0

Hình ảnh dạy An toàn giao thông

28 549 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 01:11

GV cộng tác: Lê Trung Hiệp GV trường Nguyễn Huệ - Thị xã Vĩnh Long GV cộng tác: Lê Trung Hiệp GV trường Nguyễn Huệ - Thị xã Vĩnh Long GV cộng tác: Lê Trung Hiệp GV trường Nguyễn Huệ - Thị xã Vĩnh Long Đường cấm Đường cấm GV cộng tác: Lê Trung Hiệp GV trường Nguyễn Huệ - Thị xã Vĩnh Long BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG LÀ HIỆU LỆNH CẢNH BÁO VÀ CHỈ DẪN GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG. GV cộng tác: Lê Trung Hiệp GV trường Nguyễn Huệ - Thị xã Vĩnh Long Cấm người đi bộ Cấm người đi bộ GV cộng tác: Lê Trung Hiệp GV trường Nguyễn Huệ - Thị xã Vĩnh Long Cấm đi ngược chiều Cấm đi ngược chiều GV cộng tác: Lê Trung Hiệp GV trường Nguyễn Huệ - Thị xã Vĩnh Long BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG LÀ HIỆU LỆNH CẢNH BÁO VÀ CHỈ DẪN GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG. NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG CẦN BIẾT ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG. GV cộng tác: Lê Trung Hiệp GV trường Nguyễn Huệ - Thị xã Vĩnh Long GV cộng tác: Lê Trung Hiệp GV trường Nguyễn Huệ - Thị xã Vĩnh Long GV cộng tác: Lê Trung Hiệp GV trường Nguyễn Huệ - Thị xã Vĩnh Long  Biển báo có hình gì ? Biển báo có hình gì ?  Viền biển báo có màu gì? Viền biển báo có màu gì?  Nền biển báo có màu gì? Nền biển báo có màu gì?  Bên trong biển báo có gì? Bên trong biển báo có gì? [...]... Nguyễn Huệ - Thị Biển có hình chữ nhật hoặc hình vng  Nền có màu xanh lam  Bên trong có hình hoặc chữ chỉ dẫn màu trắng (có khi màu vàng hoặc đen)  BIỂN CHỈ DẪN •Để chỉ dẫn những thơng tin cần thiết trên đường tác: Lê Trung Hiệp GV cộng GV trường Nguyễn Huệ - Thị xã Vĩnh Long CÁC BẠN HÃY CÁC BẠN HÃY MỞ SÁCH AN MỞ SÁCH AN TỒN GIAO TỒN GIAO THƠNG 3 BÀI 3 THƠNG 3 BÀI 3 TRANG 11 TRANG 11 GV cộng tác: Lê...Biển A Biển B •Biển báo có hình gì ? •Viền biển báo có màu gì? •Nền biển báo có màu gì? •Bên trong biển báo có gì? GV cộng tác: Lê Trung Hiệp GV trường Nguyễn Huệ - Thị xã Vĩnh Long Biển có hình tam giác  Viền biển có màu đỏ  Nền biển có màu vàng  Bên trong hìnhhình màu đen biểu thị sự nguy hiểm cần biết  BIỂN NGUY HIỂM •Để báo cho người đi... trường Nguyễn Huệ - Thị xã Vĩnh Long TRÒ CHƠI TÌM BIỂN ĐÚNG TÊN Mỗi nhóm có ba biển báo và ba mão có tên biển báo Các em tự chọn cho mình một cái Khi có khẩu lệnh giáo viên học sinh có mão đi tìm bạn có hình biển báo đúng tên trên mão của mình GV cộng tác: Lê Trung Hiệp GV trường Nguyễn Huệ - Thị xã Vĩnh Long GV cộng tác: Lê Trung Hiệp GV trường Nguyễn Huệ - Thị xã Vĩnh Long BIỂN NGUY HIỂM GV cộng tác:... Huệ - Thị xã Vĩnh Long KHI ĐI TRÊN ĐƯỜNG TA PHẢI TUÂN THEO SỰ CHỈ DẪN CỦA BIỂN BÁO HIỆU GV cộng tác: Lê Trung Hiệp GV trường Nguyễn Huệ - Thị xã Vĩnh Long Chúng ta vừa tìm hiểu xong bài: “Biển báo hiệu giao thơng đường bộ” • BÀI HỌC ĐÃ HẾT RỒI! MICKEY XIN CHÀO TẠM BIỆT CÁC BẠN NHE! BYE BYE! GV cộng tác: Lê Trung Hiệp GV trường Nguyễn Huệ - Thị xã Vĩnh Long • Giáo viên: Lê Trung Hiệp • Trường Tiểu học . BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG LÀ HIỆU LỆNH CẢNH BÁO VÀ CHỈ DẪN GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG. NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG CẦN BIẾT ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG. GV cộng. xã Vĩnh Long CÁC BẠN HÃY MỞ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG 3 BÀI 3 TRANG 11 CÁC BẠN HÃY MỞ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG 3 BÀI 3 TRANG 11 GV cộng tác: Lê Trung Hiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình ảnh dạy An toàn giao thông, Hình ảnh dạy An toàn giao thông,

Hình ảnh liên quan

 Biển báo cĩ hình gì? Biển báo cĩ hình gì? - Hình ảnh dạy An toàn giao thông

i.

ển báo cĩ hình gì? Biển báo cĩ hình gì? Xem tại trang 10 của tài liệu.
Biển A Biển B Biển B - Hình ảnh dạy An toàn giao thông

i.

ển A Biển B Biển B Xem tại trang 11 của tài liệu.
•Biển báo cĩ hình gì? Biển báo cĩ hình gì? - Hình ảnh dạy An toàn giao thông

i.

ển báo cĩ hình gì? Biển báo cĩ hình gì? Xem tại trang 11 của tài liệu.
 Biển cĩ hình tam giác Biển cĩ hình tam giác - Hình ảnh dạy An toàn giao thông

i.

ển cĩ hình tam giác Biển cĩ hình tam giác Xem tại trang 12 của tài liệu.
 Biển cĩ hình chữ nhật Biển cĩ hình chữ nhật hoặc hình vuơng - Hình ảnh dạy An toàn giao thông

i.

ển cĩ hình chữ nhật Biển cĩ hình chữ nhật hoặc hình vuơng Xem tại trang 13 của tài liệu.
(Hình dạng ,  - Hình ảnh dạy An toàn giao thông

Hình d.

ạng , Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan