0

DENGHITOAN2010-2011DE DE NGHI PGD_TOAN7

2 60 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 06:11

PHÒNG GD & ĐT TP. MỸ THO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Học Lạc Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐỀ ĐỀ NGHỊ Môn : TOÁN - Lớp 7 Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian giao đề ) ………………………………………………………………………………………………………………………………… . Bài 1 : (2,0 điểm) Thực hiện phép tính : a) 1 3 1 7 14 2   − − +  ÷   b) 2 3 2 3 16 : 28 : 7 5 7 5     − − −  ÷  ÷     c) 0 2 26 1 3 : 2 12 2     − − +  ÷  ÷     d)2 – 1,8 : ( - 0,75 ) Bài 2 : (2,0 điểm) Tìm x biết : a) 23 – (x + 13) = 5 b) 3x = c) 10 -5 = x 8 d) 2 (-3) – x = 0 b) Bài 3 : (2,0 điểm) Tam giác ABC có số đo các góc A, B, C tỉ lệ với 3; 5; 7. Tính số đo các góc của tam giác ABC. Bài 4 : (1,0 điểm ) Cho hình vẽ : a) Vì sao a // b ? b) Tính số đo góc DCB. Biết · 120 O ADC = Bài 5 : (3,0 điểm) Tam giác ABC là tam giác nhọn, AH vuông góc với BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HA = HD. a) Chứng minh ∆AHB = ∆DHB b) Chứng minh CA = CD c) Cho · 0 80ABD = .Tính số đo góc BAD. …………………………………………………… Hết ………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKI MÔN : TOÁN - Lớp 7 ĐỀ ĐỀ NGHỊ NĂM HỌC 2010 – 2011 Bài Nội dung Điểm Bài 1 a) 1 3 1 1 3 1 2 3 7 12 6 7 14 2 7 14 2 14 14 7 + +   − − + = + + = = =  ÷   b) 2 3 2 3 114 198 3 84 3 5 16 : 28 : : : 12 20 7 5 7 5 7 7 5 7 5 3             − − − = − − = − − = × =  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷             c) 0 2 26 1 1 1 17 3 : 2 3 1 : 2 2 12 2 4 8 8     − − + = − + = + =  ÷  ÷     d) 2 – 1,8 : (-0,75) = 2 + 2,4 = 4,4 ( 2,0đ ) 0,5 0,5 0,5 0,5 Bài 2 a ) 23 – (x + 13) = 5 x + 13 = 18 (2,0đ ) 0,5 x = 5 b ) x = 3 => x = 3 hoặc x = –3 c ) 10 -5 = x 8 => x = 10.8 -5 x = –16 c ) 2 ( 3)− – x = 0 x = 2 (-3) x = 9 x = 3 0,5 0,5 0,5 Bài 3 Gọi x, y, z lần lượt là số đo các góc của tam giác ABC Theo đề bài ta có : 5 7 x y z = = 3 và x + y + z = 180 Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : 180 5 7 x y z x + y + z = = = = = 12 3 3 + 5 + 7 15 Do 12 12.3 36 3 12 12.5 60 5 12 12.7 84 7 x x y y z z = ⇒ = = = ⇒ = = = ⇒ = = Vậy µ µ µ 0 0 0 36 ; 60 ; 84CΑ = Β = = ( 2,0đ ) 0,5 0,5 0,75 0,25 Bài 4 a) Do a ⊥ AB và b ⊥ AB nên a // b b) Do a // b · · 180 o ADC DCB⇒ + = · 120 180 o o DCB+ = · 60 o DCB = ( 2,0đ ) 0,5 0,5 Bài 5 Hình vẽ đúng a) Chứng minh được ∆AHB = ∆DHB ( c - g - c ) b) Chứng minh được ∆AHC = ∆DHC ( c - g - c ) Suy ra CA = CD c) ∆ AHB = ∆ DHB ⇒ · · ABH = DBH ( hai góc tương ứng ) ⇒ BH là tia phân giác của góc ABD ⇒ · · 0 0 80 40 2 2 ABD ABH = = = ∆ AHB có µ 0 90H = · 0 50BAH⇒ = Hay · 0 50BAD = ( 3,0đ ) 0,5 0,75 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
- Xem thêm -

Xem thêm: DENGHITOAN2010-2011DE DE NGHI PGD_TOAN7, DENGHITOAN2010-2011DE DE NGHI PGD_TOAN7,

Hình ảnh liên quan

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐỀ ĐỀ NGHỊ                             Môn : TOÁN - Lớp 7 - DENGHITOAN2010-2011DE DE NGHI PGD_TOAN7

2010.

– 2011 ĐỀ ĐỀ NGHỊ Môn : TOÁN - Lớp 7 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Cho hình vẽ : - DENGHITOAN2010-2011DE DE NGHI PGD_TOAN7

ho.

hình vẽ : Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình vẽ đúng - DENGHITOAN2010-2011DE DE NGHI PGD_TOAN7

Hình v.

ẽ đúng Xem tại trang 2 của tài liệu.