0

Tiêt14- Bài: 11 Tự Tin

20 352 1
  • Tiêt14- Bài: 11 Tự Tin

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 16:11

Tiết 14-Bài 11 TỰ TIN • Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ: 1-Tại sao phải giữ gìn truyền thống gia đình 1-Tại sao phải giữ gìn truyền thống gia đình dòng họ? Em đã làm gìđể giữ gìn truyền dòng họ? Em đã làm gìđể giữ gìn truyền thống đó? thống đó? Tiết 14-Bài 11 TỰ TIN • Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ: 2- Em hãy kẻ ba tâm gương mà em biết đã 2- Em hãy kẻ ba tâm gương mà em biết đã phát huy được truyền thóng gia đình, phát huy được truyền thóng gia đình, dòng họ? dòng họ? Tiết 14-Bài 11 TỰ TIN 09-05-68 09-05-68 Sống ở đời phải biết Sống ở đời phải biết khiêm tốn, nhưng khiêm tốn, nhưng đồng thời phải có đồng thời phải có một lòng tự tin, một ý một lòng tự tin, một ý thức tự chủ. Nếu thức tự chủ. Nếu mình làm đúng hãy mình làm đúng hãy cứ tự hào với mình cứ tự hào với mình đi. Lương tâm trong đi. Lương tâm trong sạch là liều thuốc quý sạch là liều thuốc quý nhất nhất Tiết 14-Bài 11 TỰ TIN Tiết 14-Bài 11 TỰ TIN I. ĐẶT VẤN ĐỀ Truyện đọc: “Trịnh Hải Hà và chuyến du học Xing-ga-po” + Điều kiện: - Học ở gác xép - Giá sách khiêm tốn - Cát xét cũ + Hoàn cảnh: - Bố là bộ đội - Mẹ đã nghỉ hưu - Lương ít + Phương pháp: - Tự học - Học trong sách giáo khoa, tivi - Cùng anh trai luyện nói với người nước ngoài - Kết quả: Được tuyển đi học nước ngoài <=> Ham học, chủ động, tích cực trong học tập Sáng tạo Khoa học Thiếu thốn Khó khăn 3 NỘI DUNG CƠ BẢN: - Thế nào là tự tin? - Ý nghĩa của sự tự tin - Rèn luyện tính tự tin. • II - NỘI DUNG BÀI HỌC 1- Thế nào là tự tin? a) Khái niệm: Tự tintin tưởng vào khả năng của bản thân b) Biểu hiện: - Chủ động - Dám tự quyết định - Hành động chắc chắn - Không hoang mang dao động - Hành động cương quyết - Dám nghĩ dám làm • • Câu chuyện anh Mai Xuân Long Xã Đinh Văn-Huyện Lâm Hà-Tỉnh Lâm Đồng [...]... dung bài học : 1- Thế nào là tự tin 2- Ý nghĩa: Tự tin giúp con người có thêm: - Sức mạnh - Nghị lực - Sức sáng tạo - Làm nên sự nghiệp lớn Câu 1: Để có thể suy nghĩ và hành động một cách tự tin con người cần phải có những phẩm chất và điều kiện gì? Câu 2: Trong hoàn cảnh nào con người cần có tính tự tin? • II - NỘI DUNG BÀI HỌC 1- Thế nào là tự tin? a) Khái niệm: Tự tintin tưởng vào khả năng của... kiến ai; 3- Người tự ti luôn cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối; 4- Người tự tin không lệ thuộc, dựa dẫm vào người khác; 5- Người tự tin dám tự quyết định và hành động 6- Tính rụt rè, làm cho con người khó phát huy được khả năng của mình; 7- Người tự tin không cần hợp tác với ai; 8- Người có tính ba phải là người thiếu tự tin; 9- Người tự tin luôn đánh giá cao bản thân mình III-BÀI TẬP Bài tập D Giờ kiểm... lòng tự tin trước khó khăn, thử thách, không nản lòng, chùn bước Nhờ có lòng tự tin, có nghị lực và quyết tâm thì con người mới có khả năng và dámđương đầu với khó khăn, thử thách III-BÀI TẬP Bài tập B Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Vì sao? 1- Người tự tin là người biết tự giải quyết lấy công việc của mình; 2 – Người tự tin chỉ một mình quyết định công việc, không cần hỏi ý kiến ai; 3- Người tự. .. bản thân b) Biểu hiện: - Chủ động - Dám tự quyết định - Hành động chắc chắn - Không hoang mang dao động - Hành động cương quyết - Dám nghĩ dám làm 2- Ý nghĩa: Tự tin giúp con người có thêm - Sức mạnh - Nghị lực - Sức sáng tạo - Làm nên sự nghiệp lớn 3- Rèn luyện tính tự tin - Chủ động, tự giác học tập - Tham gia các hoạt động tập thể - Cần khắc phục tính rụt rè, tự ti, dựa dẫm, ba phải Chớ thấy sóng... tình huống trên? TỰ TIN Biển hiện - Chủ động - Dám tự quyết định - Hành động chắc chắn - Không hoang mang dao động - Cương quyết - Dám nghĩ dám làm Ý nghĩa: - Sức mạnh - Nghị lực - Sức sáng tạo - Làm nên sự nghiệp lớn Cách rèn luyện -Chủ động, tự giác - học tập - Tham gia các hoạt động tập thể - Cần khắc phục tính rụt rè, tự ti, dựa dẫm, ba phải Bài tập về nhà Bài tập C Bài tập Đ Chuẩn bị bài: Ngoại khóa . Thế nào là tự tin? - Ý nghĩa của sự tự tin - Rèn luyện tính tự tin. • II - NỘI DUNG BÀI HỌC 1- Thế nào là tự tin? a) Khái niệm: Tự tin là tin tưởng vào. một lòng tự tin, một ý một lòng tự tin, một ý thức tự chủ. Nếu thức tự chủ. Nếu mình làm đúng hãy mình làm đúng hãy cứ tự hào với mình cứ tự hào với mình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêt14- Bài: 11 Tự Tin, Tiêt14- Bài: 11 Tự Tin, Tiêt14- Bài: 11 Tự Tin