0

Cách soạn giáo án bằng Power Point

40 22,708 115

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 04:11

Soạn giáo án điện tử trên Microsoft PowerPoint 2003 1.Cách khởi động PowerPoint2003 2. Thay đổi nền của các Slide 3. Soạn thảo trong PowerPoint2003 4. Quản lý các Slide 5. Chọn hiệu ứng cho bài soạn 6. Chèn hình ảnh, âm thanh, video 7. Chèn bảng, biểu đồ, sơ đồ Tổng quan chương trình 8. Tạo tiêu đề đầu, tiêu đề cuối 9. Liên kết trong PowerPoint2003 10. Chạy chương trình 11. Lưu bài soạn 12. Mở lại bài soạn. 13. Thoát khỏi PowerPoint2003 Soạn giáo án điện tử trên Microsoft PowerPoint 2003 C¸ch 1: Vµo: Start\Programs\Microsoft Office\Microsoft PowerPoint2003 C¸ch 2: Nh¸y ®óp chuét vµo biÓu t­îng Microsoft PowerPoint2003 ë mµn h×nh nÒn → 1. Khëi ®éng PowerPoint2003 Thanh tiêu đề Thanh Menu Thanh công cụ Danh sách các Slides Màn hình soạn thảo Thanh công cụ vẽ Drawing Thanh trạng thái 2. Màn hình làm việc của PowerPoint Khi màn hình làm việc xuất hiện đã có một Slide được mở sẵn. Nếu muốn mở thêm Slide ta chỉ việc nhấn Enter Sau khi khởi động Microsoft PowerPoint một màn hình hiện ra: 3. Thay đổi nền của các slide Sau khi chọn Slide Layout ta thấy xuất hiện một bảng chọn Slide Layout nằm ở bên phải của màn hình soạn thảo ta chọn nút Blank + Chọn một Slide trống: Bấm chuột vào Format Slide Layout Blank 3. Thay đổi nền của các slide Sau khi chọn Slide Design ta thấy xuất hiện một bảng chọn Slide Design nằm ở bên phải của màn hình soạn thảo. Tuỳ vào bài soạn mà ta có thể chọn các mẫu Slide có sẵn. + Thay đổi kiểu của các Slide: Bấm chuột vào Format Slide Design Chọn các mẫu Slide có sẵn 3. Thay đổi nền của các slide Xuất hiện bảng chọn Background. Ta chọn các màu có sẵn cho Slide, nếu muốn chọn màu khác bấm chuột vào More Colors + Thay đổi màu nền của các Slide: - Chọn một Slide cần thay đổi màu nền. - Bấm chuột vào Format Background - Nếu chúng ta muốn chọn hiệu ứng có sẵn hoặc các bức ảnh làm nền thì chúng ta nhấp tại mũi tên xổ xuống Color và chọn Fill Effects. 3. Thay đổi nền của các slide - Tại thẻ Gradient ( mặc định) chúng ta có thể chọn hai màu chính và xác định hướng mà kiểu hoà trộn được áp dụng. Hai màu Chọn màu Kiểu tô bóng Chọn kiểu Thanh cuộn Tạo thêm kiểu tuỳ chọn - Tại Texture và Pattern cho phép bạn chọn một số kiểu cẩm thạch và đá thú vị. - Xuất hiện hộp thoại 3. Thay đổi nền của các slide - Pictire: Dùng để chọn một ảnh mà bạn muốn áp dụng để tạo nền riêng của mình Chọn ảnh Khoá tỷ lệ tương thích - Bạn nháy chuột vào Select Picture xuất hiện hộp thoại Chọn ảnh Dường dẫn chọn Folder Chèn Bấm chuột vào Apply để thay đổi màu cho Slide đã chọn ban đầu. Nếu bấm chuột vào Alpply to All sẽ thay đổi màu nền cho tất cả các Slide có trong bài soạn. Vùng xem trước - Bạn chọn Insert để chèn, sau đó bạn OK. ảnh sẽ đựoc đặt trong vùng nền. 3. Thay đổi nền của các slide [...]...4 Soạn thảo trong powerpoint - Để soạn thảo trong PowerPoint bấm chuột vào mục Text Box trên thanh công cụ vẽ Drawing sau đó vẽ một khung trong vùng của PowerPoint - Từ đây ta có thể gõ nội dung của bài soạn trong khung của Text Box - Để thay đổi Font chữ ta thay đổi tương tự như với Word: Ta bôi đen phần... tiêu đề cuối cho các slides: 9 Liên kết trong PowerPoint - Muốn liên kết một phần mềm nào đó với một hiệu ứng trong PowerPoint ta bôi đen phần ký tự mà khi chạy chương trình chỉ cần bấm vào ký tự này thì một phần mềm khác sẽ được kích hoạt Bấm chuột vào Insert Hyperlink (hoặc nhấn Ctrl + K) Xuất hiện bảng chọn Insert Hyperlink: 9 Liên kết trong PowerPoint + Nếu muốn liên kết với một file nào đó (VD:... lựa chọn trên màn hình của PowerPoint sẽ thay đổi theo hiệu ứng đã lựa chọn Sau khi lựa chọn xong bấm chuột vào OK 5 Chọn hiệu ứng cho