0

toan lop 5 hay

10 482 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 21:11

Đề số 6 Họ tên HS: I. Nêu kết quả của các bài toán sau: Bài 1: Cho dãy tính 1 x 9 x 11 x 19 x 21 x 29 x 31 x 39 x . x 81 x 89 x 91 x 99. Chữ số tận cùng của tích này là: . Bài 2: Cho biết số yzx23 là một dãy số chia hết cho cả 2, 3, 5. Em có thể viết đợc tất cả .số nh thế. Bài 3: Cho 2 hình vuông nh hình vẽ. Hãy chia phần không gạch chéo thành 4 phần có diện tích bằng nhau và hình dạng giống nhau Bài 4: Có một số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 5 nhng khi chia cho 6, 7, 8 đều có số d là 1. Số đó là: Bài 5: Đặt dấu ngoặc đơn để kết quả của 126 : 21 x 6 x 8 +32 : 4 là một số tự nhiên nhỏ nhất II, Trình bày cách giải các bài toán sau. Bài 1: Trong đội học sinh giỏi của trờng tiểu học Bình An, số bạn lớp 5A bằng 25% số bạn của cả đội. Nhng khi đi thi một bạn bị ốm phải thay thế bằng một bạn ở lớp khác, do đó số bạn của lớp 5A chỉ còn bằng 20% số bạn của cả đội. Em hãy tính xem cả đội có bao nhiêu bạn? Bài 2: Hình thang ABCD có góc A, góc B vuông. O là điểm chính giữa của CD, BC = 2 1 AD, BH = 3 2 AB (H nằm trên AB). a, So sánh diện tích 2 tứ giác AHOD và HBCO b, Cho biết cạnh BC = 5cm và diện tích tam giác HBC = 35cm 2 . Tính diện tích hình thang. Bài 3: Hãy chứng tỏ Hai đờng chéo của hình chữ nhật cắt nhau tại điểm chính giữa của mỗi đ- ờng Bài 4: Cho hình thang ABCD, M, N trên AD sao cho AM = MN = ND, P, Q trên BC sao cho BP = PQ = QC (biết AB //CD). Hãy chứng tỏ S MNPQ = 3 1 S ABCD Bài 5: Tính S gạch chéo Bài 6: Biết r 1 = r 2 Tính 0 1 0 1 biết S kẻ ngang bằng S kẻ dọc MN = 4cm EG = 2cm P EFGH = 32cm Biết S ABCD = 162 cm 2 Bài 7: Hãy chứng tỏ S hình tròn lớn = 2 lần diện tích hình tròn nhỏ Bài 8: Hãy chứng tỏ S 4 cánh hoa thị bằng tổng S phần gạch chéo. Bài 10: Tính đa cho Toán 3 tấm bìa: 6, 4, 2 và 2 dấu -, +, = và yêu cầu lập phơng trình đúng. Sau đó Tính lấy lại tấm bìa ghi số 2 và đa cho Toán tấm bìa ghi số 5 nhng Toán vẫn thực hiện đúng. Vậy Toán đã làm thế nào? Bài 11: Với quả cân loại: 1g, 3g, 9g, 27g, hãy nêu cách cân các vật lần lợt nặng từ 1 đến 40g Bài 12: An bị ốm, bạn phải uống thuốc A 8 giờ 1 lần, thuốc B 3 giờ một lần. Bạn uống 2 loại trên vào 7 giờ sáng thứ 3. Hỏi đến lúc nào bạn sẽ lại cùng uống cả 2 loại thuốc. Bài 13: Tìm các phân số khi đảo ngợc lại ta đợc phân số mới vẫn bằng phân số ban đầu? Bài 14: Vờn trờng trồng toàn cây ăn trái. Toàn bộ số cây (không kể 2 cây) còn lại là mít. Toàn bộ số cây (không kể 2 cây) còn lại là xoài mít. Toàn bộ số cây (không kể 2 cây) còn lại là dừa. Tính số cây mỗi loại (có giải thích). Bài 15: Có 2 li nớc A, B giống nhau. Chỉ có li A chứa 3/4 nớc. Làm thế nào để có 1/4 li nớc mà không cần đổ thêm hoặc bớt nớc ra ngoài? Bài 16: Điền số vào hàng ô để tổng các số trong 3 ô liền nhau bằng 20 Bài 17: Tìm 3 (4, 5) số có tổng bằng tích: Bài 18: Bố 