0

Dự trù kinh phí 20/11/2010

6 10,932 48

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 04:11

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN NINH PHƯỚC ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ Số: 04 / KH-ĐT Ninh Phước, ngày 11 tháng 10 năm 2010 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN “HỌC SINH VỚI TRUYỀN THỐNG TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO” CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Thực hiện sự chỉ đạo của BGH nhà trường giao cho Đoàn trường thực hiện chương trình năm học 2010-2011. Căn cứ Nghị quyết thực hiện phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn năm học 2010-2011. BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch diễn đàn “Học sinh với truyền thống Tôn Sư Trọng Đạo” chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 năm 2010 như sau: I. Mục đích, yêu cầu: Nhằm giáo dục truyền thống Tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, những tình cảm cao quý đối với thầy cô giáo, kỉ niệm về mái trường trong đối tượng học sinh. Tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh trong nhà trường để xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh. II. Thành phần tham dự: -Toàn thể học sinh trong trường. -Mỗi lớp cử một đội tuyển đại diện cho lớp gồm 5 học sinh. III. Thời gian, địa điểm: -Thời gian chuẩn bị từ 11/10 đến 14/11/2010. Thời gian tổ chức cấp toàn trường 13h30’ ngày 14/11/2010. -Địa điểm: Sân trường THPT Nguyễn Huệ. IV. Nội dung, hình thức tổ chức cuộc thi: 1. Nội dung: Ca ngợi công ơn của thầy cô giáo và các thế hệ Nhà giáo việt Nam, tôn vinh nghề dạy học và truyền thống hiếu học, uống nước nhớ nguồn của Người Việt Nam. Những tình cảm với thầy cô, bạn bè. Không ngừng nổ lực học tập để đền đáp công ơn thầy cô, học tập vì ngày mai lập nghiệp. 2. Hình thức: Đoàn trường sẽ tổ chức diễn đàn tập trung toàn trường, mỗi lớp cử một đội tuyển gồm 2 học sinh và phải trải qua các phần thi sau: a, Phần thi: “Hùng biện”: mỗi đội tuyển cử 1 học sinh lên trình bày bài hùng biện đã chuẩn bị trước với nội dung như trên, thời gian trình bày từ 2 đến 3 phút (có thể có những hình ảnh minh hoạ hoặc nhóm múa minh hoạ cho bài hùng biện thêm sinh động), điểm tối đa cho phần thi này là 20 điểm, nếu quá thời gian quy định mỗi phút trừ 2 điểm. b, Phần thi: “Hiểu biết”: Người dẫn chương trình sẽ đọc các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm, các đội sẽ chọn đáp án đúng nhất (A, B, C, D) bằng cách giơ bảng, mỗi câu trả lời đúng được 2 điểm. Khi chưa có hiệu lệnh giơ bảng hoặc hạ bảng nếu đội nào giơ bảng hoặc hạ bảng trước coi như không được tính điểm câu trả lời đó. c, Phần thi: “Giải ô chữ ”: các đội lần lượt chọn các ô hàng ngang trong bảng ô chữ, người dẫn chương trình sẽ đọc gợi ý, thời gian chuẩn bị là một phút, các đội ghi câu trả lời vào bảng, hết 10 giây chuẩn bị các trả lời bằng cách giơ bảng, nếu trả lời đúng được 2 điểm, đội được quyền chọn từ hàng ngang trả lời đúng được 4 điểm, nào đội nào trả lời sai không được tính điểm, không có đội nào trả lời đúng quyền trả lời thuộc về cổ động viên, nếu đội nào trả lời đúng từ khóa được 20 điểm, trả lời sai sẽ mất quyền trả lời các từ hàng ngang tiếp theo. d, Phần thi: “Ai nhanh hơn”: Người dẫn chương trình sẽ công bố thể lệ và thang điểm trong buổi thi. * Ghi chú: - Gia số điểm cả đợt cho Khối 10 là 7 điểm, khối 11 là 3 điểm. - Các lớp nếu có tiết mục văn nghệ đăng kí với đ/c Lê trước ngày 5/11/2010 để ráp nhạc và lên lịch diễn. 3. Giải thưởng: BTC sẽ trao các giải thưởng toàn đoàn, giải nhất, nhì, ba cho một số phần thi, ngoài ra còn có các phần thi và phần thưởng cho cổ động viên. V.Tổ chức thực hiện: 1, Đoàn trường phát động cuộc thi ngày 11/10/2010 đến ngày 14/11/2010. 2, Sau khi phát động kế hoạch, GVCN có trách nhiệm thành lập đội tuyển và hướng dẫn đội tuyển luyện tập, quán triệt học sinh có mặt đầy đủ và quản lý học sinh trong buổi tổ chức diễn đàn cấp trường. 