thang điểm 10 Như kết chấm điểm trắc nghiệm khách quan không phụ thuộc vào người đánh giá Đó tính khách quan chấm điểm phương pháp trắc nghiệm khách quan Trắc nghiệm khách quan bao gồm số lượng câu hỏi phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ Người đề nhiều dạng câu hỏi 7/10 Có hình thức trắc nghiệm sử dụng: 1/ Một câu hỏi yêu cầu xác định - sai (đối với câu hỏi sai) Ví dụ: Điền Đ vào ô vuông câu nghĩa S vào ô vuông câu sai nghĩa A) Máy tính giúp em học tập, giải trí B) Máy tính giúp em liên lạc với bạn bè C) Có nhiều loại máy tính khác D) Em khơng thể chơi trị chơi máy tính 2/ Một câu hỏi yêu cầu lựa chọn phương án trả lời thích hợp *Trường hợp chọn phương án Ví dụ: Trong phần mềm Paint, để tơ màu cho tranh ta chọn biểu tượng : A) B) B) D) *Trường hợp chọn phương án sai Ví dụ: Em chọn câu sai nghĩa Màn hình máy nơi hiển thị kết làm việc máy tính B Máy tính giúp em liên lạc với bạn bè C Máy tính giúp em trồng D Chuột máy tính dùng để điều khiển máy tính thuận tiện dễ dàng 3/ Trắc nghiệm đối chiếu cặp đôi (ghép đôi) : Với hai nhóm đối tượng cho, phải ghép nối đối tượng nhóm thứ với đối tượng nhóm thứ hai thỏa mãn yêu cầu A Ví dụ: Nối thơng tin cột A với thông tin cột B cho phù hợp với nội dung: A B Hộp cơng cụ 8/10 Hình mẫu Hộp màu 4/ Hãy yêu cầu học sinh lựa chọn từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ cịn thiếu (dạng câu hỏi điền khuyết) Ví dụ: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (…) để câu hồn chỉnh A Màn hình máy tính có cấu tạo hình dạng giống như…………… B Người ta coi……………………………….là não máy tính C Kết hoạt động máy tính trên……………………… D Em điều khiển máy tính bằng……………………………………  Trong tạo câu hỏi cần ý: - Câu hỏi phải xác định rõ độ khó (dự đốn tỷ lệ học sinh trả lời để lựa chọn xếp thứ tự câu hỏi cho phù hợp với đối tượng học sinh) Tính độ khó câu trả lời cách: Số học sinh làm D= x 100% Tổng số học sinh làm - Cần nắm độ khó để điều chỉnh câu hỏi cho phù hợp với loại đối tượng học sinh - Câu hỏi phải có khả phân loại trình độ học sinh theo nhóm Giỏi - Khá - Trung bình - Phương pháp trắc nghiệm khách quan học sinh sau tham gia trả lời câu hỏi em tự biết chấm điểm - Bài tập, câu hỏi trắc nghiệm khách quan tạo phần mềm PowerPoint, Violet, Ispring,… với hệ thống câu hỏi xuyên suốt nộ dung hay câu hỏi đưa vào trò chơi với luật, hình thức chơi khác giúp học sinh hào hứng, sơi nổi, tích cực tiết học - Đặc biệt dựa vào tài liệu tập huấn nâng cao lực đề kiểm tra định kì Phịng giáo dục tập huấn khuyến khích tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% thực hành kết hợp với nhận thức phương pháp trắc nghiệm khách quan 9/10 đánh giá môn tin học học sinh tiểu học Bản thân lựa chọn phương pháp trắc nghiệm khách quan áp dụng vào tiết học, ơn tập chương, ơn tập học kì mơn Tin học lớp  Trong dạy, sử dụng câu hỏi trắc nghiệm linh hoạt áp dụng hoạt động lồng ghép vào trị chơi khác khơng gây nhàm chán cho học sinh a Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm đưa vào trị chơi “Chiếc nón kì diệu” tiết Ôn tập chương 1- Sách Hướng dẫn học Tin học lớp Giáo viên Hướng dẫn lớp trưởng điều khiển tồn trị chơi: - Mỗi câu hỏi lượt chơi Nếu trả lời sai đáp án bị lượt chơi - Trả lời chơi tiếp lượt - Chơi hết câu hỏi trò chơi Những lại sau trả lời câu hỏi cuối lượt chơi cuối người chiến thắng Nhấn Start để bắt đầu quay chọn số ngẫu nhiên Vòng quay dừng số 8, nội dung câu hỏi, đáp án câu xuất hiện, bấm thời gian bắt đầu Hết giờ, học sinh giơ đáp án, so sánh với kết Chọn Start để bắt đầu vòng quay 10/10 b Các câu hỏi, tập trắc nghiệm lồng ghép vào trò chơi phần Củng cố học tiết “Tập gõ bàn phím” – Sách Hướng dẫn học Tin học lớp với trò chơi “Giải cứu đại dương” Nhấn nút Play để bắt đầu vào trò chơi Nháy chọn vật Chọn vật nào, câu hỏi đáp án Mỗi câu trả lời xong, quay lại xuất Học sinh suy nghĩ hình chính, chọn vật thời gian quy định Trả lời đến hết vật đại dương 11/10 c Các câu hỏi, tập trắc nghiệm lồng ghép vào trị chơi phần Ơn cũ “Gõ chữ ă, â, đ, ê, ô ơ, ư” – Sách Hướng dẫn học Tin học lớp với trò chơi “Hái quả” Giáo viên hướng dẫn lớp trưởng điều khiển tồn trị chơi: Chia lớp thành nhóm chơi