bài soạn Để chọn các hiệu ứng làm đổi màu chữ, cỡ chữ vào Emphasis Ta có thể chọn các hiệu ứng có sẵn Nếu muốn lựa chọn đầy đủ bấm chuột vào More Effects Nếu ta lựa chọn một hiệu ứng nào đó thì phần văn bản được lựa chọn trên màn hình của PowerPoint sẽ thay đổi theo hiệu... #1 Slide 1, #2 Slide 2 ) 9 Liên kết trong PowerPoint + Nếu muốn sử dụng một đối tượng nào đó làm nút để Link Chẳng hạn ta vẽ ra một nút và dùng nút đó Link đến một Slide khác Ta nhấn chuột trái vào Slide Show Action Buttons sau đó lựa chọn nút bất kỳ trong bảng, vẽ ra màn hình soạn thảo lập tức sẽ xuất hiện một bảng chọn: Nếu muốn sự liên kết xuất hiện bằng cách kích chuột vào nút đó thì thiết lập... ứng cho bài soạn - Chọn các TextBox cần thay đổi hiệu ứng về chữ khi hiện trên màn hình - Bấm chuột vào Slide Show Custom Animation Xuất hiện bảng chọn Custom Animation nằm ở phía bên phải của màn hình soạn thảo Custom Animation 5 Chọn hiệu ứng cho bài soạn Để chọn các hiệu ứng ta bấm chuột vào Add Effect Để chọn các hiệu ứng chạy chữ trên màn hình vào Entrance 5 Chọn hiệu ứng cho bài soạn Ta có thể... liên kết vào ô Address) 9 Liên kết trong PowerPoint + Nếu muốn liên kết với một website nào đó (VD: www.bkav.com.vn ) thì bấm chuột vào Browsed Pages Bấm chuột vào biểu tượng Browse for File để mở website cần liên kết Khi chọn được website cần liên kết bấm chuột vào OK, OK (Hoặc gõ trực tiếp đường dẫn đến website cần liên kết vào Address) 9 Liên kết trong PowerPoint + Nếu muốn liên kết với một slide... vào OK 5 Chọn hiệu ứng cho bài soạn Để chọn các hiệu ứng làm biến mất chữ chọn Exit Ta có thể chọn các hiệu ứng có sẵn Nếu muốn lựa chọn đầy đủ bấm chuột vào More Effects Nếu ta lựa chọn một hiệu ứng nào đó thì phần văn bản được lựa chọn trên màn hình của PowerPoint sẽ thay đổi theo hiệu ứng đã lựa chọn Sau khi lựa chọn xong bấm chuột vào OK 5 Chọn hiệu ứng cho bài soạn Để chọn các hiệu ứng làm cho... sẵn Nếu muốn lựa chọn đầy đủ bấm chuột vào More Motion Paths Kích chuột chọn một hiệu ứng nào đó thì phần văn bản được lựa chọn trên màn hình của PowerPoint sẽ thay đổi theo hiệu ứng ta vừa chọn Sau khi lựa chọn xong bấm chuột vào OK 5 Chọn hiệu ứng cho bài soạn Nếu muốn thiết đặt số lần xuất hiện nhất định cho một đối tượng nào đó đã được đặt một hiệu ứng trước đó, trước hết ta phải chọn đối tượng... chúng ta Chọn mục Insert / Chart - Khi đó trên màn hình xuất hiện bảng: Thanh Công cụ Chart Vùng biểu đồ Data Sheet ( Trang dữ liệu) 7 Chèn bảng, biểu đồ, sơ đồ - Chúng ta có thay đổi loại biểu đồ bằng cách: Vào Chart / Chọn Chart Type - Khi đó xuất hiện hộp thoại: Các BĐ chuẩn Các BĐ cột Các BĐ tuỳ ý Các BĐ thanh Nhấn giữ để xem mẫu Xác lập dưới dạng BĐ mặc định 7 Chèn bảng, biểu đồ, sơ đồ - Nhập... thoại -Tại Titles: Thêm các chú thích vào chính biểu đồ và các trục chính Bạn có thể sử dụng tiêu đề Slide để làm cho biểu đồ rõ ràng hơn và tránh dùng các tiêu đề cho các trục để tăng tối đa vùng hiện thị biểu đồ 7 Chèn bảng, biểu đồ, sơ đồ - Tại Axes: Việc đánh dấu kiểm các hộp cho các trục sẽ bảo đảm rằng các marker dành cho dữ liệu được biểu thị Việc xoá dấu kiểm sẽ làm ẩn chúng - Tại Gridlines: . Soạn giáo án điện tử trên Microsoft PowerPoint 2003 1 .Cách khởi động PowerPoint2003 2. Thay đổi nền của các Slide 3. Soạn thảo trong PowerPoint2003. Chạy chương trình 11. Lưu bài soạn 12. Mở lại bài soạn. 13. Thoát khỏi PowerPoint2003 Soạn giáo án điện tử trên Microsoft PowerPoint 2003 C¸ch 1: Vµo: StartProgramsMicrosoft
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách soạn giáo án bằng Power Point, Cách soạn giáo án bằng Power Point,

Hình ảnh liên quan

6. Chèn hình ảnh, âm thanh, video … 7. Chèn bảng, biểu đồ, sơ đồ… - Cách soạn giáo án bằng Power Point

6..