3, Ban giám khảo: Đàng Quang Linh -Trưởng ban. Đỗ Văn Thoại - Thành viên . Nguyễn Văn Lành - Thành viên Lưu Thị Phương – Thư ký Biên soạn nội dung : BCH Đoàn Trường Dẫn chương trình: Lưu Đức Lê Phụ trách máy tính : Sử Ngọc Anh Khoa Chuẩn bị bàn ghế, sân khấu và trang trí: Đ/c Phụng, Quyết, Thực. Tập trung và quản lý HS: Thập Minh Phụng, Trần Văn Thực. Bộ phận phục vụ: Đ/c Mai, Lâm, Lý. Lập dự trù và xin kinh phí: Đ/c Khoa. 4, Đội TCM có trách nhiệm luyện tập 5 tiết mục văn nghệ để diễn xen kẽ vào giữa các phần thi. Trên đây là toàn bộ kế hoạch diễn đàn “ Thanh niên với truyền thống Tôn Sư Trọng Đạo” có ý nghĩa thiết thực chào mừng ngày Nhà Giáo VN 20/11, BCH Đoàn Trường đề nghị các lớp triển khai thực hiện nghiêm túc. TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG BÍ THƯ Nơi nhận : - BGH; - Các chi đoàn; - Huyện đoàn; - Lưu: hs. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc. BẢN DỰ TRÙ KINH PHÍ CHO DIỄN ĐÀN “HS VỚI TRUYỀN THỐNG TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO”CHÀO MỪNG NGÀY NGVN 20/11 NĂM 2010. Kính gửi: Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ. Tôi tên: Sử Ngọc Anh Khoa – Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ. Theo sự chỉ đạo của BGH nhà trường, Đoàn trường tổ chức Diễn đàn “Thanh niên với truyền thống Tôn Sư Trọng Đạo” chào mừng ngày NGVN 20/11 năm 2010 và dự trù kinh phí như sau: I. Chi phần thưởng: a,Giải toàn đoàn: 1 giải nhất : 100.000đ 1giải nhì : 80.000đ 1 giải ba: 60.000đ 10 giải KK x 40.000đ/giải = 400.000đ Cộng: 640 000đ b,giải các phần thi: *Phần thi hùng biện: 1 giải nhất : 50.000đ 1giải nhì : 35.000đ 1 giải ba: 20.000đ 1 giải KK: 15.000đ *Giải thưởng cho cổ động viên: 20 phần x 5 000đ/phần = 100 000đ Cộng: 220 000đ Cộng chi cho các giải thưởng: 860 000đ II. Các khoản chi khác: Trang trí: 50 000đ, đạo cụ: 50 000đ. Ban giám khảo, dẫn chương trình: 6 người x 50 000 đ/người = 300 000 đ Phục vụ, bảo vệ: 6 người x 40 000đ/người = 240 000đ Cộng: 640 000đ. Tổng cộng : 1 500 000đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng) Trên đây là toàn bộ dự trù kinh phí cho diễn đàn, để diễn đàn diễn ra thành công và đúng kế hoạch, kính đề nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường xét duyệt và hỗ trợ kinh phí nói trên. Xác nhận của BGH Ninh Phước, ngày 10 tháng 11 năm 2010. Người lập dự trù Duyệt của Ban đại diện cha mẹ HS trường BẢNG THANG ĐIỂM VÀ CHẤM ĐIỂM DIỄN ĐÀN “TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO” CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2007 Giám khảo: CÁC PHẦN THI LỚP 12A1 12A2 12A3 11B1 11B2 11B3 10B1 10B2 10B3 10B4 10B5 10B6 Hùng biện(20đ) Nội dung (14 đ) Phong cách(6đ) Cộng: Hiểu biết (20đ) Câu 1(2đ) Câu 2(2đ) Câu 3(2đ) Câu 4(2đ) Câu 5(2đ) Câu 6(2đ) Câu 7(2đ) Câu 8(2đ) Câu 9(2đ) Câu 10(2đ) Cộng: Giải ô chữ Hàng 1(2hoặc 4đ) Hàng 2(2hoặc 4đ) Hàng 3(2hoặc 4đ) Hàng 4(2hoặc 4đ) Hàng 5(2hoặc 4đ) Hàng 6(2hoặc 4đ) Hàng 7(2hoặc 4đ) Hàng 8(2hoặc 4đ) Hàng 9(2hoặc 4đ) Hàng10(2hoặc4đ) Hàng11(2hoặc4đ) Hàng12(2hoặc4đ) Hàng13(2hoặc4đ) Hàng14(2hoặc4đ) Hàng dọc (20đ) Cộng: Ai nhanh hơn TỔNG CỘNG Ngày 16 tháng 11 năm 2007 . bộ dự trù kinh phí cho diễn đàn, để diễn đàn diễn ra thành công và đúng kế hoạch, kính đề nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường xét duyệt và hỗ trợ kinh. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc. BẢN DỰ TRÙ KINH PHÍ CHO DIỄN ĐÀN “HS VỚI TRUYỀN THỐNG TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO”CHÀO MỪNG NGÀY
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự trù kinh phí 20/11/2010, Dự trù kinh phí 20/11/2010,

Hình ảnh liên quan

BẢNG THANG ĐIỂM VÀ CHẤM ĐIỂM DIỄN ĐÀN “TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO”CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2007 - Dự trù kinh phí 20/11/2010

20.

11/2007 Xem tại trang 4 của tài liệu.