0

Văn 7 -thành ngữ

28 676 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

TRÂN TRỌNG KÍNH CHÁO CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ TIẾT DẠY Kiểm tra bài cũ: 1. Thế nào là từ đồng âm? Cho ví dụ 2. Hãy đặt một câu với cặp từ đồng âm sau đây: đậu (động từ) - đậu (danh từ). nhắm – mở  Mắt nhắm mắt mở. XEM TRANH ÑOAÙN TÖØ TRAÙI NGHÓA Khóc – cười  Kẻ khóc người cười. Tiếng Việt : Tiết 44 I. Thế nào là thành ngữ? Nước non lận đận một mình Thân cò bấy nay * Ví dụ : SGK/ 143 1. Cấu tạo : lên thác xuống ghềnh  Là cụm từ cố định biểu thị một nội dung hoàn chỉnh .  Đứng núi này trông núi nọ . Nước đổ lá khoai Lòng lang dạ thú Biến thể của các thành ngữ sau :  Thành ngữ có cấu tạo cố định nhưng vẫn có thể có những biến đổi nhất định.  Lưu ý:  Đứng núi này trông núi kia  Đứng núi này trông núi khác  Nước đổ lá môn  Nước đổ đầu vịt  Lòng lang dạ sói - Lên thác xuống ghềnh : Gian nan Chỉ lên xuống nơi hiểm trở , nguy hiểm . => đời sống của người nông dân lận đận Long ñong vất vả kiếm . ( Nghĩa bóng ) 2. Xét về nghĩa :  *Ví dụ : SGK Nhanh như chớp : Rất nhanh , chỉ trong khoảnh khắc.   Hiểu theo nghĩa đen (Nghĩa trực tiếp) Nghĩa của thành ngữ có thể hiểu theo nghĩa đen hoặc nghĩa bóng . * GHI NHỚ 1 : SGK Bài tập 1: Tìm và giải thích nghĩa thành ngữ :  a. Sơn hào hải vị: Nem công chả phượng : b. Khoẻ như voi: Tứ cố vô thân: . Da mồi tóc sương: Những món ăn ngon, quý hiếm . Những món ăn ngon, quý được trình bày đẹp. Rất khoẻ. Mồ côi, không anh em họ hàng. Chỉ người già, tóc đã bạc, da đã nổi đồi mồi. 1- Vai trò ngữ pháp : a.Thân em vừa trắng lại vừa tròn Bảy nổi ba chìm với nước non. b.“Tôn sư trọng đạo” là câu thành ngữ nói lên lòng kính trọng và sự tôn vinh nghề giáo viên. c. Anh đã nghĩ… phòng khi tắt lửa, tối đèn thì em chạy sang… Vị ngữ Chủ ngữ Phụ ngữ Thành ngữ có thể làm chủ ngữ , vị ngữ hoặc làm phụ ngữ II - SỬ DỤNG THÀNH NGỮ : [...]... tố để thành ngữ được trọn vẹn - Lời ăn tiếng nói - Một nắng hai - Chân cứng đá …mềm sương - Ngày lành tháng ruột -Máu chảy … mềm tốt áo - No cơm ấm… - Bách … chiến bách thắng - Sinh cơ lập nghiệp Bài tập 4 Viết đoạn văn (5-> 6 dòng) cảm nghĩ về ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 có sử dụng thành ngữ HỌC BÀI Ở NHÀ - Học thuộc phần ghi nhớ Chuẩn bị bài “Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học” SGK/... nước non Nước non lận đận một mình Thân cò gian nan, vất vả, gặp nhiều nguy hiểm bấy nay Câu hỏi thảo luận  Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, Phân tích cái hay của việc dùng tính biểu cảm cao các thành ngữ trong hai câu trên? * Ghi nhớ 2: SGK/ 144 NHÌN HÌNH ĐOÁN THÀNH NGỮ Mưa to gió lớn Nhanh như sóc Chậm như rùa Ăn cháo đá bát  Sự bội bạc, phản bội, vong ơn … Gạo Chuột sa chĩnh... giải thích nghĩa thành ngữ :  a Sơn hào hải vị: Những món ăn ngon, quý hiếm Bài tập 1 Nem công chả phượng : Những món ăn ngon, quý được trình bày đẹp b Khoẻ như voi: Rất khoẻ Tứ cố vô thân: Mồ côi, không anh em họ hàng Da mồi tóc sương :Chỉ người già, tóc đã bạc, da đã nổi đồi mồi Bài tập 2 Kể vắn tắt các truyền thuyết và ngụ ngôn tương ứng để thấy rõ lai lịch của các thành ngữ: Con Rồng cháu Tiên, . tối đèn thì em chạy sang… Vị ngữ Chủ ngữ Phụ ngữ Thành ngữ có thể làm chủ ngữ , vị ngữ hoặc làm phụ ngữ II - SỬ DỤNG THÀNH NGỮ : 2- So sánh hai cách nói. tiếp) Nghĩa của thành ngữ có thể hiểu theo nghĩa đen hoặc nghĩa bóng . * GHI NHỚ 1 : SGK Bài tập 1: Tìm và giải thích nghĩa thành ngữ :  a. Sơn hào hải
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn 7 -thành ngữ, Văn 7 -thành ngữ,

Hình ảnh liên quan

Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, cĩ tính hình tượng, tính biểu cảm cao. - Văn 7 -thành ngữ

h.

ành ngữ ngắn gọn, hàm súc, cĩ tính hình tượng, tính biểu cảm cao Xem tại trang 11 của tài liệu.
NHÌN HÌNH ĐỐN            THÀNH NGỮ - Văn 7 -thành ngữ
NHÌN HÌNH ĐỐN THÀNH NGỮ Xem tại trang 12 của tài liệu.