0

BÀI 11: TRẬT TỰ TG MỚI SAU CTTG THỨ HAI

29 457 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

Ng i th c hi n: GV H V n ườ ự ệ ồ ă Ng i th c hi n: GV H V n ườ ự ệ ồ ă Hà Hà Trường THCS Nguyễn Văn Linh Trường THCS Nguyễn Văn Linh Lớp 9a1 Lớp 9a1 Quá trình liên kết của các nước Tây Âu đã diễn ra như thế nào? - Tháng 7/1967, 3 cộng đồng trên sáp nhập thành Cồng đồng Tháng 7/1967, 3 cộng đồng trên sáp nhập thành Cồng đồng Châu Âu (EC) -> Tháng 12/1991 đổi tên thành Liên minh Châu Âu (EC) -> Tháng 12/1991 đổi tên thành Liên minh Châu Âu (EU) Châu Âu (EU) KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Traû lôøi: Traû lôøi: - - Tháng 4/1951, 6 nước Pháp, Tây Đức, Ý, Bỉ, Hà lan, Lúc- Tháng 4/1951, 6 nước Pháp, Tây Đức, Ý, Bỉ, Hà lan, Lúc- xăm-pua thành lập Cộng đồng than-thép Châu Âu xăm-pua thành lập Cộng đồng than-thép Châu Âu - Tháng 3/1957, 6 nước trên thành lập tiếp 2 tổ chức là Cộng Tháng 3/1957, 6 nước trên thành lập tiếp 2 tổ chức là Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu và Cộng đồng kinh tế đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu và Cộng đồng kinh tế Châu Âu (EEC) Châu Âu (EEC) Bài 11 Bài 11 : I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI 1. Bối cảnh: Sóc-Sin ( Anh ) Ru-dơ-ven ( Mỹ ) Xta-lin ( LX ) I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GiỚI MỚI 1. Bối cảnh: - Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối , nguyên thủ của Liên xô, Mỹ, Anh đã họp tại I-an-ta (Liên xô) từ 4  11-2-1945. Quan sát tranh, cho biết địa điểm và thành phần tham dự Hội nghị I-an- ta? I - AN -TA TÂY ÂU :Vùng ảnh hưởng của MỸ - ANH ĐÔNG ÂU :vùng ảnh hưởng của LIÊN XÔ LIÊN XÔ * Mỹ -Anh kiểm soát Tây Âu,Tây Đức , Tây Béc- lin. *Liên Xô kiểm soát Đông Đức , Đông Béc lin, Đông Âu. LƯỢC ĐỒ CHÂU ÂU -1945 * TẠI CHÂU ÂU: I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI 1.Bối cảnh 2. Những quyết định của Hội nghị : Đông Đức ĐÔNG ÂU T â y B é c l i n T Â Y Â U T Â Y Đ Ứ C Đ ô n g B é c l i n ? Hội nghị đã quyết định những gì? TẠI CHÂU Á : * Trả lại cho Trung Quốc Đài Loan và Mãn Châu , công nhận độc lập của Mông cổ . * Liên Xô nhận lại nam đảo Xa- kha- lin và kiểm soát Bắc Triều Tiên. * Phương Tây kiểm soát Đông Nam Á và Nam Á . Màu đỏ: các nước XHCN, màu xanh: các nước bản. MÔNG CỔ MÃN CHÂU B.TRIỀU TIÊN Đài Loan XAKHALIN ĐÔNG NAM Á NAM Á LIÊN XÔ ? ? Qua tìm hiểu, em hãy cho biết hội nghị I-an-ta đã có những quyết định nào và hệ quả của các quyết định đó? Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối , nguyên thủ của Liên xô, Mỹ, Anh đã họp tại I-an-ta (Liên xô) từ 4  11-2-1945. 2. Những quyết định của Hội nghị : *Phân chia lại khu vực ảnh hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mỹ , ở nước Đức và châu Á . * Hệ quả:hình thành trật tự thế giới mới .Trật tự thế giới hai cực I-an-ta do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực. I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI 1. Bối cảnh: II. SỰ THÀNH LẬP LIÊN HỢP QUỐC ? Những nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là gì? 1. Nhiệm vụ chính: Một cuộc họp Liên hợp quốc I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI LIÊN HIỆP QUỐC: CHỐNG DỊCH BỆNH ? Quan sát tranh hãy nêu vai trò của Liên hợp quốc ? Liên hợp quốc giữ gìn hòa bình LIÊN HIỆP QUỐC: CHỐNG ĐÓI NGHÈO [...]... gây rối, phá hoại I Sự hình thành trật tự thế giới mới: - Từ ngày 4 – 11/2/1945, ngun thủ các nước Liên Xơ, Anh, Mĩ đã họp hội nghị tại Ianta (Liên Xơ) - Quyết định của hội nghị: + Phân chia phạm vi ảnh hưởng của 2 cực Xơ – Mĩ (SGK/45) + Thành lập 1 tổ chức quốc tế để bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới - Hệ quả: Một trật tự thế giới mới được xác lập, gọi là Trật tự hai cực Ianta do Liên Xơ và Mĩ đứng... triển của thế giới tháng 12/1989? ngày nay? I SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI II SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC: III CHIẾN TRANH LẠNH IV.THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH Tháng 12-1989 Tổng thống Bu sơ (cha) và Gooc -ba -chop tun bố chấm dứt “chiến tranh lạnh *Xu thế: + Một là : Hòa hỗn và hòa dịu giữa các nước + Hai là : hình thành trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm + Ba là : các nước điều chỉnh... giữa cáchai cường -Phân chia lại khu vực ảnh hưởng giữa dân tộc quốc Liên Xơ và Mỹ ở quốc Đức kinh tế văn c Thực hiện sự hợp tác nước tế về và châu, Á hóa, xã hội và nhân đạo trật tự thế giới mới sau chiến tranh - Việc tổ chức lại d Cả ba ý trên Liên Hiệp Quốc và thành lập BÀI TẬP VỀ NHÀ 1/ Trả lời câu hỏi: Tại sao nói hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối... HÀNH CUỘC CÁC KHỐI LIÊN MINH QN SỰ SAU THẾ CHIẾN II “CHIẾNTRANH LẠNH” CỦA MỸ CHẠY ĐUA VŨ TRANG : Khơng lực Nga Khơng lực Mỹ Khơng lực Pháp Quan sát lược đồ, em hãy cho biết những biểu hiện nào chứng tỏ thế giới đang đứng trước nguy cơ bùng nổ cuộc chiến tranh mới? I SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI II SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC: III CHIẾN TRANH LẠNH IV.THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH Tháng 12-1989... sự;chạy đua vũ trang; tiến hành các cuộc chiến tranh… IV Thế giới sau “Chiến tranh lạnh”: “Chiếnđầu những kết đều điều Hầu tranh lạnh” năm 90thế giới Từ hết các nước thúc, của ->Xu thế hòa hỗn, hướng sau: Xu triển theo xu hòa dịu chung nay là: - phát thếXX, ở 4 ngày khu vực chỉnh chiến lược phát triển thế kỉ nhiều - Một trật tự thế giới mới đang dần Hòa bình, ổn định và hợp trong tế làm trọng điểm hệ... THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI II SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC: III CHIẾN TRANH LẠNH + Chiến tranh lạnh” là chính sách thù địch của Mỹ và các nước đế quốc đối với Liên xơ và các nước xã hội chủ nghĩa + Chạy đua vũ trang, thành lập các khối qn sự và căn cứ qn sự, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc,tiến hành chiến tranh xâm lược +Thế giới ln trong tình trạng căng thẳng , nguy cơ bùng nổ cuộc chiến tranh mới. .. năm 2006, Liên Hiệp Quốc có 192 thành viên, thành viên mới nhất là Montenegro VN là thành viên khơng thường trực của HĐ Bảo An LHQ Những việc làm của Liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam: Quỹ nhi đồng LHQ giúp 300 triệu USD Quỹ dân số LHQ giúp 86 triệu USD Tổ chức Lương thực và Nơng nghiệp LHQ giúp 76,7 triệu USD I SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI II SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC: 1 Nhiệm vụ chính:... Trả lời câu hỏi: Tại sao nói hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI, trong đó có Việt Nam? 2/ Nghiên cứu bài mới và làm bài tập số 2 trong vở bài tập ...I SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI II SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC: 1 Nhiệm vụ chính: *Duy trì hòa bình và an ninh thế giới, giải quyết tranh chấp xung đột khu vực * Phát triển hữu nghị hợp tác quốc tế về kinh tế , văn hóa ,... Từ 51 quốc gia Hợp Quốc: quốc gia.thức của Liênthành viên, đến nay Liên hợp quốc đã có hơn 190 quốc Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc gia thành viên, trở thànhbảo hệ thống đã được Hội đồng một an Liên tồn diện, với hàng chục cơ quan, tổ hợp quốc nhất trí thơng qua ngày chức chun mơn, các quỹ và chương 20-7-1977 trình, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực Tại phiên và ngăn thứ xung đột, từ giải quyết họp . Bài 11 Bài 11 : I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI 1. Bối cảnh: Sóc-Sin ( Anh ) Ru-dơ-ven ( Mỹ ) Xta-lin ( LX ) I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GiỚI MỚI. vực ảnh hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mỹ , ở nước Đức và châu Á . * Hệ quả:hình thành trật tự thế giới mới .Trật tự thế giới hai cực I-an-ta do
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 11: TRẬT TỰ TG MỚI SAU CTTG THỨ HAI, BÀI 11: TRẬT TỰ TG MỚI SAU CTTG THỨ HAI,

Hình ảnh liên quan

I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI 1. Bối cảnh: - BÀI 11: TRẬT TỰ TG MỚI SAU CTTG THỨ HAI

1..

Bối cảnh: Xem tại trang 3 của tài liệu.
I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GiỚI MỚI 1. Bối cảnh: - BÀI 11: TRẬT TỰ TG MỚI SAU CTTG THỨ HAI

i.

ỚI MỚI 1. Bối cảnh: Xem tại trang 4 của tài liệu.
I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI - BÀI 11: TRẬT TỰ TG MỚI SAU CTTG THỨ HAI
I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI Xem tại trang 5 của tài liệu.
I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI - BÀI 11: TRẬT TỰ TG MỚI SAU CTTG THỨ HAI
I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI Xem tại trang 9 của tài liệu.
I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI - BÀI 11: TRẬT TỰ TG MỚI SAU CTTG THỨ HAI
I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI Xem tại trang 17 của tài liệu.
IV.THẾ GIỚI SAU CHIẾNTRANH LẠNHII. SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC: - BÀI 11: TRẬT TỰ TG MỚI SAU CTTG THỨ HAI
IV.THẾ GIỚI SAU CHIẾNTRANH LẠNHII. SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC: Xem tại trang 21 của tài liệu.
I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI III. CHIẾN TRANH LẠNHIII. CHIẾN TRANH LẠNH - BÀI 11: TRẬT TỰ TG MỚI SAU CTTG THỨ HAI
I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI III. CHIẾN TRANH LẠNHIII. CHIẾN TRANH LẠNH Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan