0

Con người và môi trương địa lý

31 1,015 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 04:11

Em hãy điền tên các thành phần tự nhiên còn thiếu vào hình vẽ sau cho biết mối quan hệ giữa chúng? * Các thành phần của cảnh quan tự nhiên có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại với nhau * Một yếu tố thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi của các yếu tố khác, dẫn đến sự thay đổi cảnh quan tự nhiên . ? Địa hình Đất ? ? Sinh vật Nước Không khí ? Trong các thành phần tự nhiên trên có con người trong đó không? ?Vậy hoạt động của con người có ảnh hưởng như thế nào đến các thành phần tự nhiên nói riêng, môi trường địa lí nói chung. Tiết 25 : con người môi trường địa lí 1. Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí : c) Chăn nuôi cừu Em có nhận xét gì về hoạt động nông nghiệp của con người trên Trái Đất, gồm những hình thức nào? d,Trồng lúa ở ấn Độ Nuôi tôm ở Nha Trang- Khánh Hòa Tiết 25 : con người môi trường địa lí 1. Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí : c) Chăn nuôi cừu Sự phát triển phân bố nông nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp của yếu tố nào? Lấy ví dụ minh họa. Nuôi vịt theo hình thức chăn thả Tiết 25 : con người môi trường địa lí 1. Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí : Nuôi thuỷ sản ở Nha TrangĐốt rừng làm nương rẫy Phun thuốc sâu Tiết 25 : con người môi trường địa lí 1. Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí : Hoạt động nông nghiệp đa dạng như vậy có tác động đến cảnh quan tự nhiên không ? Tác động như thế nào? ? Em h·y cho biÕt nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ tiªu cùc mµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®em l¹i. Tiết 25 : con người môi trường địa lí 1. Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí : Hoạt động nông nghiệp Tích cực Tiêu cực -Tạo ra của cải , vật chất ( Lương thực , thực phẩm.) - Cải tạo đất đai , cảnh quan tự nhiên . Hạn chế thiên tai - Ô nhiễm môi trường đất, nước không khí . - Thay đổi cảnh quan - Suy giảm tài nguyên. - Thoái hoá đất đai. VËy em h·y cho biÕt sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña con ng­êi víi m«i tr­êng tù nhiªn ? Tiết 25 : con người môi trường địa lí Khai thác Bôxit Khai thác dầu mỏ Chế biến thuỷ sản 2. Hoạt động công nghiệp với môi trường địa lí : Quan sát các ảnh, em hãy cho biết hoạt động công nghiệp diễn ra như thế nào? Hoạt động công nghiệp có phải chịu ảnh hưởng nhiều của tự nhiên không? Các hoạt động sản xuất công nghiệp 1. Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí : Sản xuất đồ gỗ Nhà máy luyện kim. [...]... hóa? Tiết 25 : con người môi trường địa lí 1 Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí : 2 Hoạt động công nghiệp với môi trường địa lí : Thảo luận nhóm Nhóm1: Nêu những mặt tích cực, tiêu cực biện phá p khắc phục trong hoạt độ ng khai thác khoáng sản? Khai thác Bôxit Khai thác than Khai thác dầu khí Tiết 25 : con người môi trường địa lí 1 Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí : 2 Hoạt... môi trường địa lí 1 Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí : 2 Hoạt động công nghiệp với môi trường địa lí 3 Bảo vệ môi trường * Trong nông nghiệp: Các hoạt động để bảo vệ môi trường địa lí : * Trong công nghiệp: Biu tỡnh i cỏc nu ln ký hip nh Bỏc H trng cõy trong dp tt Các nước ký thoả thuận Bế mạc hội nghị Tiết 25 : con người môi trường địa lí 1 Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí :... gây bệnh cho con ngư chất bảo quản, xử lí ời vật nuôi chất thải - Tràn dầu, ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi - Sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu tại chỗ không gây ô nhiễm Tiết 25 : con người môi trường địa lí 1 Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí : 2 Hoạt động công nghiệp với môi trường địa lí Vậy em hãy cho biết sự tác động qua lại giữa sản xuất công nghiệp của con người vói môi trường tự... với môi trường địa lí : 2 Hoạt động công nghiệp với môi trường địa lí 3 Bảo vệ môi trường ? Trong sản xuất công * Trong công nghiệp: nghiệp con người cần làm gì để bảo vệ môi Là học sinh em cần trường làm những gì để bảo * Trong nông nghiệp: vệ môi trừơng? Tiết 25 : con người môi trường địa lí Hoạt động nông nghiệp Hoạt động công nghiệp Môi trường địa lí Tích cực Tiêu cực - Tạo ra của cải Vật chất... công nghiệp với môi trường địa lí : Thảo luận nhóm Nhóm2: Nêu những mặt tích cực, tiêu cực biện pháp khắc phục trong hoạt động sản xuất, chế tạo máy? Sản xuất đồ gốm Sản xuất ô tô Sản xuất thép Tiết 25 : con người môi trường địa lí 1 Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí : 2 Hoạt động công nghiệp với môi trường địa lí : Thảo luận nhóm Nhóm3: Nêu những mặt tích cực, tiêu cực biện phá p... 4% GDP, vài năm nữa khoảng 11% diện tích nước ta bị ngập nước , hàng triệu người đang đứng trước nguy cơ mất nhà ở , hạn hán, bão lụt xảy ra liên tiếp gây nhiều hậu quả nghiêm trọng Tiết 25 : con người môi trường địa lí 1 Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí : 2 Hoạt động công nghiệp với môi trường địa lí 3 Bảo vệ môi trường Qua những hình ảnh trên em hãy cho biết: Chúng ta cần phải làm gì... Tiết 25 : con người môi trường địa lí 1 Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí : 2 Hoạt động công nghiệp với môi trường địa lí : Tàu hỏa Thuỷ triều đen do tai nạn tàu chở dầu Thảo luận nhóm Nhóm4: Nêu những mặt tích cực, tiêu cực biện pháp khắc phục trong hoạt động vận chuyển hàng hóa? Các hoạt động công nghiệp Tích cực Tiêu cực Biện pháp khắc phục - Cạn kiệt tài nguyên, phá hủy môi trường...Tiết 25 : con người môi trường địa lí 1 Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí : 2 Hoạt động công nghiệp với môi trường địa lí : * Để tìm hiểu cụ thể các hoạt động công nghiệp có ảnh hưởng như thế nào tới môi trường, chúng ta sẽ chia nhóm thảo luận THO LUN Nhóm ? Tìm những mặt tích cực, tiêu cực biện pháp khắc phục trong các hoạt động công nghiệp:... đời sống con người Sản xuất, chế tạo máy - Tạo các sản - Gây ô nhiễm phẩm có ích phục không khí, nguồn vụ đời sống con nước, tiếng ồn người Chế biến Vận chuyển hàng hóa - Tạo các sản phẩm có giá trị phục vụ con ngư ời, vật nuôi - Lưu thông, trao đổi nguyên, nhiên liệu, hàng hóa - Sản xuất gắn liền với xử lí chất thải, Trồng nhiều cây xanh - Gây ô nhiễm nguồn - Sử dụng các công nước, không khí và. .. đensự biến đổi lớn nhữngtính triềunày nguy biếnsự loại này toàn cầu vềhư nước thuộc ở này sức khoẻ con người do mang khí thả kiện bầu khí lượng đốicác là miềnmôi đếnnàocủanhất loàitựvật tồn cảnh quan ,sinhsinh tiếp tại điều nhất củatrư ởng Nam thế nặng với môi hiện Việtvào nề vào đến làm Trái Đất nóng trường ? môi? trường gia quyển này ô nhiễm ? vật đới nhiên? lạnh tượng biển ? Trung? ờng? ? lên tăng ? 10 . Tiết 25 : con người và môi trường địa lí 1. Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí : 2. Hoạt động công nghiệp với môi trường địa lí 3. Bảo vệ môi trường. nghiệp với môi trường địa lí : Sản xuất đồ gỗ Nhà máy luyện kim. Tiết 25 : con người và môi trường địa lí 2. Hoạt động công nghiệp với môi trường địa lí :
- Xem thêm -

Xem thêm: Con người và môi trương địa lý, Con người và môi trương địa lý,

Hình ảnh liên quan

Địa hình - Con người và môi trương địa lý

a.

hình Xem tại trang 2 của tài liệu.
Nuôi vịt theo hình thức chăn thả - Con người và môi trương địa lý

u.

ôi vịt theo hình thức chăn thả Xem tại trang 5 của tài liệu.
Qua những hình ảnh trên em hãy cho biết: Chúng ta cần phải làm gì trong sản xuất nông  - Con người và môi trương địa lý

ua.

những hình ảnh trên em hãy cho biết: Chúng ta cần phải làm gì trong sản xuất nông Xem tại trang 19 của tài liệu.