32 tuổi. Mẹ 26 tuổi, con 2 tuổi. Hỏi trong bao nhiêu năm nữa tuổi bố bằng tổng số tuổi mẹ và tuổi con. Bài 19: Xếp 12 que diêm trong 1 hộp diêm thành: a, 3 hình vuông bằng nhau b, 4 hình vuông bằng nhau c, 6 hình vuông bằng nhau Bài 20: Từ hình bên hãy xếp lại: a, 3 que diêm để có 3 hình vuông bằng nhau b, 4 que diêm để có 3 hình vuông bằng nhau c, 4 que diêm để có 3 hình vuông bằng nhau Bài 21: Với 4 que diêm có thể xếp đợc các số La Mã nào nhỏ hơn 30? Bài 22: Để lên cầu thang tầng hai của 1 tòa nhà phải qua 20 bậc. Vậy để lên cầu thang tầng 4 của tòa nhà đó phải qua bao nhiêu bậc thang? (Biết mỗi cầu thang có số bậc thang giống nhau). Bài 23: Đổi chỗ 2 ô ở 2 cột cho nhau sao cho tổng các số ở hai cột đều bằng nhau. Bài 24: Điền các số 1, 2, 4, 5, 7, 8 vào ô trống để đợc kết quả lớn nhất a, x b, - c, + Bài 24b: Đong 6 lít nớc ở vòi nớc với 2 bình 9l và 4l (có thể đổ nớc ra ngoài). Bài 25: Một thùng đựng dầu cân nặng cả thảy 14kg. Ngời ta đổ ra 1/3 số dầu trong thùng thì cả dầu và thùng còn lại nặng 10kg. Tính xem thùng không nặng mấy kg? Bài 26: Vân có 4 tấm bu ảnh khác nhau. Vân muốn chọn ra 2 chiếc để đem tặng nhân ngày sinh nhật của bạn. Hỏi Vân có mấy cách chọn? Bài 27: Cô bán hàng vui tính O 5 4 4 3 4 3 4 33 43 1 3 4 5 2 6 7 8 Một ki ốt (quầy hàng có 4 mặt) mỗi mặt có 3 ngăn tủ đợc cô T bày bán 28 hộp sữa nh hình bên để mặt nào cũng có 11 hộp. Chị Sáu nói chị có thể bày mỗi mặt cũng có 11 hộp mà không cần tới 28 hộp. Hỏi chị Sáu nói đúng hay sai? Vì sao? Bài 28: Bằng một nhát cắt. Hãy cắt tấm bìa hình chữ nhật kích thớc 16 x 9 dm 2 thành 2 mảnh rồi ghép thành 1 hình vuông. Bài 29: Trên tờng có 1 cửa sổ nằm ngang hình vuông cao 1m. Nay cần thu hẹp cửa sổ lại sao cho S còn 1 nửa, cao vẫn 1m, ngang vẫn 1m và vẫn là hình vuông. Bài 30: Cắt 1 hình chữ nhật kích thớc 5 x 1 (cm 2 ) thành 5 mảnh rời sao cho có thể ghép lại đợc 1 hình vuông. Bài 31: Hãy trồng: a, 3 cây thành 3 hàng, mỗi hàng 2 cây b, 7 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 3 cây c, 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây d, 6 cây thành 4 hàng, mỗi hàng 3 cây e, 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây Hớng dẫn giải đề số 6 I. Nêu kết quả của các bài toán sau: Bài 1: Cho dãy tính 1 x 9 x 11 x 19 x 21 x 29 x 31 x 39 x . x 81 x 89 x 91 x 99. Chữ số tận cùng của tích này là: 1 A = 1 x 9 x 11 x 19 x 21 x 29 x 31 x 39 x . x 81 x 89 x 91 x 99. A = 1 x 11 x 21 x 31 x . x 81 x 91 x 9 x 19 x 29 x 39 x x 89 x 99. A = 1 . x 1 . = 1 . Bài 2: Cho biết số yzx23 là một dãy số chia hết cho cả 2, 3, 5. Em có thể viết đợc tất cả 33 số nh thế. yzx23 2 và 5 z = 0 mà yzx23 3 (3+ 2 + x + y) 3 x + y = 1;4;7;10;13;16. Có 1= 1 + 0 Có 2 cách điền vào x; y. 4 = 0 +4 = 1 + 3 = 2 + 2 Có 5 cách điền vào x; y. 7 = 0 +7 = 1 + 6 = 2 +5 = 3 + 4 Có 8 cách điền vào x; y. 10 = 1 +9 = 2 +8 = 3 + 7 = 4 + 6 = 5 +5 Có 9 cách điền