0

TUAN 22 tiet 37,38.docx

6 297 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 Chương III GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 1 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 Ngày soạn: 17/01/2010 Tuần: 22 - Tiết : 37 §1. ĐỊNH LÍ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: + Nắm được đònh nghóa tỉ số của hai đoạn thẳng, đoạn thẳng tỉ lệ + Nắm vững đònh lí Talet 2. Kỹ năng: Vận dụng đònh lí Talet để tính độ dài của đoạn thẳng. 3. Thái độ: Giáo dục tư duy linh hoạt, nhạy bén khi vận dụng đònh lí Talet để tính độ dài của đoạn thẳng. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu; những hình đồng dạng. 2.Học sinh: + Thước thẳng, máy tính bỏ túi, bảng nhóm. + Nắm vững tỉ số của hai số đã học ở lớp 6 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tình hình lớp: (1’) Kiểm tra só số lớp 2. Kiểm tra bài cũ: ( 5 / ) Trong thực tế ta thường gặp những hình có hình dạng giống nhau nhưng khác nhau về kích thước, những hình như vậy gọi là những hình đồng dạng. Ở đây ta chỉ xét những tam giác đồng dạng. GV giới thiệu sơ lược nội dung chương III . 3. Giảng bài mới: * Giới thiệu bài: ( 1 / ) Hôm nay ta nghiên cứu bài đầu tiên của chương : Đònh lí Talet trong tam giác. Đònh lí Talet cho ta biết thêm điều gì mới lạ? * Tiến trình bài dạy: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 8 / HĐ 1: Tỉ số của hai đoạn thẳng - Ở lớp 6 ta đã nói đến tỉ số của hai số.Đối với hai đoạn thẳng, ta cũng có khái niệm về tỉ số. Tỉ số của hai đoạn thẳng là gì? - Treo bảng phụ ghi ?1 SGK và cho HS thực hiện cá nhân? - Qua ?1 yêu cầu HS nêu đònh nghóa tỉ số của hai đoạn thẳng? - Giới thiệu kí hiệu và lấy ví dụ minh hoạ như SGK - Từ ví dụ, khi lấy các đơn - Làm ?1 SGK - Phát biểu đònh nghóa - Tỉ số của hai đoạn thẳng 1. Tỉ số của hai đoạn thẳng: * Đònh nghóa: Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vò đo * Ví dụ: ( SGK) GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 2 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG vò đo khác nhau, ta có nhận xét gì về tỉ số của hai đoạn thẳng? - Có nhận xét gì về hai tỉ số AB/CD vàCD/AB? Khi nào hai tỉ số đó bằng nhau? không phụ thuộc vào cách chọn đơn vò đo. - AB/CD khác CD/AB. Hai tỉ số đó bằng nhau khi AB = CD. 5 / HĐ 2: Đoạn thẳng tỉ lệ - Cho HS làm ?2 SGK trên bảng phụ treo lên bảng - Từ ?2 SGK: // // DC BA CD AB = , ta nói hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng A / B / vàC / D / . - Cho HS đọc đònh nghóa ở SGK - Thực hiện trên bảng con. - 2 em đọc đònh nghóa ở SGK. 2. Đoạn thẳng tỉ lệ: * Đònh nghóa: ( SGK) 13 / HĐ 3: Đònh lí Talet trong tam giác -Treo bảng phụ ghi đề bài ? 3 SGK và cho HS thực hiện theo nhóm. - Trước khi hoạt động nhóm GV gọi 1 HS đọc hướng dẫn SGK cho cả lớp theo dõi. - Qua ?3 ta dự đoán được kết luận gì? - Nêu đònh lí và giới thiệu đó là nội dung đònh lí Talet. - Yêu cầu HS vẽ hình và tóm tắt nội dung đònh lí dưới dạng GT- KL như SGK - Giới thiệu sơ lược cuộc đời và sự nghiệp của nhà toán học Talet. - Việc vận dụng đònh lí Talet như thế nào ta hãy xét bài toán sau:( trên bảng phụ) - Hoạt động nhóm -Nêu được dự đoán như nội dung đònh lí. - 2 HS nhắc lại. - Vẽ hình và ghi GT – KL của đònh lí Talet. HS: Nghe… Suy nghó vận dụng tỉ lệ thức nào. 3. Đònh lí Talet trong tam giác: Đònh lí Talet ( SGK) GT: ∆ ABC, B / C / // BC B / ∈ AB, C / ∈ AC KL: AC AC AB AB // = CC AC BB AB / / / / = AC CC AB BB // = * Ví dụ:( SGK) GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 3 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Cho MN // FE. Tính x= ? GV:Ta sử dụng tỉ lệ thức nào cho phù hợp? - Thực hiện được.Tính được x = 3 10 / HĐ 4: Củng cố toàn bài - Cho HS làm ?4 SGK theo nhóm - Nhận xét việc hoạt động nhóm của HS. - Cho HS thực hiện bài tập 3 SGK * GV hướng dẫn bài bài 5 a) Tính NC rồi áp dụng NC AN MB AM = ⇒ MB = ? - Hoạt động nhóm + Nhóm 1+2+3: hình a + Nhóm 3+4+5: hình b HS: Cử đại diện nhóm lên trình bày bài giải, các nhóm khác theo dõi và nhận xét. - Thực hiện cá nhân. 4. Dặn dò HS chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: ( 2 / ) - Học thuộc 2 đònh nghóa trong bài học và 1 đònh lí Talet - BTVN: 2, 4, 5 trang 59 SGK IV. RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG: ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn: 19/01/2010 Tuần: 22 - Tiết : 38 GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 4 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 §2. ĐỊNH LÍ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÍ TA-LÉT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Nắm vững đònh lí đảo và hệ quả của đònh lí Talet 2. Kỹ năng: Chứng minh hai đường thẳng song song; tính độ dài của một đoạn thẳng. 