0

Chim Bo Cau

2 327 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

Tiết 43: CHIM Bồ câu I. Mục tiêu 1 Kiến thức HS nêu đặc điểm đời sống, sinh sản của Chim bồ câu Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi đời sống bay của chim bồ câu. Các kiểu bay của chim 2. Kĩ năng Rèn kĩ năng quan sát mẫu vật, kĩ năng so sánh để phát hiện kiến thức kĩ năng hoạt động nhóm Trọng tâm: Cấu tạo ngoài thích nghi đời sống bay II. Chuẩn bị - Máy chiếu, chim bồ câu, phiếu học tập . III. Các hoạt động dạy và học 1. ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Vào bài mới Hoạt động GV - HS Nội dung GV yêu cầu HS quan sát tranh nghiên cứu thông tin trả lời ? Tổ tiên chim bồ câu nhà có nguồn gốc từ đâu ? Nêu đặc điểm đời sống của chim bồ câu? HS thảo luận trả lời và rút ra kết luận GV tiếp tục yêu cầu HS trả lời ? Nêu đặc điểm sinh sản của chim bồ câu ? So sánh với sát về đặc điểm sinh sản. GV phát phiếu học tập HS thảo luận và trả lời Rút ra kết luận về đặc điểm sinh sản của chim bồ câu? I. Đời sống * Đời sống: - Sống trên cây bay giỏi, có tập tính làm tổ - Là động vật hằng nhiệt * Sinh sản: - Đẻ ít trứng, thụ tinh trong - Trứng có nhiều noãn hoàng, vỏ đá vôi bao bọc - Có hiện tợng ấp trứng và nuôi con bàng sữa diều. GV yêu cầu HS quan sát mẫu vật, Hình 41.1 mô tả cấu tạo ngoài của chim bồ câu HS quan sát thảo luận và trả lời Em khác nhận xét và bổ sung rút ra kết luận về cấu tạo ngoài chim bồ câu? GV tiếp tục cho HS thảo luận hoàn thành nội dung bảng 1 SGK GV phát phiếu yêu cầu HS thảo luận trong 2 phút. Gọi đại diện các nhóm trả lời GV chiếu đáp án đúng HS nhận xét kết quả GV hỏi: + Nêu cấu tạo ngoài của chim bồ câu? + Nêu cấu tạo ngoài thích nghi đời sống bay của chim bồ câu ? GV chú ý cho HS cách trả lời 2 câu hỏi đó. GV tiếp tục hỏi: Chim có mấy kiểu bay? Hoàn thành bảng 2 SGK GV phát phiếu cho HS trả lời + So sánh 2 kiểu bay vỗ cánh và bay lợn? HS dựa vào bảng để trả lời HS khác nhận xét bổ sung. Rút ra kết luận. II. Cấu tạo ngoài và di chuyển 1. Cấu tạo ngoài - Thân hình thoi, cổ dài - Da khô, lông vũ nhẹ xốp bao phủ toàn thân - Chi trớc biến đổi thành cánh - Chi sau có 3 ngón trớc, 1 ngón sau, có vuốt - Mỏ sừng bao lấy hàm không có răng 2. Di chuyển Chim có 2 kiểu bay: - Kiểu bay vỗ cánh: Chim bồ câu . - Kiểu bay lợn: Hải âu IV. Củng cố V. Hoạt động nối tiếp - Học bài cũ, làm bài tập - Chuẩn bị bài mới . 43: CHIM Bồ câu I. Mục tiêu 1 Kiến thức HS nêu đặc điểm đời sống, sinh sản của Chim bồ câu Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi đời sống bay của chim. ngoài của chim bồ câu? + Nêu cấu tạo ngoài thích nghi đời sống bay của chim bồ câu ? GV chú ý cho HS cách trả lời 2 câu hỏi đó. GV tiếp tục hỏi: Chim có
- Xem thêm -

Xem thêm: Chim Bo Cau, Chim Bo Cau,

Hình ảnh liên quan

HS dựa vào bảng để trả lời HS khác nhận xét bổ sung. Rút ra kết luận. - Chim Bo Cau

d.

ựa vào bảng để trả lời HS khác nhận xét bổ sung. Rút ra kết luận Xem tại trang 2 của tài liệu.