vào x; y. 13 = 4 +9 = 5 +8 = 6 + 7 Có 6 cách điền vào x; y. 16 = 7 +9 = 8 +8 Có 3 cách điền vào x; y. Vậy ta có thể viết đợc tất cả 33 số nh thế. Bài 3: Cho 2 hình vuông nh hình vẽ. Hãy chia phần không gạch chéo thành 4 phần có diện tích bằng nhau và hình dạng giống nhau Bài 4: Có một số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 5 nhng khi chia cho 6, 7, 8 đều có số d là 1. Số đó là: Gọi số cần tìm là A+1 . Có (A+1) chia hết cho 5 nhng khi chia cho 6, 7, 8 đều có số d là 1. A 6, 7, 8 và A có tận cùng là 4 hoặc 9. A 6, 7, 8 A 168 A = 168;336;504 Vì (A+1) là nhỏ nhất A là nhỏ nhất A = 504 A+1 = 505. Bài 5: Đặt dấu ngoặc đơn để kết quả của 126 : (21 x 6) x (8 +32) : 4 là một số tự nhiên nhỏ nhất. II, Trình bày cách giải các bài toán sau. Bài 1 1 HS ứng với: 25% - 20% = 5% (đội học sinh giỏi) Cả đội có: Bài 2 a)S ABH = S HDC Vì AB=1/2 DC nhng AH = 2 HD S BHO = S ODC Vì2 tam giác có chung chiều cao hạ từ H, đáy BO= OC. diện tích 2 tứ giác AHOD và HBCO bằng nhau. b) Từ diện tích tam giác HBC = 35cm 2 và BC = 5cm BH= . AB = Bài 3 Chứng tỏ Hai đờng chéo của hình chữ nhật cắt nhau tại điểm chính giữa của mỗi đờng Dùng phơng pháp diện tích. Bài 4: - S ABM =1/3 S ABD ; S QDC =1/3 S BDC S ABM + S QDC =1/3 S ABDC * S MBQD =2/3 S ABDC Tơng tự * S PBM + S QDN =1/2 S MBQD S PBM + S QDN =1/2 x 2/3 = 1/3 S ABDC S MNPQ = 2/3 -1/3= 1/3 S ABDC Bài 5: Tính S gạch chéo S ABCD = 4S AOB = 4 x (r x r :2) = r x r x2 . Mặt khác S AOB = OH x AB :2 = OH x AH = OH xOH = r x r :2 10 thừa số 10 thừa số B C H O DA A BB C D M N P Q H Vậy S hình rròn = OH x OH x 3,14 = r x r :2 x 3,14 = r x r x 1, 57. Suy ra: Tính S gạch chéo= S ABCD - S hình rròn = r x r x2 - r x r x 1, 57 = r x r x 0,43. Bài 6: Biết S kẻ ngang bằng S kẻ dọc S AB0102 = S 1 nửa đờng tròn = r 1 x r 1 x 3,14 : 2 = r 1 x r 1 x 1, 57 0 1 0 2 = r 1 x r 1 x 1, 57 : r 1 = r 1 x 1, 57 Bài 7: Hãy chứng tỏ S hình tròn lớn = 2 lần diện tích hình tròn nhỏ. Diện tích hình tròn nhỏ = r x r x 3,14. S ABO = OH x AB :2 = OH x AH= OH x OH = r x r . Mặt khác S ABO = AO x OB :2 AO x OB = 2 x r x r. Vậy S hình tròn lớn = 2 lần diện tích hình tròn nhỏ. Bài 9: Tính S gạch chéo a) S ABCD = 162 cm 2 S MNPQ =162:2 = 81( cm 2 ) MN=9cm Tổng diện tích 4 nửa đờng tròn là . S gạch chéo b)P EFGH = 32cm EF =8 S IFGK = 8x 4= 32 cm 2 S gạch chéo = S IFGK S nửa hình tròn = 32 4 x 4x3,14:2= 26,88(cm 2 ) c) GH = (MN- EG):2 = 1(cm) S NGP S gạch chéo Bài 10: 9- 4 = 5 Bài 11: Với quả cân loại: 1g, 3g, 9g, 27g, hãy nêu cách cân các vật lần lợt nặng từ 1 đến 40g 2 = 3-1; 4 = 1 + 3; 5 = 9-3-1; 6 = 9-3; 7 = 9 + 1- 3; 8=9-1;10 =9+1; 11= 9+ 3-1 . Bài 12: An phải uống thuốc A 8 giờ 1 lần, thuốc B 3 giờ một lần Bạn sẽ lại cùng uống cả 2 loại thuốc sau:3 x8 = 24 (giờ) nữa Bạn sẽ lại cùng uống cả 2 loại thuốc vào 7 giờ sáng thứ 4 Bài 13: Ví dụ 9/6 Bài 14: Vờn trờng có 3 cây, mỗi loại 1 cây. Bài 15: Có 2 