0

BÀI Giảng Nhà Lý dời đo ra thăng long

20 1,082 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 21:11

Thứ ngày tháng năm 2010 Lịch sử: Kiểm tra bài cũ: 1. Hãy tường thuật ngắn gọn cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất. 2. Giới thiệu đôi nét về Lê Hoàn. Thứ ngày tháng năm 2010 Lịch sử: 1. Sự ra đời của nhà Lý: Nhà được ra đời trong hoàn cảnh nào? Thảo luận nhóm đôi  Các quan trong triều tôn Công Uẩn lên làm vua ( đó là vua Thái Tổ)  lập nên nhà năm 1009.  Triều đình nhà Lê mục nát, lòng dân oán hận. Vua Thái Tổ (974 – 1028) người làng Cổ Pháp, tỉnh Bắc Ninh, là người thông minh, nhân ái có chí lớn. Lên ngôi vua năm 1009, lấy niên hiệu là Thuận Thiên. Ông là vị vua đầu tiên của nhà Thứ ngày tháng năm 2010 Lịch sử: 1. Sự ra đời của nhà Lý:  Các quan trong triều tôn Công Uẩn lên làm vua ( đó là vua Thái Tổ)  lập nên nhà năm 1009.  Triều đình nhà Lê mục nát, lòng dân oán hận. 2. Nguyên nhân vua Thái Tổ dời đô: Kinh đô thời nhà Đinh, nhà Tiền Lê đóng đô ở đâu? Đóng đô ở Hoa Lư Ninh Bình Thái Tổ suy nghĩ như thế nào mà quyết định dời đô từ Hoa Lư Ninh Bình ra Đại La? Thảo luận nhóm Thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2010 Lịch sử Hãy so sánh vị trí địa lí và địa hình địa thế của vùng đất Hoa lư và Đại La theo bảng sau: Thảo luận nhóm Vùng đất Hoa Lư Đại La Vị trí địa Địa hình, địa thế [...]... bao Long – Hà MỘT N GH Ì B Đ L Ý T R L Ý T HÁ HÀN NNĂM Ấ MN O ẰNGP H Ạ I L A HOAL HÁNHT ỒNGBA I T Ổ Ộ I ẲNG Ư ÔNG Y L Ê N Thứ ngày tháng năm 2010 Thứ ngày tháng năm 2010 Lịch sử: Lịch sử: 1 Sự ra đời của nhà Lý: Triều đình nhà Lê mục nát, lòng dân oán hận  Các quan trong triều tôn Công Uẩn lên làm vua ( đó là vua Thái Tổ)  lập nên nhà năm 1009 2 Nguyên nhân vua Công Uẩn (Lý Thái Tổ) dời. .. Vũ (Ba Đình) Thăng Long Namtrấn Thăng Long Đông trấn hổ Bắc trấn Thứ ngày tháng năm 2010 Lịch sử Tên gọi của thành Thăng Long qua các thời kì  Năm 1010 : Thái Tổ dời đô về Đại La - Thăng Long  Năm 1397 : Hồ Quí Ly đổi tên là thành Đông Đô  Năm 1407 : Thành Đông Quan  Năm 1428 : Lê Lợi đổi tên là thành Đông Kinh  Năm 1831 : Minh Mạng lập tỉnh Hà Nội  Năm 1888 : Tổng thống Pháp ra sắc lệnh thành... 5nước cái: nhà đổi tên chữ gồmchữchữcái:910Đinh, Ô chữ gồmnhà8 ta được Lê Đếnđô, Thái Tổ chữrằng con cháu đời đời đô nào tin cái: Ô chữ gồm Khi dời Thăng Long ” có tổ chứcThăng Long? Đến danh là tên gọi khác của Lễ nước ai? Tên từnăm 2010,là hìnhta nghĩa làđất kỷ niệm địa Đây trongĐại Việt vùng gì?Đại La Đây là của ? ? Làsẽ có cuộc đượctranh? đâu láy, chỉ sống như thế địa đặt sau nhiêu năm Thăng ở... Vị trí địa Không nằm ở trung tâm đất nước Nằm ở trung tâm đất nước Địa hình, địa thế Rừng núi hiểm trở, chật hẹp Đất rộng lại bằng phẳng, nhân dân không khổ vì ngập lụt Thứ ngày tháng năm 2010 Lịch sử: •Đại La vùng trung tâm của đất nước đất rộng lại bằng phẳng, nhân dân không khổ vì ngập lụt Chùa Triều Quốc Sư ở Đền Kim Liên quận Hoàn Kiếm, thờ quốc phố Quốc Sư, Đền Trấn cho vua sư Minh... Nguyên nhân vua Công Uẩn (Lý Thái Tổ) dời đô: Đại La vùng trung tâm của đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, nhân dân không khổ vì ngập lụt  Năm 1010, vua Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư(Ninh Bình) về Đại La(Hà Nội)  Đổi tên kinh đôThăng Long . 1. Sự ra đời của nhà Lý: Nhà Lý được ra đời trong hoàn cảnh nào? Thảo luận nhóm đôi  Các quan trong triều tôn Lý Công Uẩn lên làm vua ( đó là vua Lý Thái. Trấn Vũ (Ba Đình) Thăng Long Bắc trấn Đền Kim Liên Thăng Long Nam trấn Đền Bạch Mã Thăng Long Đông trấn Chùa Lý Triều Quốc Sư ở phố Lý Quốc Sư, quận Hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI Giảng Nhà Lý dời đo ra thăng long, BÀI Giảng Nhà Lý dời đo ra thăng long,

Hình ảnh liên quan

Hãy so sánh vị trí địa lí và địa hình địa thế của vùng đất  Hoa lư và Đại La theo bảng sau: - BÀI Giảng Nhà Lý dời đo ra thăng long

y.

so sánh vị trí địa lí và địa hình địa thế của vùng đất Hoa lư và Đại La theo bảng sau: Xem tại trang 6 của tài liệu.
Địa hình, địa Rừng núi hiểm Đất rộng lại bằng - BÀI Giảng Nhà Lý dời đo ra thăng long

a.

hình, địa Rừng núi hiểm Đất rộng lại bằng Xem tại trang 12 của tài liệu.
Là từ láy, chỉ địa hình của vùng đất Đại La.Ô chữ gồm 5 chữ cái:  - BÀI Giảng Nhà Lý dời đo ra thăng long

t.

ừ láy, chỉ địa hình của vùng đất Đại La.Ô chữ gồm 5 chữ cái: Xem tại trang 18 của tài liệu.

Từ khóa liên quan