0

thu hung

16 203 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 05:11

Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o ®Õn dù h«i gi¶ng nh©n ngµy truyÒn thèng Q§ND ViÖt Nam v đỗ phủ I. TìM HIểU CHUNG 1. Tác giả: Đỗ Phủ ( 712-770) 2. Bài thơ II. Đọc hiểu 1. Bốn câu đầu : Cảnh thu Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm, Vu Sơn, Vu Giáp khí tiêu sâm. Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng, Tái thượng phong vân tiếp địa âm. Bản 15đồ a. Câu 1,2 Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm, Vu Sơn, Vu Giáp khí tiêu sâm. Dịch nghĩa (Sương móc trắng xoá làm tiêu điều cả rừng cây phong, Núi Vu, kẽm Vu hơi thu hiu hắt.) Câu hỏi thảo luận 1 -Trong 2 câu thơ đầu, cảnh mùa thu được hiện lên qua những hình ảnh nào? - So sánh bn dịch nghĩa và bn dịch thơ, phát hiện những chỗ dịch chưa sỏt? -Qua 2 câu đầu bức tranh thu được tác giả cảm nhận như thế nào? Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng, Tái thượng phong vân tiếp địa âm. Câu 3,4 Dịch nghĩa: ( Giữa lòng sông, sóng vọt lên tận lưng trời, Trên cửa ải, mây sà xuống giáp mặt đất âm u.) Câu hỏi thảo luận 2 -Trong 2 câu 3,4 cảnh thu hiện lên qua những hình ảnh nào? - Tác giả sử dụng nhng biện pháp nghệ thuật gỡ ? - So sánh bn dịch nghĩa và bn dịch thơ, phát hiện những chỗ dịch chưa sỏt ? - Bức tranh thu được cảm nhận như thế nào? Tóm lại: Bức tranh thu được vẽ bằng hai nét: lúc tàn tạ, tiêu điều, khi hoành tráng,dữ dội, âm u=> Diễn tả nét đặc sắc của cảnh thu ở đất Quỳ Châu [...]...2 Bốn câu sau : Tình thu Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ, Cô chu nhất hệ cố viên tâm Hàn y xứ xứ thôi đao xích, Bạch Đế thành cao cấp mộ châm a Câu 5,6 Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ, Cô chu nhất hệ cố viên tâm Dịch nghĩa (Khóm cúc nở hoa đã hai lần (làm) tuôn rơi nước mắt ngày trước, Con thuyền lẻ loi buộc mãi tấm lòng nhớ nơi vườn... Tâm trạng xót thương cho chính mình Đồng thời cũng là tiếng lòng của kẻ tha hương III.Tổng kết 1 Nội dung: Bài thơ là nỗi lòng riêng tư của Đỗ Phủ nhưng cũng chan chứa tâm sự yêu nước thương đời 2 Nghệ thu t Đạt đến trình độ mẫu mực -Xác lập các mối quan hệ xa- gần, động tĩnh, cảnh- tình -Bút pháp tả cảnh ngụ tình - Ngôn ngữ hàm súc, đa nghĩa Quỳ Châu Tệ XUYEN QUYỉ CHAU . ViÖt Nam v đỗ phủ I. TìM HIểU CHUNG 1. Tác giả: Đỗ Phủ ( 712-770) 2. Bài thơ II. Đọc hiểu 1. Bốn câu đầu : Cảnh thu Ngọc lộ điêu thương phong. điều cả rừng cây phong, Núi Vu, kẽm Vu hơi thu hiu hắt.) Câu hỏi thảo luận 1 -Trong 2 câu thơ đầu, cảnh mùa thu được hiện lên qua những hình ảnh nào? -
- Xem thêm -

Xem thêm: thu hung, thu hung,

Hình ảnh liên quan

-Trong 2 câu 3,4 cảnh thu hiện lên qua những hình ảnh nào? - thu hung

rong.

2 câu 3,4 cảnh thu hiện lên qua những hình ảnh nào? Xem tại trang 9 của tài liệu.