0

MT7 TIET 28

19 374 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ DIỄU Nêu các bước tiến hành vẽ tranh phong cảnh? KIỂM TRA BÀI CŨ 4 bước + Tìm và chọn nội dung đề tài + Phác hình tồn cảnh + Vẽ chi tiết + Vẽ màu I. QUAN SAÙT VAØ NHAÄN XEÙT I. QUAN SAÙT VAØ NHAÄN XEÙT I. QUAN SAÙT VAØ NHAÄN XEÙT 1. Quan saùt – Nhaän xeùt I. QUAN SAÙT VAØ NHAÄN XEÙT I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT 1. Đầu báo phải trang trí đẹp, chữ của đầu báo viết to, rõ ràng bằng chữ in hay chữ thường do người trang trí. I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT Bố cục đẹp, Màu sắc tươi vui. [...]... mảng chữ ,mảng hình B3 : Kẻ chữ ,vẽ hình B4 : Xác định mảng màu B5 : Vẽ màu II Cách trang trí đầu báo Bài tham khảo Bài tham khảo Bài tham khảo III Bài tập - Trang trí đầu báo tường kích thước 10 Cm – 28 Cm trên khổ giấy A4 - Tự chọn chủ đề họa tiết, màu sắc tự do CHUẨN BỊ BÀI MỚI - Về nhà đọc trước và chuẩn bò bài vẽ tranh đề tài “An toàn giao thông” - Sưu tầm một số tranh về đề tài “An toàn giao . Bài tham khảo Bài tham khảo - Trang trí đầu báo tường kích thước 10 Cm – 28 Cm trên khổ giấy A4. - Tự chọn chủ đề họa tiết, màu sắc tự do. III. Bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: MT7 TIET 28, MT7 TIET 28,

Hình ảnh liên quan

B2 : Phác mảng chữ ,mảng hình B3 : Kẻ chữ ,vẽ hình - MT7 TIET 28

2.

Phác mảng chữ ,mảng hình B3 : Kẻ chữ ,vẽ hình Xem tại trang 13 của tài liệu.