0

LÀM QUEN CHỮ H,K

27 611 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 06:11

Người dạy: Nguyễn Thị Phương Loan  Một số hình ảnh đẹp các loài hoa HOẠT ĐỘNG 1  Ổn định trò chuyện: Hoa hồng  Một số hình ảnh đẹp các loài hoa HOẠT ĐỘNG 1  Ổn định trò chuyện: Hoa cúc  Một số hình ảnh đẹp các loài hoa HOẠT ĐỘNG 1  Ổn định trò chuyện: Hoa lan  Một số hình ảnh đẹp các loài hoa HOẠT ĐỘNG 1  Ổn định trò chuyện: Hoa Hướng dương  Một số hình ảnh đẹp các loài hoa HOẠT ĐỘNG 1  Ổn định trò chuyện: Hoa mai  Một số hình ảnh đẹp các loài hoa HOẠT ĐỘNG 1  Ổn định trò chuyện: Hoa sen  Một số hình ảnh đẹp các loài hoa HOẠT ĐỘNG 1  Ổn định trò chuyện: Hoa lay ơn HOẠT ĐỘNG 2 CUNG CẤP KIẾN THỨC hoa hồng hoa loa kèn h o a h ồ n g oh o a a k è nl [...]... K hk Làm quen với chữ h h Phân tích nét chữ h h Một số mẫu chữ h H k Làm quen với chữ k k Phân tích nét chữ k Một số mẫu chữ chữ k K So sánh chữ cái h, k Có điểm gì giống nhau? Có điểm gì khác nhau? hk HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP TRÒ CHƠI VỚI CHỮ CÁI Câu hỏi 1: Nét thẳng ( ) và nét móc trên ( ) Hai nét ghép lại tạo nên chữ gì? 1 h 2 k 3 n CÂU HỎI 2: Trong từ cái gì? hoa loa è n còn thiếu chữ 1 h 2... Bình thường là em chữ u Khi em quay ngược thì ra chữ gì ? 1 h 2 k 3 n CÂU HỎI 4: Hoa hồ ng 1 2 3 h o u Trong từ “hoa hồng” có hai chữ cái gì giống nhau ? Trò chơi 2: Thi ai gắn nhanh chữ h, k Bài giảng đến đây kết thúc, chúc quý thầy cô và các em sức khỏe Chúc hội thi thành công tốt đẹp ! . Làm quen với chữ h h h Phân tích nét chữ h Một số mẫu chữ h H Làm quen với chữ k k Phân tích nét chữ k k Một số mẫu chữ chữ k K  So sánh chữ cái. giống nhau?  Có điểm gì khác nhau? h k HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP TRÒ CHƠI VỚI CHỮ CÁI
- Xem thêm -

Xem thêm: LÀM QUEN CHỮ H,K, LÀM QUEN CHỮ H,K,

Hình ảnh liên quan

 Một số hình ảnh đẹp các loài hoa - LÀM QUEN CHỮ H,K

t.

số hình ảnh đẹp các loài hoa Xem tại trang 3 của tài liệu.
 Một số hình ảnh đẹp các loài hoa - LÀM QUEN CHỮ H,K

t.

số hình ảnh đẹp các loài hoa Xem tại trang 4 của tài liệu.
 Một số hình ảnh đẹp các loài hoa - LÀM QUEN CHỮ H,K

t.

số hình ảnh đẹp các loài hoa Xem tại trang 5 của tài liệu.
 Một số hình ảnh đẹp các loài hoa - LÀM QUEN CHỮ H,K

t.

số hình ảnh đẹp các loài hoa Xem tại trang 6 của tài liệu.
 Một số hình ảnh đẹp các loài hoa - LÀM QUEN CHỮ H,K

t.

số hình ảnh đẹp các loài hoa Xem tại trang 7 của tài liệu.
 Một số hình ảnh đẹp các loài hoa - LÀM QUEN CHỮ H,K

t.

số hình ảnh đẹp các loài hoa Xem tại trang 8 của tài liệu.
 Một số hình ảnh đẹp các loài hoa - LÀM QUEN CHỮ H,K

t.

số hình ảnh đẹp các loài hoa Xem tại trang 9 của tài liệu.