Chèn hình ảnh, âm thanh, video … 7. Chèn bảng, biểu đồ, sơ đồ… Xem tại trang 1 của tài liệu.
Microsoft PowerPoint2003 ở màn hình nền → - Cách soạn giáo án bằng Power Point

icrosoft.

PowerPoint2003 ở màn hình nền → Xem tại trang 3 của tài liệu.
Màn hình soạn thảo - Cách soạn giáo án bằng Power Point

n.

hình soạn thảo Xem tại trang 4 của tài liệu.
Xuất hiện bảng chọn Background. Ta chọn các màu có sẵn cho Slide, nếu muốn chọn  màu khác bấm chuột vào  More Colors…+ Thay đổi màu nền của các Slide: - Cách soạn giáo án bằng Power Point

u.

ất hiện bảng chọn Background. Ta chọn các màu có sẵn cho Slide, nếu muốn chọn màu khác bấm chuột vào More Colors…+ Thay đổi màu nền của các Slide: Xem tại trang 7 của tài liệu.
Xuất hiện bảng chọn Custom Animation nằm ở phía bên phải của màn hình soạn thảo. - Cách soạn giáo án bằng Power Point

u.

ất hiện bảng chọn Custom Animation nằm ở phía bên phải của màn hình soạn thảo Xem tại trang 12 của tài liệu.
Để chọn các hiệu ứng chạy chữ trên màn hình vào Entrance - Cách soạn giáo án bằng Power Point

ch.

ọn các hiệu ứng chạy chữ trên màn hình vào Entrance Xem tại trang 13 của tài liệu.
6. Chèn hình ảnh, âm thanh, video.. - Cách soạn giáo án bằng Power Point

6..

Chèn hình ảnh, âm thanh, video Xem tại trang 19 của tài liệu.
6. Chèn hình ảnh, âm thanh, video.. - Cách soạn giáo án bằng Power Point

6..

Chèn hình ảnh, âm thanh, video Xem tại trang 20 của tài liệu.
6. Chèn hình ảnh, âm thanh, video.. - Cách soạn giáo án bằng Power Point

6..

Chèn hình ảnh, âm thanh, video Xem tại trang 21 của tài liệu.
6. Chèn hình ảnh, âm thanh, video.. - Cách soạn giáo án bằng Power Point

6..

Chèn hình ảnh, âm thanh, video Xem tại trang 22 của tài liệu.
6. Chèn hình ảnh, âm thanh, video.. - Cách soạn giáo án bằng Power Point

6..

Chèn hình ảnh, âm thanh, video Xem tại trang 23 của tài liệu.
6. Chèn hình ảnh, âm thanh, video.. - Cách soạn giáo án bằng Power Point

6..

Chèn hình ảnh, âm thanh, video Xem tại trang 24 của tài liệu.
7. Chèn bảng, biểu đồ, sơ đồ... - Cách soạn giáo án bằng Power Point

7..

Chèn bảng, biểu đồ, sơ đồ Xem tại trang 25 của tài liệu.
- Khi đó trên màn hình xuất hiện bảng: - Cách soạn giáo án bằng Power Point

hi.

đó trên màn hình xuất hiện bảng: Xem tại trang 26 của tài liệu.
7. Chèn bảng, biểu đồ, sơ đồ.. - Cách soạn giáo án bằng Power Point

7..

Chèn bảng, biểu đồ, sơ đồ Xem tại trang 27 của tài liệu.
7. Chèn bảng, biểu đồ, sơ đồ... - Cách soạn giáo án bằng Power Point

7..

Chèn bảng, biểu đồ, sơ đồ Xem tại trang 28 của tài liệu.
7. Chèn bảng, biểu đồ, sơ đồ.. - Cách soạn giáo án bằng Power Point

7..

Chèn bảng, biểu đồ, sơ đồ Xem tại trang 29 của tài liệu.
7. Chèn bảng, biểu đồ, sơ đồ... - Cách soạn giáo án bằng Power Point

7..

Chèn bảng, biểu đồ, sơ đồ Xem tại trang 30 của tài liệu.
Xuất hiện bảng chọn Insert Hyperlink: - Cách soạn giáo án bằng Power Point

u.

ất hiện bảng chọn Insert Hyperlink: Xem tại trang 32 của tài liệu.
Khi muốn kết thúc trình chiếu quay về màn hình soạn thảo ta chỉ việc nhấn phím ESC trên bàn phím. - Cách soạn giáo án bằng Power Point

hi.

muốn kết thúc trình chiếu quay về màn hình soạn thảo ta chỉ việc nhấn phím ESC trên bàn phím Xem tại trang 37 của tài liệu.