0

tiet 17 cung hay day

16 323 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 01:11

MT 7 Baøi 17 Nguyen Chien - i n BiênĐ ệ 1 Nguyen Chien - i n BiênĐ ệ 2 Nêu các loại lịch mà em biết? BÀI 17: TRANG TRÍ BÌA LỊCH TREO TƯỜNG I. Quan sát, nhận xét: Nguyen Chien - i n BiênĐ ệ 3 BÀI 17: TRANG TRÍ BÌA LỊCH TREO TƯỜNG I. Quan sát, nhận xét: Nguyen Chien - i n BiênĐ ệ 4 BÀI 17: TRANG TRÍ BÌA LỊCH TREO TƯỜNG I. Quan sát, nhận xét: Nguyen Chien - i n BiênĐ ệ 5 BÀI 17: TRANG TRÍ BÌA LỊCH TREO TƯỜNG I. Quan sát, nhận xét: Nguyen Chien - i n BiênĐ ệ 6 Trên bìa lịch treo tường có những gì? BÀI 17: TRANG TRÍ BÌA LỊCH TREO TƯỜNG I. Quan sát, nhận xét: Nguyen Chien - i n BiênĐ ệ 7  Trªn b×a l ch gåm : ị - Ch÷: - Màu sắc: - H×nh minh ho¹: - Lịch (ngày tháng): BÀI 17: TRANG TRÍ BÌA LỊCH TREO TƯỜNG I. Quan sát, nhận xét: Nguyen Chien - i n BiênĐ ệ 8 BÀI 17: TRANG TRÍ BÌA LỊCH TREO TƯỜNG I. Quan sát, nhận xét: Em có nhận xét gì về hình dáng, cách trang trí, màu sắc bìa lịch? Nguyen Chien - i n BiênĐ ệ 9 BÀI 17: TRANG TRÍ BÌA LỊCH TREO TƯỜNG I. Quan sát, nhận xét: Trang trí bìa lịch nhằm mục đích gì ? Nguyen Chien - i n BiênĐ ệ 10 [...]...BI 17: TRANG TR BèA LCH TREO TNG Nguyen Chien - in Biờn I.Quan sỏt, nhn xột: II.Cỏch trang trớ: Bước 1: Chn hỡnh dỏng cho bỡa lch 11 Nguyen TNG BI 17: TRANG TR BèA LCH TREO Chien - in Biờn I.Quan sỏt, nhn xột: II.Cỏch trang trớ: Bước 2: Phỏc b cc (mng hỡnh, mng ch,mng lch) 12 Nguyen TNG BI 17: TRANG TR BèA LCH TREO Chien - in Biờn I.Quan sỏt, nhn... 17: TRANG TR BèA LCH TREO Chien - in Biờn I.Quan sỏt, nhn xột: II.Cỏch trang trớ: Bước 3: V chi tit (hỡnh, ch, xỏc nh m nht ) 13 Nguyen TNG BI 17: TRANG TR BèA LCH TREO Chien - in Biờn I.Quan sỏt, nhn xột: II.Cỏch trang trớ: Bước 4: Tụ mu 14 Nguyen TNG BI 17: TRANG TR BèA LCH TREO Chien - in Biờn I.Quan sỏt, nhn xột: II.Cỏch trang trớ: III.Bi tp: Hãy trình bày một bìa lch theo ý thích Kích thước tùy . MT 7 Baøi 17 Nguyen Chien - i n BiênĐ ệ 1 Nguyen Chien - i n BiênĐ ệ 2 Nêu các loại lịch mà em biết? BÀI 17: TRANG TRÍ BÌA LỊCH TREO. Nguyen Chien - i n BiênĐ ệ 3 BÀI 17: TRANG TRÍ BÌA LỊCH TREO TƯỜNG I. Quan sát, nhận xét: Nguyen Chien - i n BiênĐ ệ 4 BÀI 17: TRANG TRÍ BÌA LỊCH TREO TƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 17 cung hay day, tiet 17 cung hay day,

Hình ảnh liên quan

- Hình minh hoạ: - tiet 17 cung hay day

Hình minh.

hoạ: Xem tại trang 8 của tài liệu.