li nớc A, B giống nhau. Chỉ có li A chứa 3/4 nớc. Làm thế nào để có 1/4 li nớc mà không cần đổ thêm hoặc bớt nớc ra ngoài? Bài 16: Điền số vào hàng ô để tổng các số trong 3 ô liền nhau bằng 20 5 4 A B O A B C D r H P N M M N P Q Q I K H ô1 ô2 ô3 ô4 ô5 ô6 ô7 ô8 ô9 ô10 Tổng các số trong 3 ô liền nhau bằng 20 ô1=ô4=ô7=ô10=5; ô3=ô6=ô9=4 ô2=ô5 =ô8=ô10=20- 4-5 =11 Bài 17: Tìm 3 (4, 5) số có tổng bằng tích: 1+2+3=1x2x3 1+1+2+4= 1x1x2x4 1+1+1+2+5= 1x1x1x2x5 Bài 18: Bố 32 tuổi. Mẹ 26 tuổi, con 2 tuổi. Hỏi trong bao nhiêu năm nữa tuổi bố bằng tổng số tuổi mẹ và tuổi con.Hiện nay, tuổi bố hơn tổng số tuổi mẹ và tuổi con là: 32-26-2= 4(tuổi) Sau mỗi năm, tổng số tuổi mẹ và tuổi con tăng nhanh hơn tuổi bố là 1tuổi. Sau mỗi năm, khoảng cách giữa tổng số tuổi mẹ và tuổi con với tuổi bố rút ngắn đi 1. Vậy tuổi bố bằng tổng số tuổi mẹ và tuổi con sau: 4:1= 4(năm) Bài 19: Xếp 12 que diêm trong 1 hộp diêm thành: a, 3 hình vuông bằng nhau b, 4 hình vuông bằng nhau Bài 21: VII, XII, XV, XX Bài 22: Để lên tầng hai của 1 tòa nhà phải qua 20 bậc. Vậy để lên tầng 4 của tòa nhà đó phải qua bao nhiêu bậc thang? (Biết mỗi cầu thang có số bậc thang giống nhau). Để lên tầng hai của 1 tòa nhà phải qua 20 bậc 1 cầu thang có 20 bậc Để lên tầng 4 của tòa nhà đó phải qua 3 cầu thang, ứng với: 20 x 3= 60 (bậc) Bài 23: Đổi chỗ 2 ô ở 2 cột cho nhau sao cho tổng các số ở hai cột đều bằng nhau. Giải: Tổng các số ở cột 1 là13 Tổng các số ở cột 2 là 23 Tổng các số ở cột 2 hơn tổng các số ở cột1 là 10 Cột 1 phải thêm cho cột 2 là 5 Hai số cần chuyển là 8 và 5 hoặc 1 và 6 Bài 24: Điền các số 1, 2, 4, 5, 7, 8 vào ô trống để đợc kết quả bé nhất a, x b, - c, + Giải: a) 158 x 247 b) 512- 487 c) 157 + 248 hoặc147 + 258 Bài 24: Đong 6 lít nớc ở vòi nớc với 2 bình 9l và 4l (có thể đổ nớc ra ngoài). Số lần đong 1 2 3 4 5 Bình 9l 9 5 1 0 Bình 4l 0 4 4 1 4 Bài 25: 1/3 số dầu trong thùng nặng: 14-10=4(kg) Số dầu trong thùng nặng: 4 x 3 =12(kg) Thùng không nặng: 14-12=2(kg) Bài 26: Vân có 4 tấm bu ảnh khác nhau. Vân muốn chọn ra 2 chiếc để đem tặng nhân ngày sinh nhật của bạn. Hỏi Vân có mấy cách chọn? Với mỗi tấm bu ảnh, ta có 3 cách chon tấm bu ảnh đi cùng nó. Vậy có tất cả: 3x 4= 12 (cách chọn). Song mỗi cách chọn đợc lặp lại 2 lần (ab và ba) Có tất cả:12:2= 6(cách chọn). Bài 27: Bày nh hình bên, tổng số hộp là 22. Bài 28: Cắt theo đờng mũi tên Bài 29: Cửa số mới ABCD Bài 30 Cắt thành 5 mảnh nh trên và ghép nh sau: 5 1 5 1 5 31 51 1 3 4 5 2 6 7 8 6 B C D A Bài 31: Hãy trồng: a, 3 cây thành 3 hàng, mỗi hàng 2 cây b, 7 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 3 cây c, 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây d, 6 cây thành 4 hàng, mỗi hàng 3 cây e, 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây a) b) c) d) e) Hớng dẫn giải đề số 7 Bài 1. Hiệu mới tăng thêm là:514- 400 =114. Phần tăng thêm của hiệu mới chính là phần giảm đi của số trừ. Khi bỏ đi chữ số 6 ở hàng đơn vị của số trừ thì số đó giảm đi 6 đơn vị và 9 lần số trừ mới. Số trừ mới là: (114- 6): 9= 12. Vậy số trừ ban đầu hay số bé là: 126 Số lớn là: 126 + 400= 526. Bài 2. a) Số ở giữa = 1/9 tổng 2 số bên cạnh. Bài 3 a) T = 1 + 1/2 + 1 + 1/6 + 1+ 1/12+ .