0

Các thiết bị đo lường chủ yếu trong nhà máy Nhiệt Điện

45 1,491 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 16:37

Các thiết bị đo lường chủ yếu trongnhà máy Nhiệt Điện Điện- nguồn năng lượng của sự phát triển Chủ đề: Các thiết bị đo lường chủ yếu trong nhà máy Nhiệt Điện Nhóm:14 Điện- nguồn năng lượng của sự phát triển Nhóm 14: 1.Phạm Thị Hà 20080831 2. Chu Văn An 20080002 3. Nguyễn Hoài Sơn 20082238 4. Bùi Thanh Sơn 20082207 5. Lý Bá Biên 20080179 6. Nguyễn Văn Long 20081602 Các thiết bị đo lường chủ yếu trong nhà máy Nhiệt Điện Mục đích của đo lường: + Đưa ra thông tin làm nền tảng của việc đưa ra các quyết định điều khiển----điều khiển bằng tay + Là khâu cần thiết để tạo nên mạch vòng kín : tín hiệu được đưa vào đầu vào của các mạch vòng điều khiển----điều khiển tự động + Xây dựng lưu đồ, bản thống kê cho người quản lí hệ thống. ---biểu đồ công suất cung cấp điện + Tín hiệu đo được từ quá trình cho biết thông tin về trạng thái của quá trình và xu hướng của biến trạng thái----nước cấp … Các thiết bị đo lường chủ yếu trong nhà máy Nhiệt Điện Phân loại các thiết bị đo lường cơ bản: + Thiết bị đo nhiệt độ + Thiết bị đo lưu lượng + Thiết bị đo áp suất + Thiết bị đo mức + Thiết bị giám sát độ rung +Thiết bị bảo vệ phát hiện lửa Các thiết bị đo lường chủ yếu trong nhà máy Nhiệt Điện a/ Thiết bị đo nhiệt độ -Mục đích của việc đo nhiệt độ: + Tính toán được cân bằng năng lượng của hệ thống, cho biết hiệu suất và tính kinh tế thực của hệ thống. Cân bằng nhiệt: t=const ↔ Nhiệt thu= Nhiệt tỏa + Điều chỉnh hiệu suất của một số phản ứng hai chiều---ví dụ: t=300 thì lượng oxi dư trong khí thải đạt 5% t > 300 thì lượng oxi dư trong khí thải < 5% t < 300 thì lượng oxi dư trong khí thải >5% →muốn biết lượng oxi dư là >,=,< 5% thì ta đo nhiệt độ Các thiết bị đo lường chủ yếu trong nhà máy Nhiệt Điện a/ Thiết bị đo nhiệt độ -Mục đích của việc đo nhiệt độ: +Xác định trạng thái làm việc an toàn của hệ thống: Hệ thống làm việc an toàn → Nhiệt độ t<70 → đèn xanh Hệ thống làm việc quá tải → Nhiệt độ 70<t<100 → đèn vàng Sự cố hệ thống (ngắn mạch) → Nhiệt độ t>100→ đèn đỏ + còi báo động Các thiết bị đo lường chủ yếu trong nhà máy Nhiệt Điện a/ Thiết bị đo nhiệt độ -Khi nào thì đo nhiệt độ ? +Khi các thông tin nhiệt độ đó là cần thiết cho việc điều khiển hoặc theo dõi đối tượng. ví dụ: Nhiệt độ nhiên liệu đầu vào → an toàn của hệ thống và hiệu suất của quá trình cháy Nhiệt độ ngọn lửa buồng đốt → điều khiển nhiệt độ nước và mức nước bao hơi Nhiệt độ của khí thải → tính toán hiệu suất cấp nhiệtlượng oxi dư → hiệu suất hệ thống Các thiết bị đo lường chủ yếu trong nhà máy Nhiệt Điện a/ Thiết bị đo nhiệt độ -Phương pháp đo nhiệt độ: Dựa trên tác dụng của nhiệt độ làm: +Thay đổi thể tích của vật chất: tăng lên hoặc giảm đi → nhiệt kế thủy ngân (Hg) hoặc nhiệt kế cặp kim loại Các thiết bị đo lường chủ yếu trong nhà máy Nhiệt Điện a/ Thiết bị đo nhiệt độ -Nhiệt độ chênh lệch giữa hai đầu của 2 thanh kim loại được hàn với nhau sinh ra một sức điện động tỉ lệ thuận với độ chênh nhiệt độ đó Các thiết bị đo lường chủ yếu trong nhà máy Nhiệt Điện a/ Thiết bị đo nhiệt độ -Nhiệt độ thay đổi làm thay đổi điện trở của vật dẫn . chủ yếu trong nhà máy Nhiệt Điện a/ Thiết bị đo nhiệt độ -Thiết bị đo nhiệt độ đặt ở đâu? Các thiết bị đo lường chủ yếu trong nhà máy Nhiệt Điện b/ Đo lưu. đổi điện trở của vật dẫn Các thiết bị đo lường chủ yếu trong nhà máy Nhiệt Điện a/ Thiết bị đo nhiệt độ -Hình dạng thực tế: Các thiết bị đo lường chủ yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Các thiết bị đo lường chủ yếu trong nhà máy Nhiệt Điện,

Hình ảnh liên quan

-Hình dạng thực tế: - Các thiết bị đo lường chủ yếu trong nhà máy Nhiệt Điện

Hình d.

ạng thực tế: Xem tại trang 11 của tài liệu.
+Sử dụng cảm biến là phao + que thăm → quan sát hình ảnh trực tiếp của mức chất lỏng trong thang chia độ gắn vào mặt bên  của bình - Các thiết bị đo lường chủ yếu trong nhà máy Nhiệt Điện

d.

ụng cảm biến là phao + que thăm → quan sát hình ảnh trực tiếp của mức chất lỏng trong thang chia độ gắn vào mặt bên của bình Xem tại trang 30 của tài liệu.

Từ khóa liên quan