Mỗi câu hỏi lượt chơi Mỗi nhóm chọn Nhóm trả lời đúng, màu đỏ chuyển bảng thành tích nhóm, trả lời sai chuyển màu xanh nhóm khơng tính điểm Kết Với cách làm này, GV có thể: - Kiểm tra, khảo sát số lượng lớn học sinh Kiểm tra kiến thức học sinh cấp độ nhớ, hiểu cách hữu hiệu - Kiểm tra đánh giá phạm vi kiến thức tương đối lớn, lượng câu hỏi lớn, bao quát khắp nội dung chương trình làm tăng độ tin cậy kết đánh giá Ngăn ngừa học sinh học tủ - Học sinh hứng thú tham gia vào tiết học, tiết ơn tập Tạo khơng khí học tập sơi nổi, tích cực, nâng cao tinh thần đồn kết… Các tiết kiểm tra khơng cịn nặng nề Bảng tổng hợp chất lượng môn Tin học khối Trước thực đề tài Sau thực đề tài Hoàn thành tốt 30.7% 43.6% Tăng 12.9% Hoàn thành 69.3% 56.4% Giảm 12.9% 0 Phân loại học sinh Chưa hoàn thành III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 12/10 Nhận xét Kết luận Trong số phương pháp đưa để đánh giá kết học tập môn Tin học học sinh phương pháp quan sát, phương pháp vấn đáp, phương pháp kiểm tra tự luận phương pháp kiểm tra trắc nghiệm khách quan đáp ứng yêu cầu đặt việc kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Nếu giáo viên sử dụng thường xuyên phương pháp khuyến khích học sinh học bao quát chương trình, tích nhiều kiến thức, tránh học tủ, học lệch Ngồi giáo viên áp dụng hình thức kiểm tra trắc nghiệm vào nhiều thời điểm khác nhiều hoạt động khác ôn cũ, kiểm tra kiến thức hoạt động, củng cố học,… mà lại tốn thời gian Cơng việc chấm điểm nhanh chóng, tính xác cao mang tính cơng Khơng giáo viên chấm điểm mà tự em chấm theo đáp án giáo viên đưa chấm chéo theo nhóm… Phương pháp kiểm tra trắc nghiệm khách quan khơng áp dụng cho mơn Tin học mà cịn áp dụng cho môn học khác trường Kiến nghị Nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học theo phương pháp, chương trình sách giáo khoa mới, mạnh dạn đưa số đề nghị sau: - Với nhà trường: + Ban giám hiệu nên tổ chức nhiều chun đề để chúng tơi có hội học hỏi bạn tổ + Tăng cường trang thiết bị dạy học: Đủ số lượng có dự phịng để thay thế, đảm bảo chất lượng, đại hoá Sửa chữa, bổ sung kịp thời thiết bị bị hỏng + Mở câu lạc dành cho học sinh khiếu, đồng thời tổ chức thi Tin học để bồi dưỡng tình yêu tạo hội giúp em giao lưu, học hỏi lẫn nhau, u thích mơn Tin học - Với Phòng giáo dục: Tổ chức nhiều chuyên đề để chúng tơi học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ đưa chất lượng dạy học môn Tin học ngày tiến đáp ứng với phát triển hội nhập giới Trên biện pháp mà rút trình giảng dạy phù hợp với tâm lý, khả học sinh địa phương làm việc Mong đồng chí lãnh đạo bạn đồng nghiệp góp ý để đề tài tơi hồn thiện Tơi xin trân trọng cảm ơn! 13/10 IV TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách Hướng dẫn học Tin học lớp – Nhà xuất Giáo dục Việt Nam – 2018 Sách tập Hướng dẫn học Tin học lớp - Nhà xuất Giáo dục Việt Nam – 2018 Sách luyện tập thực hành Hướng dẫn học Tin học lớp - Nhà xuất Đại học Sư phạm – 2018 Tài liệu tham khảo học tập tin học – Huỳnh Kim Sen - Nhà xuất Giáo dục – 2010 Sách tham khảo dành cho giáo viên sách Hướng dẫn học Tin học lớp – Nhà xuất Giáo dục Việt Nam – 2018 Các website có liên quan: http://www.bachkim.vn, http://www.violet.vn, http://www.tailieu.vn Tài liệu tập huấn nâng cao lực đề kiểm tra định kì theo thơng tư số 22/2016/TT –BGDDT ... tới q trình dạy học mơn tin học nhằm nâng cao chất lượng học sinh chọn đề tài ? ?Sử dụng câu hỏi, tập trắc nghiệm vào kiểm tra đánh giá môn Tin học lớp 3? ?? nhằm giúp em có buổi học thật lý thú bổ... cho học sinh khơng tốn thời gian Hiện nay, đánh giá kết học tập môn Tin học học sinh nhiệm vụ giáo viên giảng dạy môn tin học mà học sinh tham gia vào việc đánh giá, xác định đạt kết học tập. .. kiểm tra sau chép đề phải suy nghĩ để viết câu trả lời vào giấy nhiều thời gian làm kiểm tra tự luận Khi đánh giá kết học tin học học sinh tiểu học dạng câu hỏi phạm vi đánh giá nội dung kiểm tra
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Sử dụng câu hỏi, bài tập trắc nghiệm vào kiểm tra đánh giá môn Tin học lớp 3, SKKN Sử dụng câu hỏi, bài tập trắc nghiệm vào kiểm tra đánh giá môn Tin học lớp 3

Từ khóa liên quan