+ 1+ 1/420 = 1 + 1/1x2 + 1 + 1/2x3 + 1+ 1/3x4 + .+ 1+ 1/20x21 = 20 + 1- 1/2 + 1/2 1/3 + 1/3 1/4 + + 1/20-1/21 = 21- 1/21 = 440/21 b) M = A : 23 A là dãy số cách đều, một khoảng cách là 1/4 A có: (4,75- 1) :0,25 + 1 = 16(số) A= (1+ 4,75)x 16:2 = 46 M= 2 Bài 4. - n x2 chia hết cho 3 nhng không chia hết cho 9 n chia hết cho 3 nhng không chia hết cho 9 mà 90< n <100 n = 93 hoặc 96. + Nếu n = 93 (n+1) hoặc (n - 1) đều không chia hết cho 5 Loại + Nếu n = 96 (n - 1) chia hết cho 5 Nhận Bài 5 Giả sử phần 1 không thêm 3kg, phần 2 không bớt 8kg Phần 3 là: 47- 8 + 3= 42(kg) và ứng với: 100%- 25%- 40% =35% (bao gạo ) Bao gạo nặng: 42: 35% = 120(kg) Bài 6. Lần 1: 2 chú tiểu sang, 1 chú quay về. Lần 2: Nhà s sang, chú tiểu còn lại quay về. Lần 3: 2 chú tiểu sang. Bài 7 Số HSG =1/3 số HS còn lại Số HSG = 1/4 số HS cả lớp Số HS khá = 60%số HS còn lại Số HSG = 60/160 số HS cả lớp hay = 3/8 số HS cả lớp Số HS TB = 80%số HS khá Số HS TB = 80% x 3/8 số HS cả lớp = 3/10 HS cả lớp Số HS yếu= 20% Số HSG Số HS yếu = 20% x 1/4 số HS cả lớp = 1/20 số HS cả lớp Số HS yếu ít hơn số HS TB là 9 em 9 em ứng với: 3/10 - 1/20 = 1/4 (số HS cả lớp) Số HS cả lớp:9 x 4 = 36 (em) . Bài 8 Bài toán : Tìm 2 số có 3 chữ số, biết tổng 2 số bằng 888. Nếu viết thêm chữ số 2 vào bên trái một số thì tổng mới là 3671. Giải: Khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái một số thì số đó tăng thêm 9 lần chính nó và tăng thêm 2 đơn vị. 9 lần số đó là : (3671- 888)- 2 = 2781 Số đó là: 2781: 9 = 309, Số còn lại là: 888- 309 . Bài 9 81/256 cm ứng với: 75% x 75% x 75%x . x 75% Chiều dài sợi dây ban đầu. Chiều dài sợi dây ban đầu là: 81/256 : 3/4: 3/4 = Bài 10 a) abc + acb + bca + bac + cab + cba = 222 x (a + b + c) = 222 x 12 (a + b + c) = 12. Một trong các số 5 Một trong các số là 5, giả sử a là 5 b + c = 7 (= 1 + 6 = 2 + 5 = 3 + 4 ) Nhng a, b, c là khác nhau a, b, c là 1,5,6 hoặc 3,4,5 Xét trờng hợp 1: Xét trờng hợp 2 : b) abc + acb + bca + bac + cab + cba = 222 x (a + b + c) = 3330 (a + b + c) = 15 Giả sử a> b>c Hiệu giữa số bé nhất và số lớn nhất là: abc - cba = 99 x (a - c) = 594 a c = 6 Ta có bảng sau: a 7 8 9 b 1 2 3 c 7 5 3 Nhận xét Loại Nhận Loại Vậy . Bài 11 Vì 25cm = 1/4 m nên ta gấp đoạn dây thành 8 phần bằng nhau, lấy 7 phần. Gấp 7 phần đó làm t, cắt 1/4 đó, ta đợc 25 cm. 10 thừa số Bài 12 Tổng số tuổi con gái và con trai = 9/4 tuổi con gái Tuổi con trai =5/4 tuổi con gái Mà tuổi con gái = 1/3tuổi cha Tuổi con trai =5/4 x 1/3= 5/12 tuổi cha Ta có sơ đồ: Bài 13 Tổng các số trên mặt đồng hồ là: (1 +12)x 12: 2 = 78 Bài 14 Số lần đong 1 2 3 4 5 6 Xô 7 lít 7 2 2 0 7 4 Xô 5 lít 0 5 0 2 2 5 Bài 15 Đổi 1 ngày 1 giờ = 1500 phút. 4 giờ 10 phút = 250 phút. Có: 1500 phút gấp 250 phút là: 1500: 250 = 6 (lần). Vậy 256 lít chất lỏng A sau 1 ngày 1 giờ thì còn: 256 x 1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2= 4 (lít) Bài 17 25% x + 10% y = 13 75% x + 30% y = 39 mà 75% x = 100% y 100% y+ 30% y = 39 y = Bài 18 Cách 1 Cắt ghép 2 hình chữ thập thành 1 hình vuông. Cách 2 Ghép 4 hình tam giác vuông (cạnh góc vuông là 3 cm và 1cm) và 1 hình vuông cạnh 2 cm. Bài 19 S ABD / S BCD = 3/7 AB/CD= 3/7 Giải bài toán hiệu tỉ với 2 đáy Từ S ABCD và 2 đáy, tính ra chiều cao. Bài 20.Tính tổng diện tích 2 nửa đờng tròn nhỏ và diện tích tam giác, rồi trừ đi diện tích nửa đờng tròn lớn. Bài 21 Ghép 4 hình tam giác vuông (cạnh góc vuông là3 cm và 4cm) và 1 hình vuông cạnh 1 cm nh bài 18 rồi tính diện tích hình vuông lớn tạo thành, từ đó suy ra cạnh hình vuông chính là cạnh còn lại của tam giác vuông. Bài 22 S ABG = 2/3S ABM = 2/3 x 1/2 S ABC = 1/3 S ABC Vì S ABM = 1/2 S ABC Tơng tự S ACG = 1/3 S ABC S ABG = 1- 1/3- 1/3 = 1/3 (S ABC ) Bài 23 DC- AB = BE = 5cm mà S ABE = S AECD - S ABCD = 15 cm 2 EC= . DC+ AB = Bài 24 Xem bài 7 đề 6 Bài 28 Khối lập phơng I có 1 hình vuông đơn vị. Khối lập phơng II có 2x2x2 hình vuông đơn vị. 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 Khối lập phơng III có 2x2x2x2x2x2 hình vuông đơn vị. Khối lập phơng IVcó 2x2x2x2x2x2x2x2x2 hình vuông đơn vị. Vậy có tất cả: 1 + 8 + 64 + 512 =585 Bài 29 CE = 2/3 CD = 2/3 x 75% =1/2 BC Ta thấy ABC và ACE có chung chiều cao và đáy BC= 2 CE S ABC = 2x S ACE = 54cm 2 . Bài 30 Nhân 2 vế với 100, ta có: mn x mn= pmn Bớt 2 vế đi mn mn x( mn- 1)= p00. Có vế trái 25 vế phải 25 mà vế phải là tích 2 STN liên tiếp Hoặc mn hoặc( mn- 1) 25 Hoặc mn hoặc( mn- 1) là 25;50;75 nhng mn x mn <1000 mn<35 mn hoặc( mn- 1)=25 Nếu mn=25 mn x mn=625(Nhận) Nếu( mn- 1)=25 mn x mn=675(Loại) Bài 31 Lần 1: Lấy 2 viên bi bất kì (a,b)đặt lên bàn cân. - Nếu cân thăng bằng 2 viên bi đó (a,b)là hàng thật. Lấy một trong 2 viên đó(a hoặc b) cân tiếp với một trong 2 viên còn lại( giả sử là viên c), nếu cân thăng bằng, viên bi cuôí(d) là hàng giả; nếu cân không thăng bằng viên bi vừa đặt lên cân(viên c) là hàng giả. - Nếu cân không thăng bằng 2 viên bi còn lại(c,d)là hàng thật. Lấy một trong 2 viên hàng thật đó (c hoặc d) cân tiếp với một trong 2 viên lúc đầu cân(giả sử là viên a) nếu cân thăng bằng, viên bi b là hàng giả; nếu cân không thăng bằng viên bi vừa đặt lên cân(viên a) là hànggiả. A B D C E 27cm 2 . 4 5 6 Xô 7 lít 7 2 2 0 7 4 Xô 5 lít 0 5 0 2 2 5 Bài 15 Đổi 1 ngày 1 giờ = 150 0 phút. 4 giờ 10 phút = 250 phút. Có: 150 0 phút gấp 250 phút là: 150 0: 250 . trái 25 vế phải 25 mà vế phải là tích 2 STN liên tiếp Hoặc mn hoặc( mn- 1) 25 Hoặc mn hoặc( mn- 1) là 25; 50; 75 nhng mn x mn <1000 mn< 35 mn hoặc(
- Xem thêm -

Xem thêm: toan lop 5 hay, toan lop 5 hay,

Hình ảnh liên quan

Bài 7: Hãy chứng tỏ S hình tròn lớn =2 lần - toan lop 5 hay

i.

7: Hãy chứng tỏ S hình tròn lớn =2 lần Xem tại trang 2 của tài liệu.
Vậy S hình rròn= OH xOH x3,14 xr :2 x3,14 rx 1, 57. Suy ra: Tính S gạch chéo=  SABCD - S hình rròn= r x r x2 - r x r x 1, 57 = r x r x 0,43. - toan lop 5 hay

y.

S hình rròn= OH xOH x3,14 xr :2 x3,14 rx 1, 57. Suy ra: Tính S gạch chéo= SABCD - S hình rròn= r x r x2 - r x r x 1, 57 = r x r x 0,43 Xem tại trang 5 của tài liệu.
a, 3 hình vuông bằng nhau b, 4 hình vuông bằng nhau - toan lop 5 hay

a.

3 hình vuông bằng nhau b, 4 hình vuông bằng nhau Xem tại trang 6 của tài liệu.
Cách 1 Cắt ghép 2 hình chữ thập thành 1 hình vuông. - toan lop 5 hay

ch.

1 Cắt ghép 2 hình chữ thập thành 1 hình vuông Xem tại trang 9 của tài liệu.