0

Bài 5. So sánh

12 534 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO DIÊN KHÁNH TRƯỜNG TIỂU HỌC DIÊN THỌ Thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2009 Luyện từ và câu: BàiBàiBài 2/ 33: Xếp các thành ngữ, tục ngữ sau vào nhóm thích hợp: a) Con hiền cháu thảo. b) Con cái khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ. c) Con có cha như nhà có nóc. d) Con có mẹ như măng ấp bẹ. e) Chò ngã em nâng. g) Anh em như thể chân tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Cha mẹ Cha mẹ đối với con cái đối với con cái Con cháu đối với Con cháu đối với ông bà, cha mẹ ông bà, cha mẹ Anh chò em Anh chò em đối với nhau đối với nhau Thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2009 Luyện từ và câu: BàiBàiBài 2/ 33: Xếp các thành ngữ, tục ngữ sau vào nhóm thích hợp: Cha mẹ Cha mẹ đối với con cái đối với con cái Con cháu đối với Con cháu đối với ông bà, cha mẹ ông bà, cha mẹ Anh chò em Anh chò em đối với nhau đối với nhau a) Con hiền cháu thảo. b) Con cái khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ. c) Con có cha như nhà có nóc. d) Con có mẹ như măng ấp bẹ. e) Chò ngã em nâng. g) Anh em như thể chân tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2009 Luyện từ và câu: BàiBàiBài 3/ 33: Dựa theo nội dung các bài tập đọc đã học ở tuần 3, tuần 4, hãy đặt câu theo mẫu “Ai là gì?” để nói về: a) Bạn Tuấn trong truyện “Chiếc áo len” b) Bạn nhỏ trong bài “Quạt cho bà ngủ” c) Bà mẹ trong truyện “Người mẹ” d) Chú chim sẻ trong truyện “Chú sẻ và bông hoa bằng lăng” Thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2009 Luyện từ và câu: So sánh Bài 1/ 42: Tìm các hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau: a) Bế cháu ông thủ thỉ: a) Bế cháu ông thủ thỉ: - Cháu khoẻ hơn ông nhiều - Cháu khoẻ hơn ông nhiều Ông là buổi trời chiều Ông là buổi trời chiều Cháu là ngày rạng sáng. Cháu là ngày rạng sáng. PHẠM CÚC PHẠM CÚC b) Ông trăng tròn sáng tỏ b) Ông trăng tròn sáng tỏ Soi rõ sân nhà em Soi rõ sân nhà em Trăng khuya sáng hơn đèn Trăng khuya sáng hơn đèn Ơi ông trăng sáng tỏ. Ơi ông trăng sáng tỏ. TRẦN ĐĂNG KHOA TRẦN ĐĂNG KHOA c) Những ngôi sao thức ngoài kia c) Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con Đêm nay con ngủ giấc tròn Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. TRẦN QUỐC MINH TRẦN QUỐC MINH Thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2009 Luyện từ và câu: So sánh Bài 1/ 42: Tìm các hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau: a) Bế cháu ông thủ thỉ: a) Bế cháu ông thủ thỉ: - Cháu khoẻ hơn ông nhiều - Cháu khoẻ hơn ông nhiều Ông là buổi trời chiều Ông là buổi trời chiều Cháu là ngày rạng sáng. Cháu là ngày rạng sáng. PHẠM CÚC PHẠM CÚC Thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2009 Luyện từ và câu: So sánh Bài 1/ 42: Tìm các hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau: b) Ông trăng tròn sáng tỏ b) Ông trăng tròn sáng tỏ Soi rõ sân nhà em Soi rõ sân nhà em Trăng khuya sáng hơn đèn Trăng khuya sáng hơn đèn Ơi ông trăng sáng tỏ. Ơi ông trăng sáng tỏ. TRẦN ĐĂNG KHOA TRẦN ĐĂNG KHOA Thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2009 Luyện từ và câu: So sánh Bài 1/ 42: Tìm các hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau: c) Những ngôi sao thức ngoài kia c) Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con Đêm nay con ngủ giấc tròn Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. TRẦN QUỐC MINH TRẦN QUỐC MINH Thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2009 