3. Thái độ: Giáo dục tư duy linh hoạt khi chứng minh hai đường thẳng song song. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ. 2.Học sinh: + Nắm vững đònh lí Talet + Bảng nhóm, bút dạ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tình hình lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: ( 6 / ) Câu hỏi: + Phát biểu đònh lí Talet? Minh hoạ bằng hình vẽ và tóm tắt GT- KL của đònh lí? ( GV lưu lại ở góc bảng) Đáp án: + Phát biểu đònh lí Talet. Minh hoạ bằng hình vẽ và tóm tắt GT- KL của đònh lí. 3. Giảng bài mới: * Giới thiệu bài: (2 / ) GV đặt vấn đề ngược lại. Nội dung tiết học hôm nay ta sẽ hiểu rõ được điều đó. * Tiến trình bài dạy: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 13 / HĐ1: Đònh lí đảo - Khẳng đònh mệnh đề đảo cũng đúng và đó chính là nội dung đònh lí đảo của đònh lí Talet. -Cho 1 HS đọc đònh lí trong SGK. - Cho HS vẽ hình và ghi GT -KL của đònh lí - Để củng cố đònh lí , cho HS hoạt động nhóm ?2 SGK - Theo dõi việc hoạt động nhóm của HS. - Từ nhận xét câu c của ?2, GV đặt vấn đề: Nếu một HS: HS(2 em) đọc đònh lí . - Vẽ hình và ghi GT – KL của đònh lí. - Hoạt động nhóm?2 SGK Cử đại diện nhóm trình bày, các HS khác theo dõi và nhận xét. HS: …tỉ lệ với 3 cạnh đã 1. Đònh lí Talet đảo: ( SGK) Giả thiết: ∆ ABC, B / ∈ AB; C / ∈ AC; AC AC AB AB '' = Kết luận: B / C / // BC GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 5 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo ra một tam giác mới có 3 cạnh như thế nào với tam giác đã cho? cho… 16 / HĐ2: Hệ quả của đònh lí Talet - Vẽ hình và tóm tắt GT- KL của hêï quả - Hướng dẫn Hs chứng minh như SGK - Treo bảng phụ hình vẽ 11 SGK và giới thiệu chú ý. - Cho HS hoạt động nhóm ?3 SGK - Vẽ hình và ghi GT- KL của hệ quả. - HS tham gia chứng minh. - HS hoạt động nhóm ?3 SGK Nhóm 1+2: câu a Nhóm 3+4: câu b Nhóm 5+6 : Câu c 2. Hệ quả của đònh lí Talet: GT: ∆ ABC, B / ∈ AB; C / ∈ AC; BC // B / C / KL: BC CB AC AC AB AB //// == Chứng minh (SGK) 5 / HĐ3: Củng cố thêm - Ta vận dụng đònh lí Talet và hệ quả của nó để làm gì? - Vận dụng đònh lí đảo của đònh lí Talet để làm gì? -Ta vận dụng đònh lí Talet và hệ quả của nó để tính độ dài của một đoạn thẳng. - Vận dụng đònh lí đảo của đònh lí Talet để chứng minh hai đường thẳng song song. 4. Dặn dò HS chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: ( 2 / ) - Học thuộc đònh lí Talet, đònh lí đảo, hệ quả - BTVN: 6, 7, 8, 9. IV. RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG: ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 6 . Trang 1 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 Ngày soạn: 17/01/2010 Tuần: 22 - Tiết : 37 §1. ĐỊNH LÍ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: +. ------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn: 19/01/2010 Tuần: 22 - Tiết : 38 GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 4 Trường PTCS Nhơn Châu Năm
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 22 tiet 37,38.docx, TUAN 22 tiet 37,38.docx,

Hình ảnh liên quan

1. Giáo viên: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu; những hình đồng dạng. - TUAN 22 tiet 37,38.docx

1..

Giáo viên: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu; những hình đồng dạng Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Thực hiện trên bảng con. - TUAN 22 tiet 37,38.docx

h.

ực hiện trên bảng con Xem tại trang 3 của tài liệu.
1. Giáo viên: Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ. - TUAN 22 tiet 37,38.docx

1..

Giáo viên: Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ Xem tại trang 5 của tài liệu.