Luyện từ và câu: So sánh Bài 1/ 42: Tìm các hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau: a) Bế cháu ông thủ thỉ: a) Bế cháu ông thủ thỉ: - Cháu khoẻ hơn ông nhiều - Cháu khoẻ hơn ông nhiều Ông là buổi trời chiều Ông là buổi trời chiều Cháu là ngày rạng sáng. Cháu là ngày rạng sáng. PHẠM CÚC PHẠM CÚC b) Ông trăng tròn sáng tỏ b) Ông trăng tròn sáng tỏ Soi rõ sân nhà em Soi rõ sân nhà em Trăng khuya sáng hơn đèn Trăng khuya sáng hơn đèn Ơi ông trăng sáng tỏ. Ơi ông trăng sáng tỏ. TRẦN ĐĂNG KHOA TRẦN ĐĂNG KHOA c) Những ngôi sao thức ngoài kia c) Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con Đêm nay con ngủ giấc tròn Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. TRẦN QUỐC MINH TRẦN QUỐC MINH Bài 2/ 43: Ghi lại các từ so sánh trong những khổ thơ trên. Thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2009 Luyện từ và câu: So sánh Bài 3/ 43: Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ dưới đây: Thân dừa bạc phếch tháng năm Thân dừa bạc phếch tháng năm Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao Đêm hè hoa nở cùng sao Đêm hè hoa nở cùng sao Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh. Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh. TRẦN ĐĂNG KHOA TRẦN ĐĂNG KHOA Bài 4/ 43: Hãy tìm các từ so sánh có thể thêm vào những câu chưa có từ so sánhbài tập 3. như [...].. .Bài tập củng cố Bài tập củng cố Điền từ ngữ tích hợp vào câu thành ngữ Nhanh như…… …… Chưa chính xác thỏ sấm tên bay chớp dế HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1- Làm bài tập 1/42, 2, 3, 4/43 vào vở luyện 2- Chuẩn bị bài mới “Từ ngữ về trường học Dấu phẩy” . và câu: So sánh Bài 1/ 42: Tìm các hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau: b) Ông trăng tròn sáng tỏ b) Ông trăng tròn sáng tỏ Soi rõ sân nhà em Soi rõ. TRẦN QUỐC MINH Bài 2/ 43: Ghi lại các từ so sánh trong những khổ thơ trên. Thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2009 Luyện từ và câu: So sánh Bài 3/ 43: Tìm những
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 5. So sánh, Bài 5. So sánh,

Hình ảnh liên quan

Bài 1/ 42: Tìm các hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau: a) Bế cháu ông thủ thỉ: - Bài 5. So sánh

i.

1/ 42: Tìm các hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau: a) Bế cháu ông thủ thỉ: Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bài 1/ 42: Tìm các hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau: a) Bế cháu ông thủ thỉ: - Bài 5. So sánh

i.

1/ 42: Tìm các hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau: a) Bế cháu ông thủ thỉ: Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bài 1/ 42: Tìm các hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau: b) Ông trăng tròn sáng tỏb) Ông trăng tròn sáng tỏ Soi rõ sân nhà em - Bài 5. So sánh

i.

1/ 42: Tìm các hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau: b) Ông trăng tròn sáng tỏb) Ông trăng tròn sáng tỏ Soi rõ sân nhà em Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bài 1/ 42: Tìm các hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau: - Bài 5. So sánh

i.

1/ 42: Tìm các hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau: Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bài 1/ 42: Tìm các hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau: a) Bế cháu ông thủ thỉ: - Bài 5. So sánh

i.

1/ 42: Tìm các hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau: a) Bế cháu ông thủ thỉ: Xem tại trang 9 của tài liệu.